• Ebook Quan hệ kinh tế quốc tế: Phần 1

  Ebook Quan hệ kinh tế quốc tế: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Quan hệ kinh tế quốc tế" trình bày các nội dung: Cơ sở khoa học của nghiên cứu quan hệ kinh tế quốc tế và tổng quan nền kinh tế thế giới, liên kết kinh tế quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   248 p apd 23/07/2022 36 0

 • Ebook Quan hệ kinh tế quốc tế: Phần 2

  Ebook Quan hệ kinh tế quốc tế: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Quan hệ kinh tế quốc tế" trình bày các nội dung: Chính sách ngoại thương và mậu dịch quốc tế hàng hữu hình, thương mại dịch vụ, đầu tư quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   309 p apd 23/07/2022 32 0

 • Giáo trình Luật Kinh tế Việt Nam: Phần 1

  Giáo trình Luật Kinh tế Việt Nam: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Luật Kinh tế Việt Nam" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Một số vấn đề lý luận của luật kinh tế, chủ thể kinh doanh, pháp luật về doanh nghiệp nhà nước, pháp luật về hợp tác xã, pháp luật về công ty. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   193 p apd 23/07/2022 34 0

 • Giáo trình Luật Kinh tế Việt Nam: Phần 2

  Giáo trình Luật Kinh tế Việt Nam: Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình "Luật Kinh tế Việt Nam" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: pháp luật về doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh cá thể, pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, pháp luật về hợp đồng kinh tế, giải quyết tranh chấp kinh tế, pháp luật về phá sản doanh nghiệp

   196 p apd 23/07/2022 29 0

 • Giáo trình Thực hành nghiên cứu trong kinh tế và quản trị kinh doanh: Phần 2

  Giáo trình Thực hành nghiên cứu trong kinh tế và quản trị kinh doanh: Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình Thực hành nghiên cứu trong kinh tế và quản trị kinh doanh" cung cấp cho người đọc các nội dung: Nghiên cứu định lượng phương pháp khảo sát, nghiên cứu định lượng phương pháp thử nghiệm, thiết kế nghiên cứu tổng thể, trình bày báo cáo nghiên cứu, xác lập đóng góp mới và ý nghĩa của nghiên cứu, công bố công trình khoa học...

   108 p apd 23/07/2022 38 1

 • Giáo trình Thực hành nghiên cứu trong kinh tế và quản trị kinh doanh: Phần 1

  Giáo trình Thực hành nghiên cứu trong kinh tế và quản trị kinh doanh: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Thực hành nghiên cứu trong kinh tế và quản trị kinh doanh" cung cấp cho người đọc các nội dung: Giới thiệu chung về nghiên cứu khoa học, tổng quan tình hình nghiên cứu, phát triển câu hỏi nghiên cứu, xây dựng khung lý thuyết, giới thiệu chung về nghiên cứu định tính, giới thiệu chung về nghiên cứu định lượng. Mời các bạn cùng...

   161 p apd 23/07/2022 30 1

 • Giáo trình Đàm phán thương mại quốc tế: Phần 1

  Giáo trình Đàm phán thương mại quốc tế: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Đàm phán thương mại quốc tế" giới thiệu tới người học các nội dung: Những vấn đề cơ bản về đàm phán thương mại quốc tế, các yếu tố ảnh hưởng đến đàm phán quốc thương mại quốc tế, các phương thức và chiến thuật đàm phán thương mại quốc tế, một số kỹ năng chủ yếu trong đàm phán thương mại quốc tế....

   98 p apd 23/07/2022 31 0

 • Giáo trình Đàm phán thương mại quốc tế: Phần 2

  Giáo trình Đàm phán thương mại quốc tế: Phần 2

  Phần 1 cuốn giáo trình "Đàm phán thương mại quốc tế" giới thiệu tới người học các nội dung: Các giai đoạn và kế hoạch đám phán thương mại quốc tế, đàm phán với các đối tác có nền văn hóa khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   73 p apd 23/07/2022 31 0

 • Giáo trình Phân tích kinh doanh (Tái bản lần 1): Phần 1

  Giáo trình Phân tích kinh doanh (Tái bản lần 1): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Phân tích kinh doanh" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Cơ sở lý luận của phân tích kinh doanh, phân tích hoạt động cung cấp, phân tích hoạt động sản xuất, phân tích hoạt động tiêu thụ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   228 p apd 23/07/2022 27 0

 • Giáo trình Phân tích kinh doanh (Tái bản lần 1): Phần 2

  Giáo trình Phân tích kinh doanh (Tái bản lần 1): Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình "Phân tích kinh doanh" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Phân tích hoạt động đầu tư, phân tích hoạt động tài chính, đánh giá khái quát tình hình tài chính và phân tích khả năng sinh lợi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   123 p apd 23/07/2022 31 0

 • Ebook Cú sốc thời gian và kinh tế Việt Nam: Phần 1

  Ebook Cú sốc thời gian và kinh tế Việt Nam: Phần 1

  Cuốn sách "Cú sốc thời gian và kinh tế Việt Nam" gồm có hai phần, 16 chương. Phần 1 cuốn sách trình bày nội dung của Việt Nam trong 40 năm qua gồm các chương như kinh tế Việt Nam 40 năm qua, thời gian trong kinh nghiệm phát triển của Nhật Bản, thời gian trong kinh nghiệm phát triển của Hàn Quốc, thể chế phát triển Việt Nam và phát triển, Việt Nam trong dòng...

   82 p apd 23/07/2022 29 0

 • Ebook Cú sốc thời gian và kinh tế Việt Nam: Phần 2

  Ebook Cú sốc thời gian và kinh tế Việt Nam: Phần 2

  Tiếp nối nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Cú sốc thời gian và kinh tế Việt Nam" giới thiệu tới người đọc những thách thức có tính thời đại gồm nguy cơ chưa giàu đã già, FDI và nguy cơ phân hóa kinh tế Việt Nam, thách thức trước sự trỗi dậy của Trung Quốc, bẫy thu nhập trung bình, trào lưu kinh tế Á Châu và nguy cơ tụt hậu Việt Nam, chiến...

   173 p apd 23/07/2022 27 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số