• Giáo trình Kiểm toán: Phần 1

  Giáo trình Kiểm toán: Phần 1

  Nội dung giáo trình Kiểm toán trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về kiểm toán và kỹ năng phân tích các phần hành kế toán, các báo cáo kế toán, thực hiện công tác kiểm toán trong nội bộ doanh nghiệp. Giáo trình gồm có 4 chương và được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 để biết thêm chi tiết.

   99 p apd 30/09/2021 70 2

 • Giáo trình Kiểm toán: Phần 2

  Giáo trình Kiểm toán: Phần 2

  Trong phần 1 giáo trình kiểm toán, người học đã tìm hiểu về đối tượng và các khái niệm cơ bản trong kiểm toán, trong phần 2 này, người học sẽ cùng tìm hiểu về hệ thống các phương pháp kiểm toán và trình tự các bước kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo .

   54 p apd 30/09/2021 36 0

 • Giáo trình Thuế (Sách dùng cho sinh viên các ngành Kinh tế- Kỹ thuật): Phần 1

  Giáo trình Thuế (Sách dùng cho sinh viên các ngành Kinh tế- Kỹ thuật): Phần 1

  Giáo trình Thuế dùng cho sinh viên các ngành Kinh tế- Kỹ thuật trình bày những kiến thức chung về thuế, các luật thuế hiện hành của Việt Nam và các nguyên tắc quản trị thuế. Giáo trình được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

   101 p apd 30/09/2021 32 0

 • Giáo trình Thuế (Sách dùng cho sinh viên các ngành Kinh tế - Kỹ thuật): Phần 2

  Giáo trình Thuế (Sách dùng cho sinh viên các ngành Kinh tế - Kỹ thuật): Phần 2

  Giáo trình Thuế (Sách dùng cho sinh viên các ngành Kinh tế- Kỹ thuật) Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế thu trên tài sản, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, phí và lệ phí, lập kế hoạch thế, kế toán và thống kê thuế, thanh tra thuế nhà nước.

   92 p apd 30/09/2021 29 0

 • Ebook Kế toán thương mại - dịch vụ (Lý thuyết - bài tập - bài giải mẫu và câu hỏi trắc nghiệm): Phần 2

  Ebook Kế toán thương mại - dịch vụ (Lý thuyết - bài tập - bài giải mẫu và câu hỏi trắc nghiệm): Phần 2

  Phần 2 Ebook Kế toán thương mại - dịch vụ (Lý thuyết - bài tập - bài giải mẫu và câu hỏi trắc nghiệm) gồm có những nội dung chính sau: Chương 6 - Kế toán doanh nghiệp xây dựng, Chương 7 - Kế toán tài sản cố định, Chương 8 - Kế toán chi phí kinh doanh, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và xác định kết quả kinh doanh, Chương 9 - Báo cáo tài chính. Mời...

   289 p apd 28/09/2021 25 0

 • Ebook Kế toán thương mại - dịch vụ (Lý thuyết - bài tập - bài giải mẫu và câu hỏi trắc nghiệm): Phần 1

  Ebook Kế toán thương mại - dịch vụ (Lý thuyết - bài tập - bài giải mẫu và câu hỏi trắc nghiệm): Phần 1

  Phần 1 ebook Kế toán thương mại - dịch vụ (Lý thuyết - bài tập - bài giải mẫu và câu hỏi trắc nghiệm) gồm nội dung 5 chương: Chương 1 - Tổng quan về doanh nghiệp thương mại - dịch vụ, Chương 2 - Kế toán và các khoản tương đương tiền, Chương 3 - Kế toán hàng hóa mua bán trong nước, Chương 4 - Kế toán xuất nhập khẩu, Chương 5 - Kế toán hoạt động...

   256 p apd 28/09/2021 32 0

 • Giáo trình Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ: Phần 1

  Giáo trình Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ: Phần 1

  Giáo trình Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ cung cấp cho sinh viên những kiến thức, những khái niệm và những nội dung chủ yếu về Tài chính, Tiền tệ, Tín dụng và Ngân hàng. Trong phần này sẽ trình bày các kiến thức về: Những vấn đề chung về tiền tệ, các chế độ tiền tệ, cung cầu tiền tệ và chính sách tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   122 p apd 28/09/2021 61 2

 • Giáo trình Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ: Phần 2

  Giáo trình Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ: Phần 2

  Giáo trình Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về lạm phát. Trong phần này sẽ trình bày về: Các vấn đề chung về lạm phát, hậu quả và những biện pháp khắc phục lạm phát, các tính toán và công bố chỉ số giá tiêu dùng ở Việt Nam, diễn biến lạm phát ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   148 p apd 28/09/2021 53 3

 • Giáo trình Nguyên lý kế toán (tái bản lần thứ 2 có sửa chữa): Phần 1

  Giáo trình Nguyên lý kế toán (tái bản lần thứ 2 có sửa chữa): Phần 1

  Giáo trình Nguyên lý kế toán (tái bản lần thứ 2 có sửa chữa) gồm có 8 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 giáo trình gồm có những nội dung chính sau: Đối tượng, phương pháp và các nguyên tắc kế toán; báo cáo kế toán; tài khoản và ghi sổ kép; tính giá các đối tượng kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   129 p apd 28/09/2021 35 0

 • Giáo trình Nguyên lý kế toán (tái bản lần thứ 2 có sửa chữa): Phần 2

  Giáo trình Nguyên lý kế toán (tái bản lần thứ 2 có sửa chữa): Phần 2

  Giáo trình Nguyên lý kế toán (tái bản lần thứ 2 có sửa chữa): Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Chứng từ kế toán và kiểm kê; sổ kế toán - kỹ thuật ghi sổ, sửa sổ kế toán và các hình thức kế toán; Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp; Tổ chức công tác kế toán và tự kiểm tra kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   116 p apd 28/09/2021 23 0

 • Ebook Tài chính doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook Tài chính doanh nghiệp: Phần 1

  Nội dung cuốn Tài chính doanh nghiệp gồm có 14 chương và được chia thành 2 phần ebook. Phần 1 gồm có 9 chương với những nội dung chính sau: Tổ chức tài chính doanh nghiệp, thời giá tiền tệ, định giá chứng khoán, giá sử dụng vốn (cost of capital), đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp, quản lý vốn kinh doanh trong doanh nghiệp, nguồn tài trợ cho doanh nghiệp, chi...

   265 p apd 28/09/2021 27 0

 • Ebook Tài chính doanh nghiệp: Phần 2

  Ebook Tài chính doanh nghiệp: Phần 2

  Phần 2 cuốn Tài chính doanh nghiệp gồm có những nội dung chính sau: hoạch định lợi nhuận doanh nghiệp, tác động đòn bẩy lên doanh lợi và quyết định cấu trúc tài chính, rủi ro trong kinh doanh và đầu tư tài chính của doanh nghiệp, phân tích tài chính doanh nghiệp, kế hoạch tài chính doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   244 p apd 28/09/2021 23 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số