• Ebook Vấn đề dân sinh và xã hội hài hòa: Phần 1

  Ebook Vấn đề dân sinh và xã hội hài hòa: Phần 1

  Cuốn sách "Vấn đề dân sinh và xã hội hài hòa" là một tập hợp các bài nghiên cứu liên quan trực tiếp đến các vấn đề dân sinh và phát triển xã hội hài hòa của các nhà khoa học thuộc Viện Triết học. Phần 1 cuốn sách là các bài viết: Quan điểm dân sinh và triết lý nhân sinh Hồ Chí Minh, dân sinh - nền tảng cho việc xây dựng xã hội hài hoà; chú...

   120 p apd 21/07/2023 31 0

 • Ebook Vấn đề dân sinh và xã hội hài hòa: Phần 2

  Ebook Vấn đề dân sinh và xã hội hài hòa: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Vấn đề dân sinh và xã hội hài hòa" trình bày các nội dung: Tư tưởng dân sinh và những giải pháp cơ bản để thực hiện trong giai đoạn hiện nay ở Việt Nam; một số nội dung cơ bản trong tư tưởng dân sinh của Tôn Trung Sơn; một vài suy tư lý luận về vấn đề dân sinh; vấn đề dân sinh trong Đại Việt sử...

   183 p apd 21/07/2023 30 0

 • Ebook Quy trình lập hiến trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Phần 1

  Ebook Quy trình lập hiến trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Phần 1

  Cuốn sách Quy trình lập hiến trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Phần 1 gồm các nội dung chính như: một số vấn đề lý luận về quy trình lập hiến; quá trình hình thành và thực hiện quy trình lập hiến ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   193 p apd 28/06/2023 21 0

 • Ebook Quy trình lập hiến trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Phần 2

  Ebook Quy trình lập hiến trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Cuốn sách Quy trình lập hiến trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Phần 2 gồm các nội dung chính như: quan điểm và giải pháp hoàn thiện quy trình lập hiến Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   157 p apd 28/06/2023 24 0

 • Bài giảng Lịch sử sách: Phần 1

  Bài giảng Lịch sử sách: Phần 1

  Bài giảng Lịch sử sách: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: những vấn đề về sách; quá trình hình thành sách; sách Việt Nam từ thời kỳ phong kiến đến năm 1930; sách Việt Nam giai đoạn 1930-1945. Mời các bạn cùng tham khảo!

   76 p apd 28/02/2023 23 0

 • Bài giảng Lịch sử sách: Phần 2

  Bài giảng Lịch sử sách: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Lịch sử sách: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: sách Việt Nam giai đoạn 1945-1950; sách Việt Nam giai đoạn 1954-1975; sách Việt Nam giai đoạn 1975-1985; sách Việt Nam thời kỳ đổi mới của đất nước từ năm 1986 đến nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

   70 p apd 28/02/2023 29 0

 • Ebook Chủ nghĩa tư bản: Lịch sử thăng trầm 120 năm (1900-2020) - Phần 1

  Ebook Chủ nghĩa tư bản: Lịch sử thăng trầm 120 năm (1900-2020) - Phần 1

  Phần 1 của tài liệu "Chủ nghĩa tư bản: Lịch sử thăng trầm 120 năm (1900-2020)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: sự tiến triển của các học thuyết cơ bản về chủ nghĩa tư bản; từ học thuyết Mác - Lênin đến sự phát triển của chủ nghĩa tư bản hiện đại; chủ nghĩa tư bản vào buổi bình minh của thế kỷ XX (1900-1918); chủ nghĩa tư bản...

   261 p apd 26/09/2022 43 0

 • Ebook Chủ nghĩa tư bản: Lịch sử thăng trầm 120 năm (1900-2020) - Phần 2

  Ebook Chủ nghĩa tư bản: Lịch sử thăng trầm 120 năm (1900-2020) - Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Chủ nghĩa tư bản: Lịch sử thăng trầm 120 năm (1900-2020)" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: chủ nghĩa tư bản từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến sự sụp đổ của hệ thống tiền tệ quốc tế Bretton Woods và cuộc khủng hoảng dầu mỏ (1945-1973); chủ nghĩa tư bản thời đại toàn cầu hóa...

   341 p apd 26/09/2022 43 0

 • Ebook Hiện đại hóa giáo dục: Phần 1

  Ebook Hiện đại hóa giáo dục: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hiện đại hóa giáo dục" cung cấp cho người học các kiến thức: Ý nghĩa và giá trị của việc hiện đại hóa giáo dục, mục tiêu hiện đại hóa giáo dục của Giang Tô, hiện đại hóa giáo dục và xây dựng hệ thống giáo dục, hiện đại hóa giáo dục và công bằng trong giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   230 p apd 26/09/2022 57 1

 • Ebook Hiện đại hóa giáo dục: Phần 2

  Ebook Hiện đại hóa giáo dục: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Hiện đại hóa giáo dục" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Hiện đại hóa giáo dục và đầu tư giáo dục, hiện đại hóa giáo dục với xây dựng đội ngũ giảng viên, hiện đại hóa giáo dục với cải cách cơ chế giáo dục, hiện đại hóa giáo dục và đào tạo nhân tài,... Mời các bạn cùng tham khảo...

   353 p apd 26/09/2022 84 1

 • Ebook Một số vấn đề lý luận về các phương pháp phân tích luật viết: Phần 1

  Ebook Một số vấn đề lý luận về các phương pháp phân tích luật viết: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung của hai chương đầu bao gồm: Tổng quan về hoạt động nghiên cứu và phân tích luật viết ở Việt Nam, phương pháp nghiên cứu và phân tích luật viết. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   126 p apd 26/09/2022 44 1

 • Ebook Một số vấn đề lý luận về các phương pháp phân tích luật viết: Phần 2

  Ebook Một số vấn đề lý luận về các phương pháp phân tích luật viết: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày các nội dung: Sử dụng các phương pháp nghiên cứu và phân tích luật viết, kết quả nghiên cứu và phân tích luật viết về phương diện khoa học - Học thuyết pháp lý. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   44 p apd 26/09/2022 48 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=apd
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERapd262056207vi