• Giáo trình Tài chính công - GS.TS Vũ Văn Hóa

  Giáo trình Tài chính công - GS.TS Vũ Văn Hóa

  Giáo trình Tài chính công của GS.TS Vũ Văn Hóa trình bày những vấn đề lý luận và nghiệp vụ quản lý tài chính Nhà nước có sự liên hệ chặt chẽ với các cơ chế chính sách trong hoạt động tài chính và ngân sách hiện hành. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ hơn nội dung kiến thức và học tốt.

   86 p apd 03/11/2014 2501 11

 • Giáo trình Hành chính công - TS Nguyễn Ngọc Tiến

  Giáo trình Hành chính công - TS Nguyễn Ngọc Tiến

  Giáo trình Hành chính công do TS Nguyễn Ngọc Tiến biên soạn trình bày về nhà nước và cải cách nền hành chính nhà nước, đồng thời kết hợp với giới thiệu lý luận thực tiễn của nước ngoài. Mời các bạn tham khảo.

   563 p apd 03/11/2014 845 6

 • Giáo trình Kinh tế vi mô - Lê Thị Thiên Hương

  Giáo trình Kinh tế vi mô - Lê Thị Thiên Hương

  Giáo trình Kinh tế vi mô của Lê Thị Thiên Hương trình bày gồm có 6 chương trình bày: Những vấn đề cơ bản về kinh tế học, cung cầu và giá trị thị trường, lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng, lý thuyết về sản xuất và chi phí,...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ chi tiết nội dung của giáo trình.

   196 p apd 03/11/2014 328 3

 • Ebook Những nguyên lý dành cho các nhà doanh nghiệp: Ứng dụng 64 quẻ kinh dịch trong kinh doanh - Trương Kiến Trí

  Ebook Những nguyên lý dành cho các nhà doanh nghiệp: Ứng dụng 64 quẻ kinh dịch trong kinh doanh - Trương Kiến Trí

  Ebook Những nguyên lý dành cho các nhà doanh nghiệp: Ứng dụng 64 quẻ kinh dịch trong kinh doanh do Trương Kiến Trí biên soạn giúp các bạn bổ sung thêm cho mình những tư liệu hữu ích trong việc kinh doanh, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh của mình.

   301 p apd 03/11/2014 389 4

 • Giáo trình Luật hợp đồng thương mại quốc tế - ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

  Giáo trình Luật hợp đồng thương mại quốc tế - ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

  Giáo trình Luật hợp đồng thương mại quốc tế được chia làm 2 phần, phần thứ nhất trình bày những vấn đề chung của hợp đồng thương mại quốc tế (từ chương 1 đến chương 5). Trong này đề cập đến những vấn đề chung như khái nhiệm, ký kết, thực hiện, giải quyết tranh chấp...Phần thứ hai trình bày về các hợp đồng thương mại quốc tế...

   352 p apd 03/11/2014 370 3

 • Cẩm nang Người tư vấn kinh doanh và đầu tư chứng khoán ở Việt Nam - NXB Tài chính

  Cẩm nang Người tư vấn kinh doanh và đầu tư chứng khoán ở Việt Nam - NXB Tài chính

  Cùng nắm kiến thức trong cẩm nang 'Người tư vấn kinh doanh và đầu tư chứng khoán ở Việt Nam' thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: tổng quan về thị trường chứng khoán Việt Nam, kỹ năng phân tích đầu tư chứng khoán, các giải pháp kỹ thuật chơi chứng khoán và một số kinh nghiệm.

   338 p apd 03/11/2014 356 3

 • Kỹ thuật Quản lý chất lượng cơ bản - ĐH Công nghiệp Hà Nội

  Kỹ thuật Quản lý chất lượng cơ bản - ĐH Công nghiệp Hà Nội

  Nội dung sách 'Kỹ thuật Quản lý chất lượng cơ bản' trình bày các công cụ kiểm soát quá trình bằng thống kê gồm 9 chương với các khái niệm về chất lượng, biểu đồ tần số, kiểm soát quy trình bằng phương pháp thống kê, mẫu thu thập dữ liệu, biểu đồ nhân quả, biểu đồ kiểm soát, biểu đồ Pareto, biểu đồ tán xạ, biểu đồ phân từng.

   85 p apd 03/11/2014 654 1

 • Ebook Làn sóng thứ ba - Alvin Toffler

  Ebook Làn sóng thứ ba - Alvin Toffler

  Làn sóng thứ ba nhằm lý giải những biến đổi sâu rộng đang diễn ra trên khắp thế giới, trong mọi lĩnh vực, từ đời sống kinh tế, xã hội đến gia đình, tình yêu và hạnh phúc của mỗi cá nhân. Làn sóng thứ ba chỉ rõ những biến đổi mang tính cách mạng trong khoa học - kỹ thuật và xã hội hiện đại, ảnh hưởng của nó trong việc xây dựng tương...

   365 p apd 03/11/2014 940 6

 • Ebook Thị trường chứng khoán - GS.TS. Nguyễn Thanh Tuyền, PGS.TS. Nguyễn Đăng Đờn (đồng chủ biên)

  Ebook Thị trường chứng khoán - GS.TS. Nguyễn Thanh Tuyền, PGS.TS. Nguyễn Đăng Đờn (đồng chủ biên)

  Ebook Thị trường chứng khoán do GS.TS. Nguyễn Thanh Tuyền, PGS.TS. Nguyễn Đăng Đờn (đồng chủ biên) cùng một số tác giả khác biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu về đào tạo chứng khoán, cung cấp những kiến thức cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế, các nhà đầu tư hiện hữu và...

   310 p apd 03/11/2014 370 8

 • Bài giảng Lịch sử tư tưởng quản lý - Hoàng Văn Luân

  Bài giảng Lịch sử tư tưởng quản lý - Hoàng Văn Luân

  Bài giảng Lịch sử tư tưởng quản lý do Hoàng Văn Luân biên soạn với mục đích giúp cho các có thể nắm vững những kiến thức về: đối tượng, phương pháp nghiên cứu khoa học của tư tưởng quản lý, cách phân kỳ lịch sử tư tưởng quản lý, hoàn cảnh, đặc điểm tư tưởng quản lý, tư tưởng, học thuyết quản lý, tiến trình phát triển tư tưởng...

   203 p apd 03/11/2014 1170 2

 • Ebook 22 Luật tiếp thị không đổi - Al Ries, Jack Trout

  Ebook 22 Luật tiếp thị không đổi - Al Ries, Jack Trout

  Ebook 22 Luật tiếp thị không đổi giúp các bạn nắm bắt được những luật cơ bản và chi phối sự thành công và thất bại trong thị trường. Đây là tài liệu hữu ích với những bạn chuyên ngành Kinh tế và những ngành có liên quan.

   151 p apd 03/11/2014 215 1

 • Giáo trình Quản trị doanh nghiệp thương mại: Tập 1 - PGS.TS. Hoàng Minh Đường, PGS.TS. Nguyễn Thừa Lộc

  Giáo trình Quản trị doanh nghiệp thương mại: Tập 1 - PGS.TS. Hoàng Minh Đường, PGS.TS. Nguyễn Thừa Lộc

  Giáo trình Quản trị doanh nghiệp thương mại: Tập 1 được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về những vấn đề cơ bản về kinh doanh thương mại trong cơ chế thị trường, quản trị doanh nghiệp thương mại, môi trường kinh doanh của doanh nghiệp thương mại, chiến lược và kế hoạch kinh doanh, phát triển thị trường, tạo nguồn và mua...

   353 p apd 03/11/2014 851 6

Hướng dẫn khai thác thư viện số