• Tăng cường ngành Vận tải hàng hóa đường bộ Việt Nam: Hướng đến giảm chi phí Logistics và phát triển khí nhà kính

  Tăng cường ngành Vận tải hàng hóa đường bộ Việt Nam: Hướng đến giảm chi phí Logistics và phát triển khí nhà kính

  Báo cáo này trình bày: Tăng trưởng kinh tế và gia tăng nhu cầu vận tải hàng hóa đường bộ, vận tải liên tỉnh, vận tải đô thị, đánh giá chi phí của đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa đường bộ, đánh giá Phát thải khí nhà kính, lựa chọn chính sách và đầu tư để phát triển hạ tầng.

   154 p apd 19/03/2022 37 0

 • Tổng luận Khoa học – Công nghệ - Kinh tế: Quản trị công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư

  Tổng luận Khoa học – Công nghệ - Kinh tế: Quản trị công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư

  Mời các bạn cùng tham khảo tổng luận để nắm chi tiết khoảng trống quản trị công nghệ xuyên suốt; các khung quản trị đổi mới sáng tạo; quản trị các công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

   53 p apd 19/03/2022 38 0

 • Phát triển nền kinh tế số nhìn từ kinh nghiệm một số nước châu Á và hàm ý đối với Việt Nam

  Phát triển nền kinh tế số nhìn từ kinh nghiệm một số nước châu Á và hàm ý đối với Việt Nam

  Tài liệu điểm lại những nét chính cùng một số phân tích về tình hình phát triển kinh tế số của Singapore, Hàn Quốc và Trung Quốc, từ đó rút ra một số hàm ý chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số ở Việt Nam trong bối cảnh I4.0.

   23 p apd 19/03/2022 37 0

 • Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia: Nền kinh tế số những vấn đề lý luận và thực tiễn

  Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia: Nền kinh tế số những vấn đề lý luận và thực tiễn

  Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia "Nền kinh tế số những vấn đề lý luận và thực tiễn" trình bày các nội dung chính sau: Lý luận chung và các quan điểm về nền kinh tế số; Các công nghệ cốt lõi thúc đẩy chuyển đổi số; Động lực phát triển hệ sinh thái số. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   634 p apd 19/03/2022 42 1

 • Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế: FDI toàn cầu và ứng biến của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam trong bối cảnh mới

  Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế: FDI toàn cầu và ứng biến của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam trong bối cảnh mới

  Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế "FDI toàn cầu và ứng biến của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam trong bối cảnh mới" trình bày các nội dung chính sau: Bối cảnh quốc tế và ảnh hưởng đến dòng FDI toàn cầu và khu vực; Bối cảnh mới và ảnh hưởng đến dòng FDI vào Việt Nam; Tác động của bối cảnh mới tới hoạt động của doanh nghiệp FDI và ứng...

   1032 p apd 19/03/2022 40 1

 • Những điểm mới của Bộ luật lao động 2019 về chấm dứt Hợp đồng lao động

  Những điểm mới của Bộ luật lao động 2019 về chấm dứt Hợp đồng lao động

  Tài liệu này gồm có 4 phần chính: Phần 1 hợp đồng lao động, phần 2 các trường hợp đương nhiên chấm dứt hợp đồng lao động, phần 3 đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động, phần 4 đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p apd 28/02/2022 42 0

 • Tài liệu tập huấn Bộ luật Dân sự năm 2015

  Tài liệu tập huấn Bộ luật Dân sự năm 2015

  Ngày 24/11/2015, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 (sau đây viết tắt là BLDS năm 2015). Ngày 08/12/2015, Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Lệnh số 20/2015/L-CTN về việc công bố BLDS. Bộ luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, thay thế Bộ luật dân sự số 33/2005/QH1. Tài liệu này cung...

   30 p apd 28/02/2022 38 1

 • Những nội dung cơ bản của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015

  Những nội dung cơ bản của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015

  Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 được xây dựng, ban hành trên cơ sở kế thừa các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2011), pháp điển hóa một số quy định trong các Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và một số văn bản pháp quy khác hướng dẫn về quá trình thụ lý, giải quyết, xét...

   19 p apd 28/02/2022 40 1

 • Những điểm mới cơ bản của Bộ luật Dân sự năm 2015

  Những điểm mới cơ bản của Bộ luật Dân sự năm 2015

  Nội dung chính của tài liệu gồm có 2 phần, phần 1 nêu mục tiêu, quan điểm chỉ đạo xây dựng Bộ luật Dân sự và tổng quan về Bộ luật Dân sự năm 2015. Trọng tâm của phần 2 là nêu những điểm mới cơ bản của Bộ luật Dân sự năm 2015. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

   135 p apd 28/02/2022 34 0

 • Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Ngân hàng Việt Nam - bối cảnh và triển vọng

  Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Ngân hàng Việt Nam - bối cảnh và triển vọng

  Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Ngân hàng Việt Nam - bối cảnh và triển vọng" trình bày các nội dung chính sau: Quy định pháp lý về lãi suất cho vay thực tế trong hợp đồng tín dụng ở Mỹ và EU; Mô hình cảnh báo sớm khủng hoảng tiền tệ; Ứng dụng mạng nơ-ron nhân tạo trong dự báo chỉ số VN-INDEX; Điều tiết, giải điều tiết và tái điều tiết đối...

   490 p apd 31/01/2022 46 2

 • Kỷ yếu hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc lần thứ IV

  Kỷ yếu hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc lần thứ IV

  Kỷ yếu này giới thiệu các trường đại học khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh tham gia báo cáo tại hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc lần thứ IV; Báo cáo khoa học hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc lần thứ IV các trường đại học khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh năm 2016.

   534 p apd 31/01/2022 43 0

 • Sổ tay thuế Việt Nam 2021

  Sổ tay thuế Việt Nam 2021

  Sổ tay này cung cấp thông tin tóm lược dựa trên những văn bản pháp luật về thuế và thông lệ về thuế hiện hành, bao gồm một số dự thảo, tính đến thời điểm 31/12/2020. Sổ tay này chỉ đưa ra những hướng dẫn mang tính tổng quát nhất. Việc áp dụng các quy định có thể thay đổi tùy thuộc vào từng trường hợp và từng giao dịch cụ thể, do đó...

   42 p apd 31/01/2022 40 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số