• Ebook Thị trường chứng khoán: Phân tích & chiến lược - Phần 2

  Ebook Thị trường chứng khoán: Phân tích & chiến lược - Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Thị trường chứng khoán - Phân tích và chiến lược" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Trái phiếu qua trung gian bảo đảm bằng thế chấp, trái phiếu được bảo đảm bằng tài sản, phân tích trái phiếu có hợp đồng option,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   371 p apd 29/07/2020 7 0

 • Ebook Thị trường chứng khoán: Phân tích & chiến lược - Phần 1

  Ebook Thị trường chứng khoán: Phân tích & chiến lược - Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Thị trường chứng khoán - Phân tích và chiến lược" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Đặt giá trái phiếu, tính hoa lợi, tính bất ổn định của giá trái phiếu, các nhân tố ảnh hưởng đến hoa lợi trái phiếu và cơ cấu kỳ hạn của lãi suất,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   264 p apd 29/07/2020 9 0

 • Ebook Thị trường thương phiếu ở Việt Nam: Phần 2

  Ebook Thị trường thương phiếu ở Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Thị trường thương phiếu Việt Nam" cung cấp cho người học các kiến thức: Các giải pháp phát triển thị trường thương phiếu ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   179 p apd 29/07/2020 7 0

 • Ebook Thị trường thương phiếu ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Thị trường thương phiếu ở Việt Nam: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Thị trường thương phiếu Việt Nam" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Cơ sở lý luận về thị trường thương phiếu và vai trò của nó đối với hoạt động thương mại, thực trạng thị trường thương phiếu ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   141 p apd 29/07/2020 8 0

 • Giáo trình Nghiên cứu thị trường: Phần 2

  Giáo trình Nghiên cứu thị trường: Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình Nghiên cứu thị trường cung cấp cho người học các kiến thức: Tóm tắt dữ liệu, phân tích đơn biến, phân tích nhị biến, báo cáo kết quả nghiên cứu. Cuối sách có một số phần phụ lục để người đọc tiện tra cứu.

   145 p apd 29/07/2020 8 0

 • Giáo trình Nghiên cứu thị trường: Phần 1

  Giáo trình Nghiên cứu thị trường: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Nghiên cứu thị trường cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ sở nghiên cứu thị trường, thiết kế dự án nghiên cứu, chọn mẫu để nghiên cứu, nghiên cứu định tính, thu thập dữ liệu định lượng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   133 p apd 29/07/2020 10 0

 • Ebook Tuyển tập bài viết về hỗ trợ phát triển: Phần 2

  Ebook Tuyển tập bài viết về hỗ trợ phát triển: Phần 2

  Nội dung sách tập trung phân tích sự cần thiết của hệ thống ngân hàng và tài chính đối với phát triển, nêu lên triển vọng và các biện pháp nhằm tài trợ cho phát triển và kiểm soát nền kinh tế, đặc biệt là đối với các nước phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo.

   119 p apd 29/07/2020 9 0

 • Ebook Tuyển tập bài viết về hỗ trợ phát triển: Phần 1

  Ebook Tuyển tập bài viết về hỗ trợ phát triển: Phần 1

  Cuốn "Tuyển tập bài viết về hỗ trợ phát triển" bao gồm một số bài viết và bài bình luận của các giáo sư, học giả nổi tiếng thuộc các trường đại học và trung tâm nghiên cứu cứu của Pháp. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo.

   231 p apd 29/07/2020 7 0

 • Ebook Thị trường mở - Từ lý luận đến thực tiễn: Phần 2

  Ebook Thị trường mở - Từ lý luận đến thực tiễn: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Thị trường mở - Từ lý luận đến thực tiễn" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Kinh nghiệm và hiệu quả của nghiệp vụ thị trường mở ở Việt Nam, định hướng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động nghiệp vụ thị trường mở trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   243 p apd 29/07/2020 8 0

 • Ebook Thị trường mở - Từ lý luận đến thực tiễn: Phần 1

  Ebook Thị trường mở - Từ lý luận đến thực tiễn: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Thị trường mở - Từ lý luận đến thực tiễn" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái quát về thị trường tài chính, thị trường mở và kinh nghiệm thực tiễn của một số nước, những cơ sở pháp lý về nghiệp vụ thị trường mở ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   297 p apd 29/07/2020 12 0

 • Ebook Tư liệu kinh tế - xã hội 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Phần 3

  Ebook Tư liệu kinh tế - xã hội 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Phần 3

  Phần 3 của ebook "Tư liệu kinh tế - xã hội 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương" trình bày số liệu kinh tế - xã hội tổng hợp cả nước; xếp hạng các địa phương về diện tích, dân số và mật độ dân số năm 2018; lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm phân theo loại hình kinh tế; chỉ số phát triển tổng sản phẩm trong nước theo...

   313 p apd 29/07/2020 7 0

 • Ebook Tư liệu kinh tế - xã hội 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Phần 2

  Ebook Tư liệu kinh tế - xã hội 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Tư liệu kinh tế - xã hội 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương" cung cấp các thông tin về một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Đà Nẵng; chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Quảng Nam; chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Bình Định; chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Bình Thuận; chỉ...

   306 p apd 29/07/2020 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số