• Hồ sơ thị trường Hàn Quốc

  Hồ sơ thị trường Hàn Quốc

  Tài liệu cung cấp cho người đọc những thông tin cơ bản về đất nước Hàn Quốc: lịch sử, văn hóa, du lịch, con người, quan hệ quốc tế,... ở nơi đây. Tiếp theo, tác giả tập trung phân tích tình hình kinh tế, quan hệ ngoại giao-chính trị, quan hệ kinh tế của đất nước Hàn Quốc với Việt Nam.

   22 p apd 31/10/2019 247 1

 • Hồ sơ thị trường Malaysia

  Hồ sơ thị trường Malaysia

  Tài liệu giới thiệu những thông tin cơ bản về đất nước Malaysia bao gồm lịch sử và số liệu thống kê tình hình du lịch ở đất nước này. Ngoài ra, tài liệu còn đề cập đến tình hình kinh tế của Malaysia, quan hệ kinh tế thương mại với Việt Nam và quan hệ ngoại giao chính trị với Việt Nam hay quan hệ hợp tác của Malaysia với VCCI.

   16 p apd 31/10/2019 270 1

 • Tài liệu Điểm lại - Báo cáo cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam

  Tài liệu Điểm lại - Báo cáo cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam

  Tài liệu Điểm lại - Báo cáo cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam trình bày một số nội dung chính sau: Bối cảnh quốc tế, tình hình phát triển kinh tế gần đây, tác động xã hội của suy giảm kinh tế, cán cân thanh toán, lĩnh vực tài chính ngân hàng, định hướng chính sách cho tương lai.

   38 p apd 31/10/2019 262 1

 • Tài liệu Điểm lại - Cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam

  Tài liệu Điểm lại - Cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam

  Tài liệu Điểm lại - Cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam trình bày các nội dung chính sau: Diễn biến kinh tế toàn cầu và khu vực gần đây và triển vọng, tình hình phát triển kinh tế gần đây của Việt Nam, các động thái chính sách, triển vọng trong và sau năm 2011, ước tính chỉ số bình ổn kinh tế vĩ mô của Việt Nam

   33 p apd 31/10/2019 283 2

 • Ebook Hệ thống quản lý chất lượng: Các yêu cầu - Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN ISO 9001 : 2015)

  Ebook Hệ thống quản lý chất lượng: Các yêu cầu - Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN ISO 9001 : 2015)

  Bản dịch tiếng Việt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 này do nhóm chuyên gia TopMan thực hiện nhằm cung cấp thông tin tham khảo cho các giảng viên, chuyên gia, nhà quản lý và những người quan tâm. Các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng được quy định trong Tiêu chuẩn quốc tế này bổ sung cho các yêu cầu đối với các sản phẩm và dịch vụ. Bên cạnh đó,...

   54 p apd 30/11/2018 338 1

 • Luận giải về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam (Trích đoạn)

  Luận giải về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam (Trích đoạn)

  Trích đoạn 'Luận giải về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam' có kết cấu nội dung gồm hai phần. Phần 1: con đường phát triển của nhân loại nêu ra những giằng co về vai trò của nhà nước trong kinh tế thị trường; khi nhà nước làm thay thị trường; nhà nước phúc lợi ở các nước Bắc Âu; vai trò và bản chất của nhà...

   31 p apd 30/11/2018 317 1

 • ASEAN - 40 năm phát triển Khoa học và Công nghệ

  ASEAN - 40 năm phát triển Khoa học và Công nghệ

  'ASEAN - 40 năm phát triển Khoa học và Công nghệ' do Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia thu thập và biên soạn nhằm giới thiệu đến quý vị độc giả những thông tin về sự phát triển KH&CN của các nước ASEAN trong 40 năm qua.

   185 p apd 25/08/2018 343 1

 • Cùng người nghèo hoàn thiện chính sách (Tập 1) – Edwin Shanks, Carrie Turk

  Cùng người nghèo hoàn thiện chính sách (Tập 1) – Edwin Shanks, Carrie Turk

  Tài liệu "Cùng người nghèo hoàn thiện chính sách (Tập 1) – Cách tiếp cận, phương pháp và ảnh hưởng" giới thiệu tới người đọc những xu hướng về nghèo, tạo cơ hội cho người nghèo và và hỗ trợ cuộc sống của họ, giảm nguy cơ bị tổn thương,... Mời các bạn cùng tham khảo nộ dung chi tiết.

   81 p apd 25/08/2018 333 1

 • Kỷ yếu Hội thảo phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam

  Kỷ yếu Hội thảo phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam

  Hội thảo phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam do tạp chí Hoạt động Khoa học - Bộ Khoa học và Công nghệ đã cùng Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tổ chức thực hiện với 150 đại biểu cho các cơ quan quản lý, tổ chức khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp trong nước và nhiều đại biểu đến từ các nước khác. Tập kỷ yếu hội...

   119 p apd 25/08/2018 458 3

 • Các đề xuất của người nghèo về chính sách (Tập 2) – Edwin Shanks, Carrie Turk

  Các đề xuất của người nghèo về chính sách (Tập 2) – Edwin Shanks, Carrie Turk

  Tài liệu "Các đề xuất của người nghèo về chính sách (Tập 2) – Tổng hợp các kết quả và phát hiện" giới thiệu tới người đọc những kiến nghị chính về: Vai trò và phát triển hạ tầng trong giảm nghèo, khuyển nghị về thâm canh đa dạng hóa nông nghiệp, phát triển doanh nghiệp, dịch vụ tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo nộ dung...

   60 p apd 25/08/2018 344 2

 • Chuyên đề Hội nhập kinh tế quốc tế - PGS.TS Bùi Huy Nhượng

  Chuyên đề Hội nhập kinh tế quốc tế - PGS.TS Bùi Huy Nhượng

  Cùng tìm hiểu tổng quan về hội nhập kinh tế quốc tế, can thiệp của chính phủ vào thương mại quốc tế, những nội dung cơ bản cam kết gia nhập WTO của Việt Nam,... được trình bày cụ thể qua chuyên đề: Hội nhập kinh tế quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung thông tin vấn đề.

   93 p apd 25/08/2018 471 1

 • Tài liệu hướng dẫn học tập Quản trị nhân sự - TS. Nguyễn Hữu Thân

  Tài liệu hướng dẫn học tập Quản trị nhân sự - TS. Nguyễn Hữu Thân

  Tài liệu hướng dẫn học tập Quản trị nhân sự do TS. Nguyễn Hữu Thân biên soạn giới thiệu đến các bạn những câu hỏi và bài tập liên quan đến quản trị nhân sự nhằm củng cố các kiến thức đã học. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   169 p apd 25/08/2018 441 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số