• Bài giảng Chính sách công - Nguyễn Tấn Phát

  Bài giảng Chính sách công - Nguyễn Tấn Phát

  Bài giảng Chính sách công cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về chính sách công, phân loại chính sách công, nhân tố ảnh hưởng và nguyên tắc hoạch định chính sách công, công cụ xây dựng chính sách công, quy trình xây dựng chính sách công, thực hiện và điều chỉnh chính sách công, quản trị việc thực hiện chính sách công. Mời...

   285 p apd 27/02/2016 1497 48

 • Bài giảng Tổng quan về chính sách công - Bùi Quang Xuân

  Bài giảng Tổng quan về chính sách công - Bùi Quang Xuân

  Bài giảng Tổng quan về chính sách công do Bùi Quang Xuân biên soạn trình bày những vấn đề chung của chính sách công, hoạch định chính sách công, tổ chức thực hiện chính sách công, đánh giá chính sách công.

   35 p apd 03/11/2014 1910 19

 • Bài giảng Hoạch định và phân tích chính sách công - ThS. Phan Ngọc Tú

  Bài giảng Hoạch định và phân tích chính sách công - ThS. Phan Ngọc Tú

  Bài giảng Hoạch định và phân tích chính sách công - ThS. Phan Ngọc Tú sẽ giới thiệu tới các bạn những câu hỏi về nhận thức cơ bản về chính sách công; hoạch định chính sách công; thực thi chính sách công;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

   753 p apd 27/02/2016 1219 9

 • Bài giảng Chính sách công trong quản lý nhà nước

  Bài giảng Chính sách công trong quản lý nhà nước

  Bài giảng Chính sách công trong quản lý nhà nước nhằm trình bày về những vấn đề chung về chính sách công, chu trình chính sách công, phân tích chính sách công, khái niệm, đặc điểm và phân loại chính sách công, sự tồn tại của chính sách trong thực tế.

   34 p apd 21/12/2016 1737 9

 • Bài giảng Quản trị dự án: Chương 1 - TS. Trịnh Thùy Anh, ThS. Đoàn Thị Thanh Thúy

  Bài giảng Quản trị dự án: Chương 1 - TS. Trịnh Thùy Anh, ThS. Đoàn Thị Thanh Thúy

  Bài giảng 'Quản trị dự án - Chương 1: Tổng quan về quản trị dự án cung' cấp cho người đọc các nội dung: Mục tiêu quản trị dự án, các giai đoạn của quá trình quản trị dự án, quá trình quản trị dự án, nội dung quản trị,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   37 p apd 30/04/2017 876 9

 • Bài giảng Kinh tế lượng - GV. Nguyễn Thị Minh

  Bài giảng Kinh tế lượng - GV. Nguyễn Thị Minh

  Phân tích hồi quy giúp người làm thống kê: thu nhập và tiêu dùng có quan hệ tuơng quan thuận chiều. Nhà kinh tế học: thu nhập tăng thì tiêu dùng tăng, khi các yếu tố khác không đổi. Kinh tế lượng: khi thu nhập tăng 1 đồng thì tiêu dùng tăng bao nhiêu? lượng hóa mối quan hệ phụ thuộc giữa các biến số kinh tế.

   87 p apd 03/11/2014 508 7

 • Bài giảng Tài chính công - TS. Nguyễn Thị Thùy Dương

  Bài giảng Tài chính công - TS. Nguyễn Thị Thùy Dương

  Bài giảng Tài chính công của TS. Nguyễn Thị Thùy Dương nhằm trang bị cho người học lý thuyết về những vấn đề về hoạt động tài chính của khu vực công như chi tiêu công và đánh giá chi tiêu công, về thuế và tác động của thuế, ngân sách và quản lý ngân sách, nợ công và quản lý nợ công...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   88 p apd 03/11/2014 3089 6

 • Bài giảng Từ chiến lược phát triển giáo dục đến chính sách phát triển nguồn nhân lực - PGS,TS. Phước Minh Hiệp

  Bài giảng Từ chiến lược phát triển giáo dục đến chính sách phát triển nguồn nhân lực - PGS,TS. Phước Minh Hiệp

  Bài giảng Từ chiến lược phát triển giáo dục đến chính sách phát triển nguồn nhân lực trình bày về chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011 - 2020, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước bảo đảm thực hiện thắng lợi chiến lược.

   79 p apd 03/11/2014 774 6

 • Bài giảng Phân tích chính sách công - HV Hành chính Quốc gia

  Bài giảng Phân tích chính sách công - HV Hành chính Quốc gia

  Bài giảng Phân tích chính sách công trình bày vai trò của phân tích chính sách công, nội dung phân tích chính sách công, tổ chức phân tích chính sách công nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và kỹ năng phân tích chính sách công để góp phần hoạch định và thực thi chính sách.

   52 p apd 25/04/2015 2834 6

 • Bài giảng Phân tích chính sách - GS.TS Nguyễn Minh Thuyết

  Bài giảng Phân tích chính sách - GS.TS Nguyễn Minh Thuyết

  Bài giảng Phân tích chính sách - GS.TS Nguyễn Minh Thuyết tập trung trình bày các vấn đề chính về chính sách; phân tích chính sách;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   14 p apd 27/02/2016 545 6

 • Bài giảng Quản trị dự án: Chương 7 - TS. Trịnh Thùy Anh, ThS. Đoàn Thị Thanh Thúy

  Bài giảng Quản trị dự án: Chương 7 - TS. Trịnh Thùy Anh, ThS. Đoàn Thị Thanh Thúy

  Bài giảng 'Quản trị dự án - Chương 7: Kiểm soát dự án' cung cấp cho người học các kiến thức: Các vấn đề về kiểm soát dự án, quá trình kiểm soát dự án, nội dung kiểm soát dự án. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   51 p apd 30/04/2017 625 6

 • Bài giảng Pháp luật về luật hợp đồng trong kinh doanh (Dương Kim Thế Nguyên)

  Bài giảng Pháp luật về luật hợp đồng trong kinh doanh (Dương Kim Thế Nguyên)

  Bài giảng Pháp luật về luật hợp đồng trong kinh doanh trình bày các nội dung: khái quát về hợp đồng và Luật về hợp đồng, giao kết hợp đồng, thực hiện hợp đồng, chế tài do vi phạm hợp đồng.

   101 p apd 03/11/2014 1166 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số