GIỚI THIỆU VỀ THƯ VIỆN SỐ


Học viện Chính sách và Phát triển được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập ngày 4/1/2008 theo Quyết định 10/QĐ-TTg là cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hiện nay, địa điểm làm việc và đào tạo của Học viện đặt tại tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngõ 8B, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội với đầy đủ trang thiết bị hiện đại, cơ sở vật chất khang trang… để tiến hành đào tạo đại học và sau đại học. Tổng diện tích sàn sử dụng cho giảng đường và văn phòng làm việc là: 2.200 mét vuông, đáp ứng đầy đủ yêu cầu cho quy mô đào tạo khoảng 2.000 sinh viên đại học và sau đại học phù hợp với chiến lược phát triển của Học viện Chính sách Phát triển từ nay cho đến 2020.

Hiện nay, Học viện Chính sách và Phát triển đang đào tạo đại học hệ chính quy với 04 khóa (Khóa 1: năm 2010, Khóa 2: năm 2011, Khóa 3: năm 2012, khóa 4: năm 2013) gần 1500 sinh viên vào 5 mã ngành đào tạo với 6 chuyên ngành là:


  • (1) Ngành Kinh tế có 3 chuyên ngành: Quy hoạch phát triển, Kế hoạch phát triển, Quản lý đấu thầu.

  • (2) Ngành Chính sách công có 1 chuyên ngành Chính sách công.

  • (3) Ngành Tài chính Ngân hàng có 1 chuyên ngành Tài chính công.

  • (4) Ngành Kinh tế quốc tế có 1 chuyên ngành Kinh tế đối ngoại.

  • (5) Ngành Quản trị kinh doanh có 01 chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp.

Để phục vụ học tập và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và sinh viên Học viện, Học viện đã thành lập Trung tâm Thông tin thư viện với trang bị đầy đủ phần mềm và tư liệu, cụ thể : Thư viện được trang bị phần mềm phục vụ cho việc giảng dạy và học tập. Thư viện với khoảng 1500 đầu sách với trên 10.000 cuốn, trong đó có hơn 500 đầu sách phục vụ đào tạo sau đại học. Hệ thống máy tính với tính đảm bảo phục vụ cho sinh viên, học viên các hệ đào tạo. Kế hoạch 2014-2015 Học viện Chính sách và Phát triển đang đầu tư nâng cấp Hệ thống thư viện với mục tiêu đến cuối năm 2015 sẽ đạt được các mục tiêu tối thiểu: 2.000 đầu sách với 20.000 cuốn (trong đó 700 đầu sách phục vụ cho đào tạo sau đại học) và trang bị ít nhất 300 máy tính phục vụ cho sinh viên và học viên. Bên cạnh đó cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên của Học viện còn được sử dụng thư viện điện tử của các đơn vị trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư như Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương, Trung tâm dự báo kinh tế - xã hội quốc gia, Viện Chiến lược phát triển...Hệ thống các tài liệu hiện có của các thư viện của các đơn vị thuộc Bộ KH&ĐT phần lớn là các sách chuyên khảo, các đề tài, đề án nghiên cứu cấp Nhà nước, các đề án được các tổ chức quốc tế tài trợ, các quy hoạch tỉnh, thành phố… rất phù hợp cho nghiên cứu đối với hệ đào tạo sau đại học của Học viện.


Tuy nhiên, với cơ sở vật chất hiện tại của thư viện truyền thống của Học viện chưa hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của các cán bộ, giảng viên và sinh viên trong công tác học tập và nghiên cứu khoa học do có những giới hạn về không gian, thời gian, nguồn tư liệu, …của thư viện truyền thống. Xuất phát từ những lý do đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có kế hoạch giao Học viện thực hiện đề án Thư viện số với tổng vốn đầu từ trong giai đoạn 2015-2020 là 12 tỷ đồng với mục tiêu tạo ra một thư viện có khả năng kết nối các nguồn tư liệu từ các thư viện của các đơn vị trực thuộc Bộ KH&ĐT, cung cấp tư liệu phục vụ cho học tập và nghiên cứu không những cho cán bộ giảng viên, học viên, sinh viên Học viện mà Thư viện số còn đáp ứng yêu cầu nghiên cứu của các cán bộ ngành kế hoạch và đầu tư. Giai đoạn đầu của đề án đã được Học viện thực hiện trên cơ sở hợp tác với Công ty TNHH Tài liệu trực tuyến VI NA - VDOC, đây là một trong những doanh nghiệp hàng đầu về xây dựng và phát triển mạng xã hội, hệ thống thư viện chia sẻ tài liệu trực tuyến, dịch vụ thiết kế, xây dựng website…


Thư viện số của Học viện Chính sách và Phát triển được xây dựng với mục tiêu cung cấp dữ liệu đã được số hóa bao gồm tất cả các chương trình môn học, đề cương môn học, hệ thống giáo trình, bài tập, câu hỏi ôn tập của tất cả các học phần hiện đang được giảng dạy tại Học viện. Bên cạnh đó, toàn bộ dữ liệu liên quan đến các đề án, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp Học viện, đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên, khóa luận, luận văn, luận án sẽ được đưa lên website để cán bộ, giảng viên và sinh viên của Học viện có thể truy cập và tải xuống mọi lúc, mọi nơi. Thư viện số của Học viện còn được sử dụng cơ sở dữ liệu được chia sẻ từ trang Tailieu.VN – là trang website hàng đầu về tài liệu trực tuyến và cơ sở dữ liệu liên kết từ hàng trăm trường đại học và cao đẳng trong cả nước. Với những ưu việt của thư viện số như: khả năng chia sẻ dễ dàng nhanh chóng, nguồn tài liệu phong phú, phát triển dữ liệu không giới hạn, có thể đưa tất cả các định dạng tài liệu, dễ dàng tìm kiếm, tham khảo mọi lúc, mọi nơi, cập nhật liên tục…chắc chắn, thư viện số của Học viện Chính sách và Phát triển sẽ đáp ứng tốt yêu cầu học tập và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và sinh viên Học viện.Hà nội, ngày 5/11/2014
Ban quản trị Thư viện số.

Hướng dẫn khai thác thư viện số