• Ebook Vai trò của người giám đốc doanh nghiệp trong nền kinh tế Việt Nam: Phần 2

  Ebook Vai trò của người giám đốc doanh nghiệp trong nền kinh tế Việt Nam: Phần 2

  Phần 2 cuốn "Vai trò của giám đốc doanh nghiệp trong nền kinh tế Việt Nam" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Doanh nhân - Nguồn nhân lực bậc cao trong quản lý doanh nghiệp - Vai trò khó tahy thế, vấn đề đào tạo nghề giám đốc điều hành doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   120 p apd 28/06/2020 6 0

 • Ebook Vai trò của người giám đốc doanh nghiệp trong nền kinh tế Việt Nam: Phần 1

  Ebook Vai trò của người giám đốc doanh nghiệp trong nền kinh tế Việt Nam: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Vai trò của giám đốc doanh nghiệp trong nền kinh tế Việt Nam" giúp người đọc tìm hiểu các hoạt động của doanh nghiệp trong thời kỳ đổi mới của nền kinh tế Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   85 p apd 28/06/2020 7 0

 • Ebook Vai trò con người trong quản lý doanh nghiệp: Phần 2

  Ebook Vai trò con người trong quản lý doanh nghiệp: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Vai trò con người trong quản lý doanh nghiệp" cung cấp cho người học một số kiến thức: Nhân tố có người trong quản lý và phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay, phong cách quản lý của một số công ty. Mời các bạn cùng tham khảo.

   87 p apd 28/06/2020 6 0

 • Ebook Vai trò con người trong quản lý doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook Vai trò con người trong quản lý doanh nghiệp: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Vai trò con người trong quản lý doanh nghiệp" cung cấp cho người học một số kiến thức: Nhận thực đúng về khoa học quản lý và bản chất của quản lý, quá trình phát triển của lý luận quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   53 p apd 28/06/2020 7 0

 • Ebook 5 điểm mấu chốt cho đầu tư chứng khoán: Phần 1

  Ebook 5 điểm mấu chốt cho đầu tư chứng khoán: Phần 1

  Tài liệu “5 điểm mấu chốt cho đầu tư chứng khoán”, hướng dẫn nhà đầu tư học cách sử dụng các công cụ để đánh giá các cơ hội đầu tư, liệu đây có phải là công ty tốt để sở hữu, hay là thương vụ đầu tư tốt? Định giá dựa trên cái gì? Làm thế nào để rút ngắn khoảng cách giá và giá trị, các yếu tố xúc tác, các sự kiện giúp...

   154 p apd 28/06/2020 8 0

 • Ebook 5 điểm mấu chốt cho đầu tư chứng khoán: Phần 2

  Ebook 5 điểm mấu chốt cho đầu tư chứng khoán: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "5 điểm mấu chốt cho đầu tư chứng khoán" tiếp tục trình bày các nội dung về quy tắc biên độ an toàn, đánh giá cơ hội đầu tư, mua đúng giá và trở thành chủ sở hữu, tạo ý tưởng giá trị và xây dựng một danh mục đầu tư độc lập. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   169 p apd 28/06/2020 8 0

 • Ebook Phổ cập kiến thức áp dụng khoa học công nghệ làm kinh tế hộ gia đình cho nông dân các miền (Tập 1)

  Ebook Phổ cập kiến thức áp dụng khoa học công nghệ làm kinh tế hộ gia đình cho nông dân các miền (Tập 1)

  Kinh tế hộ gia đình là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Kể từ khi được thừa nhận là đơn vị kinh tế tự chủ (năm 1988), sự phát triển kinh tế hộ gia đình nông thôn đã có sự chuyển biến tích cực cả về quy mô, tốc độ và cơ cấu. Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này qua cuốn sách.

   51 p apd 28/06/2020 9 0

 • Ebook Tóm tắt, bài tập, trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô (Tái bản lần thứ 13): Phần 1

  Ebook Tóm tắt, bài tập, trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô (Tái bản lần thứ 13): Phần 1

  Ebook Tóm tắt, bài tập, trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô (Tái bản lần thứ 13): Phần 1 trình bày tóm tắt lý thuyết về kinh tế vĩ mô; cách tính sản lượng quốc gia; lý thuyết xác định sản lượng quốc gia; tiền tệ, ngân hàng và chính sách tiền tệ; lạm phát và thất nghiệp; phân tích vĩ mô trong nền kinh tế mở; bài tập, bài giả và trắc nghiệm về khái...

   127 p apd 28/06/2020 10 0

 • Ebook Tóm tắt, bài tập, trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô (Tái bản lần thứ 13): Phần 2

  Ebook Tóm tắt, bài tập, trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô (Tái bản lần thứ 13): Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của ebook Tóm tắt, bài tập, trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô (Tái bản lần thứ 13) trình bày bài tập, bài giả và trắc nghiệm lý thuyết xác định sản lượng quốc gia; tổng cầu, chính sách tài khóa và ngoại thương; tiền tệ, ngân hàng và chính sách tiền tệ; tổng cung tổng cầu; lạm phát và thất nghiệp.

   133 p apd 28/06/2020 9 0

 • Ebook Các công ty xuyên quốc gia thời hiện đại: Phần 1

  Ebook Các công ty xuyên quốc gia thời hiện đại: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Các công ty xuyên quốc gia hiện đại" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm và sự hình thành các công ty xuyên quốc gia hiện đại, các loại hình công ty xuyên quốc gia. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   63 p apd 28/06/2020 7 0

 • Ebook Các công ty xuyên quốc gia thời hiện đại: Phần 1

  Ebook Các công ty xuyên quốc gia thời hiện đại: Phần 1

  Phần 2 cuốn "Các công ty xuyên quốc gia hiện đại" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Cắm nhánh ở nước ngoài - đặc trưng cơ bản của các công ty xuyên quốc gia, vai trò của các công ty xuyên quốc gia trong nền kinh tế thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   76 p apd 28/06/2020 6 0

 • Ebook Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Phần 1

  Ebook Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Phương pháp nghiên cứu kinh tế - Kiến thức cơ bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về nghiên cứu khoa học và phương pháp nghiên cứu kinh tế, xác định và mô tả vấn đề nghiên cứu, tổng quan tài liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   177 p apd 28/06/2020 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số