• Ebook Báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị: Phần 1

  Ebook Báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị: Phần 1

  Phần 1 của ebook "Báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị" (Áp dụng cho doanh nghiệp Việt Nam)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: Tổng quan hệ thống báo cáo kế toán; chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán liên quan đến báo cáo tài chính doanh nghiệp; hệ thống báo cáo tài chính áp dụng cho các doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   227 p apd 28/11/2022 3 0

 • Ebook Báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị: Phần 2

  Ebook Báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị: Phần 2

  Phần 2 của ebook "Báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị" (Áp dụng cho doanh nghiệp Việt Nam)" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: báo cáo kế toán quản trị; các báo cáo phục vụ cho việc kiểm soát, đánh giá và ra quyết định của nhà quản trị; lập báo cáo tài chính theo ví dụ tổng hợp về hoạt động của doanh nghiệp trong một...

   117 p apd 28/11/2022 3 0

 • Ebook Hệ thống câu hỏi và bài tập Định giá tài sản - ThS. Phạm Văn Bình (Chủ biên)

  Ebook Hệ thống câu hỏi và bài tập Định giá tài sản - ThS. Phạm Văn Bình (Chủ biên)

  Ebook Hệ thống câu hỏi và bài tập Định giá tài sản trình bày những kiến thức cơ bản về lý thuyết định giá tài sản và các phương thức cơ bản về lý thuyết định giá tài sản và các phương pháp định gái tài sản trong nền kinh tế thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   133 p apd 28/11/2022 3 0

 • Ebook An ninh tài chính Việt Nam giai đoạn 2000 - 2018: Phần 1

  Ebook An ninh tài chính Việt Nam giai đoạn 2000 - 2018: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "An ninh tài chính Việt Nam giai đoạn 2000 - 2018" trình bày các nội dung: Khái quát lý luận về an ninh tài chính và một số nghiên cứu; bài học kinh nghiệm đảm bảo an ninh tài chính; mô hình giám sát tài chính phổ biến trên thế giới và ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   52 p apd 28/11/2022 3 0

 • Ebook An ninh tài chính Việt Nam giai đoạn 2000 - 2018: Phần 2

  Ebook An ninh tài chính Việt Nam giai đoạn 2000 - 2018: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "An ninh tài chính Việt Nam giai đoạn 2000 - 2018" trình bày các nội dung: Thực trạng an ninh tài chính Việt Nam giai đoạn 2000 - 2018; một số giải pháp nâng cao an ninh tài chính ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   56 p apd 28/11/2022 2 0

 • Ebook Sổ tay Luật sư - Tập 1: Luật sư và hành nghề Luật sư - Phần 1

  Ebook Sổ tay Luật sư - Tập 1: Luật sư và hành nghề Luật sư - Phần 1

  Phần 1 của tài liệu "Sổ tay Luật sư - Tập 1: Luật sư và hành nghề Luật sư" có nội dung đề cập đến các vấn đề như: vị trí, vai trò và chức năng xã hội của luật sư; tổ chức hành nghề luật sư; tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư; phạm vi cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư; kỹ năng chung của luật sư khi cung cấp dịch vụ pháp...

   146 p apd 28/11/2022 3 0

 • Ebook Sổ tay Luật sư - Tập 1: Luật sư và hành nghề Luật sư - Phần 2

  Ebook Sổ tay Luật sư - Tập 1: Luật sư và hành nghề Luật sư - Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Sổ tay Luật sư - Tập 1: Luật sư và hành nghề Luật sư" có nội dung đề cập đến các vấn đề như: cơ sở tính thù lao luật sư, thủ tục báo giá dịch vụ và soạn thảo hợp đồng dịch vụ pháp lý; so sánh phạm vi hành nghề luật sư với một số nghề luật khác; bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư;... Mời các...

   102 p apd 28/11/2022 3 0

 • Ebook Sổ tay Luật sư - Tập 2: Kỹ năng hành nghề Luật sư trong Tố tụng Hình sự, Hành chính, Dân sự - Phần 1

  Ebook Sổ tay Luật sư - Tập 2: Kỹ năng hành nghề Luật sư trong Tố tụng Hình sự, Hành chính, Dân sự - Phần 1

  Phần 1 của "Sổ tay Luật sư - Tập 2: Kỹ năng hành nghề Luật sư trong Tố tụng Hình sự, Hành chính, Dân sự" có nội dung đề cập đến các vấn đề như: một số kỹ năng cơ bản của luật sư khi tham gia tố tụng hình sự; kỹ năng hành nghề luật sư trong vụ án ma túy; kỹ năng hành nghề luật sư trong vụ án tham nhũng; kỹ năng hành nghề luật sư trong...

   230 p apd 28/11/2022 4 0

 • Ebook Sổ tay Luật sư - Tập 2: Kỹ năng hành nghề Luật sư trong Tố tụng Hình sự, Hành chính, Dân sự - Phần 2

  Ebook Sổ tay Luật sư - Tập 2: Kỹ năng hành nghề Luật sư trong Tố tụng Hình sự, Hành chính, Dân sự - Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Sổ tay Luật sư - Tập 2: Kỹ năng hành nghề Luật sư trong Tố tụng Hình sự, Hành chính, Dân sự" có nội dung đề cập đến các vấn đề như: kỹ năng hành nghề luật sư trong tố tụng dân sự; kỹ năng hành nghề luật sư trong vụ án hôn nhân và gia đình; kỹ năng hành nghề luật sư trong vụ án tranh chấp thừa kế; kỹ năng...

   174 p apd 28/11/2022 2 0

 • Ebook Luật Kinh doanh (Luật Kinh tế): Phần 1

  Ebook Luật Kinh doanh (Luật Kinh tế): Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Luật Kinh doanh (Luật Kinh tế)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: những vấn đề lý luận cơ bản của Luật kinh tế ở Việt Nam; địa vị pháp lý của doanh nghiệp nhà nước; địa vị pháp lý của hợp tác xã; địa vị pháp lý của doanh nghiệp tư nhân; chế độ pháp lý về người kinh doanh; địa vị pháp lý của công ty; địa...

   319 p apd 28/11/2022 2 0

 • Ebook Luật Kinh doanh (Luật Kinh tế): Phần 2

  Ebook Luật Kinh doanh (Luật Kinh tế): Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Luật Kinh doanh (Luật Kinh tế)" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: chế độ pháp lý về hợp đồng kinh tế; cơ quan giải quyết tranh chấp kinh tế ở Việt Nam; thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế; Luật doanh nghiệp nhà nước; Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (12/11/1996); Luật khuyến khích đầu tư trong...

   407 p apd 28/11/2022 2 0

 • Ebook Sổ tay Luật sư - Tập 3: Kỹ năng hành nghề luật sư tư vấn trong lĩnh vực Đầu tư, Kinh doanh, Thương mại – Phần 1

  Ebook Sổ tay Luật sư - Tập 3: Kỹ năng hành nghề luật sư tư vấn trong lĩnh vực Đầu tư, Kinh doanh, Thương mại – Phần 1

  Phần 1 của ebook Sổ tay Luật sư - Tập 3: Kỹ năng hành nghề luật sư tư vấn trong lĩnh vực Đầu tư, Kinh doanh, Thương mại" có nội dung đề cập đến các vấn đề như: giới thiệu các kỹ năng chuyên sâu về tư vấn; tư vấn hoạt động đầu tư; tư vấn thành lập doanh nghiệp; tư vấn mua bán doanh nghiệp; tư vấn lĩnh vực bất động sản;... Mời các bạn...

   232 p apd 28/11/2022 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số