• Ebook Cẩm nang kinh doanh ngoại hối: Phần 1

  Ebook Cẩm nang kinh doanh ngoại hối: Phần 1

  Tài liệu "Cẩm nang kinh doanh ngoại hối" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về thị trường ngoại hối Forex; Các loại biểu đồ; Mức sàn - mức trần; Những mẫu biểu đồ quan trọng; Phân tích kỹ thuật;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   33 p apd 26/09/2022 13 0

 • Ebook Báo cáo và phân tích tài chính doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook Báo cáo và phân tích tài chính doanh nghiệp: Phần 1

  Tài liệu "Báo cáo và phân tích tài chính doanh nghiệp" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Nguyên tắc và công dụng các báo cáo tài chính khi phân tích; Phân tích các báo cáo tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   106 p apd 26/09/2022 12 0

 • Ebook Báo cáo và phân tích tài chính doanh nghiệp: Phần 2

  Ebook Báo cáo và phân tích tài chính doanh nghiệp: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Báo cáo và phân tích tài chính doanh nghiệp" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phân tích và thuyết minh các tỷ số tài chính; Phân tích chênh lệch tiêu thụ, khả năng sinh lời và sức sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   176 p apd 26/09/2022 12 0

 • Giáo trình Bảo hiểm: Phần 2

  Giáo trình Bảo hiểm: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Bảo hiểm" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bảo hiểm thân tàu và hội bảo hiểm "P and I"; Bảo hiểm xây dựng và lắp đặt; Bảo hiểm hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí; Bảo hiểm hỏa hoạn; Bảo hiểm tiền gửi, tiền cất giữ trong kho và trong quá trình vận chuyển; Bảo hiểm nông nghiệp;... Mời...

   335 p apd 26/09/2022 6 0

 • Giáo trình Bảo hiểm: Phần 1

  Giáo trình Bảo hiểm: Phần 1

  Giáo trình Bảo hiểm: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về bảo hiểm; Bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm thất nghiệp; Bảo hiểm y tế; Bảo hiểm thương mại; Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   183 p apd 26/09/2022 7 0

 • Bài giảng Nhập môn tài chính tiền tệ

  Bài giảng Nhập môn tài chính tiền tệ

  Bài giảng "Nhập môn tài chính tiền tệ" có nội dung gồm 10 chương, cung cấp cho học viên những kiến thức về: tài chính; những vấn đề cơ bản về tiền tệ; ngân sách nhà nước; tài chính doanh nghiệp; bảo hiểm; tín dụng; thị trường tài chính; các tổ chức tài chính trung gian; ngân hàng trung ương; tài chính quốc;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   51 p apd 26/09/2022 5 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính

  Bài giảng Quản trị tài chính

  Bài giảng Quản trị tài chính nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức, phương pháp và tạo cơ hội rèn luyện kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm, thái độ nghiêm túc, tích cực trong giải quyết các vấn đề cơ bản của quản trị tài chính doanh nghiệp. Bài giảng gồm 7 chương, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

   109 p apd 26/09/2022 8 0

 • Bài giảng Thuế

  Bài giảng Thuế

  Bài giảng Thuế có nội dung gồm 7 chương cung cấp cho học viên những kiến thức về: tổng quan thuế; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế thu nhập cá nhân; các loại thuế khác;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   44 p apd 26/09/2022 6 0

 • Ebook Định giá bất động sản trong hoạt động tín dụng – Cách tiếp cận từ các ngân hàng thương mại (Sách chuyên khảo): Phần 1

  Ebook Định giá bất động sản trong hoạt động tín dụng – Cách tiếp cận từ các ngân hàng thương mại (Sách chuyên khảo): Phần 1

  Ebook Định giá bất động sản trong hoạt động tín dụng – Cách tiếp cận từ các ngân hàng thương mại (Sách chuyên khảo): Phần 1 trình bày các nội dung: Bất động sản và thị trường bất động sản dưới con mắt thẩm định viên, lý thuyết định giá bất động sản trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại, thực tiễn định giá bất động...

   177 p apd 27/08/2022 43 1

 • Ebook Định giá bất động sản trong hoạt động tín dụng – Cách tiếp cận từ các ngân hàng thương mại (Sách chuyên khảo): Phần 2

  Ebook Định giá bất động sản trong hoạt động tín dụng – Cách tiếp cận từ các ngân hàng thương mại (Sách chuyên khảo): Phần 2

  Ebook Định giá bất động sản trong hoạt động tín dụng – Cách tiếp cận từ các ngân hàng thương mại (Sách chuyên khảo): Phần 2 trình bày các nội dung: Hoạt động định giá bất động sản trong hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam, giải quyết các vấn đề phát sinh về định giá bất động sản trong hoạt động tín dụng các...

   166 p apd 27/08/2022 177 1

 • Ebook Handbook of International Banking: Part 1

  Ebook Handbook of International Banking: Part 1

  Ebook Handbook of International Banking: Part 1 includes the following content: Globalization and convergence of banking systems; multinational banking: historical, empirical and case perspectives; asset- backed securitization, collateralized loan obligations and credit derivatives; the new world of euro banking; competitive banking in the EU and Euroland; how to tie your hands: a currency board versus an independent central bank; free...

   349 p apd 27/08/2022 21 0

 • Ebook Handbook of International Banking: Part 2

  Ebook Handbook of International Banking: Part 2

  Ebook Handbook of International Banking: Part 2 includes the following content: Country risk: existing models and new horizons; the causes of bank failures; international banking crises; some lessons for bank regulation from recent nancial crises; international banks and the washing of dirty money: the economics of money laundering; the regulation of international banking: structural issues; US banking regulation: practice and trends; deposit...

   471 p apd 27/08/2022 19 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số