• Bài giảng Định chế tài chính - Chương 7&8: Thị trường cổ phiếu

  Bài giảng Định chế tài chính - Chương 7&8: Thị trường cổ phiếu

  Bài giảng Định chế tài chính - Chương 7&8: Thị trường cổ phiếu. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Khái niệm cổ phiếu, chức năng thị trường cổ phiếu, các phương thức thực hiện giao dịch trên thị trường, định giá cổ phiếu, rủi ro của cổ phiếu.

   46 p apd 29/05/2021 7 0

 • Bài giảng Định chế tài chính - Chương 9: Thị trường hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai tài chính

  Bài giảng Định chế tài chính - Chương 9: Thị trường hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai tài chính

  Chương 9: Thị trường hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai tài chính. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Khái quát thị trường hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai tài chính, thị trường hợp đồng tương lai lãi suất, hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu, rủi ro khoảng mở của...

   42 p apd 29/05/2021 4 0

 • Bài giảng Định chế tài chính - Chương 10: Thị trường quyền chọn

  Bài giảng Định chế tài chính - Chương 10: Thị trường quyền chọn

  Bài giảng Định chế tài chính - Chương 10: Thị trường quyền chọn. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Khái quát về thị trường quyền chọn, đầu cơ và phòng ngừa rủi ro với quyền chọn cổ phiếu, phí quyền chọn, quyền chọn hợp đồng tương lai. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các...

   38 p apd 29/05/2021 5 0

 • Bài giảng Định chế tài chính - Chương 11: Các công cụ phái sinh để phòng ngừa rủi ro lãi suất

  Bài giảng Định chế tài chính - Chương 11: Các công cụ phái sinh để phòng ngừa rủi ro lãi suất

  Chương này trang bị cho người học một số kiến thức cơ bản về các công cụ phái sinh để phòng ngừa rủi ro lãi suất như: Hợp đồng hoán đổi lãi suất (swap lãi suất), trần lãi suất, sàn lãi suất, kết hợp trần - sàn lãi suất. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   40 p apd 29/05/2021 5 0

 • Bài giảng Định chế tài chính - Chương 12: Ngân hàng thương mại

  Bài giảng Định chế tài chính - Chương 12: Ngân hàng thương mại

  Bài giảng Định chế tài chính - Chương 12: Ngân hàng thương mại. Chương này trang bị cho người học một số kiến thức cơ bản như: Khái quát về ngân hàng thương mại, quản trị ngân hàng thương mại, quản lý nhà nước với ngân hàng thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   52 p apd 29/05/2021 5 0

 • Bài giảng Định chế tài chính - Chương 13: Công ty bảo hiểm

  Bài giảng Định chế tài chính - Chương 13: Công ty bảo hiểm

  Bài giảng Định chế tài chính - Chương 13: Công ty bảo hiểm. Chương này trang bị cho người học một số kiến thức cơ bản như: Bản chất của bảo hiểm, các chức năng của công ty bảo hiểm, công ty bảo hiểm nhân thọ, công ty bảo hiểm tài sản và trách nhiệm (PC), định giá và đánh giá hoạt động của một công ty bảo hiểm, qũy hưu trí.

   39 p apd 29/05/2021 6 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 1: Nhập môn kinh tế học vĩ mô

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 1: Nhập môn kinh tế học vĩ mô

  'Bài giảng Kinh tế học - Chương 1: Nhập môn kinh tế học vĩ mô' được biên soạn với mục tiêu cung cấp cho người học khái niệm, đặc trưng và phương pháp nghiên cứu của kinh tế học; những vấn đề về tổ chức kinh tế; một số khái niệm và quy luật cơ bản trong kinh tế học; phân tích cung – cầu.

   23 p apd 29/05/2021 7 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 2: Mục tiêu và công cụ, chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 2: Mục tiêu và công cụ, chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô

  'Bài giảng Kinh tế học - Chương 2: Mục tiêu và công cụ, chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô' trang bị cho các bạn sinh viên mục tiêu điều tiết kinh tế vĩ mô; công cụ, chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô; một số khái niệm và mối quan hệ kinh tế vĩ mô cơ bản.

   19 p apd 29/05/2021 4 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 3: Hạch toán tổng sản phẩm quốc dân

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 3: Hạch toán tổng sản phẩm quốc dân

  'Bài giảng Kinh tế học - Chương 3: Hạch toán tổng sản phẩm quốc dân' gồm 4 nội dung tổng sản phẩm quốc dân và tổng sản phẩm quốc nội; các phương pháp đo lường tổng sản phẩm quốc nội; một số chỉ tiêu liên quan đến GDP; các đồng nhất thức kinh tế vĩ mô cơ bản.

   20 p apd 29/05/2021 9 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 4: Tổng cầu và chính sách tài khóa

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 4: Tổng cầu và chính sách tài khóa

  Mời các bạn cùng tham khảo 'Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 4: Tổng cầu và chính sách tài khóa' để nắm chi tiết các kiến thức về một số giả định khi nghiên cứu về tổng cầu, mô hình tổng cầu trong nền kinh tế mở; chính sách tài khóa với mục tiêu ổn định hóa nền kinh tế, ngân sách nhà nước.

   42 p apd 29/05/2021 5 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 5: Tiền tệ và chính sách tiền tệ

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 5: Tiền tệ và chính sách tiền tệ

  'Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 5: Tiền tệ và chính sách tiền tệ' với mục tiêu giúp các bạn sinh viên có những kiến thức về tiền tệ; thị trường tiền tệ; ngân hàng trung gian và sự tạo ra các khoản tiền gửi; ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ; mô hình IS-LM.

   41 p apd 29/05/2021 5 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 6: Tổng cung, tổng cầu

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 6: Tổng cung, tổng cầu

  'Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 6: Tổng cung, tổng cầu' trình bày kiến thức về tổng cầu; tổng cung, thị trường lao động; cân bằng kinh tế vĩ mô. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

   21 p apd 29/05/2021 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số