• Bài giảng môn Quản trị rủi ro

  Bài giảng môn Quản trị rủi ro

  Theo bạn trong hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp gặp những rủi ro gì? Bạn có nghĩ rằng chúng ta có thể kiểm soát được rủi ro hay không? Để trả lời cho các câu hỏi này, hãy cùng tham khảo bài giảng "Quản trị rủi ro" sau đây. Bài giảng sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức tổng quan về rủi ro và quản trị rủi ro, cách để nhận dạng rủi ro, đo...

   214 p apd 22/03/2019 25 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 3: Các công cụ quản lý môi trường

  Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 3: Các công cụ quản lý môi trường

  Bài giảng Kinh tế môi trường Chương 3 Các công cụ quản lý môi trường do Ngô Văn Mẫn biên soạn với các nội dung chính như: Tăng cường quyền tài sản, mệnh lệnh và điều khiển, các công cụ kinh tế,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   93 p apd 31/01/2019 24 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 4 - TS. Trần Tiến Khai

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 4 - TS. Trần Tiến Khai

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 4 do TS. Trần Tiến Khai biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Nghiên cứu định tính, định lượng và phối hợp, khác biệt giữa định tính và định lượng, khung lý thuyết, khung khái niệm và khung phân tích.

   40 p apd 31/10/2018 60 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 1 - TS. Trần Tiến Khai

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 1 - TS. Trần Tiến Khai

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 1 trình bày về "Giới thiệu về phương pháp nghiên cứu và quy trình nghiên cứu". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Các khái niệm cơ bản và vai trò của phương pháp nghiên cứu, các loại hình nghiên cứu khoa học, các phương pháp tư duy khoa học, các hình thức tổ chức nghiên cứu, quy trình nghiên cứu

   51 p apd 31/10/2018 53 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 3 - TS. Trần Tiến Khai

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 3 - TS. Trần Tiến Khai

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Giới thiệu, vai trò, tổng quan tài liệu tốt, chiến lược khai thác dữ liệu, đánh giá nguồn thông tin dữ liệu, cách viết trích dẫn và tài liệu tham khảo.

   42 p apd 31/10/2018 48 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 2 - TS. Trần Tiến Khai

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 2 - TS. Trần Tiến Khai

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 2 giúp người học hiểu về "Xác định vấn đề nghiên cứu". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Xác định vấn đề nghiên cứu, xác định mục tiêu nghiên cứu, xác định câu hỏi nghiên cứu, xác lập giả thuyết nghiên cứu,...

   55 p apd 31/10/2018 55 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 5 - TS. Trần Tiến Khai

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 5 - TS. Trần Tiến Khai

  Sau khi học bài này, sinh viên có thể hiểu: Khái niệm về đo lường trong NCKH, phân loại các biến, phân biệt sự tương tự và khác biệt giữa 4 kiểu thang đo, hiểu được các dạng thang đo, biết cách thiết lập thang đo lường và thu thập các thang đo trong điều tra thống kê.

   69 p apd 31/10/2018 43 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 8 - TS. Trần Tiến Khai

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 8 - TS. Trần Tiến Khai

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 8 do TS. Trần Tiến Khai biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Nguồn dữ liệu, dữ liệu định tính – định lượng, thu thập dữ liệu sơ cấp, tổ chức điều tra khảo sát,...

   19 p apd 31/10/2018 55 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 7 - TS. Trần Tiến Khai

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 7 - TS. Trần Tiến Khai

  Nội dung bài giảng nhằm hướng dẫn sinh viên cách: Cách nhập liệu, xử lý và phân tích dữ liệu, các kỹ thuật phân tích dữ liệu mang tính khám phá, cách sử dụng bảng chéo để trắc nghiệm mối quan hệ giữa các biến phân loại, cách sử dụng các thống kê phân tích trắc nghiệm giả thiết

   91 p apd 31/10/2018 38 0

 • Bài giảng Luật hành chính: Bài 3 - ĐH Luật

  Bài giảng Luật hành chính: Bài 3 - ĐH Luật

  Bài giảng Luật hành chính: Bài 3 được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Nguồn của luật hành chính, quy phạm pháp luật hành chính, quan hệ pháp luật hành chính.

   72 p apd 31/10/2018 65 0

 • Bài giảng Luật hành chính: Bài 7 - ĐH Luật

  Bài giảng Luật hành chính: Bài 7 - ĐH Luật

  Bài giảng Luật hành chính: Bài 7 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, đặc điểm cưỡng chế hành chính, các biện pháp cưỡng chế hành chính cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   93 p apd 31/10/2018 54 0

 • Bài giảng Luật hành chính: Bài 4 - ĐH Luật

  Bài giảng Luật hành chính: Bài 4 - ĐH Luật

  Mục tiêu bài giảng giúp các bạn hiểu khái niệm, đặc điểm của cơ quan hành chính nhà nước và phân biệt được với CQNN khác, nắm rõ hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước ở trung ương và địa phương.

   82 p apd 31/10/2018 53 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số