• Bài giảng Chính sách thương mại: Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU - Các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động vật

  Bài giảng Chính sách thương mại: Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU - Các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động vật

  Bài giảng "Chính sách thương mại: Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU - Các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động vật" trình bày các nội dung chính về tính minh bạch của quy định phức tạp: việc rà soát chính sách thương mại của WTO nên giải quyết các quy định vệ sinh và kiểm dịch động vật,... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

   23 p apd 24/05/2024 1 0

 • Bài giảng Chính sách thương mại: Doanh nghiệp nhà nước và liên quan tới nhà nước trong các hiệp định thương mại

  Bài giảng Chính sách thương mại: Doanh nghiệp nhà nước và liên quan tới nhà nước trong các hiệp định thương mại

  Bài giảng "Chính sách thương mại: Doanh nghiệp nhà nước và liên quan tới nhà nước trong các hiệp định thương mại" trình bày các nội dung chính sau đây: các điều khoản DNNN trong CPTPP; vấn đề với doanh nghiệp thương mại nhà nước; thương mại, cạnh tranh, và WTO;... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

   24 p apd 24/05/2024 1 0

 • Bài giảng Chính sách thương mại: Dịch vụ tài chính

  Bài giảng Chính sách thương mại: Dịch vụ tài chính

  Bài giảng "Chính sách thương mại: Dịch vụ tài chính" trình bày các nội dung chính sau đây: dịch vụ tài chính CPTPP; các quy định trong nước và tự do hóa thương mại dịch vụ; thương mại cà phê thế giới;... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

   19 p apd 24/05/2024 1 0

 • Bài giảng Chính sách thương mại: Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU - Sở hữu trí tuệ

  Bài giảng Chính sách thương mại: Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU - Sở hữu trí tuệ

  Bài giảng "Chính sách thương mại: Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU - Sở hữu trí tuệ" trình bày các nội dung chính sau đây: lợi ích từ Bảo hộ sở hữu trí tuệ, sở hữu trí tuệ và dược phẩm,... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

   22 p apd 24/05/2024 1 0

 • Bài giảng Chính sách thương mại: Qui tắc xuất xứ và hàng dệt may của CPTPP

  Bài giảng Chính sách thương mại: Qui tắc xuất xứ và hàng dệt may của CPTPP

  Bài giảng "Chính sách thương mại: Qui tắc xuất xứ và hàng dệt may của CPTPP" trình bày các nội dung chính sau đây: tóm tắt qui tắc xuất xứ, tóm tắt qui tắc xuất xứ hàng dệt, nguyên tắc xuất xứ và ưu đãi thương mại,... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

   33 p apd 24/05/2024 1 0

 • Bài giảng Chính sách thương mại: Dịch vụ, viễn thông và thương mại điện tử trong Hiệp định Thương mại

  Bài giảng Chính sách thương mại: Dịch vụ, viễn thông và thương mại điện tử trong Hiệp định Thương mại

  Bài giảng "Chính sách thương mại: Dịch vụ, viễn thông và thương mại điện tử trong Hiệp định Thương mại" trình bày các nội dung chính sau đây: dịch vụ viễn thông trong CPTPP; thương mại điện tử trong CPTPP; dòng dữ liệu, quyền riêng tư trực tuyến và chính sách thương mại;... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

   30 p apd 24/05/2024 1 0

 • Bài giảng Chính sách thương mại: Nguyên tắc có qua có lại trong khuôn khổ WTO

  Bài giảng Chính sách thương mại: Nguyên tắc có qua có lại trong khuôn khổ WTO

  Bài giảng "Chính sách thương mại: Nguyên tắc có qua có lại trong khuôn khổ WTO" trình bày các nội dung chính sau đây: định nghĩa và cơ sở ban hành; khái niệm, động cơ, và nguyên tắc đối xử quốc gia trong thương mại quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

   31 p apd 24/05/2024 1 0

 • Bài giảng Thừa kế trong tư pháp quốc tế - TS. Bùi Quang Xuân

  Bài giảng Thừa kế trong tư pháp quốc tế - TS. Bùi Quang Xuân

  Bài giảng Thừa kế trong tư pháp quốc tế cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Khái quát chung về quan hệ thừa kế: Khái niệm quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài; Xung đột pháp luật về thừa kế; Hệ thống pháp luật về thừa kế có yếu tố nước ngoài; Giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế: Thừa kế theo pháp luật; Thừa kế theo...

   26 p apd 24/05/2024 1 0

 • Bài giảng Hợp đồng trong tư pháp quốc tế - TS. Bùi Quang Xuân

  Bài giảng Hợp đồng trong tư pháp quốc tế - TS. Bùi Quang Xuân

  Bài giảng Hợp đồng trong tư pháp quốc tế được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Khái quát chung về hợp đồng trong tư pháp quốc tế: Khái niệm, đặc trưng của hợp đồng quốc tế; Xung đột pháp luật trong quan hệ hợp đồng; Luật áp dụng điều chỉnh hợp đồng;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p apd 24/05/2024 1 0

 • Bài giảng Tư pháp quốc tế - Chủ thể của tư pháp quốc tế: TS. Bùi Quang Xuân

  Bài giảng Tư pháp quốc tế - Chủ thể của tư pháp quốc tế: TS. Bùi Quang Xuân

  Bài giảng Tư pháp quốc tế - Chủ thể của tư pháp quốc tế gồm các nội dung chính như sau: các loại chủ thể phổ biến của tư pháp quốc tế; pháp nhân nước ngoài; chủ thể của tư pháp quốc tế Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   40 p apd 24/05/2024 1 0

 • Ebook Tài chính doanh nghiệp – Corporate finance: Phần 1

  Ebook Tài chính doanh nghiệp – Corporate finance: Phần 1

  Cuốn Tài chính doanh nghiệp – Corporate finance (Tái bản) được viết bởi tác giả Ross Westerfield Jaffe gồm có 31. Ebook phần 1 gồm có các chương: Chương 1: giới thiệu về tài chính doanh nghiệp; chương 2: các báo cáo tài chính và dòng tiền; chương 3: phân tích báo cáo tài chính và các mô hình tài chính; chương 4: phương pháp định giá dòng tiền chiết khấu;...

   493 p apd 25/04/2024 22 6

 • Ebook Tài chính doanh nghiệp – Corporate finance: Phần 2

  Ebook Tài chính doanh nghiệp – Corporate finance: Phần 2

  Ebook Tài chính doanh nghiệp – Corporate finance: Phần 2 gồm có các chương: Chương 14: thị trường vốn hiệu quả và những thách thức từ tài chính hành; chương 15: tài trợ dài hạn; chương 16: cấu trúc vốn; chương 17: cấu trúc vốn các giới hạn với việc sử dụng nợ; chương 18: định giá và hoạch định ngân sách vốn cho công ty có sử dụng nợ vay; chương...

   626 p apd 25/04/2024 13 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=apd