• Ebook Diện mạo và triển vọng của xã hội tri thức: Phần 1

  Ebook Diện mạo và triển vọng của xã hội tri thức: Phần 1

  Cuốn sách 'Diện mạo và triển vọng của xã hội tri thức' của tác giả Nguyễn Văn Dân biên soạn nhằm hệ thống hóa lại các quan điểm về đặc trưng của xã hội tri thức, làm rõ bản chất và phân tích vai trò của xã hội tri thức đôì với sự phát triển bền vững, qua đó trình bày một số suy nghĩ về con đường phát triển xã hội tri thức ở Việt...

   107 p apd 29/05/2021 12 0

 • Ebook Diện mạo và triển vọng của xã hội tri thức: Phần 2

  Ebook Diện mạo và triển vọng của xã hội tri thức: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của ebook 'Diện mạo và triển vọng của xã hội tri thức' cung cấp cho người học những kiến thức về: Những cột trụ chủ chốt để xây dựng xã hội tri thức, những thách thức và triển vọng phát triển của xã hội tri thức. Mời các bạn cùng tham khảo.

   168 p apd 29/05/2021 14 0

 • Ebook Vấn đề môi trường trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội theo hướng bền vững ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Vấn đề môi trường trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội theo hướng bền vững ở Việt Nam: Phần 1

  Cuốn sách 'Vấn đề môi trường trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội theo hướng bền vững ở Việt Nam' được hình thành trên cơ sở kết quả nghiên cứu đề tài khoa học trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006 - 2010: Vấn đề môi trường trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở nước ta đến năm 2020. Nội dung cuốn...

   320 p apd 29/05/2021 7 0

 • Ebook Vấn đề môi trường trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội theo hướng bền vững ở Việt Nam: Phần 2

  Ebook Vấn đề môi trường trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội theo hướng bền vững ở Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của cuốn sách 'Vấn đề môi trường trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội theo hướng bền vững ở Việt Nam' cung cấp cho người học những kiến thức về: Dự báo các x u huớng biến đổl môi trường và tác động của nhũng biến đổl đó đến phát triển xã hội ở nuớc ta đến năm 2020; quan điểm và...

   154 p apd 29/05/2021 11 0

 • Giáo trình Phương pháp định giá các sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ công cộng trong đô thị: Phần 1

  Giáo trình Phương pháp định giá các sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ công cộng trong đô thị: Phần 1

  Giáo trình 'Phương pháp định giá các sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ công cộng trong đô thị' phần 1 trình bày những nội dung như: Định giá các sản phẩm hàng hóa công cộng đô thị, những khái niệm cơ bản, phân loại các sản phẩm hàng hóa công cộng và sản phẩm dịch vụ công cộng; phương pháp định giá sản phẩm hàng hóa dịch vụ công...

   49 p apd 16/04/2021 16 0

 • Giáo trình Phương pháp định giá các sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ công cộng trong đô thị: Phần 2

  Giáo trình Phương pháp định giá các sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ công cộng trong đô thị: Phần 2

  Giáo trình 'Phương pháp định giá các sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ công cộng trong đô thị' phần 2 giới thiệu tới các bạn những nội dung về định giá sản phẩm xây dựng, những khái niệm chung, giá xây dựng trong từng giai đoạn của một dự án đầu tư xây dựng, tổng dự toán xây dựng công trình, phương pháp định giá sản phẩm xây dựng...

   44 p apd 16/04/2021 17 0

 • Bài giảng Phát triển vùng và địa phương (2019): Bài 1 - Nguyễn Xuân Thành

  Bài giảng Phát triển vùng và địa phương (2019): Bài 1 - Nguyễn Xuân Thành

  Bài 1 - Định nghĩa năng lực cạnh tranh và các yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Năng lực cạnh tranh (competitiveness) là gì? Nguồn gốc của sự thịnh vượng, các nhân tố quyết định năng lực cạnh tranh, năng lực cạnh tranh vĩ mô, các nhân tố quyết định năng lực cạnh tranh, các giai...

   16 p apd 27/01/2021 37 0

 • Bài giảng Phát triển vùng và địa phương (2019): Bài 2 - Nguyễn Xuân Thành

  Bài giảng Phát triển vùng và địa phương (2019): Bài 2 - Nguyễn Xuân Thành

  Bài 2 - Năng lực cạnh tranh, việc làm, thu nhập và ngân sách. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Năng lực cạnh tranh (competitiveness) là gì? Mục tiêu của một địa phương, cơ sở đánh giá và so sánh, PCI của VCCI và US-Aid,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   29 p apd 27/01/2021 32 0

 • Bài giảng Phát triển vùng và địa phương (2019): Bài 3 - Nguyễn Xuân Thành

  Bài giảng Phát triển vùng và địa phương (2019): Bài 3 - Nguyễn Xuân Thành

  Bài 3 - Nhận dạng địa phương. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Nền tảng năng lực cạnh tranh quốc gia, nền tảng năng lực cạnh tranh của Việt Nam, nền tảng năng lực cạnh tranh vùng/địa phương, năng lực cạnh tranh vĩ mô,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   28 p apd 27/01/2021 30 0

 • Bài giảng Phát triển vùng và địa phương (2019): Bài 4 - Nguyễn Xuân Thành

  Bài giảng Phát triển vùng và địa phương (2019): Bài 4 - Nguyễn Xuân Thành

  Bài giảng Phát triển vùng và địa phương (2019) - Bài 4 trình bày về mô hình kim cương (Diamond Model). Nội dung chính trong chương này gồm có: Các nhân tố quyết định năng lực cạnh tranh, mô hình kim cương, các điều kiện nhân tố đầu vào, mô hình kim cương cho TP.HCM, bối cảnh cho chiến lược và cạnh tranh,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội...

   16 p apd 27/01/2021 31 0

 • Bài giảng Phát triển vùng và địa phương (2019): Bài 5 - Nguyễn Xuân Thành

  Bài giảng Phát triển vùng và địa phương (2019): Bài 5 - Nguyễn Xuân Thành

  Bài giảng Phát triển vùng và địa phương (2019) - Bài 5: Cụm ngành (Industrial Clusters). Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Cụm ngành (industrial cluster) là gì? Quá trình hình thành và phát triển của cụm ngành, vai trò của nhà nước trong phát triển cụm ngành, cụm ngành và năng lực cạnh tranh, vai trò của nhà nước trong phát triển cụm ngành,... Mời các...

   39 p apd 27/01/2021 33 0

 • Bài giảng Phát triển vùng và địa phương (2019): Bài 7 - Nguyễn Xuân Thành

  Bài giảng Phát triển vùng và địa phương (2019): Bài 7 - Nguyễn Xuân Thành

  Bài 7 trang bị cho người học kiến thức về các tổ chức thúc đẩy hợp tác (IFCs). Nội dung trình bày trong bài gồm có: Các tổ chức thúc đẩy hợp tác (Institutions for Collaboration), tác động của các tổ chức thúc đẩy hợp tác, hoạt động của các tổ chức thúc đẩy hợp tác. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   4 p apd 27/01/2021 24 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số