• Giáo trình Quản lý dự án (Tái bản lần thứ 3): Phần 1

  Giáo trình Quản lý dự án (Tái bản lần thứ 3): Phần 1

  Giáo trình Quản lý dự án (Tái bản lần thứ 3): Phần 1 cung cấp cho học viên các kiến thức về tổng quan về quản lý dự án đầu tư, mô hình tổ chức và nhà quản lý dự án, lập kế hoạch dự án, quản lý thời gian và tiến độ dự án, phân phối nguồn lực cho dự án,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo trình!

   149 p apd 28/12/2021 16 0

 • Giáo trình Quản lý dự án (Tái bản lần thứ 3): Phần 2

  Giáo trình Quản lý dự án (Tái bản lần thứ 3): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Giáo trình Quản lý dự án (Tái bản lần thứ 3): Phần 2 sẽ tiếp tục cung cấp cho học viên các kiến thức về dự toán ngân sách và quản lý chi phí dự án, quản lý chất lượng dự án, giám sát và đánh giá dự án, quản lý rủi ro đầu tư, ứng dụng Microsoft Project, xây dựng biểu đồ GANTT và PERT,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết...

   181 p apd 28/12/2021 13 0

 • Giáo trình Thương mại điện tử căn bản (Tái bản lần thứ tư): Phần 1

  Giáo trình Thương mại điện tử căn bản (Tái bản lần thứ tư): Phần 1

  Giáo trình Thương mại điện tử căn bản (Tái bản lần thứ tư): Phần 1 cung cấp cho học viên các kiến thức về tổng quan về thương mại điện tử, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của thương mại điện tử, cơ sở hạ tầng pháp lý của thương mại điện tử, cơ sở mạng của thương mại điện tử, trang mạng và cơ sở dữ liệu của thương mại...

   235 p apd 28/12/2021 15 1

 • Giáo trình Thương mại điện tử căn bản (Tái bản lần thứ tư): Phần 2

  Giáo trình Thương mại điện tử căn bản (Tái bản lần thứ tư): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Giáo trình Thương mại điện tử căn bản (Tái bản lần thứ tư): Phần 2 sẽ tiếp tục cung cấp cho học viên các kiến thức về sàn giao dịch thương mại điện tử, marketing điện tử, nghiên cứu thị trường trên internet, thanh toán điện tử, chính phủ điện tử, dịch vụ du lịch trực tuyến, các ứng dụng khác của thương mại điện...

   209 p apd 28/12/2021 19 1

 • Giáo trình Microsoft SQL Server 2008: Quản trị cơ sở dữ liệu (Tập 2) - Phần 1

  Giáo trình Microsoft SQL Server 2008: Quản trị cơ sở dữ liệu (Tập 2) - Phần 1

  Giáo trình Microsoft SQL Server 2008: Quản trị cơ sở dữ liệu (Tập 2) - Phần 1 cung cấp cho học viên các kiến thức về chức năng tự động hóa quản trị trong Microsoft SQL Server 2008, giới thiệu SQL Agent 2008, tự động hóa tác vụ quản trị; đồng bộ hóa dữ liệu, thành phần đồng bộ hóa dữ liệu, mô hình đồng bộ hóa dữ liệu;... Mời các bạn cùng tham...

   83 p apd 28/12/2021 12 0

 • Giáo trình Microsoft SQL Server 2008: Quản trị cơ sở dữ liệu (Tập 2) - Phần 2

  Giáo trình Microsoft SQL Server 2008: Quản trị cơ sở dữ liệu (Tập 2) - Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Giáo trình Microsoft SQL Server 2008: Quản trị cơ sở dữ liệu (Tập 2) - Phần 2 sẽ tiếp tục cung cấp cho học viên các kiến thức về dịch vụ Report trong SQL Server 2008, tạo và triển khai Report bằng SQL Server Business Intelligence Development Studio; bảo mật cơ sở dữ liệu SQL Server 2008; thủ tục hệ thống hỗ trợ quản trị cơ sở dữ liệu SQL...

   118 p apd 28/12/2021 11 0

 • Bài giảng Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh - CN Trần Minh Quyền

  Bài giảng Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh - CN Trần Minh Quyền

  Bài giảng Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh với mục tiêu nhằm giới thiệu cho người học nắm được tác dụng tính năng, cấu tạo, thứ tự tháo lắp, cách giữ gìn bảo quản và sử dụng súng, đạn của một số loại vũ khí bộ binh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   38 p apd 28/12/2021 10 0

 • Bài giảng Thuốc nổ - CN Trần Minh Quyền

  Bài giảng Thuốc nổ - CN Trần Minh Quyền

  Bài giảng Thuốc nổ với mục tiêu giới thiệu cho sinh viên hiểu biết về một số loại thuốc nổ thường dùng và các phương tiện gây nổ, ứng dụng chủ yếu của thuốc nổ trong chiến đấu và sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p apd 28/12/2021 14 0

 • Bài giảng Phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam - TT. Ngô Tấn Việt

  Bài giảng Phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam - TT. Ngô Tấn Việt

  Bài giảng Phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam với mục tiêu giới thiệu cho sinh viên về chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam hiện nay, trên cơ sở đó để sinh viên đề cao cảnh giác cách mạng,...

   30 p apd 28/12/2021 14 0

 • Bài giảng Phòng chống địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao - TT. Ngô Tấn Việt

  Bài giảng Phòng chống địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao - TT. Ngô Tấn Việt

  Bài giảng Phòng chống địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao với mục tiệu nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức về chiến tranh hiện đại trong tương lai, về đặc điểm, thủ đoạn đánh phá và khả năng sử dụng vũ khí côn nghệ cao của địch, qua đó hình thành ý thức và nâng cao trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp bảo vệ...

   31 p apd 28/12/2021 13 0

 • Bài giảng Từng người trong chiến đấu phòng ngự - CN Trần Minh Quyền

  Bài giảng Từng người trong chiến đấu phòng ngự - CN Trần Minh Quyền

  Bài giảng Từng người trong chiến đấu phòng ngự với mục tiêu nhằm huấn luyện cho sinh viên nắm vững thủ đoạn của địch cách đánh của ta trong chiến đấu phòng ngự, làm cơ sở để học chiến thuật cấp trên cũng như vận dụng trong chiến đấu sau này.

   11 p apd 28/12/2021 9 0

 • Bài giảng Phòng chống vũ khí hủy diệt lớn - CN Trần Minh Quyền

  Bài giảng Phòng chống vũ khí hủy diệt lớn - CN Trần Minh Quyền

  Bài giảng Phòng chống vũ khí hủy diệt lớn với mục tiêu nhằm giới thiệu cho người học hiểu được tính chất, đặc điểm tác hại của vũ khí hạt nhân, vũ khí hóa học, vũ khí sinh học, vũ khí lửa và biện pháp phòng chống đơn giản. Làm cơ sở cho học tập, công tác và vận dụng phòng tránh sau này.

   38 p apd 28/12/2021 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số