• Ebook 501 câu hỏi trắc nghiệm về cách dùng từ đồng nghĩa và phản nghĩa tiếng Anh: Phần 1

  Ebook 501 câu hỏi trắc nghiệm về cách dùng từ đồng nghĩa và phản nghĩa tiếng Anh: Phần 1

  Hiện nay, xu hướng sử dụng loại bài tập về từ đồng nghĩa, trái nghĩa trong các kỳ thi ngày càng nhiều. Cuốn sách "501 câu hỏi trắc nghiệm về cách dùng từ đồng nghĩa và phản nghĩa tiếng Anh" sẽ giúp các bạn chuẩn bị tốt về kỹ năng dùng từ trong các kỳ thi tuyển sinh. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   53 p apd 30/03/2017 2 1

 • Ebook 501 câu hỏi trắc nghiệm về cách dùng từ đồng nghĩa và phản nghĩa tiếng Anh: Phần 2

  Ebook 501 câu hỏi trắc nghiệm về cách dùng từ đồng nghĩa và phản nghĩa tiếng Anh: Phần 2

  Trong cuốn sách "501 câu hỏi trắc nghiệm về cách dùng từ đồng nghĩa và phản nghĩa tiếng Anh", hầu hết phần bài tập từ đồng nghĩa và trái nghĩa được tách riêng ra, duy chỉ có hai chương là gộp chung, các bài tập này gia tăng độ khó theo từng chương. Mời các bạn tham khảo phần 2 cuốn sách.

   48 p apd 30/03/2017 1 1

 • Ebook Euro - Vị thế quốc tế, những ảnh hưởng tới hệ thống tiền tệ thế giới và kinh tế Việt Nam: Phần 1

  Ebook Euro - Vị thế quốc tế, những ảnh hưởng tới hệ thống tiền tệ thế giới và kinh tế Việt Nam: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Euro - Vị thế quốc tế, những ảnh hưởng tới hệ thống tiền tệ thế giới và kinh tế Việt Nam" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Euro - Đồng tiền chung duy nhất của liên minh kinh tế, đồng Euro trong lưu thông tiền tệ quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   74 p apd 30/03/2017 0 0

 • Ebook Euro - Vị thế quốc tế, những ảnh hưởng tới hệ thống tiền tệ thế giới và kinh tế Việt Nam: Phần 2

  Ebook Euro - Vị thế quốc tế, những ảnh hưởng tới hệ thống tiền tệ thế giới và kinh tế Việt Nam: Phần 2

  Sự ra đời của đồng Euro và EMU không chỉ tác động đến đời sống kinh tế xã hội trong nội bộ Liên minh Châu Âu mà còn có nhiều ảnh hưởng lớn tới hệ thống kinh tế tài chính tiền tệ cảu thế giới trong đó có Việt Nam. Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Euro - Vị thế quốc tế, những ảnh hưởng tới hệ thống tiền tệ thế giới và kinh tế...

   63 p apd 30/03/2017 0 0

 • Ebook Đồng vốn và trừng phạt: Phần 1

  Ebook Đồng vốn và trừng phạt: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Đồng vốn và trừng phạt" các nội dung: Kế toán cuộc sát phạt, tiểu luận Cái giá của sự bất ổn định, Châu Á (cuộc khủng hoảng tài chính 1997-1998), tác động kinh tế, thất nghiệp, nghèo khổ, các hậu quả xã hội khác,...), Mỹ Lating, Nga, cứu nợ, đã đến lúc áp dụng thuế Tobin. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   115 p apd 30/03/2017 1 0

 • Ebook Đồng vốn và trừng phạt: Phần 2

  Ebook Đồng vốn và trừng phạt: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Đồng vốn và trừng phạt", phần 2 trình bày nội dung phần "Hãy làm cho tài chính quốc tế phục vụ người nghèo" bao gồm: Tài chính quốc tế và sự nghèo khổ của thế giới, sự bột phát của nền tài chính toàn cầu, nhận diện cuộc khủng hoảng tài chính, đối phó với khủng hoảng - Vai trò của Quỹ tiền tệ...

   192 p apd 30/03/2017 1 0

 • Ebook Việt Nam hướng tới năm 2020 - Mô hình và những kịch bản: Phần 1

  Ebook Việt Nam hướng tới năm 2020 - Mô hình và những kịch bản: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Việt Nam hướng tới năm 2020 - Mô hình và những kịch bản" cung cấp cho người đọc các nội dung: Việt Nam - Một bước chân dung, Việt Nam ở thời điểm định - Khái quát tình hình kinh tế xã hội. Mời các nội dung chi tiết.

   85 p apd 30/03/2017 1 0

 • Ebook Việt Nam hướng tới năm 2020 - Mô hình và những kịch bản: Phần 2

  Ebook Việt Nam hướng tới năm 2020 - Mô hình và những kịch bản: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Việt Nam hướng tới năm 2020 - Mô hình và những kịch bản" cung cấp cho người đọc các nội dung phần 4 - Motiv, mô hình hóa theo động học hệ thống, các kịch bản đối với Việt Nam. Mời các nội dung chi tiết nội dung chi tiết.

   171 p apd 30/03/2017 0 0

 • Ebook Công nghiệp hóa Việt Nam trong thời đại châu Á - Thái Bình Dương: Phần 1

  Ebook Công nghiệp hóa Việt Nam trong thời đại châu Á - Thái Bình Dương: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Công nghiệp hóa Việt Nam trong thời đại châu Á - Thái Bình Dương" cung cấp cho người đọc các kiến thức phần "Kinh nghiệp phát triển tại các nước Đông Nam Á" bao gồm: Thành tựu công nghiệp hóa ở Đông Á, thần kỳ Đông Á - Huyền thoại hay thực chất; quan chức nhà nước và việc phát triển kinh tế - Kinh nghiệm Nhật...

   169 p apd 30/03/2017 1 0

 • Ebook Công nghiệp hóa Việt Nam trong thời đại châu Á - Thái Bình Dương: Phần 2

  Ebook Công nghiệp hóa Việt Nam trong thời đại châu Á - Thái Bình Dương: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Công nghiệp hóa Việt Nam trong thời đại châu Á - Thái Bình Dương", phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức phần "Phân công quốc tế ngày nay tại vùng châu Á - Thái Bình Dương và chiến lược công nghiệp hóa Việt Nam". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   115 p apd 30/03/2017 0 0

 • Ebook Công nghiệp Việt Nam 20 năm đổi mới và phát triển: Phần 1

  Ebook Công nghiệp Việt Nam 20 năm đổi mới và phát triển: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Công nghiệp Việt Nam 20 năm đổi mới và phát triển" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những khái niệm, nội dung, giải thích chung về các phân tổ, chỉ tiêu và phạm vi số liệu; tổng quan phát triển công nghiệp Việt Nam quan 20 năm đổi mới 1986 - 2005. Mời các bạn cùng tham khảo.

   233 p apd 30/03/2017 0 0

 • Ebook Công nghiệp Việt Nam 20 năm đổi mới và phát triển: Phần 2

  Ebook Công nghiệp Việt Nam 20 năm đổi mới và phát triển: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Công nghiệp Việt Nam 20 năm đổi mới và phát triển", phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Sản phẩm sản xuất công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ sở sản xuất ngành công nghiệp, lao động, nguồn vốn và tài sản cố định,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   362 p apd 30/03/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số