Tổng hợp những tài liệu hay về Khoa học - Công nghệ

Bộ sưu tập Tổng hợp những tài liệu hay về Khoa học - Công nghệ giới thiệu tới các bạn những cuốn sách, báo cáo khoa học về việc phát triển cũng như ứng dụng những đổi mới về khoa học công nghệ trên các lĩnh vực như kinh tế xã hội. Bộ sưu tập là tập tài liệu hữu ích cho các bạn quan tâm tới lĩnh vực này.