• Ebook Cải cách và sự phát triển: Phần 1

  Ebook Cải cách và sự phát triển: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Cải cách và sự phát triển" cung cấp cho người đọc các lý luận chung về cải cách bao gồm: Quan niệm về cải cách, nội dung và phương pháp luận cải cách, các nước thế giới thứ ba trong nối cách toàn cầu hóa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   187 p apd 26/05/2024 18 1

 • Ebook Cải cách và sự phát triển: Phần 2

  Ebook Cải cách và sự phát triển: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Cải cách và sự phát triển" cung cấp cho người đọc các lý luận chung về cải cách bao gồm: Nghiên cứu một số nội dung cải cách ở các nước thế giới thứ ba, cách cách và phát triển trong bối cảnh toàn cầu hóa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   211 p apd 26/05/2024 17 1

 • Ebook Khám phá nhà kinh tế học trong bạn: Phần 1

  Ebook Khám phá nhà kinh tế học trong bạn: Phần 1

  "Khám phá nhà kinh tế học trong bạn" là một cuốn sách dẫn nhập kinh tế học và nó cho ta thấy rằng kinh tế học được xây dựng dựa trên những ý niệm đã sẵn có trong tất cả mọi người. Trong khi hàm ý của những ý tưởng trên thường xuất hiện dưới dạng những lời khuyên ngược đời của Cowen, sự khôn ngoan của chúng được bày ra qua những ví...

   192 p apd 26/05/2024 16 1

 • Ebook Khám phá nhà kinh tế học trong bạn: Phần 2

  Ebook Khám phá nhà kinh tế học trong bạn: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Khám phá nhà kinh tế học trong bạn" tiếp tục trình bày về các chủ đề như: sự nguy hiểm và cần thiết của nghệ thuật lừa dối bản thân; tránh xa bảy tội lỗi đáng chết (hoặc là không)... Tyler Cowen sẽ tiết lộ những nguyên tắc kinh tế bí mật đằng sau những tình huống xảy ra trong cuộc sống và giúp bạn có được nhiều hơn...

   178 p apd 26/05/2024 18 1

 • Ebook Kinh tế biển xanh - Các vấn đề và cách tiếp cận cho Việt Nam: Phần 1

  Ebook Kinh tế biển xanh - Các vấn đề và cách tiếp cận cho Việt Nam: Phần 1

  Cuốn sách "Kinh tế biển xanh - Các vấn đề và cách tiếp cận cho Việt Nam" được biên soạn nhằm cung cấp thêm tài liệu nghiên cứu, tham khảo về vấn đề nêu trên cho các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa học và bạn đọc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 dưới đây!

   186 p apd 26/05/2024 18 1

 • Ebook Kinh tế biển xanh - Các vấn đề và cách tiếp cận cho Việt Nam: Phần 2

  Ebook Kinh tế biển xanh - Các vấn đề và cách tiếp cận cho Việt Nam: Phần 2

  Nội dung cuốn sách làm rõ cơ sở lý luận, cách tiếp cận và mục tiêu thực hiện kinh tế biển xanh, thực tế phát triển kinh tế biển xanh trên thế giới với một số kinh nghiệm, thực tiễn tốt về phát triển kinh tế biển xanh; vị thế, tiềm năng phát triển kinh tế biển Việt Nam và thực trạng phát triển các ngành kinh tế biển của Việt Nam trong thời...

   260 p apd 26/05/2024 16 1

 • Ebook Phát triển nguồn nhân lực trong quan hệ với tái cơ cấu kinh tế hội nhập quốc tế và phát triển bền vững hiện nay (Với thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh): Phần 1

  Ebook Phát triển nguồn nhân lực trong quan hệ với tái cơ cấu kinh tế hội nhập quốc tế và phát triển bền vững hiện nay (Với thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh): Phần 1

  Tài liệu "Phát triển nguồn nhân lực trong quan hệ với tái cơ cấu kinh tế hội nhập quốc tế và phát triển bền vững hiện nay (Với thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Về tái cấu trúc kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và phát triển nguồn nhân lực tạo động lực phát triển hiện nay; Một số vấn...

   202 p apd 26/05/2024 22 1

 • Ebook Phát triển nguồn nhân lực trong quan hệ với tái cơ cấu kinh tế hội nhập quốc tế và phát triển bền vững hiện nay (Với thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh): Phần 2

  Ebook Phát triển nguồn nhân lực trong quan hệ với tái cơ cấu kinh tế hội nhập quốc tế và phát triển bền vững hiện nay (Với thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Phát triển nguồn nhân lực trong quan hệ với tái cơ cấu kinh tế hội nhập quốc tế và phát triển bền vững hiện nay (Với thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phát triển nguồn nhân lực - phù hợp với tái cơ cấu kinh tế; Một số vấn đề cần giải quyết về đào tạo...

   312 p apd 26/05/2024 13 1

 • Ebook Phát triển thị trường nội địa trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế: Phần 1

  Ebook Phát triển thị trường nội địa trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế: Phần 1

  Tài liệu "Phát triển thị trường nội địa trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Thực trạng, tiềm năng và định hướng phát triển thị trường nội địa ở Việt Nam; Tình hình phát triển thị trường nội địa ở một số địa phương;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   111 p apd 26/05/2024 13 0

 • Ebook Phát triển thị trường nội địa trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế: Phần 2

  Ebook Phát triển thị trường nội địa trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Phát triển thị trường nội địa trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Cộng đồng doanh nghiệp và chiến lược phát triển thị trường nội địa. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   141 p apd 26/05/2024 13 0

 • Ebook Kinh tế môi trường (Environmental economics): Phần 1

  Ebook Kinh tế môi trường (Environmental economics): Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Kinh tế môi trường (Environmental economics)" bao gồm những nội dung như: Chương 1 - Kinh tế môi trường là gì; Chương 2 - Liên kết giữa kinh tế và môi trường sự phân loại; Chương 3 - Lợi ích và chi phí, cung và cầu; Chương 4 - Hiệu quả kinh tế và thị trường; Chương 5 - Kinh tế học về chất lượng môi trường; Chương 6 - Khung phân...

   110 p apd 26/05/2024 13 0

 • Ebook Kinh tế môi trường (Environmental economics): Phần 2

  Ebook Kinh tế môi trường (Environmental economics): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Kinh tế môi trường (Environmental economics)" bao gồm những nội dung như: Chương 7 - Phân tích lợi ích-chi phí: lợi ích; Chương 9 - Tiêu chí đánh giá chính sách môi trường; Chương 10 - Luật nghĩa vụ pháp lý, quyền sở hữu, thuyết phục đạo đức, hàng hóa xanh; Chương 11 - Tiêu chuẩn; Chương 12 - Thuế và trợ cấp phát...

   114 p apd 26/05/2024 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=apd