• Giáo trình Luật Kinh tế Việt Nam: Phần 1

  Giáo trình Luật Kinh tế Việt Nam: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Luật Kinh tế Việt Nam" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Một số vấn đề lý luận của luật kinh tế, chủ thể kinh doanh, pháp luật về doanh nghiệp nhà nước, pháp luật về hợp tác xã, pháp luật về công ty. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   193 p apd 23/07/2022 34 0

 • Giáo trình Luật Kinh tế Việt Nam: Phần 2

  Giáo trình Luật Kinh tế Việt Nam: Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình "Luật Kinh tế Việt Nam" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: pháp luật về doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh cá thể, pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, pháp luật về hợp đồng kinh tế, giải quyết tranh chấp kinh tế, pháp luật về phá sản doanh nghiệp

   196 p apd 23/07/2022 29 0

 • Giáo trình Thực hành nghiên cứu trong kinh tế và quản trị kinh doanh: Phần 2

  Giáo trình Thực hành nghiên cứu trong kinh tế và quản trị kinh doanh: Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình Thực hành nghiên cứu trong kinh tế và quản trị kinh doanh" cung cấp cho người đọc các nội dung: Nghiên cứu định lượng phương pháp khảo sát, nghiên cứu định lượng phương pháp thử nghiệm, thiết kế nghiên cứu tổng thể, trình bày báo cáo nghiên cứu, xác lập đóng góp mới và ý nghĩa của nghiên cứu, công bố công trình khoa học...

   108 p apd 23/07/2022 38 1

 • Giáo trình Thực hành nghiên cứu trong kinh tế và quản trị kinh doanh: Phần 1

  Giáo trình Thực hành nghiên cứu trong kinh tế và quản trị kinh doanh: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Thực hành nghiên cứu trong kinh tế và quản trị kinh doanh" cung cấp cho người đọc các nội dung: Giới thiệu chung về nghiên cứu khoa học, tổng quan tình hình nghiên cứu, phát triển câu hỏi nghiên cứu, xây dựng khung lý thuyết, giới thiệu chung về nghiên cứu định tính, giới thiệu chung về nghiên cứu định lượng. Mời các bạn cùng...

   161 p apd 23/07/2022 30 1

 • Giáo trình Đàm phán thương mại quốc tế: Phần 1

  Giáo trình Đàm phán thương mại quốc tế: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Đàm phán thương mại quốc tế" giới thiệu tới người học các nội dung: Những vấn đề cơ bản về đàm phán thương mại quốc tế, các yếu tố ảnh hưởng đến đàm phán quốc thương mại quốc tế, các phương thức và chiến thuật đàm phán thương mại quốc tế, một số kỹ năng chủ yếu trong đàm phán thương mại quốc tế....

   98 p apd 23/07/2022 31 0

 • Giáo trình Đàm phán thương mại quốc tế: Phần 2

  Giáo trình Đàm phán thương mại quốc tế: Phần 2

  Phần 1 cuốn giáo trình "Đàm phán thương mại quốc tế" giới thiệu tới người học các nội dung: Các giai đoạn và kế hoạch đám phán thương mại quốc tế, đàm phán với các đối tác có nền văn hóa khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   73 p apd 23/07/2022 31 0

 • Giáo trình Phân tích kinh doanh (Tái bản lần 1): Phần 1

  Giáo trình Phân tích kinh doanh (Tái bản lần 1): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Phân tích kinh doanh" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Cơ sở lý luận của phân tích kinh doanh, phân tích hoạt động cung cấp, phân tích hoạt động sản xuất, phân tích hoạt động tiêu thụ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   228 p apd 23/07/2022 27 0

 • Giáo trình Phân tích kinh doanh (Tái bản lần 1): Phần 2

  Giáo trình Phân tích kinh doanh (Tái bản lần 1): Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình "Phân tích kinh doanh" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Phân tích hoạt động đầu tư, phân tích hoạt động tài chính, đánh giá khái quát tình hình tài chính và phân tích khả năng sinh lợi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   123 p apd 23/07/2022 31 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Phần 1

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Phần 1

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Phần 1 có nội dung trình bày những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật; quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, pháp chế xã hội chủ nghĩa; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; luật Hiến pháp; luật hành chính; luật dân sự và luật tố tụng dân sự;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   151 p apd 23/07/2022 17 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Phần 2

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Bài giảng Pháp luật đại cương: Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về luật hình sự và luật tố tụng hình sự; một số chế định cơ bản của luật hình sự; luật lao động; các chế định cơ bản của luật lao động; hợp đồng lao động; thỏa ước lao động tập thể; giải quyết tranh chấp lao động; luật kinh doanh; pháp...

   121 p apd 23/07/2022 14 0

 • Giáo trình Kinh tế học (Tập 1) - PGS. TS Võ Kim Dũng

  Giáo trình Kinh tế học (Tập 1) - PGS. TS Võ Kim Dũng

  Giáo trình Kinh tế học (Tập 1) cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về kinh tế học; Cung cầu; độ co giãn; lý thuyết hành vi người tiêu dùng; lựa chọn trong điều kiện rủi ro; lý thuyết hành vi người sản xuất; thị trường cạnh tranh hoàn hảo; thị trường độc quyền;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   297 p apd 23/07/2022 14 0

 • Giáo trình Kinh tế công cộng: Phần 1 - PGS.TS. Phạm Thị Tuệ (Chủ biên)

  Giáo trình Kinh tế công cộng: Phần 1 - PGS.TS. Phạm Thị Tuệ (Chủ biên)

  Giáo trình "Kinh tế công cộng" nhằm cung cấp cho sinh viên ngành kinh tế cơ sở lý luận để trả lời câu hỏi khi nào thì nhà nước nên can thiệp vào nền kinh tế và nhà nước nên can thiệp bằng công cụ gì để hỗ trợ quá trình phát triển. Giáo trình kết cấu gồm 6 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: nhập môn Kinh tế công...

   100 p apd 23/07/2022 25 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số