• Ebook Kinh tế học (Quyển 1): Phần 1

  Ebook Kinh tế học (Quyển 1): Phần 1

  Cuốn sách "Kinh tế học (Quyển 1)" của tác giả Nguyễn Văn Ngôn gồm co 2 phần. Phần 1 trình bày đến đọc giả nội dung về phân tách lợi ích quốc gia. Trong phần này, bạn đọc sẽ tìm hiểu về: Sự cấu tạo và sử dụng lợi tức quốc gia, kế toán quốc gia, lý thuyết tổng quát về lợi tức quốc gia, sự phân phối lợi tức quốc gia theo yếu tố sản...

   200 p apd 27/04/2019 49 0

 • Ebook Kinh tế học (Quyển 1): Phần 2

  Ebook Kinh tế học (Quyển 1): Phần 2

  Ebook Kinh tế học (Quyển 1) - Phần 2 trình bày về sự biên thiên lợi tức quốc gia. Nội dung cụ thể gồm có: Các vấn đề đại cương về tiền tệ, quan niệm của các tác giả về vai trò của tiền tệ trong đời sống kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

   112 p apd 27/04/2019 49 0

 • Ebook Kinh tế học (Quyển 2): Phần 1

  Ebook Kinh tế học (Quyển 2): Phần 1

  Ebook Kinh tế học (Quyển 2) - Phần 1 trình bày những nội dung chính: Tác động của tiền tệ, cơ quan chi phối tiền tệ và hoạt động kinh tế, ngân hàng trung ương, ngân hàng trung gian, tác động của tiêu thụ và đầu tư đối với lợi tức quốc gia, thế quân bình của lợi tức quốc gia và mất quân bình kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   239 p apd 27/04/2019 59 0

 • Ebook Kinh tế học (Quyển 2): Phần 2

  Ebook Kinh tế học (Quyển 2): Phần 2

  Ebook Kinh tế học (Quyển 2) - Phần 2 trình bày những nội dung chính sau: Tại sao lại đặt vấn đề phát triển kinh tế? Phương pháp phát triển kinh tế, vấn đề phát triển kinh tế trên bình diện quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   233 p apd 27/04/2019 57 0

 • Ebook Hỏi đáp cộng đồng kinh tế Asean: Phần 2

  Ebook Hỏi đáp cộng đồng kinh tế Asean: Phần 2

  Nội dung cuốn sách bao gồm 105 câu hỏi đáp về những vấn đề chung của AEC, sự tham gia của Việt Nam cũng như các cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong tiến trình hội nhập Asean. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   109 p apd 22/03/2019 52 0

 • Ebook Hỏi đáp cộng đồng kinh tế Asean: Phần 1

  Ebook Hỏi đáp cộng đồng kinh tế Asean: Phần 1

  Cuốn sách Hỏi đáp về cộng đồng kinh tế ASEAN của nhóm tác giả Trường Đại học Kinh tế, Đại học quốc gia Hà Nội biên soạn nhằm mục đích cung cấp những vấn đề chung về AEC, sự tham gia của Việt Nam cũng như những cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong tiến trình hội nhập này. Mời các bạn cùng tham khảo.

   84 p apd 22/03/2019 49 0

 • Ebook Hỏi đáp về pháp luật tự vệ của Việt Nam và WTO: Phần 1

  Ebook Hỏi đáp về pháp luật tự vệ của Việt Nam và WTO: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hỏi đáp về pháp luật tự vệ của Việt Nam và WTO" do NXB Lao Động Xã Hội phát hành cung cấp cho người đọc các kiến thức: Pháp luật Việt Nam về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   55 p apd 22/03/2019 41 0

 • Ebook Hỏi đáp về pháp luật tự vệ của Việt Nam và WTO: Phần 2

  Ebook Hỏi đáp về pháp luật tự vệ của Việt Nam và WTO: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Hỏi đáp về pháp luật tự vệ của Việt Nam và WTO" do NXB Lao Động Xã Hội phát hành cung cấp cho người đọc các câu hỏi và đáp về quy định của WTO về các biện pháp tự vệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   182 p apd 22/03/2019 35 0

 • Ebook Kinh tế phi chính thức tại các nước đang phát triển: Phần 1

  Ebook Kinh tế phi chính thức tại các nước đang phát triển: Phần 1

  Ebook Kinh tế phi chính thức tại các nước đang phát triển: Phần 1 sẽ trình bày các vấn đề về phân khúc việc làm giữa khu vực kinh tế chính thức và khu vực kinh tế phi chính thức, những ràng buộc về kinh tế, thể chế và xã hội. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

   319 p apd 25/02/2019 47 0

 • Ebook Kinh tế phi chính thức tại các nước đang phát triển: Phần 2

  Ebook Kinh tế phi chính thức tại các nước đang phát triển: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook Kinh tế phi chính thức tại các nước đang phát triển: Phần 2 sẽ tiếp tục trình bày các nội dung về động thái vi mô - vĩ mô và tình trạng nghèo đói, khu vực kinh tế phi chính thức, cuộc khủng hoảng và chính sách công tại Việt Nam, toàn cầu hóa và việc làm phi chính thức tại các nước đang phát triển. Mời các bạn cùng tham...

   219 p apd 25/02/2019 26 0

 • Bài giảng điện tử học phần Quản lý nhà nước về thương mại - Chương 1: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu

  Bài giảng điện tử học phần Quản lý nhà nước về thương mại - Chương 1: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu

  Chương 1 - Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu. Nội dung chính trong chương giúp người học hiểu rõ hơn về: Đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, nhiệm vụ môn học. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   7 p apd 26/12/2018 38 0

 • Bài giảng điện tử học phần Quản lý nhà nước về thương mại - Chương 2: Bản chất và vai trò quản lý nhà nước về thương mại

  Bài giảng điện tử học phần Quản lý nhà nước về thương mại - Chương 2: Bản chất và vai trò quản lý nhà nước về thương mại

  Chương 2 - Bản chất và vai trò quản lý nhà nước về thương mại. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu được: Bản chất và các đặc điểm của quản lý nhà nước về thương mại, chức năng quản lý nhà nước về thương mại, vai trò của quản lý nhà nước về thương mại.

   36 p apd 26/12/2018 46 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số