• Ebook Thuyết trình chuyên nghiệp trong kinh doanh: Phần 1

  Ebook Thuyết trình chuyên nghiệp trong kinh doanh: Phần 1

  Cuốn sách sẽ đáp ứng nhu cầu và mong muốn cải thiện khả năng thuyết trình của đa số người đọc, từ việc làm thế nào để mô tả bảng thông báo một cách hấp dẫn, đến phân tích sau cuộc thuyết trình một cách hiệu quả, lưu loát. Tất cả những cách tưởng tượng, đổi mới và sáng tạo trong sách này sẽ là những kinh nghiệm chia sẻ quý báu,...

   101 p apd 31/08/2020 27 1

 • Ebook Tiếp xúc mặt đối mặt trong quản lý: Phần 1

  Ebook Tiếp xúc mặt đối mặt trong quản lý: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Mặt đối mặt - Cơ sở của năng lực quản lý; không một lời được nói lên - Đọc các tín hiệu không lời, các kỹ năng cơ bản - Nghe và hỏi, cơ cấu và các loại tình thế tiếp xúc mặt đối mặt, tìm hiểu và phát hiện, tìm hiểu và phát triển điều tra thái độ, truyền đạt. Mời các bạn cùng tham khảo.

   147 p apd 31/08/2020 27 1

 • Ebook Tiếp xúc mặt đối mặt trong quản lý: Phần 2

  Ebook Tiếp xúc mặt đối mặt trong quản lý: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, hần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Đọc một bài diễn văn hay một bản trình bày, bán hàng, giải quyết vấn đề bằng góp ý, giải quyết vấn đề bằng kỹ luật, giải quyết xung đột bằng thương lượng... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   148 p apd 31/08/2020 23 1

 • Ebook Quy hoạch đô thị cổ đại và trung đại thế giới: Phần 1

  Ebook Quy hoạch đô thị cổ đại và trung đại thế giới: Phần 1

  Quy hoạch đô thị cổ đại và trung đại thế giới: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những nền văn minh xây dựng đô thị cổ xưa nhất của nhân loại, hoạt động xây dựng đô thị của con người trong xã hội phong kiến Châu Âu,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   74 p apd 31/08/2020 32 1

 • Ebook Quy hoạch đô thị cổ đại và trung đại thế giới: Phần 2

  Ebook Quy hoạch đô thị cổ đại và trung đại thế giới: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Quy hoạch đô thị cổ đại và trung đại thế giới" tiếp tục trình bày các nội dung về văn minh xây dựng đô thị Ấn Độ, Trung Quốc và Nhật Bản. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   65 p apd 31/08/2020 28 1

 • Ebook Đổi mới vài nét lớn của một chính sách kinh tế Việt Nam: Phần 1

  Ebook Đổi mới vài nét lớn của một chính sách kinh tế Việt Nam: Phần 1

  Ebook Đổi mới vài nét lớn của một chính sách kinh tế Việt Nam: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống kinh tế hoạch định và thành quả cho đến năm 1975, đi tìm một mô hình kinh tế, vài nét lịch sử về sự hình thành đổi mới,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   88 p apd 31/08/2020 27 1

 • Ebook Đổi mới vài nét lớn của một chính sách kinh tế Việt Nam: Phần 2

  Ebook Đổi mới vài nét lớn của một chính sách kinh tế Việt Nam: Phần 2

  Ebook Đổi mới vài nét lớn của một chính sách kinh tế Việt Nam: Phần 2 trình bày các nội dung chính sau: Thành quả của đổi mới, ngân hàng tài chính và các vấn đề liên quan, vài suy nghĩ về giáo dục và đào tạo, một đổi mới được tăng cường và hoàn chỉnh cho thiên niên kỷ mới. Mời các bạn cùng tham khảo.

   91 p apd 31/08/2020 27 1

 • Ebook Ngôn ngữ và sự phát triển văn hóa xã hội: Phần 1

  Ebook Ngôn ngữ và sự phát triển văn hóa xã hội: Phần 1

  Ngôn ngữ và sự phát triển văn hóa xã hội của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trí Dõi là một cuốn sách giới thiệu những nghiên cứu của ông về những vấn đề ngôn ngữ, đặc biệt là đối với ngôn ngữ của các dân tộc anh em. Phần 1 sẽ mang đến các nội dung chính sau: Không gian ngôn ngữ và tính kế thừa đa chiều của địa danh, tình hình một số ngôn...

   135 p apd 31/08/2020 35 1

 • Ebook Ngôn ngữ và sự phát triển văn hóa xã hội: Phần 2

  Ebook Ngôn ngữ và sự phát triển văn hóa xã hội: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Ngôn ngữ và sự phát triển văn hóa xã hội" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu về chữ Lai Pao của người Thái, kiểu chữ Thái cổ ở Việt Nam, phương ngữ Quảng Nam, thanh điệu tiếng Việt ở Cửa Lò,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   130 p apd 31/08/2020 30 1

 • Ebook Hiện tượng mơ hồ trong tiếng Việt và tiếng Anh: Phần 1

  Ebook Hiện tượng mơ hồ trong tiếng Việt và tiếng Anh: Phần 1

  Hiện tượng mơ hồ trong tiếng Việt và tiếng Anh: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về hiện tượng mơ hồ, mơ hồ từ vựng, mơ hồ cú pháp, mơ hồ ngữ dụng, mơ hồ do từ đồng âm, mơ hồ do từ đa nghĩa, mơ hồ từ vựng trong vài văn bản dịch Anh - Việt và báo chí,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   127 p apd 31/08/2020 34 1

 • Ebook Hiện tượng mơ hồ trong tiếng Việt và tiếng Anh: Phần 2

  Ebook Hiện tượng mơ hồ trong tiếng Việt và tiếng Anh: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hiện tượng mơ hồ trong tiếng Việt và tiếng Anh" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Mơ hồ cú pháp với ngữ pháp tạo sinh và ngữ pháp cách, mơ hồ gắn kết, mơ hồ phân tích, mơ hồ chuyển dịch, các phương thức làm mất mơ hồ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   191 p apd 31/08/2020 34 1

 • Ebook Kết quả khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2019

  Ebook Kết quả khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2019

  Ebook "Kết quả khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2019" trình bày tổng quan mức sống dân cư Việt Nam năm 2018 bao gồm đặc điểm nhân khẩu học cơ bản liên quan đến mức sống, y tế và chăm sóc sức khoẻ, nhà ở, điện, nước, phương tiện vệ sinh và đồ dùng lâu bền, giảm nghèo; kết quả số liệu tổng hợp về khảo sát mức sống dân cư năm 2018.

   344 p apd 31/08/2020 12 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số