• Ebook Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thương mại quốc tế: Phần 1

  Ebook Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thương mại quốc tế: Phần 1

  Ebook Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thương mại quốc tế: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Một số lý luận về nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thương mại quốc tế, tranh chấp thương mại quốc tế và tác động của toàn cầu hóa kinh tế đến doanh nghiệp Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi...

   174 p apd 28/08/2019 15 0

 • Ebook Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thương mại quốc tế: Phần 2

  Ebook Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thương mại quốc tế: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thương mại quốc tế" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Chính sách, giải pháp nhằm bảo vệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong thương mại quốc tế, kiến nghị nhằm bảo vệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong...

   118 p apd 28/08/2019 14 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 2 - ThS. Lê Phương Thảo Quỳnh

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 2 - ThS. Lê Phương Thảo Quỳnh

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 2 do ThS. Lê Phương Thảo Quỳnh biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm khái niệm GDP, các phương pháp tính GDP, các chỉ tiêu đo lường khác về thu nhập quốc dân,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   63 p apd 28/08/2019 14 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 3 - ThS. Lê Phương Thảo Quỳnh

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 3 - ThS. Lê Phương Thảo Quỳnh

  Chương 3 của Bài giảng Kinh tế học vĩ mô cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và đo lường tăng trưởng kinh tế, ý nghĩa của tăng trưởng kinh tế, các nhân tố quyết định tăng trưởng kinh tế trong dài hạn,...

   42 p apd 28/08/2019 8 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 1 - ThS. Lê Phương Thảo Quỳnh

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 1 - ThS. Lê Phương Thảo Quỳnh

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 1 do ThS. Lê Phương Thảo Quỳnh biên soạn trình bày các nội dung sau: Tổng quan về kinh tế học, kinh tế vĩ mô là gì, hệ thống kinh tế vĩ mô, mục tiêu và công cụ điều tiết trong kinh tế vĩ mô,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   49 p apd 28/08/2019 15 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 4 - ThS. Lê Phương Thảo Quỳnh

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 4 - ThS. Lê Phương Thảo Quỳnh

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 4 trình bày về "Tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài chính". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Hệ thống tài chính trong nền kinh tế thị trường, thị trường vốn vay, các chính sách của chính phủ tác động đến tiết kiệm đầu tư,...

   46 p apd 28/08/2019 13 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 5 - ThS. Lê Phương Thảo Quỳnh

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 5 - ThS. Lê Phương Thảo Quỳnh

  Nội dung chương 5 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Tổng cầu và tổng cung", cụ thể như: Thiết lập mô hình AD – AS, dùng mô hình AD – AS để nghiên cứu biến động KT trong ngắn hạn và dài hạn, tập trung quan sát 2 yếu tố: Sản lượng (Y-đo bằng GDPr) và mức giá P,...

   40 p apd 28/08/2019 12 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 6 - ThS. Lê Phương Thảo Quỳnh

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 6 - ThS. Lê Phương Thảo Quỳnh

  Nội dung bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 6 được trình bày như sau: Xác định các thành phần của AD, phân tích các nhân tố tác động đến các thành phần này và xây dựng mối quan hệ giữa chúng, xác định số nhân tổng cầu và các số nhân cá biệt, nguyên tắc thực hiện CSTK và tác động của CSTK đến AD, tìm hiểu mối quan hệ giữa CSTK và ngân...

   64 p apd 28/08/2019 15 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 7 - ThS. Lê Phương Thảo Quỳnh

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 7 - ThS. Lê Phương Thảo Quỳnh

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 7 giúp người học hiểu được tổng quan về tiền tệ, cung tiền, hiểu được các vấn đề trong thị trường tiền tệ và chính sách tiền tệ, biết phân biệt sự khác nhau giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ. Mời các bạn tham khảo.

   47 p apd 28/08/2019 13 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 8 - ThS. Lê Phương Thảo Quỳnh

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 8 - ThS. Lê Phương Thảo Quỳnh

  Chương 8 giúp người học hiểu về "Lạm phát". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Khái niệm và đo lường, các nguyên nhân gây ra lạm phát, tác động của lạm phát,..Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p apd 28/08/2019 10 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 9 - ThS. Lê Phương Thảo Quỳnh

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 9 - ThS. Lê Phương Thảo Quỳnh

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô Chương 9 do ThS. Lê Phương Thảo Quỳnh biên soạn cung cấp kiến thức cho các bạn về: Khái niệm và đo lường, thị trường lao động, phân loại thất nghiệp, tác động của thất nghiệp,...

   30 p apd 28/08/2019 12 0

 • Bài giảng Nguyên lý kinh tế vĩ mô: Phần 1 - Nguyễn Văn Ngọc

  Bài giảng Nguyên lý kinh tế vĩ mô: Phần 1 - Nguyễn Văn Ngọc

  Phần 1 cuốn sách "Bài giảng Nguyên lý kinh tế vĩ mô" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Mười nguyên lý của kinh tế học, tư duy của một nhà kinh tế, hoạch toán thu nhập quốc dân, phản ánh giá sinh hoạt, sản xuất và tăng trưởng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   257 p apd 31/07/2019 25 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số