Bộ sưu tập về Kế hoạch phát triển

Bộ sưu tập về Kế hoạch phát triển giới thiệu tới các bạn những tài liệu về những nội dung thuộc về Kế hoạch phát triển như: Kinh tế vĩ mô, Dự báo kinh tế, Kinh tế công cộng, Dự án đầu tư, và một số tài liệu liên quan khác.