• Giáo trình Khoa học quản lý: Phần 1 - GS.TS. Phan Huy Đường

  Giáo trình Khoa học quản lý: Phần 1 - GS.TS. Phan Huy Đường

  Giáo trình Khoa học quản lý gồm có 6 chương và chia làm 2 phần, phần 1 gồm có những nội dung như: quản lý và quá trình phát triển của khoa học quản lý; hoạch định chiến lược; tổ chức và xây dựng cơ cấu tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo!

   167 p apd 28/11/2022 3 0

 • Giáo trình Khoa học quản lý: Phần 2 - GS.TS. Phan Huy Đường

  Giáo trình Khoa học quản lý: Phần 2 - GS.TS. Phan Huy Đường

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Khoa học quản lý: phần 2 gồm có những nội dung như: lãnh đạo và quản lý sự thay đổi; kiểm tra; thông tin và quyết định. Mời các bạn cùng tham khảo!

   125 p apd 28/11/2022 3 0

 • Giáo trình Kinh tế doanh nghiệp thương mại: Phần 1

  Giáo trình Kinh tế doanh nghiệp thương mại: Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Kinh tế doanh nghiệp thương mại" cung cấp cho học viên những nội dung về: đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu môn học kinh tế doanh nghiệp thương mại; doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế thị trường; tiêu thụ hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại; cung ứng hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại; dịch vụ trong doanh...

   131 p apd 28/11/2022 3 0

 • Giáo trình Kinh tế doanh nghiệp thương mại: Phần 2

  Giáo trình Kinh tế doanh nghiệp thương mại: Phần 2

  Phần 2 của giáo trình "Kinh tế doanh nghiệp thương mại" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: các nguồn lực chủ yếu của doanh nghiệp thương mại; hiệu quả kinh tế trong doanh nghiệp thương mại; kế hoạch hóa nội bộ doanh nghiệp; tăng trưởng trong doanh nghiệp thương mại; đầu tư trong doanh nghiệp thương mại; tài trợ trong doanh nghiệp...

   161 p apd 28/11/2022 3 0

 • Ebook Báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị: Phần 1

  Ebook Báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị: Phần 1

  Phần 1 của ebook "Báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị" (Áp dụng cho doanh nghiệp Việt Nam)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: Tổng quan hệ thống báo cáo kế toán; chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán liên quan đến báo cáo tài chính doanh nghiệp; hệ thống báo cáo tài chính áp dụng cho các doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   227 p apd 28/11/2022 3 0

 • Ebook Báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị: Phần 2

  Ebook Báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị: Phần 2

  Phần 2 của ebook "Báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị" (Áp dụng cho doanh nghiệp Việt Nam)" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: báo cáo kế toán quản trị; các báo cáo phục vụ cho việc kiểm soát, đánh giá và ra quyết định của nhà quản trị; lập báo cáo tài chính theo ví dụ tổng hợp về hoạt động của doanh nghiệp trong một...

   117 p apd 28/11/2022 3 0

 • Ebook Hệ thống câu hỏi và bài tập Định giá tài sản - ThS. Phạm Văn Bình (Chủ biên)

  Ebook Hệ thống câu hỏi và bài tập Định giá tài sản - ThS. Phạm Văn Bình (Chủ biên)

  Ebook Hệ thống câu hỏi và bài tập Định giá tài sản trình bày những kiến thức cơ bản về lý thuyết định giá tài sản và các phương thức cơ bản về lý thuyết định giá tài sản và các phương pháp định gái tài sản trong nền kinh tế thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   133 p apd 28/11/2022 3 0

 • Ebook An ninh tài chính Việt Nam giai đoạn 2000 - 2018: Phần 1

  Ebook An ninh tài chính Việt Nam giai đoạn 2000 - 2018: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "An ninh tài chính Việt Nam giai đoạn 2000 - 2018" trình bày các nội dung: Khái quát lý luận về an ninh tài chính và một số nghiên cứu; bài học kinh nghiệm đảm bảo an ninh tài chính; mô hình giám sát tài chính phổ biến trên thế giới và ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   52 p apd 28/11/2022 3 0

 • Ebook An ninh tài chính Việt Nam giai đoạn 2000 - 2018: Phần 2

  Ebook An ninh tài chính Việt Nam giai đoạn 2000 - 2018: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "An ninh tài chính Việt Nam giai đoạn 2000 - 2018" trình bày các nội dung: Thực trạng an ninh tài chính Việt Nam giai đoạn 2000 - 2018; một số giải pháp nâng cao an ninh tài chính ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   56 p apd 28/11/2022 2 0

 • Ebook Sổ tay Luật sư - Tập 1: Luật sư và hành nghề Luật sư - Phần 1

  Ebook Sổ tay Luật sư - Tập 1: Luật sư và hành nghề Luật sư - Phần 1

  Phần 1 của tài liệu "Sổ tay Luật sư - Tập 1: Luật sư và hành nghề Luật sư" có nội dung đề cập đến các vấn đề như: vị trí, vai trò và chức năng xã hội của luật sư; tổ chức hành nghề luật sư; tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư; phạm vi cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư; kỹ năng chung của luật sư khi cung cấp dịch vụ pháp...

   146 p apd 28/11/2022 3 0

 • Ebook Sổ tay Luật sư - Tập 1: Luật sư và hành nghề Luật sư - Phần 2

  Ebook Sổ tay Luật sư - Tập 1: Luật sư và hành nghề Luật sư - Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Sổ tay Luật sư - Tập 1: Luật sư và hành nghề Luật sư" có nội dung đề cập đến các vấn đề như: cơ sở tính thù lao luật sư, thủ tục báo giá dịch vụ và soạn thảo hợp đồng dịch vụ pháp lý; so sánh phạm vi hành nghề luật sư với một số nghề luật khác; bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư;... Mời các...

   102 p apd 28/11/2022 3 0

 • Ebook Sổ tay Luật sư - Tập 2: Kỹ năng hành nghề Luật sư trong Tố tụng Hình sự, Hành chính, Dân sự - Phần 1

  Ebook Sổ tay Luật sư - Tập 2: Kỹ năng hành nghề Luật sư trong Tố tụng Hình sự, Hành chính, Dân sự - Phần 1

  Phần 1 của "Sổ tay Luật sư - Tập 2: Kỹ năng hành nghề Luật sư trong Tố tụng Hình sự, Hành chính, Dân sự" có nội dung đề cập đến các vấn đề như: một số kỹ năng cơ bản của luật sư khi tham gia tố tụng hình sự; kỹ năng hành nghề luật sư trong vụ án ma túy; kỹ năng hành nghề luật sư trong vụ án tham nhũng; kỹ năng hành nghề luật sư trong...

   230 p apd 28/11/2022 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số