• Ebook Nghệ thuật quản lý – Marketing – Bán hàng hiện đại: Phần 1

  Ebook Nghệ thuật quản lý – Marketing – Bán hàng hiện đại: Phần 1

  Cuốn sách Nghệ thuật quản lý – Marketing – Bán hàng hiện đại là một cuốn sách tập trung những kinh nghiệm quý báu trên thương trường của nhiều doanh nhân nổi tiếng và thành đạt qua việc khai thác triệt để hoạt động bán hàng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết tài liệu.

   194 p apd 28/09/2020 12 0

 • Ebook Nghệ thuật quản lý – Marketing – Bán hàng hiện đại: Phần 2

  Ebook Nghệ thuật quản lý – Marketing – Bán hàng hiện đại: Phần 2

  Nội dung cuốn sách thông qua việc trình bày những câu chuyện độc đáo, đặc sắc trong kinh doanh để tiến hành phân tích tỉ mỉ cũng như giải thích cụ thể những phương pháp thành công của những nhân vật nổi tiếng thành đạt trong kinh doanh và từ đó chỉ ra những nguyên tắc cơ bản của sự thành công. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội...

   186 p apd 28/09/2020 12 0

 • Ebook Nghệ thuật lấy lòng khách hàng: Phần 2

  Ebook Nghệ thuật lấy lòng khách hàng: Phần 2

  Với nghệ thuật lấy lòng khách hàng bạn sẽ học được cách giao tiếp để biến các mối quan hệ trở thành nguồn giới thiệu, với cuốn sách này đảm bảo bạn sẽ không còn nhìn nhận lĩnh vực bất động sản theo hướng tư duy cũ nữa. Những phương pháp trong cuốn sách này đã được kiểm chứng thành công để giúp bạn phát triển công việc kinh doanh mà...

   157 p apd 28/09/2020 10 0

 • Ebook Nghệ thuật lấy lòng khách hàng: Phần 1

  Ebook Nghệ thuật lấy lòng khách hàng: Phần 1

  Khả năng xây dựng các mối quan hệ là xương sống của một doanh nghiệp thành công. Các cuộc gọi điện, những cái bắt tay, những buổi hẹn ăn trưa hay những cuộc trò chuyện – đó đều là những hình thức để thực hiện các hoạt động hợp tác, và cuốn sách “Nghệ thuật lấy lòng khách hàng” sẽ trợ giúp bạn thực hiện tất cả. Mời các bạn cùng...

   126 p apd 28/09/2020 12 0

 • Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án - PGS.TS. Phước Minh Hiệp (Biên soạn)

  Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án - PGS.TS. Phước Minh Hiệp (Biên soạn)

  Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án cung cấp cho người học các kiến thức: Tổ chức, tổ chức thẩm định dự án đầu tư, nghiên cứu thị trường của dự án, nghiên cứu về kỹ thuật của dự án, tổ chức quản trị và nhân sự của dự án,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   211 p apd 28/09/2020 15 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng 1 (Econometrics 1): Bài mở đầu

  Bài giảng Kinh tế lượng 1 (Econometrics 1): Bài mở đầu

  Bài giảng cung cấp cho người học mục đích của môn học, khái niệm về kinh tế lượng, phương pháp luận nghiên cứu kinh tế lượng, số liệu cho phân tích kinh tế lượng và phần thực hành nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p apd 28/09/2020 11 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Chương 1: Mô hình hồi quy hai biến

  Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Chương 1: Mô hình hồi quy hai biến

  Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Chương 1: Mô hình hồi quy hai biến có cấu trúc gồm 6 phần bao gồm các kiến thức thức về mô hình hồi quy, phương pháp ước lượng OLS, tính không chệch và độ chính xác, độ phù hợp của hàm hồi quy mẫu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   34 p apd 28/09/2020 10 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Chương 2: Mô hình hồi quy bội

  Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Chương 2: Mô hình hồi quy bội

  Bài giảng "Kinh tế lượng 1 - Chương 2: Mô hình hồi quy bội" cung cấp cho người học các kiến thức: Sự cần thiết của hồi quy bội, phương pháp ước lượng OLS, sự phù hợp của hàm hồi quy, một số dạng mô hình hồi quy. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p apd 28/09/2020 10 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Chương 3: Suy diễn thống kê và dự báo

  Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Chương 3: Suy diễn thống kê và dự báo

  Bài giảng "Kinh tế lượng 1 - Chương 3: Suy diễn thống kê và dự báo" cung cấp cho người học các kiến thức: Quy luật phân phối xác suất, khoảng tin cậy của các hệ số, kiểm định T về các hệ số, kiểm định F về các hệ số,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   31 p apd 28/09/2020 11 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Chương 4: Hồi quy với biến định tính

  Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Chương 4: Hồi quy với biến định tính

  Bài giảng "Kinh tế lượng 1 - Chương 4: Hồi quy với biến định tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Biến định tính và Biến giả, mô hình biến độc lập là định lượng và biến giả, mô hình có biến tương tác, kiểm định sự ổn định của hàm hồi quy. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p apd 28/09/2020 12 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Chương 5: Kiểm định và lựa chọn mô hình

  Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Chương 5: Kiểm định và lựa chọn mô hình

  Bài giảng "Kinh tế lượng 1 - Chương 5: Kiểm định và lựa chọn mô hình" cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ sở đánh giá lựa chọn, kỳ vọng sai số ngẫu nhiên khác 0, phương sai sai số thay đổi, sai số ngẫu nhiên không phân phối chuẩn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p apd 28/09/2020 12 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Chương 6: Hồi quy với chuỗi thời gian

  Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Chương 6: Hồi quy với chuỗi thời gian

  Bài giảng "Kinh tế lượng 1 - Chương 6: Hồi quy với chuỗi thời gian" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm, các giả thiết OLS khi ước lượng, một số mô hình chuỗi thời gian cơ bản, tính chất mẫu lớn và ước lượng OLS. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p apd 28/09/2020 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số