• Kiểm tra giám sát đầu tư công Việt Nam

  Kiểm tra giám sát đầu tư công Việt Nam

  Bài viết nêu lên đầu tư công kém hiệu quả làm tăng gánh nặng và tác động tiêu cực của chiếc bẫy nợ nần lên đất nước, do làm tăng nợ chính phủ, nhất là nợ nước ngoài.

   8 p apd 30/09/2019 5 0

 • Các nhân tố tác động đến tỷ lệ giảm giá trong đấu thầu trên địa bàn tỉnh Cà Mau

  Các nhân tố tác động đến tỷ lệ giảm giá trong đấu thầu trên địa bàn tỉnh Cà Mau

  Bài viết Các nhân tố tác động đến tỷ lệ giảm giá trong đấu thầu trên địa bàn tỉnh Cà Mau trình bày các nhân tố định thầu là 3.494 gói thầu. Với tổng giá gói thầu tác động đến tỷ lệ giảm giá trong đấu thầu trên địa là 7.125 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 6.546 tỷ bàn tỉnh Cà Mau của các chủ đầu tư tổ chức đấu đồng, tiết...

   10 p apd 30/09/2019 4 0

 • Nghiên cứu phân bổ rủi ro trong hình thức PPP phát triển hạ tầng giao thông đường bộ Việt Nam

  Nghiên cứu phân bổ rủi ro trong hình thức PPP phát triển hạ tầng giao thông đường bộ Việt Nam

  Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng phân bố các yếu tố rủi ro và kiểm định giả thuyết nghiên cứu. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết.

   8 p apd 30/09/2019 5 0

 • Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

  Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

  Bài viết Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp trình bày cơ sở hạ tầng mang tính chất của loại hàng hóa công dịch vụ công, rất thiết yếu cho sự phát triền các ngành kinh tê và đời sống xã hội. Nhưng việc phát triển những hàng hóa, dịch vụ công này cần rất nhiều vốn đầu tư, khó có khả năng thu hồi vốn...

   7 p apd 30/09/2019 5 0

 • Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý dự án FDI

  Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý dự án FDI

  Bài viết Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý dự án FDI bao gồm những nội dung về ý nghĩa của dự án FDI với Việt Nam, thực trạng dòng vốn FDI vào Việt Nam thời gian qua, đánh giá chung về dự án FDI tại Việt Nam thời gian vừa qua.

   8 p apd 30/09/2019 5 0

 • Một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả trong việc thực hiện quyền đình công của người lao động

  Một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả trong việc thực hiện quyền đình công của người lao động

  Hiện tượng đình công diễn ra ở nhiều doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Nai trong những năm gần đây đã đặt ra những vấn đề cần nghiên cứu và giải quyết trong quá trình thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thông qua đó, phân tích những giải pháp có thể thực hiện được trên thực tế bằng những kiến thức chung về...

   5 p apd 30/09/2019 5 0

 • Các yếu tố gây chậm trễ trong các dự án giao thông sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại các tỉnh phía Nam

  Các yếu tố gây chậm trễ trong các dự án giao thông sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại các tỉnh phía Nam

  Bài viết nghiên cứu các yếu tố gây chậm trễ trong các dự án giao thông sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Nghiên cứu đã tiến hành khảo sát các cá nhân tham gia các dự án giao thông hiện đang làm việc trong các công ty xây dựng, tư vấn, ban quản lý, sở ban ngành trên địa bàn các tỉnh thành phía nam Việt Nam trong những năm 2010 đến nay với số mẫu hợp...

   11 p apd 30/09/2019 5 0

 • Bài giảng Mô hình toán - ThS. Trần Thị Xuyến

  Bài giảng Mô hình toán - ThS. Trần Thị Xuyến

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức về ma trận và các phép toán ma trận, định thức, ma trận nghịch đảo, hệ phương trình tuyến tính, ứng dụng lập kế hoạch năm sau dạng A, xác định giá sản phẩm và chỉ số giá. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   49 p apd 30/09/2019 7 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính

  Bài giảng Đại số tuyến tính

  Bài giảng Đại số tuyến tính trình bày về các nội dung: Khái niệm trường, không gian vectơ và không gian con, cơ sở và số chiều của không gian vectơ, ánh xạ tuyến tính, định thức, ma trận, hệ phương trình tuyến tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   105 p apd 30/09/2019 6 0

 • Bài giảng Quy hoạch thực nghiệm – Chương 1: Khái niệm quy hoạch thực nghiệm

  Bài giảng Quy hoạch thực nghiệm – Chương 1: Khái niệm quy hoạch thực nghiệm

  Bài giảng “Quy hoạch thực nghiệm – Chương 1: Khái niệm quy hoạch thực nghiệm” cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung về qui hoạch thực nghiệm, nguyên tắc cơ bản của qui hoạch thực nghiệm, các bước thực hiện qui hoạch, các phương pháp nghiên cứu, ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   48 p apd 30/09/2019 5 0

 • Bài giảng Quy hoạch thực nghiệm – Chương 2: Khái niệm thống kê

  Bài giảng Quy hoạch thực nghiệm – Chương 2: Khái niệm thống kê

  Bài giảng “Quy hoạch thực nghiệm – Chương 2: Khái niệm thống kê” cung cấp cho người học các kiến thức về các định luật phân bố, giá trị trung bình và biến lượng, khoảng tin cậy và mức ý nghĩa, kiểm nghiệm giả thuyết, loại bỏ dữ liệu sai. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 bài giảng.

   26 p apd 30/09/2019 7 0

 • Bài giảng Quy hoạch thực nghiệm – Chương 2: Khái niệm thống kê (tt)

  Bài giảng Quy hoạch thực nghiệm – Chương 2: Khái niệm thống kê (tt)

  Bài giảng “Quy hoạch thực nghiệm – Chương 2: Khái niệm thống kê” phần tiếp theo cung cấp cho người học các kiến thức về giá trị trung bình và biến lượng, khoảng tin cậy và mức ý nghĩa, kiểm nghiệm giả thuyết, loại bỏ dữ liệu sai. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p apd 30/09/2019 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số