• Bài giảng Phân tích dữ liệu và dự báo (Phần 2) - Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh

  Bài giảng Phân tích dữ liệu và dự báo (Phần 2) - Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh

  Bài giảng Phân tích dữ liệu và dự báo gồm các nội dung: dự báo là gì? Tại sao phải dự báo? Ai cần dự báo? Phương pháp luận của dự báo. Quy trình thực hiện dự báo. Các tiêu chí đánh giá dự báo.

   66 p apd 03/11/2014 249 3

 • Bài giảng Tác động của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) - Nguyễn Hoàng Bảo

  Bài giảng Tác động của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) - Nguyễn Hoàng Bảo

  Nội dung của Bài giảng Tác động của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nhằm trình bày về khái niệm FDI, lý thuyết FDI, tác động tích cực, tác động tiêu cực. Hình thức của FDI gồm tiền mặt, trái phiếu, nhà máy, trang thiết bị và các yếu tố SX khác như kỹ năng quản lý, công nghệ và bí quyết SX–KD – FDI thường là các cách kết hợp các...

   47 p apd 03/11/2014 114 2

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - GV: Vũ Văn Trung

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô - GV: Vũ Văn Trung

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô do GV: Vũ Văn Trung thực hiện. Bài giảng gồm 6 chương, trình bày khái quát về kinh tế vĩ mô, đo lường sản lượng quốc gia, lý thuyết xác định sản lượng cân bằng, chính sách tài khóa và ngoại thương, tiền tệ ngân hàng và chính sách tiền tệ, mô hình IS - LM.

   92 p apd 03/11/2014 161 2

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 2 - N. Gregory Mankiw

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 2 - N. Gregory Mankiw

  Sau khi học xong chương 2 Dữ liệu kinh tế vĩ mô nằm trong bài giảng Kinh tế vĩ mô sinh viên hiểu được ý nghĩa và phương pháp đo lường các chỉ số thống kê kinh tế vĩ mô quan trọng nhất. Tổng sản phẩm nội địa - Gross Domestic Product (GDP). Chỉ số giá tiêu dùng - The Consumer Price Index (CPI).

   60 p apd 03/11/2014 264 2

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 5 - N. Gregory Mankiw

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 5 - N. Gregory Mankiw

  Chương 5 Nền kinh tế mở nằm trong Bài giảng Kinh tế vĩ mô nhằm trình bày về các đông nhất thức của nền kinh tế mở, mô hình nền kinh tế mở nhỏ, điều gì xác định nền kinh tế “nhỏ”. Cán cân thương mại và tỷ giá hối đoái được quyết định như thế nào, các chính sách tác động đến cán cân thương mại và tỷ giá hối đoái như thế nào.

   59 p apd 03/11/2014 293 2

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 3 - N. Gregory Mankiw

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 3 - N. Gregory Mankiw

  Trong Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 3 Thu nhập quốc gia: Thu nhập và phân phối trình bày về cái gì quyết định tổng đầu ra/thu nhập của nền kinh tế. Giá nhân tố sản xuất quyết định như thế nào, tổng thu nhập phân phối như thế nào.

   73 p apd 03/11/2014 150 2

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 1 - N. Gregory Mankiw

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 1 - N. Gregory Mankiw

  Nội dung chính của Bài giảng Kinh tế vĩ mô Chương 1 Khoa học kinh tế vĩ mô nhằm trình bày về các vấn đề nhà kinh tế học vĩ mô nghiên cứu, các công cụ nhà kinh tế học vĩ mô sử dụng. Một số khái niệm quan trọng trong phân tích vĩ mô.

   31 p apd 03/11/2014 293 2

 • Bài giảng Từ chiến lược phát triển giáo dục đến chính sách phát triển nguồn nhân lực - PGS,TS. Phước Minh Hiệp

  Bài giảng Từ chiến lược phát triển giáo dục đến chính sách phát triển nguồn nhân lực - PGS,TS. Phước Minh Hiệp

  Bài giảng Từ chiến lược phát triển giáo dục đến chính sách phát triển nguồn nhân lực trình bày về chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011 - 2020, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước bảo đảm thực hiện thắng lợi chiến lược.

   79 p apd 03/11/2014 242 5

 • Bài giảng Kinh tế công cộng - Ths. Phạm Xuân Hòa

  Bài giảng Kinh tế công cộng - Ths. Phạm Xuân Hòa

  Bài giảng Kinh tế công cộng gồm 6 chương nhằm trình bày về tổng quan về vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường và đối tượng nghiên cứu của môn học kinh tế công cộng, chính phủ với vai trò phân bổ nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, chính phủ với vai trò phân phối lại thu nhập và đảm bảo công bằng xã hội, chính phủ với...

   197 p apd 03/11/2014 226 2

 • Bài giảng Xã hội học tôn giáo - TS. Hoàng Thu Hương

  Bài giảng Xã hội học tôn giáo - TS. Hoàng Thu Hương

  Bài giảng Xã hội học tôn giáo nhằm giúp sinh viên nắm được các vấn đề cơ bản cũng như các phương pháp nghiên cứu xã hội học tôn giáo, hiểu được vị trí của tôn giáo trong xã hội hiện đại nhìn từ góc độ tiếp cận xã hội học, thấy được sự khác biệt giữa tiếp cận XHHTG và các cách tiếp cận tôn giáo khác.

   105 p apd 03/11/2014 273 2

 • Bài giảng Quản lý nhà nước về kinh tế và các vấn đề xã hội - GVC. Phan Kế Vân

  Bài giảng Quản lý nhà nước về kinh tế và các vấn đề xã hội - GVC. Phan Kế Vân

  Bài giảng Quản lý nhà nước về kinh tế và các vấn đề xã hội nhằm cung cấp cho người học một số vấn đề chung nhất lý luận quản lý nhà nước về kinh tế và các vấn đề xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta, từ lý luận được học và thực tiễn,người học vận dụng vào thực tế và đề xuất giải pháp góp...

   72 p apd 03/11/2014 337 2

 • Bài giảng Luật kinh doanh - ThS. Nguyễn Huỳnh Anh Như

  Bài giảng Luật kinh doanh - ThS. Nguyễn Huỳnh Anh Như

  Bài giảng môn Luật kinh doanh gồm 6 chương trình bày về những vấn đề chung về luật kinh tế chương, pháp luật đầu tư, địa vị pháp lý của doanh nghiệp, chế độ pháp lý về hợp đồng trong kinh doanh, chế độ pháp lý về phá sản, chế độ pháp lý về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh.

   123 p apd 03/11/2014 122 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số