• Giáo trình Kinh tế học (Tập 1) - PGS. TS Võ Kim Dũng

  Giáo trình Kinh tế học (Tập 1) - PGS. TS Võ Kim Dũng

  Giáo trình Kinh tế học (Tập 1) cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về kinh tế học; Cung cầu; độ co giãn; lý thuyết hành vi người tiêu dùng; lựa chọn trong điều kiện rủi ro; lý thuyết hành vi người sản xuất; thị trường cạnh tranh hoàn hảo; thị trường độc quyền;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   297 p apd 23/07/2022 14 0

 • Giáo trình Kinh tế công cộng: Phần 1 - PGS.TS. Phạm Thị Tuệ (Chủ biên)

  Giáo trình Kinh tế công cộng: Phần 1 - PGS.TS. Phạm Thị Tuệ (Chủ biên)

  Giáo trình "Kinh tế công cộng" nhằm cung cấp cho sinh viên ngành kinh tế cơ sở lý luận để trả lời câu hỏi khi nào thì nhà nước nên can thiệp vào nền kinh tế và nhà nước nên can thiệp bằng công cụ gì để hỗ trợ quá trình phát triển. Giáo trình kết cấu gồm 6 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: nhập môn Kinh tế công...

   100 p apd 23/07/2022 25 0

 • Giáo trình Kinh tế công cộng: Phần 2 - PGS.TS. Phạm Thị Tuệ (Chủ biên)

  Giáo trình Kinh tế công cộng: Phần 2 - PGS.TS. Phạm Thị Tuệ (Chủ biên)

  Giáo trình "Kinh tế công cộng" nhằm cung cấp cho sinh viên ngành kinh tế cơ sở lý luận để trả lời câu hỏi khi nào thì nhà nước nên can thiệp vào nền kinh tế và nhà nước nên can thiệp bằng công cụ gì để hỗ trợ quá trình phát triển. Giáo trình kết cấu gồm 6 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: phân phối lại thu nhập...

   132 p apd 23/07/2022 19 0

 • Giáo trình Chính phủ điện tử: Phần 1

  Giáo trình Chính phủ điện tử: Phần 1

  Giáo trình "Chính phủ điện tử" được sử dụng như tài liệu tham khảo cho các sinh viên các chuyên ngành khác, học viên cao học và nghiên cứu sinh trong học tập, nghiên cứu các vấn đề cổ liên quan tới lĩnh vực chính phủ điện tử. Giáo trình kết cấu gồm 5 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan bộ máy nhà nước và...

   164 p apd 23/07/2022 17 0

 • Giáo trình Chính phủ điện tử: Phần 2

  Giáo trình Chính phủ điện tử: Phần 2

  Giáo trình "Chính phủ điện tử" được sử dụng như tài liệu tham khảo cho các sinh viên các chuyên ngành khác, học viên cao học và nghiên cứu sinh trong học tập, nghiên cứu các vấn đề cổ liên quan tới lĩnh vực chính phủ điện tử. Giáo trình kết cấu gồm 5 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: ứng dụng chính phủ điện tử;...

   177 p apd 23/07/2022 15 0

 • Giáo trình Luật cạnh tranh và Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Phần 1

  Giáo trình Luật cạnh tranh và Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Phần 1

  Giáo trình "Luật cạnh tranh và Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng" được biên soạn nhằm tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản về pháp luật cạnh tranh và pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tới toàn thể xã hội, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng; đáp ứng yêu cầu giảng dạy, nghiên cứu, học tập, tham...

   186 p apd 23/07/2022 14 0

 • Giáo trình Luật cạnh tranh và Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Phần 2

  Giáo trình Luật cạnh tranh và Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Phần 2

  Giáo trình "Luật cạnh tranh và Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng" được biên soạn nhằm tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản về pháp luật cạnh tranh và pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tới toàn thể xã hội, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng; đáp ứng yêu cầu giảng dạy, nghiên cứu, học tập, tham...

   166 p apd 23/07/2022 14 0

 • Tài liệu học tập Quản trị marketing: Phần 1

  Tài liệu học tập Quản trị marketing: Phần 1

  Tài liệu học tập “Quản trị marketing” được biên soạn nhằm mục đích cung cấp cho người học những kiến thức cô đọng, súc tích và đầy đủ về hoạt động marketing trong các doanh nghiệp. Nội dung của tài liệu được viết dưới góc độ một nhà quản trị marketing – những người có trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động marketing của một...

   111 p apd 23/07/2022 16 0

 • Tài liệu học tập Giao dịch và đàm phán kinh doanh: Phần 1

  Tài liệu học tập Giao dịch và đàm phán kinh doanh: Phần 1

  Tài liệu học tập Giao dịch và đàm phán kinh doanh trang bị những kiến thức lý luận, phương pháp luận và các kỹ năng thực hành cơ bản về giao dịch và đàm phán kinh doanh cho sinh viên. Nội dung tài liệu được trình bày trong 6 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm các chương sau: Chương 1 - Những vấn đề cơ bản trong giao dịch kinh doanh, chương 2...

   118 p apd 23/07/2022 14 0

 • Tài liệu học tập Giao dịch và đàm phán kinh doanh: Phần 2

  Tài liệu học tập Giao dịch và đàm phán kinh doanh: Phần 2

  Tài liệu học tập Giao dịch và đàm phán kinh doanh: Phần 2 gồm có những nội dung sau: Những nguyên lý cơ bản về đàm phán kinh doanh; nội dung, phương thức và chiến lược trong đàm phán kinh doanh; quá trình đàm phán hợp đồng trong kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   90 p apd 23/07/2022 14 0

 • Tài liệu học tập Quản trị marketing: Phần 2

  Tài liệu học tập Quản trị marketing: Phần 2

  Tài liệu học tập Quản trị marketing: Phần 2 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: Các chiến lược cạnh tranh và phát triển, các vấn đề cơ bản trong quản trị sản phẩm, quản trị giá bán sản phẩm, quản trị kênh phân phối, quản trị truyền thông marketing tích hợp, tổ chức thực hiện và kiểm soát marketing.

   120 p apd 23/07/2022 15 0

 • Bài giảng Quản lý dự án phát triển

  Bài giảng Quản lý dự án phát triển

  Bài giảng Quản lý dự án phát triển gồm có 7 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về quản trị dự án; Xác định và lựa chọn dự án; Quản lý tổng thể dự án; Cơ cấu tổ chức dự án; Quản lý phạm vi dự án; Quản lý tiến độ dự án; Quản lý chi phí dự án. Mời các bạn cùng tham khảo!

   98 p apd 23/07/2022 16 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số