• Ebook Đặc trưng cơ bản của 53 dân tộc thiểu số năm 2019

  Ebook Đặc trưng cơ bản của 53 dân tộc thiểu số năm 2019

  Ebook "Đặc trưng cơ bản của 53 dân tộc thiểu số năm 2019" trình bày về đặc điểm dân số, tên gọi, nhân khẩu học, hôn nhân và kế hoạch hóa gia đình, giáo dục, lao động việc làm, mức sống dân cư, văn hóa truyền thống của 53 dân tộc thiểu số của Việt Nam được thống kê trong năm 2019. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm chi tiết nội dung.

   112 p apd 31/08/2020 14 1

 • Sách trắng Hợp tác xã Việt Nam năm 2020

  Sách trắng Hợp tác xã Việt Nam năm 2020

  "Sách trắng Hợp tác xã Việt Nam năm 2020" bao gồm 5 chương với các nội dung bối cảnh phát triển hợp tác xã đến năm 2018; tổng quan phát triển hợp tác xã Việt Nam năm 2018 và giai đoạn 2016-2018; một số giải pháp phát triển hợp tác xã; bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển hợp tác xã giai đoạn 2016-2018 (của cả nước); bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển...

   475 p apd 31/08/2020 13 1

 • Ebook Hệ thống các chính sách trợ giúp xã hội: Phần 2

  Ebook Hệ thống các chính sách trợ giúp xã hội: Phần 2

  Phần 2 ebook "Hệ thống các chính sách trợ giúp xã hội" nối tiếp phần 1 với các nội dung chính sách đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; các quy định đối với cơ sở trợ giúp xã hội; lĩnh vực HIV/AIDS; phát triển nghề công tác xã hội; nạn nhân bom mìn; y tế lao động xã hội.

   312 p apd 31/08/2020 12 1

 • Ebook Hệ thống các chính sách trợ giúp xã hội: Phần 1

  Ebook Hệ thống các chính sách trợ giúp xã hội: Phần 1

  Ebook Hệ thống các chính sách trợ giúp xã hội: Phần 1 với các nội dung chủ trương và đường lối; chính sách đối với người cao tuổi; chính sách trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật; chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên, đột xuất; chính sách đối với nạn nhân chất độc hóa học.

   348 p apd 31/08/2020 11 1

 • Ebook Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở (Thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019): Phần 1

  Ebook Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở (Thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019): Phần 1

  Ebook Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở (Thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019): Phần 1 trình bày thiết kế và thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; trình bày một số kết quả theo các nhóm thông tin về quy mô và cơ cấu dân số về mức sinh.

   87 p apd 31/08/2020 12 1

 • Kết quả Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019: phần 1

  Kết quả Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019: phần 1

  Ebook Kết quả điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019: Phần 2 được nối tiếp phần 1 với các nội dung dân số và các đặc trưng nhân khẩu học; điều kiện nhà ở, sinh hoạt và đời sống văn hóa tinh thần của hộ dân tộc thiểu số; biểu tổng hợp.

   51 p apd 31/08/2020 14 1

 • Ebook Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở (Thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019): Phần 2

  Ebook Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở (Thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019): Phần 2

  Ebook Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở (Thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019): Phần 2 được tiếp nối phần 1 với các nội dung kết quả theo các nhóm thông tin về quy mô và cơ cấu dân số như mức chết, di cư đô thị hóa, giáo dục và đào tạo, lao động và việc làm, điều kiện ở và sinh hoạt của hộ dân cư; biểu tổng hợp.

   68 p apd 31/08/2020 10 1

 • Kết quả Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019: Phần 1

  Kết quả Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019: Phần 1

  Ebook Kết quả điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019: Phần 1 trình bày công tác chuẩn bị Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019; Đặc điểm kinh tế - xã hội của vùng dân tộc thiểu số.

   52 p apd 31/08/2020 13 1

 • Giáo trình Luật Tố tụng hành chính Việt Nam: Phần 1

  Giáo trình Luật Tố tụng hành chính Việt Nam: Phần 1

  Giáo trình Luật Tố tụng hành chính Việt Nam: Phần 1 có nội dung trình bày về khoa học Luật Tố tụng hành chính và ngành Luật tố tụng hành chính, các nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hành chính Việt Nam, thẩm quyền xét xử vụ án hành chính của toàn án nhân dân, cơ quan tiến hành tố tụ, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng,... Mời các...

   210 p apd 31/08/2020 16 1

 • Giáo trình Luật Tố tụng hành chính Việt Nam: Phần 2

  Giáo trình Luật Tố tụng hành chính Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Giáo trình Luật Tố tụng hành chính Việt Nam: Phần 2 có nội dung trình bày về quy trình khởi kiện và thụ lí vụ án hành chính, giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm, xét xử sơ thẩm vụ án hành chính, thủ tục phúc thẩm vụ án hành chính, thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và xem xét lại quyết định của hội đồng thẩm phán tòa án...

   250 p apd 31/08/2020 18 1

 • Giáo trình Giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh: Phần 2

  Giáo trình Giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh: Phần 2

  Giáo trình Giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh: Phần 2 tiếp nối phần 1 với các nội dung các kỹ năng giao tiếp; giao tiếp trong môi trường công ty; kỹ năng thương lượng; khái quát chung về thương lượng; tiến trình thương lượng.

   92 p apd 31/08/2020 14 1

 • Giáo trình Giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh: Phần 1

  Giáo trình Giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh: Phần 1

  Giáo trình Giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh: Phần 1 với các nội dung khái quát chung về giao tiếp, chức năng của giao tiếp; cấu trúc của hoạt động giao tiếp; cơ sở tâm lý của hành vi giao tiếp. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nội dung kiến thức, hỗ trợ quá trình học tập và nghiên cứu.

   63 p apd 31/08/2020 11 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số