• Giáo trình Thẩm định dự án đầu tư khu vực công: Phần 1

  Giáo trình Thẩm định dự án đầu tư khu vực công: Phần 1

  Phần 1 giáo trình 'Thẩm định dự án đầu tư khu vực công' trình bày các nội dung như: Tổng quan về thẩm định dự án đầu tư khu vực công, khuôn khổ phân tích kinh tế, phân tích dòng tiền tài chính, đánh giá hiệu quả tài chính, ảnh hưởng của lạm phát trong phân tích tài chính, phân tích giá kinh tế trong thị trường chưa biến dạng. Mời các bạn tham...

   233 p apd 29/05/2021 22 0

 • Giáo trình Thẩm định dự án đầu tư khu vực công: Phần 2

  Giáo trình Thẩm định dự án đầu tư khu vực công: Phần 2

  Phần 2 giáo trình 'Thẩm định dự án đầu tư khu vực công' trình bày các nội dung: Phân tích kinh tế trong một thị trường biến dạng, phân tích chi phí lợi ích, chi phí cơ hội kinh tế của vốn công, chi phí cơ hội kinh tế của lao động, quản trị rủi ro của dự án, thực hành thẩm định dự án. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   272 p apd 29/05/2021 19 0

 • Ebook Định giá đầu tư (Tập 2): Phần 1

  Ebook Định giá đầu tư (Tập 2): Phần 1

  Ebook Định giá đầu tư (Tập 2): Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Đánh giá các dịch vụ tài chính, định giá doanh nghiệp có thu nhập âm, định giá những công ty trẻ hay khởi sự, định giá các công ty tư nhân,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   266 p apd 16/04/2021 17 0

 • Ebook Định giá đầu tư (Tập 2): Phần 2

  Ebook Định giá đầu tư (Tập 2): Phần 2

  Ebook Định giá đầu tư (Tập 2): Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Quyền chọn trì hoãn và những ý nghĩa đối với việc định giá, quyền chọn mở rộng và thu hẹp đầu tư, định giá vốn cổ phần của những công ty kiệt quệ tài chính, định giá trái phiếu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   235 p apd 16/04/2021 16 0

 • Ebook Lập và thẩm định dự án đầu tư: Phần 1

  Ebook Lập và thẩm định dự án đầu tư: Phần 1

  Giáo trình được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu kiến thức về lập và thẩm định dự án đầu tư. Cuốn biên soạn theo hướng lý thuyết, ví dụ minh hoạ, tình huống và bài tập. Đây là tài liệu cần thiết cho sinh viên kinh tế nói riêng và các độc giả quan tâm đến vấn đề khởi nghiệp, lập dự án kinh doanh nói chung. Mời các bạn tham khảo phần 1...

   162 p apd 31/03/2021 28 1

 • Ebook Lập và thẩm định dự án đầu tư: Phần 2

  Ebook Lập và thẩm định dự án đầu tư: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách'Lập và thẩm định dự án đầu tư' gồm có những nội dung chính như: Phân tích độ nhạy và rủi ro của dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư. Cuốn sách được trình bày dễ hiểu và vận dụng, từ lý thuyết đến các tình huống thực tiễn, đặc biệt cũng đề cập đến các cơ sở pháp lý liên quan đến thẩm định dự án...

   161 p apd 31/03/2021 26 0

 • Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án - PGS.TS. Phước Minh Hiệp (Biên soạn)

  Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án - PGS.TS. Phước Minh Hiệp (Biên soạn)

  Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án cung cấp cho người học các kiến thức: Tổ chức, tổ chức thẩm định dự án đầu tư, nghiên cứu thị trường của dự án, nghiên cứu về kỹ thuật của dự án, tổ chức quản trị và nhân sự của dự án,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   211 p apd 28/09/2020 88 0

 • Giáo trình Quản trị dự án đầu tư - TS. Võ Ngàn Thơ

  Giáo trình Quản trị dự án đầu tư - TS. Võ Ngàn Thơ

  Hoạt động đầu tư là quá trình sử dụng các nguồn lực về tài chính, lao động, tài nguyên thiên nhiên và các tài sản vật chất khác nhằm trực tiếp hoặc gián tiếp tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng các cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế. Xuất phát từ phạm vi phát huy tác dụng của các kết quả đầu tư, có thể có những...

   185 p apd 30/09/2019 185 1

 • Ebook Investments (8th edition): Part 1

  Ebook Investments (8th edition): Part 1

  Investments (8th edition) - Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus, is intended primarily as a textbook for courses in investment analysis. This text will introduce you to major issues currently of concern to all investors. It can give you the skills to conduct a sophisticated assessment of current issues and debates covered by both the popular media as well as more-specialized finance journals. Whether you plan to become an investment...

   473 p apd 26/12/2018 211 1

 • Ebook Investments (8th edition): Part 2

  Ebook Investments (8th edition): Part 2

  In the 8th Edition, we have further extended our systematic collection of Excel spreadsheets that give tools to explore concepts more deeply than was previously possible. These spreadsheets are available on the Web site for this text, and provide a taste of the sophisticated analytic tools available to professional investors.

   589 p apd 26/12/2018 217 1

 • Bài giảng Quản lý dự án: Chương 1 - ĐH Công nghiệp

  Bài giảng Quản lý dự án: Chương 1 - ĐH Công nghiệp

  Bài giảng Quản lý dự án: Chương 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Mở đầu, các khái niệm cơ bản, các kiến thức cần thiết để Quản lý dự án, tổ chức dự án, các công cụ và kỹ thuật Quản lý dự án,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   58 p apd 30/03/2018 602 1

 • Bài giảng Quản lý dự án: Chương 2 - ĐH Công nghiệp

  Bài giảng Quản lý dự án: Chương 2 - ĐH Công nghiệp

  Bài giảng Quản lý dự án: Chương 2 trình bày các nội dung sau: Quản lý phạm vi (Scope) là gì, khởi động dự án (Initiating project), lập kế hoạch phạm vi (Planning) và xác định phạm vi (Definition), kiểm tra phạm vi (Verification) và kiểm soát phạm vi (Controling).

   33 p apd 30/03/2018 302 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số