• Bài giảng Chương 7: Một số vấn đề cơ bản về đấu thầu

  Bài giảng Chương 7: Một số vấn đề cơ bản về đấu thầu

  Bài giảng Chương 7: Một số vấn đề cơ bản về đấu thầu cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm, phạm vi, vai trò và các loại hình đấu thầu; các hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu; trình tự thực hiện đấu thầu và một số nội dung khác.

   58 p apd 21/09/2016 409 2

 • Bài giảng Chuyên đề: Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

  Bài giảng Chuyên đề: Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

  Bài giảng Chuyên đề: Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm đấu thầu, hệ thống pháp lý về đấu thầu hiện hành, hoạt động đấu thầu trong chu kỳ dự án, các quy định cơ bản về đấu thầu và một số kiến thức khác.

   66 p apd 24/08/2016 402 1

 • Bài giảng Pháp luật về đấu thầu sử dụng vốn Nhà nước

  Bài giảng Pháp luật về đấu thầu sử dụng vốn Nhà nước

  Bài giảng Pháp luật về đấu thầu sử dụng vốn Nhà nước cung cấp cho các bạn những kiến thức tổng quan về đấu thầu; phương pháp đấu thầu; hợp đồng; kế hoạch đấu thầu; sơ tuyển nhà thầu; đấu thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp'... Mời các bạn tham khảo.

   49 p apd 24/08/2016 341 1

 • Bài giảng luật kinh tế thương mại - Ths Trần Hữu Hiệp

   Bài giảng luật kinh tế thương mại - Ths Trần Hữu Hiệp

  Luật Kinh tế-TM là tổng thể những quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ chức, quản lý và kinh doanh giữa các doanh nghiệp, chủ thể kinh doanh với nhau và với các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế.

   25 p apd 31/05/2016 310 2

 • Bài giảng Kinh tế phát triển - ThS. Bùi Thị Thanh Huyền

  Bài giảng Kinh tế phát triển - ThS. Bùi Thị Thanh Huyền

  Bài giảng sẽ giúp các bạn nắm những lý luận chung về kinh tế phát triển, các nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế, các chính sách phát triển kinh tế,... Tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

   135 p apd 29/02/2016 562 3

 • Bài giảng Hoạch định và phân tích chính sách công - ThS. Phan Ngọc Tú

  Bài giảng Hoạch định và phân tích chính sách công - ThS. Phan Ngọc Tú

  Bài giảng sẽ giới thiệu tới các bạn những câu hỏi về nhận thức cơ bản về chính sách công; hoạch định chính sách công; thực thi chính sách công;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

   754 p apd 27/02/2016 456 2

 • Bài thuyết trình môn Chính sách công: Mạng xã hội - Trình bày một vấn đề chính sách hiện nay (tên vấn đề, biểu hiện, nguyên nhân)

  Bài thuyết trình môn Chính sách công: Mạng xã hội - Trình bày một vấn đề chính sách hiện nay (tên vấn đề, biểu hiện, nguyên nhân)

  Bài thuyết trình môn Chính sách công: Mạng xã hội - Trình bày một vấn đề chính sách hiện nay (tên vấn đề, biểu hiện, nguyên nhân) bao gồm những nội dung chính về mạng xã hội; Sự phát triển của Mạng Xã Hội (Facebook) ở Việt Nam; biểu hiện và nguyên nhân các vấn đề nguy cơ đến từ mạng xã hội.

   23 p apd 01/05/2015 1093 0

 • Bài thuyết trình môn Chính sách công: Quá trình hình thành và phát triển khoa học Chính sách công

  Bài thuyết trình môn Chính sách công: Quá trình hình thành và phát triển khoa học Chính sách công

  Bài thuyết trình môn Chính sách công: Quá trình hình thành và phát triển khoa học Chính sách công trình bày về sự tồn tại của chính sách công; quá trình hình thành chính sách công ở Mỹ và các nước khác; sự phát triển của chính sách công theo sơ đồ thời gian.

   19 p apd 01/05/2015 641 0

 • PT slides from workshop and seminars: World Trade Organization & Free Trade Agreement

  PT slides from workshop and seminars: World Trade Organization & Free Trade Agreement

  PT slides from workshop and seminars: World Trade Organization & Free Trade Agreement là bản tài liệu hội thảo dạng ppt với chủ đề Tổ chức Thương mại Thế giới và Hiệp định Thương mại tự do. Tài liệu hiện đang được lưu trữ tại Thư viện Trường Học viện Chính sách và Phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo.

   2 p apd 29/12/2014 398 0

 • Topics in Public Finance workshop with Vietnam Academy for Policy Development

  Topics in Public Finance workshop with Vietnam Academy for Policy Development

  Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Topics in Public Finance workshop with Vietnam Academy for Policy Development là tài liệu hội thảo với Học viện Chính sách và Phát triển về chủ đề chính sách tài chính công. Tài liệu hiện đang được lưu trữ tại Thư viện Trường Học viện Chính sách và Phát triển.

   5 p apd 29/12/2014 435 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số