• Bài giảng Quản trị học: Chương 7.1 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng Quản trị học: Chương 7.1 - Trần Nhật Minh

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Khái niệm, nền tảng của hoạch định, phân loại hoạch định, tiến trình hoạch định, các công cụ hoạch định,...

   32 p apd 31/07/2018 4 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 9 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng Quản trị học: Chương 9 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng Quản trị học: Chương 9 cung cấp cho người học các kiến thức: Người lãnh đạo hữu hiệu, uy tín lãnh đạo, chức năng cơ bản của người lãnh đạo, phong cách lãnh đạo, các lý thuyết động viên,,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   35 p apd 31/07/2018 5 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 8 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng Quản trị học: Chương 8 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng Quản trị học: Chương 8 trình bày các nội dung sau:Khái niệm, các nguyên tắc, cơ sở thiết kế bộ máy tổ chức,...Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   41 p apd 31/07/2018 5 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 10 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng Quản trị học: Chương 10 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Trọng điểm của chức năng kiểm tra, nguyên tắc xây dựng cơ chế kiểm tra, thiết lập các tiêu chuẩn, hình thức kiểm tra,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p apd 31/07/2018 2 0

 • Bài giảng Luật kinh tế: Chương 5 - ThS. Bùi Huy Tùng

  Bài giảng Luật kinh tế: Chương 5 - ThS. Bùi Huy Tùng

  Bài giảng Luật kinh tế: Chương 5 do ThS. Bùi Huy Tùng biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Khái quát về doanh nghiệp nhà nước, công ty nhà nước, tổng công ty do các công ty tự đầu tư và thành lập (tổng công ty theo mô hình công ty mẹ - công ty con), chuyển đổi công ty nhà nước.

   91 p apd 31/07/2018 5 0

 • Bài giảng Luật kinh tế: Chương 6 - ThS. Bùi Huy Tùng

  Bài giảng Luật kinh tế: Chương 6 - ThS. Bùi Huy Tùng

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về đầu tư, khái quát về luật đầu tư, quy trình, thủ tục đầu tư và triển khai dự án đầu tư, các biện pháp bảo đảm và khuyến khích đầu tư, đầu tư ra nước ngoài, đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   171 p apd 31/07/2018 5 0

 • Bài giảng Luật kinh tế: Chương 7 - ThS. Bùi Huy Tùng

  Bài giảng Luật kinh tế: Chương 7 - ThS. Bùi Huy Tùng

  Chương 7 trình bày về "Pháp luật về hợp tác xã". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Khái niệm, đặc điểm của HTX, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của HTX, thành lập và ĐKKD HTX, tổ chức lại, giải thể, phá sản HTX, quyền và nghĩa vụ của HTX, quy chế pháp lý của xã viên HTX, quy chế pháp lý về tổ chức, quản lý HTX,...

   50 p apd 31/07/2018 5 0

 • Bài giảng Luật kinh tế: Chương 2 - ThS. Bùi Huy Tùng

  Bài giảng Luật kinh tế: Chương 2 - ThS. Bùi Huy Tùng

  Chương 2 giúp người học hiểu về "Chủ thể kinh doanh". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Khái niệm về hành vi kinh doanh, khái niệm và đặc điểm của chủ thể kinh doanh, phân loại chủ thể kinh doanh, điều kiện và thủ tục để thành lập doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ cơ bản của chủ thể kinh doanh, tổ chức lại doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp,...

   85 p apd 31/07/2018 6 0

 • Bài giảng Luật kinh tế: Chương 8 - ThS. Bùi Huy Tùng

  Bài giảng Luật kinh tế: Chương 8 - ThS. Bùi Huy Tùng

  Nội dung chương 8 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Pháp luật về hợp đồng", cụ thể như: Khái quát pháp luật hợp đồng ở Việt Nam, chế độ pháp lý hợp đồng dân sự, những quy định chung về hợp đồng trong hoạt động thương mại, hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng dịch vụ,...

   153 p apd 31/07/2018 5 0

 • Bài giảng Luật kinh tế: Chương 1 - ThS. Bùi Huy Tùng

  Bài giảng Luật kinh tế: Chương 1 - ThS. Bùi Huy Tùng

  Nội dung chương 1 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Tổng quan về luật kinh tế", cụ thể như: Khái quát luật kinh tế, đối tượng điều chỉnh của luật kinh tế, chủ thể của luật kinh tế, phương pháp điều chỉnh của luật kinh tế, nguồn của luật kinh tế, quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh tế.

   62 p apd 31/07/2018 8 0

 • Bài giảng Luật kinh tế: Chương 3 - ThS. Bùi Huy Tùng

  Bài giảng Luật kinh tế: Chương 3 - ThS. Bùi Huy Tùng

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Pháp luật về doanh nghiệp tư nhân, pháp luật về hộ kinh doanh cá thể,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   38 p apd 31/07/2018 5 0

 • Bài giảng Luật kinh tế: Chương 4 - ThS. Bùi Huy Tùng

  Bài giảng Luật kinh tế: Chương 4 - ThS. Bùi Huy Tùng

  Bài giảng Luật kinh tế: Chương 4 cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề cơ bản về công ty, công ty theo pháp luật Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   201 p apd 31/07/2018 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số