• Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 1 - Lê Đình Thái

  Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 1 - Lê Đình Thái

  Bài giảng Kinh tế học vi mô - Chương 1: Mười nguyên lý của kinh tế học cung cấp cho học viên khái niệm về nền kinh tế; mười nguyên lý của kinh tế học như: người ta đối mặt với sự đánh đổi, chi phí của một thứ là cái gì mà bạn từ bỏ để có nó; người có lý trí suy nghĩ ở biên tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   24 p apd 28/06/2022 0 0

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 2 - Lê Đình Thái

  Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 2 - Lê Đình Thái

  Bài giảng Kinh tế học vi mô - Chương 2: Suy nghĩ như một nhà kinh tế học cung cấp cho học viên những kiến thức về các mô hình kinh tế; vòng chu chuyển; đường giới hạn khả năng sản xuất; thực chứng vs chuẩn tắc;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p apd 28/06/2022 1 0

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 3 - Lê Đình Thái

  Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 3 - Lê Đình Thái

  Bài giảng Kinh tế học vi mô - Chương 3: Những lực lượng thị trường – Cung và cầu cung cấp cho học viên những kiến thức về khái niệm cung và cầu; thị trường và sự cạnh tranh; biểu cầu và đường cầu; đường cầu thị trường vs đường cầu cá nhân; dịch chuyển đường cầu; biểu cung và đường cung;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   49 p apd 28/06/2022 0 0

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 4 - Lê Đình Thái

  Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 4 - Lê Đình Thái

  Bài giảng Kinh tế học vi mô - Chương 4: Hệ số co giãn và ứng dụng của nó cung cấp cho học viên những kiến thức về khái niệm hệ số co giãn; hệ số co giãn của cầu; hệ số co giãn của đường cầu tuyến tính; hệ số co giãn của cầu theo thu nhập; hệ số co giãn của cung; ba ứng dụng của cung, cầu và hệ số co giãn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   42 p apd 28/06/2022 0 0

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 5 - Lê Đình Thái

  Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 5 - Lê Đình Thái

  Bài giảng Kinh tế học vi mô - Chương 5: Cung, cầu và các chính sách của chính phủ cung cấp cho học viên những kiến thức về kiểm soát giá; hiệu ứng của giá trần; thuế, hệ số co giãn và ảnh hưởng của thuế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   37 p apd 28/06/2022 0 0

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 6 - Lê Đình Thái

  Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 6 - Lê Đình Thái

  Bài giảng Kinh tế học vi mô - Chương 6: Kinh tế học phúc lợi cung cấp cho học viên những kiến thức về điểm cân bằng thị trường; kinh tế học phúc lợi; thặng dư tiêu dùng - CS; biểu cầu và đường cầu; dùng đường cầu để đo lường thặng dư tiêu dùng; thặng dư sản xuất - PS;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p apd 28/06/2022 0 0

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 7 - Lê Đình Thái

  Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 7 - Lê Đình Thái

  Bài giảng Kinh tế học vi mô - Chương 7: Hành vi của người tiêu dùng cung cấp cho học viên những kiến thức về lý thuyết sự lựa chọn của người tiêu dùng; đường giới hạn ngân sách; sự thích hơn; đường cong bàng quan; sự tối ưu hóa;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   43 p apd 28/06/2022 0 0

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 8 - Lê Đình Thái

  Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 8 - Lê Đình Thái

  Bài giảng Kinh tế học vi mô - Chương 8: Thị trường yếu tố sản xuất cung cấp cho học viên những kiến thức tổng quan về thị trường yếu tố sản xuất; nhu cầu lao động; hàm sản xuất; sản phẩm biên của lao động; giá trị sản phẩm biên và nhu cầu lao động;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   17 p apd 28/06/2022 0 0

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 9 - Lê Đình Thái

  Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 9 - Lê Đình Thái

  Bài giảng Kinh tế học vi mô - Chương 9: Chi phí sản xuất cung cấp cho học viên những kiến thức về khái niệm chi phí, tổng doanh thu, tổng chi phí và lợi nhuận; lợi nhuận kinh tế vs lợi nhuận kế toán; hàm sản xuất; sản phẩm biên; phân loại chi phí; hình dạng của các đường chi phí;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   49 p apd 28/06/2022 0 0

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 10 - Lê Đình Thái

  Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 10 - Lê Đình Thái

  Bài giảng Kinh tế học vi mô - Chương 10: Doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh học cung cấp cho học viên những kiến thức về khái niệm thị trường cạnh tranh; doanh thu của doanh nghiệp cạnh tranh; sự tối đa hóa lợi nhuận; đường cung trong dài hạn; đường cung trong thị trường cạnh tranh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   36 p apd 28/06/2022 0 0

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 11 - Lê Đình Thái

  Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 11 - Lê Đình Thái

  Bài giảng Kinh tế học vi mô - Chương 11: Độc quyền cung cấp cho học viên những kiến thức về khái niệm, nguyên nhân xuất hiện độc quyền; nguồn lực độc quyền; độc quyền do chính phủ tạo ra; độc quyền tự nhiên; độc quyền vs. cạnh tranh; chi phí phúc lợi của độc quyền; chính sách công hướng về độc quyền;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   44 p apd 28/06/2022 0 0

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 12 - Lê Đình Thái

  Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 12 - Lê Đình Thái

  Bài giảng Kinh tế học vi mô - Chương 12: Độc quyền nhóm cung cấp cho học viên những kiến thức về khái niệm độc quyền nhóm; độc quyền nhóm hai người; điểm cân bằng trong độc quyền nhóm; lý thuyết trò chơi; chính sách công hướng về độc quyền; chính sách chống độc quyền;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   35 p apd 28/06/2022 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số