• Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 4 - Chế Ngọc Hà

  Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 4 - Chế Ngọc Hà

  Bài giảng "Thống kê trong kinh doanh và kinh tế - Chương 4: Kiểm định tham số" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm, kiểm định phương sai, kiểm định trung bình, kiểm định tỷ lệ, kiểm định 2 phương sai, kiểm định 2 trung bình,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p apd 31/05/2018 4 0

 • Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 4 - Chế Ngọc Hà (tt)

  Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 4 - Chế Ngọc Hà (tt)

  Bài giảng "Thống kê trong kinh doanh và kinh tế - Chương 4: Xác suất của biến cố" cung cấp cho người học các kiến thức: Không gian mẫu và biến cố, định nghĩa xác suất, xác suất có điều kiện, công thức nhân xác suất, công thức xác suất đầy đủ và công thức Bayes. Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p apd 31/05/2018 9 0

 • Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 4 - ThS. Trần Quang Trung

  Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 4 - ThS. Trần Quang Trung

  Bài giảng "Quản trị rủi ro - Chương 4: Kiểm soát rủi ro" cung cấp cho người học các kiến thức: Các nguyên tắc cơ bản, tái đầu tư hay từ bỏ, phân tán đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   23 p apd 31/05/2018 6 0

 • Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 6 - Chế Ngọc Hà

  Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 6 - Chế Ngọc Hà

  Bài giảng "Thống kê trong kinh doanh và kinh tế - Chương 6: Ước lượng tham số" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, ước lượng trung bình, ước lượng tỷ lệ, ước lượng phương sai, cỡ mẫu trong ước lượng, ước lượng hai trung bình, ước lượng hai tỷ lệ.

   18 p apd 31/05/2018 6 0

 • Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 5 - Chế Ngọc Hà

  Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 5 - Chế Ngọc Hà

  Bài giảng "Thống kê trong kinh doanh và kinh tế - Chương 5: Các phân phối xác suất thông dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về biến ngẫu nhiên, biến ngẫu nhiên rời rạc, phân phối nhị thức, biến ngẫu nhiên liên tục, phân phối chuẩn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   51 p apd 31/05/2018 6 0

 • Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 9 - Chế Ngọc Hà

  Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 9 - Chế Ngọc Hà

  Bài giảng "Thống kê trong kinh doanh và kinh tế - Chương 9: Tương quan, hồi quy tuyến tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Tương quan tuyến tính, hồi qui tuyến tính đơn giản, hồi qui tuyến tính bội, một số dạng hàm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p apd 31/05/2018 7 0

 • Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 7 - Chế Ngọc Hà

  Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 7 - Chế Ngọc Hà

  Bài giảng "Thống kê trong kinh doanh và kinh tế - Chương 7: Kiểm định tham số" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm, kiểm định trung bình, kiểm định tỷ lệ, kiểm định phương sai, kiểm định 2 trung bình,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p apd 31/05/2018 5 0

 • Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 8 - Chế Ngọc Hà

  Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 8 - Chế Ngọc Hà

  Bài giảng "Thống kê trong kinh doanh và kinh tế - Chương 8: Kiểm định phi tham số" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểm định phân phối chuẩn, kiểm định Willcoxon, kiểm định Mann Whitney, kiểm định Kruskal - Wallis, kiểm định sự phù hợp, kiểm định sự độc lập. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p apd 31/05/2018 5 0

 • Bài giảng Truyền thông marketing - Chương 5: Quản trị hoạt động quan hệ công chúng

  Bài giảng Truyền thông marketing - Chương 5: Quản trị hoạt động quan hệ công chúng

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Quản trị hoạt động quan hệ công chúng, khái niệm về quan hệ công chúng, công thức 6 C trong quan hệ công chúng,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   29 p apd 31/05/2018 6 0

 • Bài giảng Truyền thông marketing - Chương 7: Xác định ngân sách truyền thông marketing

  Bài giảng Truyền thông marketing - Chương 7: Xác định ngân sách truyền thông marketing

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Xác định ngân sách truyền thông marketing, thiết lập mục tiêu truyền thông marketing,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   12 p apd 31/05/2018 4 0

 • Bài giảng Truyền thông marketing - Chương 4: Quản trị hoạt động kích thích tiêu thụ

  Bài giảng Truyền thông marketing - Chương 4: Quản trị hoạt động kích thích tiêu thụ

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Quản trị hoạt động kích thích tiêu thụ, tổng quan về kích thích tiêu thụ, những quyết định chủ yếu về kích thích tiêu thụ,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội...

   14 p apd 31/05/2018 7 0

 • Bài giảng Truyền thông marketing - Chương 3: Quản trị hoạt động quảng cáo

  Bài giảng Truyền thông marketing - Chương 3: Quản trị hoạt động quảng cáo

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Quản trị hoạt động quảng cáo, mục tiêu của hoạt động quảng cáo, quyết định về ngân sách quảng cáo, thông điệp quảng cáo, phương tiện quảng cáo, đánh giá hiệu quả quảng cáo,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và...

   27 p apd 31/05/2018 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số