• Ebook Bài tập kinh tế vi mô: Phần 1

  Ebook Bài tập kinh tế vi mô: Phần 1

  Tài liệu "Bài tập kinh tế vi mô" trình bày các nội dung chính sau: Kinh tế học và những vấn đề cơ bản của kinh tế học; Thị trường, cầu và cung; Lý thuyết về tiêu dùng; Lý thuyết về sản xuất; Cấu trúc thị trường;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   68 p apd 26/09/2022 13 0

 • Ebook Bài tập kinh tế vi mô: Phần 2

  Ebook Bài tập kinh tế vi mô: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Bài tập kinh tế vi mô" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Cân bằng động; Sự lựa chọn của người tiêu dùng; Điều tiết thị trường xăng dầu; Thuế tiêu thụ và chính sách hoàn thuế tiêu thụ; Ngưỡng sinh lời và ngưỡng ngừng hoạt động; Lợi ích của sự phân biệt giá;... Mời các bạn cùng tham khảo...

   102 p apd 26/09/2022 11 0

 • Ebook Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 1

  Ebook Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 1

  Ebook Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 1 gồm có 11 chương với những nội dung chính sau: Kinh tế - Lịch sử kinh tế; tư tưởng kinh tế thời cổ đại và Trung cổ; chủ nghĩa trọng thương và buổi đầu của chủ nghĩa tư bản; sự xuất hiện của một ngành khoa học: Petty Cantillon và những theo phái trọng nông; Adam Smith: người xây dựng hệ thống; phân...

   283 p apd 26/09/2022 14 0

 • Ebook Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 2

  Ebook Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 2

  Ebook Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 2 gồm có 13 chương với những nội dung chính sau: Kinh tế vi mô ở Pháp: Cournot và Dupuit; kinh tế vi mô ở Vienna: Menger, Wieser và Böhm Bawerk; kinh tế vi mô ở Anh: William Stanley Jevons; Alfred Marstiall và sự phát triển phân tích cân bằng cục bộ; Léon Walras và sự phát triển phân tích bằng tổng quát; Thorstein vebien và kinh...

   373 p apd 26/09/2022 12 0

 • Ebook Chủ nghĩa tư bản: Lịch sử thăng trầm 120 năm (1900-2020) - Phần 1

  Ebook Chủ nghĩa tư bản: Lịch sử thăng trầm 120 năm (1900-2020) - Phần 1

  Phần 1 của tài liệu "Chủ nghĩa tư bản: Lịch sử thăng trầm 120 năm (1900-2020)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: sự tiến triển của các học thuyết cơ bản về chủ nghĩa tư bản; từ học thuyết Mác - Lênin đến sự phát triển của chủ nghĩa tư bản hiện đại; chủ nghĩa tư bản vào buổi bình minh của thế kỷ XX (1900-1918); chủ nghĩa tư bản...

   261 p apd 26/09/2022 6 0

 • Ebook Chủ nghĩa tư bản: Lịch sử thăng trầm 120 năm (1900-2020) - Phần 2

  Ebook Chủ nghĩa tư bản: Lịch sử thăng trầm 120 năm (1900-2020) - Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Chủ nghĩa tư bản: Lịch sử thăng trầm 120 năm (1900-2020)" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: chủ nghĩa tư bản từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến sự sụp đổ của hệ thống tiền tệ quốc tế Bretton Woods và cuộc khủng hoảng dầu mỏ (1945-1973); chủ nghĩa tư bản thời đại toàn cầu hóa...

   341 p apd 26/09/2022 6 0

 • Ebook Hiện đại hóa giáo dục: Phần 1

  Ebook Hiện đại hóa giáo dục: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hiện đại hóa giáo dục" cung cấp cho người học các kiến thức: Ý nghĩa và giá trị của việc hiện đại hóa giáo dục, mục tiêu hiện đại hóa giáo dục của Giang Tô, hiện đại hóa giáo dục và xây dựng hệ thống giáo dục, hiện đại hóa giáo dục và công bằng trong giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   230 p apd 26/09/2022 5 0

 • Ebook Hiện đại hóa giáo dục: Phần 2

  Ebook Hiện đại hóa giáo dục: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Hiện đại hóa giáo dục" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Hiện đại hóa giáo dục và đầu tư giáo dục, hiện đại hóa giáo dục với xây dựng đội ngũ giảng viên, hiện đại hóa giáo dục với cải cách cơ chế giáo dục, hiện đại hóa giáo dục và đào tạo nhân tài,... Mời các bạn cùng tham khảo...

   353 p apd 26/09/2022 5 0

 • Ebook Một số vấn đề lý luận về các phương pháp phân tích luật viết: Phần 1

  Ebook Một số vấn đề lý luận về các phương pháp phân tích luật viết: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung của hai chương đầu bao gồm: Tổng quan về hoạt động nghiên cứu và phân tích luật viết ở Việt Nam, phương pháp nghiên cứu và phân tích luật viết. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   126 p apd 26/09/2022 6 0

 • Ebook Một số vấn đề lý luận về các phương pháp phân tích luật viết: Phần 2

  Ebook Một số vấn đề lý luận về các phương pháp phân tích luật viết: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày các nội dung: Sử dụng các phương pháp nghiên cứu và phân tích luật viết, kết quả nghiên cứu và phân tích luật viết về phương diện khoa học - Học thuyết pháp lý. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   44 p apd 26/09/2022 6 0

 • Giáo trình Giáo dục so sánh: Phần 1

  Giáo trình Giáo dục so sánh: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái quát về giáo dục so sánh, mục đích, nhiệm vụ và đối tượng của giáo dục so sánh, một số hướng dẫn về nguyên tắc khi nghiên cứu so sánh giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   96 p apd 26/09/2022 6 0

 • Giáo trình Giáo dục so sánh: Phần 2

  Giáo trình Giáo dục so sánh: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các cách tiếp cận nghiên cứu so sánh giáo dục, kỹ thuật so sánh giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   215 p apd 26/09/2022 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số