• Bài giảng Quản lý rủi ro tín dụng: Chương 2 - Hiệp hội ngân hàng ASEAN

  Bài giảng Quản lý rủi ro tín dụng: Chương 2 - Hiệp hội ngân hàng ASEAN

  Nội dung cơ bản của chương 2 Quản trị doanh nghiệp khu vực ngân hàng nằm trong bài giảng quản lý rủi ro tín dụng nhằm trình bày về chẩn đoán sức khỏe doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp của ngân hàng, vai trò của ban kiểm toán, quyền của cổ đông...trong khuân khổ quản trị doanh nghiệp.

   20 p apd 28/08/2019 15 0

 • Bài giảng Quản lý rủi ro tín dụng: Chương 1 - Hiệp hội ngân hàng ASEAN

  Bài giảng Quản lý rủi ro tín dụng: Chương 1 - Hiệp hội ngân hàng ASEAN

  Trong chương 1 Kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro tín dụng nằm trong bài giảng quản lý rủi ro tín dụng nhằm trình bày về chức năng của tín dụng, hoạt động và các rủi ro tín dụng, các biện pháp kiểm soát rủi ro tín dụng và dự phòng lỗ khoản vay.

   39 p apd 28/08/2019 13 0

 • Bài giảng Quản lý rủi ro tín dụng: Chương 3 - Hiệp hội ngân hàng ASEAN

  Bài giảng Quản lý rủi ro tín dụng: Chương 3 - Hiệp hội ngân hàng ASEAN

  Nội dung trình bày của chương 3 Giới thiệu về IFRS nằm trong bài giảng quản lý rủi ro tín dụng nhằm trình bày về cơ sở và khái niệm, phạm vi và định nghĩa, phân loại tài sản tài chính, tái phân loại, đo lường, ghi nhận và Không ghi nhận.

   129 p apd 28/08/2019 11 0

 • Bài giảng Quản lý rủi ro tín dụng: Chương 4 - Hiệp hội ngân hàng ASEAN

  Bài giảng Quản lý rủi ro tín dụng: Chương 4 - Hiệp hội ngân hàng ASEAN

  Mục tiêu của chương 4 Kiểm soát và quản lý rủi ro công nghệ thông tin nằm trong bài giảng quản lý rủi ro tín dụng nhằm trình bày về tăng cường kiểm soát hoạt động, tác động của SOX, công nghệ đòn bẩy cho việc tuân thủ IAS 39, những tiến bộ về kiểm soát của viện kiểm toán nội bộ.

   30 p apd 28/08/2019 10 0

 • Bài giảng Phân tích tài chính doanh nghiệp - ThS. Đỗ Hồng Nhung

  Bài giảng Phân tích tài chính doanh nghiệp - ThS. Đỗ Hồng Nhung

  Bài giảng Phân tích tài chính doanh nghiệp gồm có 7 chương: Tổng quan phân tích tài chính doanh nghiệp, báo cáo tài chính, phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh, phân tích dòng tiền và khả năng thanh toán, phân tích hoạt động tài chính, phân tích khả năng sinh lời, dự báo tài chính doanh nghiệp.

   96 p apd 28/08/2019 12 0

 • Bài giảng môn Quản trị rủi ro

  Bài giảng môn Quản trị rủi ro

  Theo bạn trong hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp gặp những rủi ro gì? Bạn có nghĩ rằng chúng ta có thể kiểm soát được rủi ro hay không? Để trả lời cho các câu hỏi này, hãy cùng tham khảo bài giảng "Quản trị rủi ro" sau đây. Bài giảng sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức tổng quan về rủi ro và quản trị rủi ro, cách để nhận dạng rủi ro, đo...

   214 p apd 22/03/2019 54 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 3: Các công cụ quản lý môi trường

  Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 3: Các công cụ quản lý môi trường

  Bài giảng Kinh tế môi trường Chương 3 Các công cụ quản lý môi trường do Ngô Văn Mẫn biên soạn với các nội dung chính như: Tăng cường quyền tài sản, mệnh lệnh và điều khiển, các công cụ kinh tế,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   93 p apd 31/01/2019 49 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 4 - TS. Trần Tiến Khai

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 4 - TS. Trần Tiến Khai

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 4 do TS. Trần Tiến Khai biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Nghiên cứu định tính, định lượng và phối hợp, khác biệt giữa định tính và định lượng, khung lý thuyết, khung khái niệm và khung phân tích.

   40 p apd 31/10/2018 99 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 1 - TS. Trần Tiến Khai

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 1 - TS. Trần Tiến Khai

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 1 trình bày về "Giới thiệu về phương pháp nghiên cứu và quy trình nghiên cứu". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Các khái niệm cơ bản và vai trò của phương pháp nghiên cứu, các loại hình nghiên cứu khoa học, các phương pháp tư duy khoa học, các hình thức tổ chức nghiên cứu, quy trình nghiên cứu

   51 p apd 31/10/2018 77 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 3 - TS. Trần Tiến Khai

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 3 - TS. Trần Tiến Khai

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Giới thiệu, vai trò, tổng quan tài liệu tốt, chiến lược khai thác dữ liệu, đánh giá nguồn thông tin dữ liệu, cách viết trích dẫn và tài liệu tham khảo.

   42 p apd 31/10/2018 80 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 2 - TS. Trần Tiến Khai

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 2 - TS. Trần Tiến Khai

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 2 giúp người học hiểu về "Xác định vấn đề nghiên cứu". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Xác định vấn đề nghiên cứu, xác định mục tiêu nghiên cứu, xác định câu hỏi nghiên cứu, xác lập giả thuyết nghiên cứu,...

   55 p apd 31/10/2018 87 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 5 - TS. Trần Tiến Khai

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 5 - TS. Trần Tiến Khai

  Sau khi học bài này, sinh viên có thể hiểu: Khái niệm về đo lường trong NCKH, phân loại các biến, phân biệt sự tương tự và khác biệt giữa 4 kiểu thang đo, hiểu được các dạng thang đo, biết cách thiết lập thang đo lường và thu thập các thang đo trong điều tra thống kê.

   69 p apd 31/10/2018 70 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số