• Hồ sơ thị trường Nhật Bản

  Hồ sơ thị trường Nhật Bản

  Nội dung tài liệu giới thiệu chung về các thông tin cơ bản, lịch sử, đường lối đối ngoại, du lịch, con người, văn hóa xã hội, văn hóa kinh doanh của thị trường Nhật Bản, tình hình kinh tế, quan hệ ngoại giao - chính trị với Việt Nam, quan hệ kinh tế với Việt Nam, hợp tác với VCCI và một số thông tin hữu ích khác về thị trường Nhật Bản.

   19 p apd 31/10/2019 175 1

 • Hồ sơ thị trường Ma Rốc

  Hồ sơ thị trường Ma Rốc

  Nội dung tài liệu giới thiệu chung về các thông tin cơ bản, lịch sử và đường lối đối ngoại của Ma Rốc, tình hình kinh tế, quan hệ ngoại giao - chính trị với Việt Nam, quan hệ kinh tế với Việt Nam, hợp tác với VCCI và một số thông tin hữu ích khác về thị trường Ma Rốc.

   12 p apd 31/10/2019 186 1

 • Hồ sơ thị trường Italia

  Hồ sơ thị trường Italia

  Nội dung tài liệu giới thiệu chung về các thông tin cơ bản, lịch sử, đường lối đối ngoại, du lịch, con người, văn hóa xã hội, văn hóa kinh doanh của thị trường Italia, tình hình kinh tế, quan hệ ngoại giao - chính trị với Việt Nam, quan hệ kinh tế với Việt Nam, hợp tác với VCCI và một số thông tin hữu ích khác về thị trường Italia.

   18 p apd 31/10/2019 162 1

 • Hồ sơ thị trường Indonesia

  Hồ sơ thị trường Indonesia

  Nội dung của tài liệu 'Hồ sơ thị trường Indonesia' trình bày các thông tin cơ bản, lịch sử và du lịch của Indonesia, tình hình kinh tế của Indonesia, quan hệ kinh tế với Việt Nam, quan hệ ngoại giao - chính trị với Việt Nam, và quan hệ hợp tác với VCCI.

   16 p apd 31/10/2019 177 2

 • Hồ sơ thị trường Hàn Quốc

  Hồ sơ thị trường Hàn Quốc

  Tài liệu cung cấp cho người đọc những thông tin cơ bản về đất nước Hàn Quốc: lịch sử, văn hóa, du lịch, con người, quan hệ quốc tế,... ở nơi đây. Tiếp theo, tác giả tập trung phân tích tình hình kinh tế, quan hệ ngoại giao-chính trị, quan hệ kinh tế của đất nước Hàn Quốc với Việt Nam.

   22 p apd 31/10/2019 163 1

 • Hồ sơ thị trường Malaysia

  Hồ sơ thị trường Malaysia

  Tài liệu giới thiệu những thông tin cơ bản về đất nước Malaysia bao gồm lịch sử và số liệu thống kê tình hình du lịch ở đất nước này. Ngoài ra, tài liệu còn đề cập đến tình hình kinh tế của Malaysia, quan hệ kinh tế thương mại với Việt Nam và quan hệ ngoại giao chính trị với Việt Nam hay quan hệ hợp tác của Malaysia với VCCI.

   16 p apd 31/10/2019 176 1

 • Tài liệu Điểm lại - Báo cáo cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam

  Tài liệu Điểm lại - Báo cáo cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam

  Tài liệu Điểm lại - Báo cáo cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam trình bày một số nội dung chính sau: Bối cảnh quốc tế, tình hình phát triển kinh tế gần đây, tác động xã hội của suy giảm kinh tế, cán cân thanh toán, lĩnh vực tài chính ngân hàng, định hướng chính sách cho tương lai.

   38 p apd 31/10/2019 181 1

 • Tài liệu Điểm lại - Cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam

  Tài liệu Điểm lại - Cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam

  Tài liệu Điểm lại - Cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam trình bày các nội dung chính sau: Diễn biến kinh tế toàn cầu và khu vực gần đây và triển vọng, tình hình phát triển kinh tế gần đây của Việt Nam, các động thái chính sách, triển vọng trong và sau năm 2011, ước tính chỉ số bình ổn kinh tế vĩ mô của Việt Nam

   33 p apd 31/10/2019 188 2

 • Ebook Hệ thống quản lý chất lượng: Các yêu cầu - Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN ISO 9001 : 2015)

  Ebook Hệ thống quản lý chất lượng: Các yêu cầu - Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN ISO 9001 : 2015)

  Bản dịch tiếng Việt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 này do nhóm chuyên gia TopMan thực hiện nhằm cung cấp thông tin tham khảo cho các giảng viên, chuyên gia, nhà quản lý và những người quan tâm. Các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng được quy định trong Tiêu chuẩn quốc tế này bổ sung cho các yêu cầu đối với các sản phẩm và dịch vụ. Bên cạnh đó,...

   54 p apd 30/11/2018 256 1

 • Luận giải về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam (Trích đoạn)

  Luận giải về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam (Trích đoạn)

  Trích đoạn 'Luận giải về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam' có kết cấu nội dung gồm hai phần. Phần 1: con đường phát triển của nhân loại nêu ra những giằng co về vai trò của nhà nước trong kinh tế thị trường; khi nhà nước làm thay thị trường; nhà nước phúc lợi ở các nước Bắc Âu; vai trò và bản chất của nhà...

   31 p apd 30/11/2018 246 1

 • ASEAN - 40 năm phát triển Khoa học và Công nghệ

  ASEAN - 40 năm phát triển Khoa học và Công nghệ

  'ASEAN - 40 năm phát triển Khoa học và Công nghệ' do Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia thu thập và biên soạn nhằm giới thiệu đến quý vị độc giả những thông tin về sự phát triển KH&CN của các nước ASEAN trong 40 năm qua.

   185 p apd 25/08/2018 247 1

 • Cùng người nghèo hoàn thiện chính sách (Tập 1) – Edwin Shanks, Carrie Turk

  Cùng người nghèo hoàn thiện chính sách (Tập 1) – Edwin Shanks, Carrie Turk

  Tài liệu "Cùng người nghèo hoàn thiện chính sách (Tập 1) – Cách tiếp cận, phương pháp và ảnh hưởng" giới thiệu tới người đọc những xu hướng về nghèo, tạo cơ hội cho người nghèo và và hỗ trợ cuộc sống của họ, giảm nguy cơ bị tổn thương,... Mời các bạn cùng tham khảo nộ dung chi tiết.

   81 p apd 25/08/2018 246 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số