• Giáo trình Thị trường chứng khoán: Phần 1

  Giáo trình Thị trường chứng khoán: Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Thị trường chứng khoán" trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về thị trường chứng khoán, cơ cấu mục tiêu và các nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán, các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán, phân loại chứng khoán, chứng chỉ quỹ đầu tư, chứng khoán phái sinh,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm...

   114 p apd 30/12/2020 21 2

 • Giáo trình Thị trường chứng khoán: Phần 2

  Giáo trình Thị trường chứng khoán: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Thị trường chứng khoán" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thị trường chứng khoán thứ cấp, sở giao dịch chứng khoán, phân tích chứng khoán và đầu tư chứng khoán, thị trường trái phiếu quốc tế và việc phát hành trái phiếu quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   179 p apd 30/12/2020 15 2

 • Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Phần 1 - Trần Đình Quế

  Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Phần 1 - Trần Đình Quế

  Mục đích của tài liệu này là nhằm phục vụ sinh viên ngành công nghệ thông tin khi học môn Phân tích và Thiết kế Hệ thống Thông tin. Tài liệu cũng có thể dành cho giảng viên tham khảo khi giảng dạy các môn học liên quan và sinh viên các ngành học khác như Điện tử - Viễn thông có thể tham khảo hay tự học để thiết kế các hệ thông thông tin thông...

   130 p apd 30/12/2020 12 0

 • Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Phần 2 - Trần Đình Quế

  Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Phần 2 - Trần Đình Quế

  Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin - Phần 1 trình bày các bước trong thiết kế hệ thống, chọn topo hệ thống mạng cho thiết kế, một số chủ đề về công nghệ, thiết kế đồng thời và an toàn hệ thống. Phần 2 giáo trình cũng trình bày ánh xạ mô hình lớp phân tích thành mô hình lớp thiết kế, xử lý lưu trữ với cơ sở dữ liệu...

   105 p apd 30/12/2020 12 0

 • Ebook Khoa học và công nghệ Việt Nam 2018: Phần 2

  Ebook Khoa học và công nghệ Việt Nam 2018: Phần 2

  Phần 2 của Ebook Khoa học và công nghệ Việt Nam 2018 được nối tiếp phần 1 với các nội dung kết quả hoạt động khoa học và công nghệ; đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp khoa học công nghệ; giải thưởng khoa học và công nghệ.

   138 p apd 30/12/2020 12 0

 • Ebook Khoa học và công nghệ Việt Nam 2018: Phần 1

  Ebook Khoa học và công nghệ Việt Nam 2018: Phần 1

  "Ebook Khoa học và công nghệ Việt Nam 2018: Phần 1" gồm 3 chương với các nội dung định hướng phát triển khoa học và công nghệ; quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; nguồn lực khoa học và công nghệ.

   92 p apd 30/12/2020 13 0

 • Ebook Bảo vệ quyền của người lao động di trú pháp luật & thực tiễn quốc tế, khu vực và quốc gia (Sách tham khảo)

  Ebook Bảo vệ quyền của người lao động di trú pháp luật & thực tiễn quốc tế, khu vực và quốc gia (Sách tham khảo)

  "Ebook Bảo vệ quyền của người lao động di trú pháp luật & thực tiễn quốc tế, khu vực và quốc gia (Sách tham khảo)" cung cấp kiến thức về quyền và việc bảo vệ quyền của người lao động di trú trong pháp luật quốc tế; tình hình người lao động di trú và việc bảo vệ quyền của người lao động di trú ở khu vực Đông Nam Á; bảo vệ quyền của...

   169 p apd 30/12/2020 13 0

 • Ebook Khoa học và công nghệ thế giới – Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số: Phần 2

  Ebook Khoa học và công nghệ thế giới – Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số: Phần 2

  "Ebook Khoa học và công nghệ thế giới – Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số: Phần 2" được nối tiếp phần 1 với các nội dung quản trị công nghệ và quá trình đổi mới sáng tạo; cách tiếp cận mới trong thiết kế và thử nghiệm chính sách; tương lai của chính sách đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số.

   97 p apd 30/12/2020 12 0

 • Ebook Khoa học và công nghệ thế giới – Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số: Phần 1

  Ebook Khoa học và công nghệ thế giới – Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số: Phần 1

  "Ebook Khoa học và công nghệ thế giới – Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số: Phần 1" gồm 5 chương với các nội dung chính sách khoa học công nghệ đổi mới cho các mục tiêu phát triển bền vững; những xu thế mới trong đầu tư nghiên cứu công; trí tuệ nhân tạo và máy học trong khoa học; trí tuệ nhân tạo và các công nghệ của...

   101 p apd 30/12/2020 10 0

 • Khoa học và công nghệ thế giới: Đổi mới và phát triển kinh tế tri thức

  Khoa học và công nghệ thế giới: Đổi mới và phát triển kinh tế tri thức

  Ebook "Khoa học và công nghệ thế giới – Đổi mới và phát triển kinh tế tri thức" với các nội dung: những xu thế mới trong khoa học, công nghệ và đổi mới; khoa học, công nghệ và đổi mới ở các nước; một số chỉ tiêu thống kê phản ánh năng lực khoa học, công nghệ và đổi mới.

   258 p apd 30/12/2020 13 0

 • Ebook Khoa học và công nghệ thế giới: Chính sách thúc đẩy thương mại hóa

  Ebook Khoa học và công nghệ thế giới: Chính sách thúc đẩy thương mại hóa

  "Ebook Khoa học và công nghệ thế giới – Chính sách thúc đẩy thương mại hóa" được biên soạn với mục tiêu cung cấp đến các bạn những thông tin: bối cảnh khoa học công nghệ thế giới; kinh tế tri thức, những xu thế mới; thúc đẩy thương mại hóa nghiên cứu công.

   199 p apd 30/12/2020 10 0

 • Ebook Khoa học và công nghệ thế giới: Tri thức cho phát triển

  Ebook Khoa học và công nghệ thế giới: Tri thức cho phát triển

  "Ebook Khoa học và công nghệ thế giới – Tri thức cho phát triển" trình bày tương lai của chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; mạng lưới và thị trường tri thức.

   224 p apd 30/12/2020 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số