• Giáo trình Kiểm toán báo cáo tài chính: Phần 1

  Giáo trình Kiểm toán báo cáo tài chính: Phần 1

  Giáo trình 'Kiểm toán báo cáo tài chính' phần 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về kiểm toán báo cáo tài chính, lập kế hoạch kiểm toán, kiểm toán chu kỳ bán hàng và thu tiền, kiểm toán chu kỳ mua hàng và thanh toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   205 p apd 29/05/2021 29 2

 • Giáo trình Kiểm toán báo cáo tài chính: Phần 2

  Giáo trình Kiểm toán báo cáo tài chính: Phần 2

  Giáo trình Kiểm toán báo cáo tài chính: Phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểm toán chu kỳ hàng tồn kho và chi phí, kiểm toán chu kỳ huy động vốn và hoàn trả, kiểm toán các thông tin tài chính khác,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   327 p apd 29/05/2021 21 0

 • Giáo trình Lý thuyết kiểm toán: Phần 1

  Giáo trình Lý thuyết kiểm toán: Phần 1

  Phần 1 giáo trình Lý thuyết kiểm toán cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề cơ bản của kiểm toán, các tổ chức kiểm toán và hoạt động của các tổ chức kiểm toán, báo cáo kiểm toán; gian lận và sai sót – trọng yếu và rủi ro, cơ sở dẫn liệu và bằng chứng kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   226 p apd 29/05/2021 21 0

 • Giáo trình Lý thuyết kiểm toán: Phần 2

  Giáo trình Lý thuyết kiểm toán: Phần 2

  Phần 2 giáo trình Lý thuyết kiểm toán cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống kiểm soát nội bộ và rủi ro kiểm soát, phương pháp kiểm toán và kỹ thuật chọn mẫu trong công tác kiểm toán, tổ chức và quản lý kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   195 p apd 29/05/2021 17 0

 • Tài liệu hướng dẫn học tập Thanh toán quốc tế - PGS.TS Trần Hoàng Ngân

  Tài liệu hướng dẫn học tập Thanh toán quốc tế - PGS.TS Trần Hoàng Ngân

  Tài liệu hướng dẫn học tập Thanh toán quốc tế cung cấp đến các bạn 9 bài học với những kiến thức tỷ giá hối đoái; thị trường hối đoái; các nghiệp vụ hối đoái và thị trường giao sau, tiền gửi ngoại tệ; hối phiếu; Cheque và thẻ thanh toán; phương thức chuyển tiền và ghi sổ; phương thức thanh toán nhờ thu; phương thức giao chứng từ nhận...

   132 p apd 29/05/2021 8 0

 • Giáo trình Kế toán quản trị: Phần 1

  Giáo trình Kế toán quản trị: Phần 1

  'Giáo trình Kế toán quản trị: Phần 1' được biên soạn bởi trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội trang bị cho các bạn sinh viên kiến thức những vấn đề chung về kế toán quản trị; chi phí và phân loại chi phí; tính giá thành trong doanh nghiệp; dự toán tổng thể doanh nghiệp.

   103 p apd 29/05/2021 5 0

 • Giáo trình Kế toán quản trị: Phần 2

  Giáo trình Kế toán quản trị: Phần 2

  Giáo trình Kế toán quản trị: Phần 2 gồm có những kiến thức sau: Kiểm soát doanh thu và chi phí; phân tích mối quan hệ chi phí- sản lượng - lợi nhuận; thông tin kế toán quản trị với việc ra quyết định.

   85 p apd 29/05/2021 4 0

 • Giáo trình Luật kinh tế - Trần Ngọc Hoàng Vũ

  Giáo trình Luật kinh tế - Trần Ngọc Hoàng Vũ

  Giáo trình Luật kinh tế trình bày những nội dung cơ bản của pháp luật kinh tế như hành vi kinh doanh, phương thức thực hiện hành vi kinh doanh; các tranh chấp kinh tế phát sinh trong hoạt động kinh doanh; các chế tài với hành vi vi phạm pháp luật kinh tế và vi phạm hợp đồng kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   288 p apd 29/05/2021 4 0

 • Giáo trình Kinh tế vi mô

  Giáo trình Kinh tế vi mô

  Giáo trình Kinh tế vi mô gồm có những nội dung chính sau: Tổng quan về kinh tế học, cung - cầu, lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng, lý thuyết hành vi của doanh nghiệp, cạnh tranh và độc quyền, thị trường yếu tố sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   126 p apd 29/05/2021 6 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 1 - TS. Phan Thế Công

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 1 - TS. Phan Thế Công

  Mời các bạn cùng tham khảo 'Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 1: Tổng quan về kinh tế học vĩ mô' để nắm chi tiết các nội dung mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu kinh tế học vĩ mô; khái niệm, các mục tiêu, các công cụ cơ bản nhất của kinh tế vĩ mô; kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô; các phương pháp và công cụ phân tích các mô hình kinh tế.

   20 p apd 29/05/2021 8 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 2 - ThS. Phạm Xuân Trường

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 2 - ThS. Phạm Xuân Trường

  'Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 2: Đo lường các biến số kinh tế vĩ mô cơ bản' cách đo lường các chỉ tiêu sản lượng quốc gia như GNP và GDP; các chỉ tiêu về mức giá cả chung; cách đo lường tỷ lệ thất nghiệp trong nền kinh tế; các đồng nhất thức kinh tế vĩ mô cơ bản.

   51 p apd 29/05/2021 6 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 3 - ThS. Phạm Xuân Trường

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 3 - ThS. Phạm Xuân Trường

  'Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 3: Tổng cầu và chính sách tài khóa' giúp người học phân tích được các yếu tố cấu thành tổng chi tiêu (tổng cầu) và cách xác định mức thu nhập cân bằng của nền kinh tế; các công cụ và mục tiêu của chính sách tài khóa; các giải pháp để tài trợ cho thâm hụt Ngân sách Nhà nước.

   69 p apd 29/05/2021 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số