• Giáo trình Luật Tố tụng hành chính Việt Nam: Phần 1

  Giáo trình Luật Tố tụng hành chính Việt Nam: Phần 1

  Giáo trình Luật Tố tụng hành chính Việt Nam: Phần 1 có nội dung trình bày về khoa học Luật Tố tụng hành chính và ngành Luật tố tụng hành chính, các nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hành chính Việt Nam, thẩm quyền xét xử vụ án hành chính của toàn án nhân dân, cơ quan tiến hành tố tụ, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng,... Mời các...

   210 p apd 31/08/2020 28 1

 • Giáo trình Luật Tố tụng hành chính Việt Nam: Phần 2

  Giáo trình Luật Tố tụng hành chính Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Giáo trình Luật Tố tụng hành chính Việt Nam: Phần 2 có nội dung trình bày về quy trình khởi kiện và thụ lí vụ án hành chính, giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm, xét xử sơ thẩm vụ án hành chính, thủ tục phúc thẩm vụ án hành chính, thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và xem xét lại quyết định của hội đồng thẩm phán tòa án...

   250 p apd 31/08/2020 32 1

 • Giáo trình Giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh: Phần 2

  Giáo trình Giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh: Phần 2

  Giáo trình Giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh: Phần 2 tiếp nối phần 1 với các nội dung các kỹ năng giao tiếp; giao tiếp trong môi trường công ty; kỹ năng thương lượng; khái quát chung về thương lượng; tiến trình thương lượng.

   92 p apd 31/08/2020 28 1

 • Giáo trình Giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh: Phần 1

  Giáo trình Giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh: Phần 1

  Giáo trình Giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh: Phần 1 với các nội dung khái quát chung về giao tiếp, chức năng của giao tiếp; cấu trúc của hoạt động giao tiếp; cơ sở tâm lý của hành vi giao tiếp. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nội dung kiến thức, hỗ trợ quá trình học tập và nghiên cứu.

   63 p apd 31/08/2020 23 1

 • Giáo trình Nghiên cứu thị trường: Phần 2

  Giáo trình Nghiên cứu thị trường: Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình Nghiên cứu thị trường cung cấp cho người học các kiến thức: Tóm tắt dữ liệu, phân tích đơn biến, phân tích nhị biến, báo cáo kết quả nghiên cứu. Cuối sách có một số phần phụ lục để người đọc tiện tra cứu.

   145 p apd 29/07/2020 54 1

 • Giáo trình Nghiên cứu thị trường: Phần 1

  Giáo trình Nghiên cứu thị trường: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Nghiên cứu thị trường cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ sở nghiên cứu thị trường, thiết kế dự án nghiên cứu, chọn mẫu để nghiên cứu, nghiên cứu định tính, thu thập dữ liệu định lượng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   133 p apd 29/07/2020 58 1

 • Giáo trình Luật Quốc tế (Tái bản lần thứ 20 có sửa đổi): Phần 1

  Giáo trình Luật Quốc tế (Tái bản lần thứ 20 có sửa đổi): Phần 1

  Giáo trình Luật Quốc tế: Phần 1 có nội dung trình bày về khái niêm, lịch sử phát triển và nguồn của Luật Quốc tế; các nguyên tắc cơ bản của Luật Quốc tế; chủ thể Luật Quốc tế; Luật điều ước quốc tế; dân cư trong Luật Quốc tế; Luật Quốc tế về quyền con người,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   246 p apd 29/07/2020 40 1

 • Giáo trình Luật Quốc tế (Tái bản lần thứ 20 có sửa đổi): Phần 2

  Giáo trình Luật Quốc tế (Tái bản lần thứ 20 có sửa đổi): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Giáo trình Luật Quốc tế: Phần 2 có nội dung trình bày về Luật tổ chức quốc tế, Luật ngoại giao và lãnh sự, giữ gìn hòa bình và an ninh quốc tế, Luật Quốc tế về hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Luật Quốc tế nhân đạo, giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   270 p apd 29/07/2020 38 1

 • Giáo trình Luật So sánh (Tái bản lần thứ 11 có sửa đổi, bổ sung): Phần 1

  Giáo trình Luật So sánh (Tái bản lần thứ 11 có sửa đổi, bổ sung): Phần 1

  Giáo trình Luật So sánh: Phần 1 có nội dung gồm hai phần. Phần 1 trình bày những vấn đề chung về Luật So sánh. Phần 2 trình bày một số dòng họ pháp luật cơ bản trên thế giới như: dòng họ pháp luật châu Âu lục địa, dòng họ pháp luật Anh - Mỹ, dòng họ pháp luật Xã hội chủ nghĩa,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   368 p apd 29/07/2020 42 1

 • Giáo trình Luật So sánh (Tái bản lần thứ 11 có sửa đổi, bổ sung): Phần 2

  Giáo trình Luật So sánh (Tái bản lần thứ 11 có sửa đổi, bổ sung): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Luật So sánh: Phần 2 có nội dung trình bày về hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở châu Á như: các nước Đông Á, Đông Nam Á,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   188 p apd 29/07/2020 44 1

 • Giáo trình Luật Thuế Việt Nam (Tái bản lần thứ 11 có sửa đổi, bổ sung): Phần 1

  Giáo trình Luật Thuế Việt Nam (Tái bản lần thứ 11 có sửa đổi, bổ sung): Phần 1

  Giáo trình Luật Thuế Việt Nam: Phần 1 có nội dung trình bày những vấn đề cơ bản về pháp luật thuế; pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt; pháp luật thuế giá trị gia tăng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   204 p apd 29/07/2020 41 1

 • Giáo trình Luật Thuế Việt Nam (Tái bản lần thứ 11 có sửa đổi, bổ sung): Phần 2

  Giáo trình Luật Thuế Việt Nam (Tái bản lần thứ 11 có sửa đổi, bổ sung): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Luật Thuế Việt Nam: Phần 2 có nội dung trình bày về pháp luật thuế thu nhập, pháp luật thuế đối với đất đai, pháp luật về các loại thuế khác, pháp luật về xử lí vi phạm và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực thuế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   208 p apd 29/07/2020 45 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số