• Bài giảng Quản lý học - Bài 1: Tổng quan về tổ chức và quản lý tổ chức

  Bài giảng Quản lý học - Bài 1: Tổng quan về tổ chức và quản lý tổ chức

  Bài giảng Quản lý học - Bài 1: Tổng quan về tổ chức và quản lý tổ chức. Chương này giúp người học: Hiểu được các thuật ngữ: tổ chức và quản lý, và lý giải vì sao phải quản lý các tổ chức; hiểu được các chức năng của quá trình quản lý mà mọi nhà quản lý trên mọi cương vị quản lý phải thực hiện; phân biệt được các vai trò khác...

   34 p apd 31/08/2020 12 1

 • Bài giảng Quản lý học - Bài 2: Ra quyết định quản lý

  Bài giảng Quản lý học - Bài 2: Ra quyết định quản lý

  Chương này giúp người học: Nắm được khái niệm,vai trò, đặc điểm, hình thức thể hiện,các loại và yêu cầu đối với quyết định quản lý; hiểu và vận dụng được các căn cứ đề ra quyết định quản lý; hiểu và thực hành được các bước của quá trình quyết định; nắm và sử dụng được một số phương pháp và kỹ thuật ra quyết định...

   28 p apd 31/08/2020 15 1

 • Bài giảng Quản lý học - Bài 3: Lập kế hoạch

  Bài giảng Quản lý học - Bài 3: Lập kế hoạch

  Bài giảng Quản lý học - Bài 3: Lập kế hoạch. Chương này giúp người học: Nắm được các kiến thức về kế hoạch và hệ thống kế hoạch, hiểu và vận dụng được quy trình lập kế hoạch để lập một kế hoạch cụ thể, hiểu và phân tích được các cấp độ chiến lược của tổ chức, phân tích và vận dụng được một số mô hình...

   45 p apd 31/08/2020 13 1

 • Bài giảng Quản lý học - Bài 4: Chức năng tổ chức

  Bài giảng Quản lý học - Bài 4: Chức năng tổ chức

  Bài giảng Quản lý học - Bài 4: Chức năng tổ chức. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Một số khái niệm cơ bản liên quan đến chức năng tổ chức, các thuộc tính cơ bản của cơ cấu tổ chức, quy trình hoàn thiện cơ cấu tổ chức.

   47 p apd 31/08/2020 12 1

 • Bài giảng Quản lý học - Bài 5: Chức năng lãnh đạo

  Bài giảng Quản lý học - Bài 5: Chức năng lãnh đạo

  Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Hiểu bản chất của lãnh đạo, phân biệt được sự khác nhau giữa lãnh đạo và quản l‎ý; nắm được các tiền đề để lãnh đạo thành công; hiểu các cách tiếp cận chủ yếu về lãnh đạo và một số lý thuyết lãnh đạo; hiểu các loại quyền lực và việc sử dụng quyền lực; nắm...

   49 p apd 31/08/2020 16 1

 • Bài giảng Quản lý học - Bài 6: Chức năng kiểm soát

  Bài giảng Quản lý học - Bài 6: Chức năng kiểm soát

  Bài này sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chức năng kiểm soát – một trong những chức năng cơ bản của quản lý. Cụ thể sau khi đọc bài này và làm các bài tập tình huống, sinh viên có thể: Hiểu khái niệm kiểm soát; hiểu được những đặc điểm cơ bản của hệ thống kiểm soát – thước đo cho phép nhà quản lý đánh giá tính...

   37 p apd 31/08/2020 12 1

 • Phòng ngừa rủi ro tỷ giá hối đoái tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thừa Thiên Huế

  Phòng ngừa rủi ro tỷ giá hối đoái tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thừa Thiên Huế

  Bằng phương pháp khảo sát doanh nghiệp thông qua việc sử dụng bảng câu hỏi kết hợp với dữ liệu thứ cấp thu thập được từ nhiều nguồn khác nhau, nghiên cứu làm rõ thực trạng nhận thức về phòng ngừa rủi ro tỷ giá hối đoái và tình hình sử dụng công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá hối đoái của các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu trên...

   10 p apd 31/08/2020 14 1

 • Nâng cao hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân tại các chi nhánh Agribank trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  Nâng cao hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân tại các chi nhánh Agribank trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá thực trạng cho vay khách hàng cá nhân tại các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) trên địa bàn TP. HCM, đồng thời đưa ra giải pháp để mở rộng và nâng cao hiệu quả dịch vụ này trong thời gian tới.

   8 p apd 31/08/2020 11 1

 • Thiết lập và áp dụng bảng điểm cân bằng để quản lý thực hiện chiến lược tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Kiên Giang

  Thiết lập và áp dụng bảng điểm cân bằng để quản lý thực hiện chiến lược tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Kiên Giang

  Bài viết này sử dụng công cụ quản trị hiện đại bảng điểm cân bằng (Balanced Scorecard - BSC) để nhằm mục đích chuyển tầm nhìn và chiến lược của Vietcombank (VCB) Kiên Giang thành các mục tiêu, thước đo cụ thể theo bốn viễn cảnh của BSC là tài chính, khách hàng, qui trình hoạt động nội bộ và đào tạo - phát triển. Trong mỗi viễn cảnh, BSC đều...

   12 p apd 31/08/2020 11 1

 • Tín dụng cho phát triển nông nghiệp, nông thôn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

  Tín dụng cho phát triển nông nghiệp, nông thôn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

  Mục tiêu của nghiên cứu "Tín dụng cho phát triển nông nghiệp, nông thôn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam" nhằm đánh giá khái quát thực trạng đầu tư vốn tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn tại Agribank, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả cho vay trong lĩnh vực này trong thời gian tới.

   9 p apd 31/08/2020 14 1

 • Tác động của các nhân tố vĩ mô đến cấu trúc vốn của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  Tác động của các nhân tố vĩ mô đến cấu trúc vốn của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  Nghiên cứu sử dụng dữ liệu của 104 công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam và các dữ liệu vĩ mô được thu thập trong giai đoạn 2008 - 2015. Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng với phương pháp hồi quy REM. Kết quả cho thấy trong các nhân tố vĩ mô bao gồm Thuế, Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội, Điều...

   7 p apd 31/08/2020 5 2

 • Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính hợp nhất của các công ty niêm yết tại Thành Phố Hồ Chí Minh

  Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính hợp nhất của các công ty niêm yết tại Thành Phố Hồ Chí Minh

  Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả, kiểm định độ tin cậy, phân tích khám phá nhân tố EFA, phân tích tương quan và phân tích hồi quy để giải thích dữ liệu khảo sát thu được. Kết quả nghiên cứu đã xác định được 7 nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng thông tin kế toán (TTKT) trên báo cáo tài chính hợp nhất (BCTCHN) trong phạm vi...

   6 p apd 31/08/2020 6 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số