• Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 4 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 4 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

  Bài giảng "Kinh tế vĩ mô 1 - Chương 4: Tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống tài chính, tiết kiệm và đầu tư trong hệ thống tài khoản quốc gia, thị trường vốn, các chính sách của chính phủ ảnh hưởng đến thị trường vốn. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   8 p apd 22/09/2020 28 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 5 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 5 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

  Bài giảng "Kinh tế vĩ mô 1 - Chương 5: Thất nghiệp" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu khái niệm thất nghiệp và các thước đo thất nghiệp/việc làm trong nền kinh tế; nghiên cứu các nguyên nhân gây ra thất nghiệp và vai trò của các chính sách công trong việc giảm thất nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi...

   6 p apd 22/09/2020 25 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 6 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 6 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

  Bài giảng "Kinh tế vĩ mô 1 - Chương 6: Tiền tệ và chính sách tiền tệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, chức năng và phân loại tiền, hệ thống tiền tệ và chức năng của NHTƯ, NHTM và quá trình tạo tiền, chính sách tiền tệ và các công cụ kiểm soát cung tiền, lý thuyết về sự ưa thích thanh khoản. Mời các bạn cùng tham khảo để...

   9 p apd 22/09/2020 23 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 7 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 7 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

  Bài giảng "Kinh tế vĩ mô 1 - Chương 7: Tiền tệ và lạm phát" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Tìm hiểu mối quan hệ giữa tiền tệ và lạm phát, giúp sinh viên hiểu được thế nào là thuế lạm phát, xem xét những tác hại của lạm phát trong nền kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   6 p apd 22/09/2020 23 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 8 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 8 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

  Bài giảng "Kinh tế vĩ mô 1 - Chương 8: Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm cơ bản trong nền kinh tế mở, cán cân thanh toán, tỷ giá hối đoái, lý thuyết ngang bằng sức mua, thị trường ngoại hối, các chế độ tỷ giá hối đoái. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   8 p apd 22/09/2020 30 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 9 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 9 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

  Bài giảng "Kinh tế vĩ mô 1 - Chương 9: Tổng cầu và tổng cung" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu chung về những biến động kinh tế trong ngắn hạn, mô hình Tổng cầu – Tổng cung, hai nguyên nhân gây ra biến động kinh tế trong ngắn hạn, hiệu ứng của các chính sách tiền tệ và tài khóa trong ngắn hạn. Mời các bạn cùng tham khảo để...

   13 p apd 22/09/2020 25 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 10 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 10 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

  Bài giảng "Kinh tế vĩ mô 1 - Chương 10: Sự đánh đổi trong ngắn hạn giữa lạm phát và thất nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Đường Phillips và sự đánh đổi trong ngắn hạn giữa lạm phát và thất nghiệp, lạm phát kỳ vọng và sự dịch chuyển của đường Phillips, các cú sốc cung, cái giá của việc cắt giảm lạm phát. Mời các bạn cùng...

   6 p apd 22/09/2020 22 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 11 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 11 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

  Bài giảng "Kinh tế vĩ mô 1 - Chương 11: Một số tranh luận về chính sách kinh tế vĩ mô" đã cung cấp cho người học một số tranh luận chính sách kinh tế vĩ mô quan trọng trong thế giới thực; giúp sinh viên hiểu được những điểm mạnh và yếu của mỗi đề xuất thay đổi chính sách. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   6 p apd 22/09/2020 25 0

 • Ebook Thuyết trình chuyên nghiệp trong kinh doanh: Phần 1

  Ebook Thuyết trình chuyên nghiệp trong kinh doanh: Phần 1

  Sách sẽ hướng dẫn các bạn từ mô tả bảng thông báo đến phân tích sau cuộc thuyết trình một cách hiệu quả, hấp dẫn, Thuyết trình theo nhóm, cho đồng nghiệp, thông tin và thuyết phục những kỹ thuật thích hợp được ứng dụng cho các công tác này và nhiều cuộc thuyết trình khác, Tất cả những cách tưởng tượng, đổi mới và sáng tạo trong sách...

   95 p apd 31/08/2020 51 1

 • Ebook Thuyết trình chuyên nghiệp trong kinh doanh: Phần 1

  Ebook Thuyết trình chuyên nghiệp trong kinh doanh: Phần 1

  Cuốn sách sẽ đáp ứng nhu cầu và mong muốn cải thiện khả năng thuyết trình của đa số người đọc, từ việc làm thế nào để mô tả bảng thông báo một cách hấp dẫn, đến phân tích sau cuộc thuyết trình một cách hiệu quả, lưu loát. Tất cả những cách tưởng tượng, đổi mới và sáng tạo trong sách này sẽ là những kinh nghiệm chia sẻ quý báu,...

   101 p apd 31/08/2020 40 1

 • Ebook Tiếp xúc mặt đối mặt trong quản lý: Phần 1

  Ebook Tiếp xúc mặt đối mặt trong quản lý: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Mặt đối mặt - Cơ sở của năng lực quản lý; không một lời được nói lên - Đọc các tín hiệu không lời, các kỹ năng cơ bản - Nghe và hỏi, cơ cấu và các loại tình thế tiếp xúc mặt đối mặt, tìm hiểu và phát hiện, tìm hiểu và phát triển điều tra thái độ, truyền đạt. Mời các bạn cùng tham khảo.

   147 p apd 31/08/2020 43 1

 • Ebook Tiếp xúc mặt đối mặt trong quản lý: Phần 2

  Ebook Tiếp xúc mặt đối mặt trong quản lý: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, hần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Đọc một bài diễn văn hay một bản trình bày, bán hàng, giải quyết vấn đề bằng góp ý, giải quyết vấn đề bằng kỹ luật, giải quyết xung đột bằng thương lượng... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   148 p apd 31/08/2020 36 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số