• Giáo trình Kinh tế bảo hiểm: Phần 1 - TS. Phạm Thị Định

  Giáo trình Kinh tế bảo hiểm: Phần 1 - TS. Phạm Thị Định

  Giáo trình Kinh tế bảo hiểm: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: tổng quan về bảo hiểm; bảo hiểm xã hội; bảo hiểm thất nghiệp; bảo hiểm y tế;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   102 p apd 26/08/2023 31 0

 • Giáo trình Kinh tế bảo hiểm: Phần 2 - TS. Phạm Thị Định

  Giáo trình Kinh tế bảo hiểm: Phần 2 - TS. Phạm Thị Định

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Kinh tế bảo hiểm: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: bảo hiểm thương mại; bảo hiểm phi nhân thọ; bảo hiểm nhân thọ;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   161 p apd 26/08/2023 19 0

 • Ebook Big data cho nhà quản lý: Part 1

  Ebook Big data cho nhà quản lý: Part 1

  Cuốn sách "Big data cho nhà quản lý" cung cấp một khung đơn giản và mang đến một cách tiếp cận dễ hiểu nhằm giúp đọc giả có thể hiệu, hấp thu và phân tích dữ liệu, đồng thời thực hiện những phân tích có ý nghĩa để từ đó đưa ra những quyết định xác đáng có cơ sở thông tin vững vàng. Phần 1 cuốn sách đã giới thiệu về big data, cuộc cách...

   143 p apd 26/08/2023 20 0

 • Ebook Big data cho nhà quản lý: Part 2

  Ebook Big data cho nhà quản lý: Part 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Big data cho nhà quản lý" trình bày các nội dung: Các kỹ thuật và giải pháp dữ liệu lớn, giới thiệu mô hình C-ADAPT, các trường hợp ví dụ điển hình về dữ liệu lớn, những người thực hành nói gì, kết luận và bàn luận. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   245 p apd 26/08/2023 18 0

 • Ebook Hiểm họa hacker - Hiểu biết và phòng chống: Phần 1

  Ebook Hiểm họa hacker - Hiểu biết và phòng chống: Phần 1

  Tài liệu "Hiểm họa hacker - Hiểu biết và phòng chống" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tấn công hệ thống tự động hóa của các công trình cơ sở hạ tầng có dây dẫn; Vì sao hành động khủng bố mạng có thể dẫn đến thảm họa công nghệ; Vì sao hacker có thể điều khiển nhà thông minh được bảo vệ; Vì sao sân vận động có thể bị mất...

   96 p apd 26/08/2023 18 0

 • Ebook Hiểm họa hacker - Hiểu biết và phòng chống: Phần 2

  Ebook Hiểm họa hacker - Hiểu biết và phòng chống: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hiểm họa hacker - Hiểu biết và phòng chống" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tấn công các hệ thống tự động hóa không dây của tòa nhà; Tấn công các hệ thống nhận dạng trong tòa nhà tự động hóa;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   146 p apd 26/08/2023 15 0

 • Ebook Các hệ thống thông minh: Phần 1

  Ebook Các hệ thống thông minh: Phần 1

  Cuốn sách "Các hệ thống thông minh: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: giới thiệu về các hệ thống thông minh; biểu diễn tri thức; các phương pháp lập luận; hệ chuyên gia;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết phần 1 tại đây!

   96 p apd 26/08/2023 18 0

 • Ebook Các hệ thống thông minh: Phần 2

  Ebook Các hệ thống thông minh: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Các hệ thống thông minh: tiếp tục trình bày các nội dung kiến thức về: hệ thống trợ giúp ra quyết định; quản trị dữ liệu: xây dựng kho dữ liệu, truy cập và hiển thị; các tác từ thông minh,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

   86 p apd 26/08/2023 19 0

 • Ebook Đánh giá tác động của tăng thuế giá trị gia tăng đến tổng thể nền kinh tế và phúc lợi hộ gia đình: Phần 1

  Ebook Đánh giá tác động của tăng thuế giá trị gia tăng đến tổng thể nền kinh tế và phúc lợi hộ gia đình: Phần 1

  Đánh giá tác động của tăng thuế giá trị gia tăng đến tổng thể nền kinh tế và phúc lợi hộ gia đình: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: tổng quan về ngân sách nhà nước và vai trò của thuế giá trị gia tăng tại Việt Nam; ảnh hưởng của tăng thuế giá trị gia tăng lên phúc lợi và nghèo đói tại Việt Nam;...

   87 p apd 26/08/2023 16 0

 • Ebook Đánh giá tác động của tăng thuế giá trị gia tăng đến tổng thể nền kinh tế và phúc lợi hộ gia đình: Phần 2

  Ebook Đánh giá tác động của tăng thuế giá trị gia tăng đến tổng thể nền kinh tế và phúc lợi hộ gia đình: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Đánh giá tác động của tăng thuế giá trị gia tăng đến tổng thể nền kinh tế và phúc lợi hộ gia đình: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Những tác động đến kinh tế vĩ mô và phân phối của việc tăng thuế giá trị gia tăng: một phân tích áp dụng mô hình CGE; tác động giới của việc tăng thuế giá trị gia...

   57 p apd 26/08/2023 20 0

 • Ebook Đọc và phân tích báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị hành chính, sự nghiệp: Phần 1

  Ebook Đọc và phân tích báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị hành chính, sự nghiệp: Phần 1

  Cuốn sách "Đọc và phân tích báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị hành chính, sự nghiệp" kết cấu thành ba chương, đề cập đến nhiều nội dung liên quan đến báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán đơn vị hành chính, sự nghiệp như: Lý luận chung, phân tích tình hình huy động, sử dụng nguồn lực tài chính, phân tích tình hình và kết quả hoạt...

   122 p apd 26/08/2023 18 0

 • Ebook Đọc và phân tích báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị hành chính, sự nghiệp: Phần 2

  Ebook Đọc và phân tích báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị hành chính, sự nghiệp: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 "Đọc và phân tích báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị hành chính, sự nghiệp" trình bày lý luận chung về phân tích báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán đơn vị hành chính, sự nghiệp; phân tích báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán đơn vị hành chính, sự nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   112 p apd 26/08/2023 19 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=apd
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERapd200vi