• Rủi ro tín dụng đối với ngành cao su của các ngân hàng thương mại tỉnh Bình Phước

  Rủi ro tín dụng đối với ngành cao su của các ngân hàng thương mại tỉnh Bình Phước

  Bài viết phân tích thực trạng về rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh Bình Phước trong giai đoạn 2011-2014, từ đó, đề ra những kiến nghị và giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng đối với ngành cao su dưới góc độ của cả ngân hàng thương mại cổ phần và doanh nghiệp ngành cao su đang hoạt động trên...

   8 p apd 31/08/2020 13 1

 • Thuế thu nhập cá nhân - những bất cập trong vận dụng ở Việt Nam và điểm mới trong sửa đổi

  Thuế thu nhập cá nhân - những bất cập trong vận dụng ở Việt Nam và điểm mới trong sửa đổi

  Trên cơ sở khái quát đặc điểm và thực trạng vận dụng pháp lệnh thuế TNCN qua sự đóng góp và những hạn chế để dẫn đến sự ra đời của Luật thuế TNCN có hiệu lực thi hành từ 1/1/2009, bài viết đưa ra một số nhận xét về những tích cực và hạn chế của Luật mới này trong quá trình vận dụng vào thực tế tại Việt Nam.

   7 p apd 31/08/2020 5 1

 • Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thị giá cổ phiếu niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

  Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thị giá cổ phiếu niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

  Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thị giá cổ phiếu đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra các quyết định đầu tư của các nhà đầu tư. Nghiên cứu này tập trung vào 359 công ty đang niêm yết và giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, với dữ liệu được thu thập trong 5 năm, giai đoạn 2012-2016, nhằm tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến...

   5 p apd 31/08/2020 7 1

 • Bài giảng Nghiên cứu kinh doanh: Chương 1 - TS. Vũ Hoàng Nam

  Bài giảng Nghiên cứu kinh doanh: Chương 1 - TS. Vũ Hoàng Nam

  Bài giảng "Nghiên cứu kinh doanh - Chương 1: Quá trình nghiên cứu kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò của nghiên cứu kinh doanh; quá trình nghiên cứu kinh doanh; vấn đề thường gặp trong nghiên cứu kinh doanh; điều kiện đảm bảo nghiên cứu kinh doanh hiệu quả; đạo đức trong nghiên cứu kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p apd 31/08/2020 4 1

 • Bài giảng Nghiên cứu kinh doanh: Chương 2 - TS. Vũ Hoàng Nam

  Bài giảng Nghiên cứu kinh doanh: Chương 2 - TS. Vũ Hoàng Nam

  Bài giảng "Nghiên cứu kinh doanh - Chương 2: Đề xuất nghiên cứu kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số vấn đề cơ bản về đề xuất NCKD; kết cấu nội dung đề xuất nghiên cứu, đánh giá đề xuất nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   12 p apd 31/08/2020 10 1

 • Bài giảng Nghiên cứu kinh doanh: Chương 3 - TS. Vũ Hoàng Nam

  Bài giảng Nghiên cứu kinh doanh: Chương 3 - TS. Vũ Hoàng Nam

  Bài giảng "Nghiên cứu kinh doanh - Chương 3: Thiết kế nghiên cứu kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Thiết kế nghiên cứu, phân loại nghiên cứu, mục đích nghiên cứu, chiến lược nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, thời gian nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p apd 31/08/2020 4 1

 • Bài giảng Nghiên cứu kinh doanh: Chương 4 - TS. Vũ Hoàng Nam

  Bài giảng Nghiên cứu kinh doanh: Chương 4 - TS. Vũ Hoàng Nam

  Bài giảng "Nghiên cứu kinh doanh - Chương 4: Thiết kế chọn mẫu" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất của chọn mẫu, chọn mẫu xác suất, chọn mẫu phi xác suất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p apd 31/08/2020 4 1

 • Bài giảng Nghiên cứu kinh doanh: Chương 5 - TS. Vũ Hoàng Nam

  Bài giảng Nghiên cứu kinh doanh: Chương 5 - TS. Vũ Hoàng Nam

  Bài giảng "Nghiên cứu kinh doanh - Chương 5: Phân tích dữ liệu thứ cấp" cung cấp cho người học các kiến thức: Dữ liệu sơ cấp và thứ cấp, phân loại dữ liệu thứ cấp, thu thập dữ liệu thứ cấp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   4 p apd 31/08/2020 4 1

 • Bài giảng Nghiên cứu kinh doanh: Chương 6 - TS. Vũ Hoàng Nam

  Bài giảng Nghiên cứu kinh doanh: Chương 6 - TS. Vũ Hoàng Nam

  Bài giảng "Nghiên cứu kinh doanh - Chương 6: Công cụ điều tra giao tiếp" cung cấp cho người học các kiến thức: Phát triển chiến lược thiết kế nghiên cứu, xây dựng và chỉnh lý câu hỏi đo lường, phác thảo và chỉnh lý công cụ điều tra. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p apd 31/08/2020 11 1

 • Bài giảng Nghiên cứu kinh doanh: Chương 7 - TS. Vũ Hoàng Nam

  Bài giảng Nghiên cứu kinh doanh: Chương 7 - TS. Vũ Hoàng Nam

  Bài giảng "Nghiên cứu kinh doanh - Chương 7: Xử lý và phân tích dữ liệu sơ cấp" cung cấp cho người học các kiến thức: Hiệu chỉnh dữ liệu, mã hóa dữ liệu, phân tích dữ liệu, phần mềm xử lý dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p apd 31/08/2020 3 1

 • Bài giảng Nghiên cứu kinh doanh: Chương 8 - TS. Vũ Hoàng Nam

  Bài giảng Nghiên cứu kinh doanh: Chương 8 - TS. Vũ Hoàng Nam

  Bài giảng "Nghiên cứu kinh doanh - Chương 8: Báo cáo kết quả nghiên cứu" cung cấp cho người học các kiến thức: Quá trình viết báo cáo nghiên cứu, nội dung của báo cáo nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p apd 31/08/2020 9 1

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán học: Chương 1 - Phan Văn Tân

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán học: Chương 1 - Phan Văn Tân

  Bài giảng "Lý thuyết xác suất và thống kê toán học - Chương 1: Một số kiến thức cơ bản về giải tích tổ hợp và nhị thức Newton" cung cấp cho người học các kiến thức: Chỉnh hợp, hoán vị, tổ hợp, nhị thức Newton,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p apd 31/08/2020 17 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số