• Văn hóa và phát triển vùng trong mối quan hệ với phát triển kinh tế của hộ ở vùng Tây Nam Bộ

  Văn hóa và phát triển vùng trong mối quan hệ với phát triển kinh tế của hộ ở vùng Tây Nam Bộ

  Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mô tả các đặc điểm văn hóa, kinh tế của vùng Tây Nam Bộ và mối liên hệ đến sinh kế của hộ dựa trên dữ liệu thứ cấp từ các cuộc điều tra mức sống dân cư và nguồn dữ liệu sơ cấp của nhóm nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, sự đa dạng về văn hóa, tôn giáo, dân tộc của cộng đồng dân cư...

   14 p apd 29/08/2021 89 0

 • Mô hình tăng trưởng Solow ngẫu nhiên

  Mô hình tăng trưởng Solow ngẫu nhiên

  Trong bài báo này, chúng tôi sẽ sử dụng công cụ của lý thuyết hệ động lực ngẫu nhiên để phân tích chi tiết mô hình tăng trưởng kinh tế Solow và nghiên cứu chuyển động đồng thời của nhiều quỹ đạo của các quá trình tiến hóa theo thời gian trong mô hình tăng trưởng kinh tế Solow.

   11 p apd 29/08/2021 95 0

 • Một số vấn đề trong phát triển kinh tế Tây Nam Bộ

  Một số vấn đề trong phát triển kinh tế Tây Nam Bộ

  Bài viết phân tích thực trạng của vùng Tây Nam Bộ kể từ Đổi mới (1986) tới nay để tìm ra những điểm nghẽn hạn chế sự phát triển của vùng.

   10 p apd 29/08/2021 87 0

 • Bài giảng Thuế: Bài 4 - Ths. Nguyễn Minh Đức

  Bài giảng Thuế: Bài 4 - Ths. Nguyễn Minh Đức

  Mời các bạn cùng tham khảo 'Bài giảng Thuế - Bài 4: Thuế tiêu thụ đặc biệt' để nắm chi tiết các kiến thức về khái niệm và các đặc trưng cơ bản của thuế tiêu thụ đặc biệt; đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế và đối tượng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt; cách tính số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp; qui định về...

   31 p apd 28/02/2021 126 0

 • Bài giảng Thuế: Bài 5 - Ths. Nguyễn Minh Đức

  Bài giảng Thuế: Bài 5 - Ths. Nguyễn Minh Đức

  'Bài giảng Thuế - Bài 5: Thuế thu nhập doanh nghiệp' trình bày khái niệm và các đặc trưng cơ bản của thuế thu nhập doanh nghiệp; đối tượng nộp thuế, các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp; cách tính số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp; các qui định về miễn giảm, hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp.

   33 p apd 28/02/2021 130 0

 • Bài giảng Thuế: Bài 3 - Ths. Nguyễn Minh Đức

  Bài giảng Thuế: Bài 3 - Ths. Nguyễn Minh Đức

  'Bài giảng Thuế - Bài 3: Thuế giá trị gia tăng' được biên soạn nhằm cung cấp đến các bạn những kiến thức về khái niệm, đặc điểm, vai trò của thuế giá trị gia tăng; nội dung cơ bản của luật thuế hiện hành.

   38 p apd 28/02/2021 118 0

 • Bài giảng Thuế: Bài 6 - Ths. Nguyễn Minh Đức

  Bài giảng Thuế: Bài 6 - Ths. Nguyễn Minh Đức

  'Bài giảng Thuế - Bài 6: Thuế thu nhập cá nhân' được biên soạn để thông tin đến người học khái niệm, đặc điểm và vai trò của thuế thu nhập cá nhân; nội dung cơ bản của luật thuế thu nhập cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

   45 p apd 28/02/2021 117 0

 • Bài giảng Toán cao cấp: Bài 1 - Nguyễn Hải Sơn

  Bài giảng Toán cao cấp: Bài 1 - Nguyễn Hải Sơn

  'Bài giảng Toán cao cấp - Bài 1: Hàm số - giới hạn - liên tục' được biên soạn giúp người học nắm được kiến thức về hàm số một biến số; dãy số; giới hạn; sự liên tục của hàm số.

   41 p apd 28/02/2021 182 0

 • Bài giảng Toán cao cấp: Bài 4 - Nguyễn Hải Sơn

  Bài giảng Toán cao cấp: Bài 4 - Nguyễn Hải Sơn

  'Bài giảng Toán cao cấp - Bài 4: Hàm nhiều biến' trình bày khái niệm hàm số nhiều biến số, giới hạn và sự liên tục của hàm số nhiều biến số; đạo hàm riêng, vi phân riêng, vi phân toàn phần; cực trị của hàm số - cực trị có điều kiện.

   40 p apd 28/02/2021 138 0

 • Bài giảng Toán cao cấp: Bài 3 - Nguyễn Hải Sơn

  Bài giảng Toán cao cấp: Bài 3 - Nguyễn Hải Sơn

  'Bài giảng Toán cao cấp - Bài 3: Phép tính tích phân' trình bày nguyên hàm của một hàm số, tích phân bất định, tính chất, các công thức cơ bản, các phương pháp tính tích phân bất định; tích phân bất định của hàm hữu tỉ, hàm lượng giác, hàm vô tỉ; phân xác định, tính chất, mối liên hệ với nguyên hàm, các phương pháp tính tích phân xác định,...

   45 p apd 28/02/2021 173 0

 • Bài giảng Toán cao cấp: Bài 2 - Nguyễn Hải Sơn

  Bài giảng Toán cao cấp: Bài 2 - Nguyễn Hải Sơn

  'Bài giảng Toán cao cấp - Bài 2: Đạo hàm - vi phân' với các nội dung về đạo hàm, đạo hàm cấp cao, bảng đạo hàm các hàm số sơ cấp cơ bản, các phép toán về đạo hàm, đạo hàm hàm hợp; vi phân, vi phân cấp cao, các phép toán về vi phân, vi phân hàm hợp; công thức taylo, quy tắc L’Hospitan; ứng dụng tính giới hạn và khảo sát hàm số.

   43 p apd 28/02/2021 123 0

 • Bài giảng Toán cao cấp: Bài 5 - Nguyễn Hải Sơn

  Bài giảng Toán cao cấp: Bài 5 - Nguyễn Hải Sơn

  'Bài giảng Toán cao cấp - Bài 5: Phương trình vi phân' cung cấp khái niệm phương trình vi phân (ptvp), cấp của phương trình, nghiệm của phương trình; các khái niệm nghiệm tổng quát, nghiệm riêng, tích phân tổng quát, tích phân riêng, bài toán cauchy của ptvp cấp 1 và cấp 2; cách giải một số phương trình vi phân cấp 1 và cấp 2.

   29 p apd 28/02/2021 123 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số