Bộ sưu tập về Kinh tế đối ngoại

Bộ sưu tập về Kinh tế cung cấp cho các bạn những tài liệu về Kinh tế như: Kinh tế học, tổ chức thương mại quốc tế, và một số tài liệu liên quan khác nhằm phục vụ cho nhu cầu học tập và nghiên cứu của các bạn trong lĩnh vực này.