• Bài giảng Thuế: Bài 4 - Ths. Nguyễn Minh Đức

  Bài giảng Thuế: Bài 4 - Ths. Nguyễn Minh Đức

  Mời các bạn cùng tham khảo 'Bài giảng Thuế - Bài 4: Thuế tiêu thụ đặc biệt' để nắm chi tiết các kiến thức về khái niệm và các đặc trưng cơ bản của thuế tiêu thụ đặc biệt; đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế và đối tượng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt; cách tính số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp; qui định về...

   31 p apd 28/02/2021 26 0

 • Bài giảng Thuế: Bài 5 - Ths. Nguyễn Minh Đức

  Bài giảng Thuế: Bài 5 - Ths. Nguyễn Minh Đức

  'Bài giảng Thuế - Bài 5: Thuế thu nhập doanh nghiệp' trình bày khái niệm và các đặc trưng cơ bản của thuế thu nhập doanh nghiệp; đối tượng nộp thuế, các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp; cách tính số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp; các qui định về miễn giảm, hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp.

   33 p apd 28/02/2021 28 0

 • Bài giảng Thuế: Bài 3 - Ths. Nguyễn Minh Đức

  Bài giảng Thuế: Bài 3 - Ths. Nguyễn Minh Đức

  'Bài giảng Thuế - Bài 3: Thuế giá trị gia tăng' được biên soạn nhằm cung cấp đến các bạn những kiến thức về khái niệm, đặc điểm, vai trò của thuế giá trị gia tăng; nội dung cơ bản của luật thuế hiện hành.

   38 p apd 28/02/2021 22 0

 • Bài giảng Thuế: Bài 6 - Ths. Nguyễn Minh Đức

  Bài giảng Thuế: Bài 6 - Ths. Nguyễn Minh Đức

  'Bài giảng Thuế - Bài 6: Thuế thu nhập cá nhân' được biên soạn để thông tin đến người học khái niệm, đặc điểm và vai trò của thuế thu nhập cá nhân; nội dung cơ bản của luật thuế thu nhập cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

   45 p apd 28/02/2021 22 0

 • Bài giảng Toán cao cấp: Bài 1 - Nguyễn Hải Sơn

  Bài giảng Toán cao cấp: Bài 1 - Nguyễn Hải Sơn

  'Bài giảng Toán cao cấp - Bài 1: Hàm số - giới hạn - liên tục' được biên soạn giúp người học nắm được kiến thức về hàm số một biến số; dãy số; giới hạn; sự liên tục của hàm số.

   41 p apd 28/02/2021 34 0

 • Bài giảng Toán cao cấp: Bài 4 - Nguyễn Hải Sơn

  Bài giảng Toán cao cấp: Bài 4 - Nguyễn Hải Sơn

  'Bài giảng Toán cao cấp - Bài 4: Hàm nhiều biến' trình bày khái niệm hàm số nhiều biến số, giới hạn và sự liên tục của hàm số nhiều biến số; đạo hàm riêng, vi phân riêng, vi phân toàn phần; cực trị của hàm số - cực trị có điều kiện.

   40 p apd 28/02/2021 27 0

 • Bài giảng Toán cao cấp: Bài 3 - Nguyễn Hải Sơn

  Bài giảng Toán cao cấp: Bài 3 - Nguyễn Hải Sơn

  'Bài giảng Toán cao cấp - Bài 3: Phép tính tích phân' trình bày nguyên hàm của một hàm số, tích phân bất định, tính chất, các công thức cơ bản, các phương pháp tính tích phân bất định; tích phân bất định của hàm hữu tỉ, hàm lượng giác, hàm vô tỉ; phân xác định, tính chất, mối liên hệ với nguyên hàm, các phương pháp tính tích phân xác định,...

   45 p apd 28/02/2021 31 0

 • Bài giảng Toán cao cấp: Bài 2 - Nguyễn Hải Sơn

  Bài giảng Toán cao cấp: Bài 2 - Nguyễn Hải Sơn

  'Bài giảng Toán cao cấp - Bài 2: Đạo hàm - vi phân' với các nội dung về đạo hàm, đạo hàm cấp cao, bảng đạo hàm các hàm số sơ cấp cơ bản, các phép toán về đạo hàm, đạo hàm hàm hợp; vi phân, vi phân cấp cao, các phép toán về vi phân, vi phân hàm hợp; công thức taylo, quy tắc L’Hospitan; ứng dụng tính giới hạn và khảo sát hàm số.

   43 p apd 28/02/2021 28 0

 • Bài giảng Toán cao cấp: Bài 5 - Nguyễn Hải Sơn

  Bài giảng Toán cao cấp: Bài 5 - Nguyễn Hải Sơn

  'Bài giảng Toán cao cấp - Bài 5: Phương trình vi phân' cung cấp khái niệm phương trình vi phân (ptvp), cấp của phương trình, nghiệm của phương trình; các khái niệm nghiệm tổng quát, nghiệm riêng, tích phân tổng quát, tích phân riêng, bài toán cauchy của ptvp cấp 1 và cấp 2; cách giải một số phương trình vi phân cấp 1 và cấp 2.

   29 p apd 28/02/2021 24 0

 • Nghiên cứu chính sách, xã hội vùng biển đảo Nam Trung Bộ - một số vấn đề lý luận và thực tiễn

  Nghiên cứu chính sách, xã hội vùng biển đảo Nam Trung Bộ - một số vấn đề lý luận và thực tiễn

  Bài viết trình bày nghiên cứu chính sách, xã hội vùng biển đảo Nam Trung Bộ chính là tiếp cận quá trình xây dựng và thực hiện chính sách quản lý phát triển xã hội vùng biển đảo trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, an ninh, quốc phòng...

   9 p apd 30/12/2020 46 0

 • Tự do di chuyển lao động có tay nghề của ASEAN - những thuận lợi và thách thức đối với Việt Nam

  Tự do di chuyển lao động có tay nghề của ASEAN - những thuận lợi và thách thức đối với Việt Nam

  Bài viết phân tích một số vấn đề về cơ sở pháp lý, những thuận lợi và thách thức của Việt Nam trong quá trình thực thi cam kết tự do di chuyển lao động có tay nghề của Cộng đồng Kinh tế ASEAN - AEC1 , đồng thời đề xuất một số kiến nghị nhằm phát huy lợi thế, vượt qua thách thức để thực hiện hiệu quả nhất cam kết tự do di chuyển lao...

   10 p apd 30/12/2020 44 0

 • Nghiên cứu quan hệ tương thích của phát triển giáo dục và đào tạo đối với phát triển kinh tế

  Nghiên cứu quan hệ tương thích của phát triển giáo dục và đào tạo đối với phát triển kinh tế

  Nghiên cứu thực trạng đóng góp của giáo dục và đào tạo cho phát triển kinh tế - xã hội có ý nghĩa thiết thực và làm cơ sở cho hoạch định các chính sách vĩ mô phù hợp, khai thác tốt các nguồn lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước.

   6 p apd 30/12/2020 26 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số