• Ebook Quản lý đô thị thời kỳ chuyển đổi: Phần 1

  Ebook Quản lý đô thị thời kỳ chuyển đổi: Phần 1

  Ebook Quản lý đô thị thời kỳ chuyển đổi: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Đô thị học và quản lý đô thị; Khái niệm về đô thị và đô thị hóa; Định hướng quản lý đô thị chuyển đổi; Trạng thái đô thị chuyển đổi; Những luận cứu khoa học của quản lý đô thị;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   63 p apd 26/09/2022 13 0

 • Ebook Quản lý đô thị thời kỳ chuyển đổi: Phần 2

  Ebook Quản lý đô thị thời kỳ chuyển đổi: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, ebook Quản lý đô thị thời kỳ chuyển đổi: Phần 2 trình bày các nội dung chính sau: Một số vấn đề nhạy cảm trong lĩnh vực quản lý đô thị; Quan điểm và chính sách quản lý đô thị; Các vấn đề về quy hoạch và đất đai; Các vấn đề về cải cách hành chính xây dựng bộ máy quản lý đô thị. Mời các bạn cùng tham khảo để...

   137 p apd 26/09/2022 12 0

 • Ebook Cẩm nang kinh doanh ngoại hối: Phần 1

  Ebook Cẩm nang kinh doanh ngoại hối: Phần 1

  Tài liệu "Cẩm nang kinh doanh ngoại hối" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về thị trường ngoại hối Forex; Các loại biểu đồ; Mức sàn - mức trần; Những mẫu biểu đồ quan trọng; Phân tích kỹ thuật;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   33 p apd 26/09/2022 13 0

 • Ebook Cẩm nang kinh doanh ngoại hối: Phần 2

  Ebook Cẩm nang kinh doanh ngoại hối: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Cẩm nang kinh doanh ngoại hối" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Mức độ tác động của các chỉ số kinh tế lên thị trường Forex; Sử dụng nhiều khung thời gian trong giao dịch; Thời điểm giao dịch trên thị trường; Phương pháp giao dịch tại các điểm cao thấp bị phá vỡ; "Phương pháp sử dụng bước...

   39 p apd 26/09/2022 10 0

 • Ebook Báo cáo và phân tích tài chính doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook Báo cáo và phân tích tài chính doanh nghiệp: Phần 1

  Tài liệu "Báo cáo và phân tích tài chính doanh nghiệp" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Nguyên tắc và công dụng các báo cáo tài chính khi phân tích; Phân tích các báo cáo tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   106 p apd 26/09/2022 12 0

 • Ebook Báo cáo và phân tích tài chính doanh nghiệp: Phần 2

  Ebook Báo cáo và phân tích tài chính doanh nghiệp: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Báo cáo và phân tích tài chính doanh nghiệp" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phân tích và thuyết minh các tỷ số tài chính; Phân tích chênh lệch tiêu thụ, khả năng sinh lời và sức sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   176 p apd 26/09/2022 12 0

 • Ebook Bài tập kinh tế vi mô: Phần 1

  Ebook Bài tập kinh tế vi mô: Phần 1

  Tài liệu "Bài tập kinh tế vi mô" trình bày các nội dung chính sau: Kinh tế học và những vấn đề cơ bản của kinh tế học; Thị trường, cầu và cung; Lý thuyết về tiêu dùng; Lý thuyết về sản xuất; Cấu trúc thị trường;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   68 p apd 26/09/2022 13 0

 • Ebook Bài tập kinh tế vi mô: Phần 2

  Ebook Bài tập kinh tế vi mô: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Bài tập kinh tế vi mô" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Cân bằng động; Sự lựa chọn của người tiêu dùng; Điều tiết thị trường xăng dầu; Thuế tiêu thụ và chính sách hoàn thuế tiêu thụ; Ngưỡng sinh lời và ngưỡng ngừng hoạt động; Lợi ích của sự phân biệt giá;... Mời các bạn cùng tham khảo...

   102 p apd 26/09/2022 11 0

 • Ebook Hoàn thiện pháp luật về hoạt động của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường Việt Nam: Phần 1

  Ebook Hoàn thiện pháp luật về hoạt động của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường Việt Nam: Phần 1

  Cuốn sách Hoàn thiện pháp luật về hoạt động của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường Việt Nam được tổ chức gồm 3 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 gồm có 2 chương, cung cấp cho bạn đọc một số vấn đề lý luận cơ bản về ngân hàng thương mại và pháp luật về ngân hàng thương mại; thực trạng pháp luật điều chỉnh...

   190 p apd 26/09/2022 10 0

 • Ebook Hoàn thiện pháp luật về hoạt động của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường Việt Nam: Phần 2

  Ebook Hoàn thiện pháp luật về hoạt động của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường Việt Nam: Phần 2

  Tiếp nối nội dung 2 chương đầu, chương 3 của cuốn sách "Hoàn thiện pháp luật về hoạt động của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường Việt Nam" trình bày những giải pháp hoàn thiện pháp luật điều chỉnh hoạt động của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm những nội...

   128 p apd 26/09/2022 8 0

 • Ebook Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 1

  Ebook Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 1

  Ebook Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 1 gồm có 11 chương với những nội dung chính sau: Kinh tế - Lịch sử kinh tế; tư tưởng kinh tế thời cổ đại và Trung cổ; chủ nghĩa trọng thương và buổi đầu của chủ nghĩa tư bản; sự xuất hiện của một ngành khoa học: Petty Cantillon và những theo phái trọng nông; Adam Smith: người xây dựng hệ thống; phân...

   283 p apd 26/09/2022 14 0

 • Ebook Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 2

  Ebook Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 2

  Ebook Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 2 gồm có 13 chương với những nội dung chính sau: Kinh tế vi mô ở Pháp: Cournot và Dupuit; kinh tế vi mô ở Vienna: Menger, Wieser và Böhm Bawerk; kinh tế vi mô ở Anh: William Stanley Jevons; Alfred Marstiall và sự phát triển phân tích cân bằng cục bộ; Léon Walras và sự phát triển phân tích bằng tổng quát; Thorstein vebien và kinh...

   373 p apd 26/09/2022 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số