• Giáo trình Thuế nhà nước: Phần 1

  Giáo trình Thuế nhà nước: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình cung cấp cho người học các kiến thức: Những ván đề chung về thuế, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tài nguyên, thuế sử dụng đất nông nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   158 p apd 16/04/2021 26 0

 • Giáo trình Thuế nhà nước: Phần 2

  Giáo trình Thuế nhà nước: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình cung cấp cho người đọc các kiến thức: Thuế nhà đất, thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, các khoản thu khác, đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế,... mời các bạn cùng tham khảo.

   269 p apd 16/04/2021 26 0

 • Bài giảng Lợi ích kinh tế và quan hệ phân phối thu nhập ở Việt Nam – Chương 3

  Bài giảng Lợi ích kinh tế và quan hệ phân phối thu nhập ở Việt Nam – Chương 3

  Chương 3: Thể chế phân phối thu nhập ở Việt Nam. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Quá trình hình thành thể chế phân phối thu nhập ở Việt Nam hiện nay, cấu trúc của thể chế phân phối thu nhập ở Việt Nam, đánh giá thể chế phân phối thu nhập ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   11 p apd 15/04/2021 14 0

 • Bài giảng Lợi ích kinh tế và quan hệ phân phối thu nhập ở Việt Nam – Chương 4

  Bài giảng Lợi ích kinh tế và quan hệ phân phối thu nhập ở Việt Nam – Chương 4

  Chương 4: Những vấn đề phân phối thu nhập ở Việt Nam hiện nay. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái quát về thu nhập và đời sống của cư dân Việt Nam, phân phối các cơ hội kinh tế, đánh giá chung. Mời các bạn cùng tham khảo.

   47 p apd 15/04/2021 15 0

 • Bài giảng Lợi ích kinh tế và quan hệ phân phối thu nhập ở Việt Nam – Chương 5

  Bài giảng Lợi ích kinh tế và quan hệ phân phối thu nhập ở Việt Nam – Chương 5

  Chương 5: Quan điểm và phương hướng hoàn thiện quan hệ phân phối ở Việt Nam. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Bối cảnh mới ảnh hưởng đến thực hiện lợi ích kinh tế và quan hệ phân phối, những quan điểm cơ bản, các khuyến nghị. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p apd 15/04/2021 15 0

 • Bài giảng Lợi ích kinh tế và quan hệ phân phối thu nhập ở Việt Nam – Chương 1

  Bài giảng Lợi ích kinh tế và quan hệ phân phối thu nhập ở Việt Nam – Chương 1

  Chương 1: Tổng quan về môn học. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái luận về lợi ích kinh tế, Những đặc trưng chủ yếu của lợi ích kinh tế, Lợi ích nhóm và nhóm lợi ích là gì? Lợi ích nhóm và nhóm lợi ích: tốt hay xấu?... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   83 p apd 15/04/2021 14 0

 • Bài giảng Lợi ích kinh tế và quan hệ phân phối thu nhập ở Việt Nam – Chương 2

  Bài giảng Lợi ích kinh tế và quan hệ phân phối thu nhập ở Việt Nam – Chương 2

  Chương 2: Các lý thuyết về phân phối thu nhập. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Học thuyết cổ điển, Học thuyết C. Mác, Học thuyết tân cổ điển, Học thuyết hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   38 p apd 15/04/2021 17 0

 • Tập bài giảng Phân tích chính sách kinh tế & xã hội

  Tập bài giảng Phân tích chính sách kinh tế & xã hội

  Tập bài giảng Phân tích chính sách kinh tế & xã hội gồm có 4 chương với những nội dung chính sau: Khái luận về chính sách kinh tế-xã hội, phân tích chính sách kinh tế - xã hội, hoạch định chính sách kinh tế - xã hội, tổ chức thực hiện và điều chỉnh chính sách kinh tế - xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   103 p apd 15/04/2021 12 0

 • Giáo trình Thuế và hệ thống thuế ở Việt Nam: Phần 1

  Giáo trình Thuế và hệ thống thuế ở Việt Nam: Phần 1

  Phần 1 giáo trình Thuế và hệ thống thuế ở Việt Nam cung cấp cho người học các kiến thức: Sơ lược nguồn gốc và quá trình phát triển của thuế, những vấn đề cơ bản về thuế, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   136 p apd 31/03/2021 33 0

 • Giáo trình Thuế và hệ thống thuế ở Việt Nam: Phần 2

  Giáo trình Thuế và hệ thống thuế ở Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình cung cấp cho người học các kiến thức: Thuế nhà đất, thuế tài nguyên, thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế chuyển quyền sử dụng đất, thuế thu nhập doanh nghiệp,thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   146 p apd 31/03/2021 22 0

 • Giáo trình Bảo hiểm: Phần 1

  Giáo trình Bảo hiểm: Phần 1

  Giáo trình Bảo hiểm được biên soạn làm tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy , nghiên cứu và học tập trong nhà trường mà còn là tài liệu bổ ích đối với các nhà khoa học, nhà quản lý kinh tế và những người quan tâm đến lĩnh vực bảo hiểm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   271 p apd 31/03/2021 21 0

 • Giáo trình Bảo hiểm: Phần 2

  Giáo trình Bảo hiểm: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình 'Bảo hiểm' cung cấp cho người đọc các kiến thức về: Bảo hiểm xây dựng và lắp đặt, bảo hiểm hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí, bảo hiểm cháy, bảo hiểm trong nông nghiệp, bảo hiểm tiền gửi, tiền cất giữ trong kho và quá trình vận chuyển,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   341 p apd 31/03/2021 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số