• Ebook Vận tải quốc tế và bảo hiểm vận tải quốc tế: Phần 1

  Ebook Vận tải quốc tế và bảo hiểm vận tải quốc tế: Phần 1

  Cuốn sách Vận tải quốc tế và bảo hiểm vận tải quốc tế trình bày những vấn đề căn bản liên quan đến nguyên tắc và thủ tục chuyên chở hàng hóa thương mại quốc tế và mua bảo hiểm cho hàng hóa trong quá trình chuyên chở. Cuốn sách được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có 6 chương: Chương 1 khái niệm chung về vận tải, chương 2 vận tải quốc tế...

   334 p apd 27/12/2022 26 1

 • Ebook Vận tải quốc tế và bảo hiểm vận tải quốc tế: Phần 2

  Ebook Vận tải quốc tế và bảo hiểm vận tải quốc tế: Phần 2

  Ebook Vận tải quốc tế và bảo hiểm vận tải quốc tế: Phần 2 gồm có 4 chương sau: Chương 1 khái niệm chung về bảo hiểm vận tải quốc tế, chương 2 rủi ro trong bảo hiểm vận tải quốc tế, chương 3 tổn thất trong bảo hiểm vận tải quốc tế chương 4 các điều kiện bảo hiểm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   168 p apd 27/12/2022 16 0

 • Ebook Chính sách phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam - Phần 1

  Ebook Chính sách phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam - Phần 1

  Ebook Chính sách phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam - Phần 1 cung cấp kiến thức cơ sở lý luận về thị trường bất động sản và kinh nghiệm quốc tế về chính sách phát triển thị trường bất động sản. Các tác giả đã đi sâu nghiên cứu chỉ ra đặc điểm, vai trò của thị trường bất động sản trong phát triển kinh tế và vai trò Nhà...

   163 p apd 27/12/2022 16 0

 • Ebook Chính sách phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam - Phần 2

  Ebook Chính sách phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam - Phần 2

  Ebook Chính sách phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam - Phần 2 trình bày thực trạng chính sách phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam và tiếp tục hoàn thiện chính sách phát triển thị trường bất động sản Việt Nam trong thời gian tới. Trên cơ sở thực trạng thị trường bất động sản ở nước ta, các tác giả đã đánh giá...

   303 p apd 27/12/2022 17 0

 • Ebook Chiến tranh tiền tệ: Sự thống trị của quyền lực tài chính - Phần 1

  Ebook Chiến tranh tiền tệ: Sự thống trị của quyền lực tài chính - Phần 1

  Ebook Chiến tranh tiền tệ Tập 2 với những nội dung về sự thống trị của quyền lực tài chính sẽ trả lời những câu hỏi từ lâu đã khiến chúng ta bối rối và chưa được giải đáp: Tại sao tiền tệ lại có xung đột? Cuốn sách có 10 chương, phần 1 ebook này sẽ bao gồm 4 chương sau: Chương 1: Nước Đức - Nơi sinh ra của các chủ ngân hàng quốc tế;...

   249 p apd 27/12/2022 23 1

 • Ebook Chiến tranh tiền tệ: Sự thống trị của quyền lực tài chính - Phần 2

  Ebook Chiến tranh tiền tệ: Sự thống trị của quyền lực tài chính - Phần 2

  Ebook Chiến tranh tiền tệ: Sự thống trị của quyền lực tài chính - Phần 2 gồm có các chương: Chương 5: Châu Âu - Hỗn loạn; Chương 6: "Chính sách kinh tế mới" của Hitler; Chương 7: Các chủ ngân hàng và mạng lưới tình báo; Chương 8: Giới cầm quyền và "đầu sỏ vô hình"; Chương 9: Phía sau con sóng thần khủng hoảng tài chính; Chương 10: Trở về tương lai....

   366 p apd 27/12/2022 18 1

 • Ebook Văn hóa đô thị (giản yếu): Phần 1 - Trần Ngọc Khánh

  Ebook Văn hóa đô thị (giản yếu): Phần 1 - Trần Ngọc Khánh

  Ebook Văn hóa đô thị (giản yếu): Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: cơ sở tiếp cận văn hóa đô thị; văn hóa đô thị như một ngành khoa học; đô thị và đô thị hoá; dân cư và dân cư đô thị; nông thôn và thành thị. Mời các bạn cùng tham khảo!

   186 p apd 27/12/2022 18 0

 • Ebook Văn hóa đô thị (giản yếu): Phần 2 - Trần Ngọc Khánh

  Ebook Văn hóa đô thị (giản yếu): Phần 2 - Trần Ngọc Khánh

  Tiếp nội dung phần 1, ebook Văn hóa đô thị (giản yếu): Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: sự kiện thành thị; đặc trưng văn hoá các đô thị cổ Hy-La; các quá trình đô thị hóa trên thế giới; thành thị và chất lượng sống; đặc trưng đô thị hóa các đô thị lớn trên thế giới; không gian tự nhiên; không gian kỹ thuật; không gian...

   386 p apd 27/12/2022 14 0

 • Ebook Giải phóng mặt bằng ở Hà Nội: Hệ lụy và hướng giải quyết - Phần 1

  Ebook Giải phóng mặt bằng ở Hà Nội: Hệ lụy và hướng giải quyết - Phần 1

  Cuốn sách "Giải phóng mặt bằng ở Hà Nội: Hệ lụy và hướng giải quyết" phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: các vấn đề chung về giải phóng mặt bằng và hậu giải phóng mặt bằng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   41 p apd 27/12/2022 15 0

 • Ebook Giải phóng mặt bằng ở Hà Nội: Hệ lụy và hướng giải quyết - Phần 2

  Ebook Giải phóng mặt bằng ở Hà Nội: Hệ lụy và hướng giải quyết - Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Giải phóng mặt bằng ở Hà Nội: Hệ lụy và hướng giải quyết" phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: đánh giá những vấn đề giải phóng mặt bằng và hậu giải phóng mặt bằng trên địa bàn Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo!

   148 p apd 27/12/2022 16 0

 • Ebook Nghiên cứu và phân tích một số bản án dân sự (Sách tham khảo): Phần 1

  Ebook Nghiên cứu và phân tích một số bản án dân sự (Sách tham khảo): Phần 1

  Ebook Nghiên cứu và phân tích một số bản án dân sự (Sách tham khảo): Phần 1 trình bày những nội dung về: khái quát hoạt động áp dụng pháp luật khi giải quyết các vụ án dân sự và bản án dân sự; di sản thừa kế và phân chia di sản thừa kế; thế chấp tài sản bảo đảm tiền vay tại tổ chức tín dụng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   202 p apd 27/12/2022 17 0

 • Ebook Nghiên cứu và phân tích một số bản án dân sự (Sách tham khảo): Phần 2

  Ebook Nghiên cứu và phân tích một số bản án dân sự (Sách tham khảo): Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Nghiên cứu và phân tích một số bản án dân sự (Sách tham khảo)" tiếp tục trình bày những nội dung về: nghĩa vụ trả tiền trong hợp đồng mua bán tài sản; lãi suất trong hợp đồng tín dụng; trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   200 p apd 27/12/2022 15 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số