• Ebook Hỏi đáp cộng đồng kinh tế Asean: Phần 2

  Ebook Hỏi đáp cộng đồng kinh tế Asean: Phần 2

  Nội dung cuốn sách bao gồm 105 câu hỏi đáp về những vấn đề chung của AEC, sự tham gia của Việt Nam cũng như các cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong tiến trình hội nhập Asean. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   109 p apd 22/03/2019 26 0

 • Ebook Hỏi đáp cộng đồng kinh tế Asean: Phần 1

  Ebook Hỏi đáp cộng đồng kinh tế Asean: Phần 1

  Cuốn sách Hỏi đáp về cộng đồng kinh tế ASEAN của nhóm tác giả Trường Đại học Kinh tế, Đại học quốc gia Hà Nội biên soạn nhằm mục đích cung cấp những vấn đề chung về AEC, sự tham gia của Việt Nam cũng như những cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong tiến trình hội nhập này. Mời các bạn cùng tham khảo.

   84 p apd 22/03/2019 20 0

 • Ebook Hỏi đáp về pháp luật tự vệ của Việt Nam và WTO: Phần 1

  Ebook Hỏi đáp về pháp luật tự vệ của Việt Nam và WTO: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hỏi đáp về pháp luật tự vệ của Việt Nam và WTO" do NXB Lao Động Xã Hội phát hành cung cấp cho người đọc các kiến thức: Pháp luật Việt Nam về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   55 p apd 22/03/2019 25 0

 • Ebook Hỏi đáp về pháp luật tự vệ của Việt Nam và WTO: Phần 2

  Ebook Hỏi đáp về pháp luật tự vệ của Việt Nam và WTO: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Hỏi đáp về pháp luật tự vệ của Việt Nam và WTO" do NXB Lao Động Xã Hội phát hành cung cấp cho người đọc các câu hỏi và đáp về quy định của WTO về các biện pháp tự vệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   182 p apd 22/03/2019 16 0

 • Ebook Hỏi - Đáp về Hệ thống tài khoản quốc gia (SNA) và ứng dụng ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Hỏi - Đáp về Hệ thống tài khoản quốc gia (SNA) và ứng dụng ở Việt Nam: Phần 1

  Hệ thống tài khoản quốc gia hay Hệ thống hạch toán quốc gia (SNA) là một mô hình quản lý kinh tế vĩ mô của một quốc gia, hiện nay đã được áp dụng rộng rãi ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. So với nhiều nước đã áp dụng SNA qua 50-60 năm thì ở Việt nam việc áp dụng SNA vẫn còn khá mới mẻ. Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này qua...

   117 p apd 22/03/2019 21 0

 • Ebook Hỏi - Đáp về Hệ thống tài khoản quốc gia (SNA) và ứng dụng ở Việt Nam: Phần 2

  Ebook Hỏi - Đáp về Hệ thống tài khoản quốc gia (SNA) và ứng dụng ở Việt Nam: Phần 2

  Nội dung chính của cuốn sách gồm 100 câu hỏi và trả lời về SNA. Thông qua những câu hỏi và trả lời, bạn đọc sẽ được cập nhật nhiều điều mới về SNA. Bên cạch đó, cuốn sách cũng chỉ ra những hạn chế khi ứng dụng SNA ở Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   120 p apd 22/03/2019 17 0

 • Ebook Tình huống pháp luật về thuế thu nhập cá nhân: Phần 1

  Ebook Tình huống pháp luật về thuế thu nhập cá nhân: Phần 1

  Thuế thu nhập cá nhân được ban hành, áp dụng nhằm góp phần đảm bảo tính hợp lý, công bằng, hiệu quả của hệ thống chính sách thuế và hạn chế sự gia tăng khoảng cách chênh lệch giàu nghèo giữa các tầng lớp dân cư. Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này qua cuốn sách.

   61 p apd 22/03/2019 18 0

 • Ebook Tình huống pháp luật về thuế thu nhập cá nhân: Phần 2

  Ebook Tình huống pháp luật về thuế thu nhập cá nhân: Phần 2

  Có thể nói, Thuế thu nhập cá nhân là đạo luật thuế có đối tượng điều chỉnh rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến mọi cá nhân có hay không có thu nhập và bước đầu đã phát huy tác dụng trong thời gian qua. Cuốn sách được trình bày dưới dạng tình huống cụ thể, ngắn gọn và gần gũi với thực tế cuộc sống. Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p apd 22/03/2019 17 0

 • Ebook Cẩm nang pháp luật về xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng ngân hàng 2013: Phần 2

  Ebook Cẩm nang pháp luật về xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng ngân hàng 2013: Phần 2

  Cẩm nang pháp luật về xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng ngân hàng 2013: Phần 2 trình bày một số nội dung chính sau: Quy định pháp luật về cơ chế vay và cho vay đối với các tổ chức tín dụng ngân hàng, pháp lệnh ngoại hối, quy định pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   169 p apd 22/03/2019 15 0

 • Ebook Cẩm nang pháp luật về xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng ngân hàng 2013: Phần 1

  Ebook Cẩm nang pháp luật về xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng ngân hàng 2013: Phần 1

  Cẩm nang pháp luật về xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng ngân hàng 2013: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Quy trình xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng ngân hàng, chế độ kế toán chế độ quản lý tài chính đối với các tổ chức tín dụng ngân hàng, quy định pháp luật về phân loại tài sản có mức trích,...

   267 p apd 22/03/2019 23 0

 • Ebook Chuyên khảo Luật kinh tế: Phần 3

  Ebook Chuyên khảo Luật kinh tế: Phần 3

  Ebook Chuyên khảo luật kinh tế: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về pháp luật kinh tế, pháp luật và tăng trưởng kinh tế, tiếp nhận pháp luật kinh tế, trật tự kinh tế và quyền tài sản, tài sản trí tuệ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   252 p apd 22/03/2019 23 0

 • Ebook Chuyên khảo Luật kinh tế: Phần 3

  Ebook Chuyên khảo Luật kinh tế: Phần 3

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Chuyên khảo luật kinh tế" phần 2 tiếp tục trình bày các vấn đề chính sau: Pháp luật về doanh nghiệp, truyền thống và xu hướng cải cách nhìn từ góc độ pháp luật tài sản, pháp luật hợp đồng trong kinh doanh, nền tảng của giao dịch kinh doanh, đấu thầu và bán đấu giá hàng hóa, tương lai của pháp luật hợp đồng ở Việt...

   410 p apd 22/03/2019 27 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số