• Bài giảng Kinh tế học: Chương 2 - Trương Thiên Hòa

  Bài giảng Kinh tế học: Chương 2 - Trương Thiên Hòa

  Bài giảng "Kinh tế học - Chương 2: Cung, cầu, và giá cả thị trường" cung cấp cho người học các kiến thức: Cung, cầu, cân bằng cung cầu, giá cả thị trường. Cuối bài giảng có phần bài tập giúp người học có thể ôn tập và củng cố kiến thức.

   40 p apd 30/11/2018 8 0

 • Bài giảng Kinh tế học: Chương 6 - Trương Thiên Hòa

  Bài giảng Kinh tế học: Chương 6 - Trương Thiên Hòa

  Bài giảng "Kinh tế học - Chương 6: Đo lường sản lượng quốc gia" cung cấp cho người học các kiến thức: Mục tiêu và các công cụ điều tiết vĩ mô, một số khái niệm cơ bản, chỉ tiêu đo lường tổng sản lượng quốc gia. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p apd 30/11/2018 8 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 1 - ĐH Kinh tế

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 1 - ĐH Kinh tế

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu môn học, kinh tế môi trường và tài nguyên thiên nhiên là gì, mô hình kinh tế - môi trường, phát triển bền vững, phân tích lợi ích – chi phí.

   22 p apd 30/11/2018 7 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 2 - ĐH Kinh tế

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 2 - ĐH Kinh tế

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 2 được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Giai đoạn trước 1960, giai đoạn sau 1960. Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p apd 30/11/2018 6 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 3 - ĐH Kinh tế

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 3 - ĐH Kinh tế

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Việc sử dụng tài nguyên quá mức, lãng phí và không hiệu quả cùng tồn tại với sự khan hiếm và thiếu hụt ngày càng gia tăng; một nguồn tài nguyên ngày càng khan hiếm bị đưa vào sử dụng một cách không bền vững, hiệu quả thấp và thứ cấp trong khi các cách sử dụng bền vững, hiệu quả và cao cấp...

   12 p apd 30/11/2018 6 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 4 - ĐH Kinh tế

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 4 - ĐH Kinh tế

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 4 trình bày về "Nguyên nhân suy thoái môi trường: Giới thiệu chung". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Thất bại thị trường (market failure), thất bại chính sách (policy failure), hàm ý cách tiếp cận kiểm soát suy thoái môi trường,...

   10 p apd 30/11/2018 10 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 5 - ĐH Kinh tế

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 5 - ĐH Kinh tế

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 5 giúp người học hiểu về "Thất bại thị trường". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Chính sách phi tập trung hóa: Luật trách nhiệm pháp lý, chính sách tập trung hóa thông qua các tiêu chuẩn môi trường, chính sách khuyến khích kinh tế (economic incentives): thuế, lệ phí, trợ cấp, hệ thống ký quỹ-hoàn trả, và giấy...

   20 p apd 30/11/2018 5 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 6 - ĐH Kinh tế

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 6 - ĐH Kinh tế

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 6 sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Đặc điểm của quyền sở hữu, ai sở hữu, sở hữu tài sản hoặc tài nguyên gì, quyền sở hữu được sử dụng có mang đến hiệu quả không,...

   21 p apd 30/11/2018 3 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 7 - ĐH Kinh tế

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 7 - ĐH Kinh tế

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Thất bại của thị trường đối với tài nguyên môi trường, can thiệp của chính quyền: điều kiện cần, hai điều kiện đủ để có chính sách can thiệp hiệu quả.

   6 p apd 30/11/2018 3 0

 • Bài giảng Luật thuế thu nhập doanh nghiệp - Lê Thị Nguyệt Châu

  Bài giảng Luật thuế thu nhập doanh nghiệp - Lê Thị Nguyệt Châu

  Bài giảng Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Lê Thị Nguyệt Châu biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Khái niệm, đặc điểm, vai trò, người nộp thuế, các loại hình cơ sở thường trú, căn cứ tính thuế, phạm vi xác định thu nhập chịu thuế, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp,...

   28 p apd 30/11/2018 3 0

 • Bài giảng Luật dân sự - Phạm Thị Kim Phượng

  Bài giảng Luật dân sự - Phạm Thị Kim Phượng

  Bài giảng Luật dân sự cung cấp cho người học các kiến thức: Những qui định chung về Luật dân sự, một số chế định cơ bản của Luật dân sự, chế định về tài sản, quyền sở hữu tài sản, chế định về thừa kế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   165 p apd 30/11/2018 4 0

 • Bài giảng Pháp luật thuế

  Bài giảng Pháp luật thuế

  Bài giảng Pháp luật thuế cung cấp cho người học các kiến thức: Một số vấn đề chung về thuế, thuế thu nhập, căn cứ tính thuế, thu nhập chịu thuế, phương pháp đánh thuế, yêu cầu cơ bản khi xác định nội dung của thuế TN,...

   75 p apd 30/11/2018 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số