• Ebook Ngân hàng thế giới: Đi tìm mô hình phát triển và trường hợp ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Ngân hàng thế giới: Đi tìm mô hình phát triển và trường hợp ở Việt Nam: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách 'Ngân hàng thế giới: Đi tìm mô hình phát triển và trường hợp ở Việt Nam' giới thiệu sự ra đời, cơ cấu tổ chức của Ngân hàng và các số liệu cơ bản tóm tắt sơ lược về hoạt động của Ngân hàng Thế giới; các chính tài liệu của Ngân hàng Thế giới theo từng thời kỳ đến cuối thế kỷ 20; các chiến lược chống đói nghèo....

   127 p apd 31/03/2021 19 0

 • Ebook Ngân hàng thế giới: Đi tìm mô hình phát triển và trường hợp ở Việt Nam: Phần 2

  Ebook Ngân hàng thế giới: Đi tìm mô hình phát triển và trường hợp ở Việt Nam: Phần 2

  Phần 2 tài liệu 'Ngân hàng thế giới: Đi tìm mô hình phát triển và trường hợp ở Việt Nam' trình bày một số hoạt động nghiên cứu của tổ chức, hoạt động này có ảnh hưởng quan trọng đến lĩnh vực kinh tế và chính tài liệu phát triển trên bình diện quốc tế; hoạt động của Ngân hàng tại Việt Nam, các vấn đề chính đang được thảo luận về...

   160 p apd 31/03/2021 20 0

 • Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam: Bài 7 - ThS. Nguyễn Thị Nguyệt

  Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam: Bài 7 - ThS. Nguyễn Thị Nguyệt

  Mời các bạn cùng tham khảo 'Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam - Bài 7: Nhà nước và pháp luật thời Nguyễn (1802–1858)' để tìm hiểu vị trí, thẩm quyền của người đứng đầu trong triều đình nhà Nguyễn; phân tích để thấy được cách thức tổ chức chính quyền trung ương và chính quyền địa phương của nhà Nguyễn; thành tựu pháp...

   17 p apd 30/03/2021 16 0

 • Sổ tay Hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Phần 1

  Sổ tay Hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Phần 1

  Sổ tay Hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Phần 1 sẽ trình bày những vấn đề chung về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, hướng dẫn đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo.

   128 p apd 01/03/2021 55 0

 • Sổ tay Hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Phần 2

  Sổ tay Hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Phần 2

  Sổ tay Hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Phần 2 tiếp tục trình bày những vấn đề chung về hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật, quản lý nhà nước về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, hướng dẫn thực hiện tiêu chí thành phần 18.5 về “Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” trong bộ...

   88 p apd 01/03/2021 39 0

 • Ebook Cẩm nang về bảo hiểm nông nghiệp: Phần 2

  Ebook Cẩm nang về bảo hiểm nông nghiệp: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 tài liệu Bảo hiểm nông nghiệp - Cẩm nang cho người dân tiếp tục cung cấp cho người học các nội dung: Đánh giá kết quả thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp và phương hướng triển khai trong giai đoạn tiếp theo; một số bài phát biểu, trả lời phỏng vấn của lãnh đạo Bộ Tài chính và góc nhìn báo chí về...

   110 p apd 01/03/2021 28 0

 • Ebook Cẩm nang về bảo hiểm nông nghiệp: Phần 1

  Ebook Cẩm nang về bảo hiểm nông nghiệp: Phần 1

  Phần 1 tài liệu Bảo hiểm nông nghiệp - Cẩm nang cho người dân cung cấp cho người học các nội dung: Định hướng, chính tài liệu nông nghiệp, nông dân, nông thôn và bảo hiểm nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay; các văn bản hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   247 p apd 01/03/2021 32 0

 • Ebook Hỏi và đáp về Luật hợp tác xã năm 2003: Phần 2

  Ebook Hỏi và đáp về Luật hợp tác xã năm 2003: Phần 2

  Hợp tác xã hoạt động như một loại hình doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính trong phạm vi vốn điều lệ, vốn tích lũy và các nguồn vốn khác của hợp tác xã theo quy định của pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết nội dung phần 2 tài liệu được chia sẻ dưới đây.

   45 p apd 01/03/2021 35 0

 • Ebook Hỏi đáp về Luật hợp tác xã năm 2003: Phần 1

  Ebook Hỏi đáp về Luật hợp tác xã năm 2003: Phần 1

  Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể do các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của Luật này để phát huy sức mạnh tập thể của từng xã viên tham gia hợp tác xã, cùng giúp nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống vật chất, tinh...

   55 p apd 01/03/2021 31 0

 • Cẩm nang về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân: Phần 2

  Cẩm nang về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Luật tiếp công dân năm 2013 - Sổ tay hỏi đáp về pháp luật tiếp tục cung cấp cho người đọc các kiến thức: Hỏi đáp về tố cáo hành chính, một số quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Mời các bạn cùng tham khảo.

   242 p apd 01/03/2021 30 0

 • Cẩm nang về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân: Phần 1

  Cẩm nang về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân: Phần 1

  Phần 1 tài liệu Luật tiếp công dân năm 2013 - Sổ tay hỏi đáp về pháp luật cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giới thiệu về công tác dân nguyện của Quốc hội, hỏi đáp về tiếp công dân, hỏi đáp về khiếu nại hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   218 p apd 01/03/2021 32 0

 • Giáo trình Tài liệu bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước (Chương trình chuyên viên)

  Giáo trình Tài liệu bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước (Chương trình chuyên viên)

  Giáo trình 'Tài liệu bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước (Chương trình chuyên viên)' bao gồm 4 chương với các nội dung: kiến thức chung; kiến thức quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ; kỹ năng; yêu cầu, hướng dẫn viết tiểu luận tình huống và đi thực tế. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung.

   403 p apd 01/03/2021 33 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số