• Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 4 - TS. Trần Tiến Khai

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 4 - TS. Trần Tiến Khai

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 4 do TS. Trần Tiến Khai biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Nghiên cứu định tính, định lượng và phối hợp, khác biệt giữa định tính và định lượng, khung lý thuyết, khung khái niệm và khung phân tích.

   40 p apd 31/10/2018 31 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 1 - TS. Trần Tiến Khai

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 1 - TS. Trần Tiến Khai

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 1 trình bày về "Giới thiệu về phương pháp nghiên cứu và quy trình nghiên cứu". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Các khái niệm cơ bản và vai trò của phương pháp nghiên cứu, các loại hình nghiên cứu khoa học, các phương pháp tư duy khoa học, các hình thức tổ chức nghiên cứu, quy trình nghiên cứu

   51 p apd 31/10/2018 26 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 3 - TS. Trần Tiến Khai

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 3 - TS. Trần Tiến Khai

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Giới thiệu, vai trò, tổng quan tài liệu tốt, chiến lược khai thác dữ liệu, đánh giá nguồn thông tin dữ liệu, cách viết trích dẫn và tài liệu tham khảo.

   42 p apd 31/10/2018 24 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 2 - TS. Trần Tiến Khai

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 2 - TS. Trần Tiến Khai

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 2 giúp người học hiểu về "Xác định vấn đề nghiên cứu". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Xác định vấn đề nghiên cứu, xác định mục tiêu nghiên cứu, xác định câu hỏi nghiên cứu, xác lập giả thuyết nghiên cứu,...

   55 p apd 31/10/2018 25 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 5 - TS. Trần Tiến Khai

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 5 - TS. Trần Tiến Khai

  Sau khi học bài này, sinh viên có thể hiểu: Khái niệm về đo lường trong NCKH, phân loại các biến, phân biệt sự tương tự và khác biệt giữa 4 kiểu thang đo, hiểu được các dạng thang đo, biết cách thiết lập thang đo lường và thu thập các thang đo trong điều tra thống kê.

   69 p apd 31/10/2018 25 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 8 - TS. Trần Tiến Khai

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 8 - TS. Trần Tiến Khai

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 8 do TS. Trần Tiến Khai biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Nguồn dữ liệu, dữ liệu định tính – định lượng, thu thập dữ liệu sơ cấp, tổ chức điều tra khảo sát,...

   19 p apd 31/10/2018 29 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 7 - TS. Trần Tiến Khai

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 7 - TS. Trần Tiến Khai

  Nội dung bài giảng nhằm hướng dẫn sinh viên cách: Cách nhập liệu, xử lý và phân tích dữ liệu, các kỹ thuật phân tích dữ liệu mang tính khám phá, cách sử dụng bảng chéo để trắc nghiệm mối quan hệ giữa các biến phân loại, cách sử dụng các thống kê phân tích trắc nghiệm giả thiết

   91 p apd 31/10/2018 16 0

 • Bài giảng Luật hành chính: Bài 3 - ĐH Luật

  Bài giảng Luật hành chính: Bài 3 - ĐH Luật

  Bài giảng Luật hành chính: Bài 3 được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Nguồn của luật hành chính, quy phạm pháp luật hành chính, quan hệ pháp luật hành chính.

   72 p apd 31/10/2018 32 0

 • Bài giảng Luật hành chính: Bài 7 - ĐH Luật

  Bài giảng Luật hành chính: Bài 7 - ĐH Luật

  Bài giảng Luật hành chính: Bài 7 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, đặc điểm cưỡng chế hành chính, các biện pháp cưỡng chế hành chính cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   93 p apd 31/10/2018 26 0

 • Bài giảng Luật hành chính: Bài 4 - ĐH Luật

  Bài giảng Luật hành chính: Bài 4 - ĐH Luật

  Mục tiêu bài giảng giúp các bạn hiểu khái niệm, đặc điểm của cơ quan hành chính nhà nước và phân biệt được với CQNN khác, nắm rõ hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước ở trung ương và địa phương.

   82 p apd 31/10/2018 26 0

 • Bài giảng Luật hành chính: Bài 8 - ĐH Luật

  Bài giảng Luật hành chính: Bài 8 - ĐH Luật

  Mục đích của bài giảng giúp các bạn hiểu và phân biệt được vi phạm hành chính với vi phạm pháp luật khác, đặc biệt là tội phạm, xác định được các hình thức, biện pháp trách nhiệm hành chính, nguyên tắc, thẩm quyền, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính, xác định được trách nhiệm hành chính đối với người chưa thành niên.

   152 p apd 31/10/2018 27 0

 • Bài giảng Luật hành chính: Bài 6 - ĐH Luật

  Bài giảng Luật hành chính: Bài 6 - ĐH Luật

  Bài giảng Luật hành chính: Bài 6 với mục đích giúp các bạn hiểu được quyết định QLNN là gì, vai trò của nó trong hoạt động quản lý nhà nước, nắm được thẩm quyền, thủ tục ban hành quyết định quản lý nhà nước, phân tích được tính hợp pháp và hợp lý của quyết định quản lý nhà nước

   39 p apd 31/10/2018 26 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số