• Bài giảng Mô hình toán - ThS. Trần Thị Xuyến

  Bài giảng Mô hình toán - ThS. Trần Thị Xuyến

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức về ma trận và các phép toán ma trận, định thức, ma trận nghịch đảo, hệ phương trình tuyến tính, ứng dụng lập kế hoạch năm sau dạng A, xác định giá sản phẩm và chỉ số giá. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   49 p apd 30/09/2019 7 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính

  Bài giảng Đại số tuyến tính

  Bài giảng Đại số tuyến tính trình bày về các nội dung: Khái niệm trường, không gian vectơ và không gian con, cơ sở và số chiều của không gian vectơ, ánh xạ tuyến tính, định thức, ma trận, hệ phương trình tuyến tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   105 p apd 30/09/2019 6 0

 • Bài giảng Quy hoạch thực nghiệm – Chương 1: Khái niệm quy hoạch thực nghiệm

  Bài giảng Quy hoạch thực nghiệm – Chương 1: Khái niệm quy hoạch thực nghiệm

  Bài giảng “Quy hoạch thực nghiệm – Chương 1: Khái niệm quy hoạch thực nghiệm” cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung về qui hoạch thực nghiệm, nguyên tắc cơ bản của qui hoạch thực nghiệm, các bước thực hiện qui hoạch, các phương pháp nghiên cứu, ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   48 p apd 30/09/2019 5 0

 • Bài giảng Quy hoạch thực nghiệm – Chương 2: Khái niệm thống kê

  Bài giảng Quy hoạch thực nghiệm – Chương 2: Khái niệm thống kê

  Bài giảng “Quy hoạch thực nghiệm – Chương 2: Khái niệm thống kê” cung cấp cho người học các kiến thức về các định luật phân bố, giá trị trung bình và biến lượng, khoảng tin cậy và mức ý nghĩa, kiểm nghiệm giả thuyết, loại bỏ dữ liệu sai. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 bài giảng.

   26 p apd 30/09/2019 7 0

 • Bài giảng Quy hoạch thực nghiệm – Chương 2: Khái niệm thống kê (tt)

  Bài giảng Quy hoạch thực nghiệm – Chương 2: Khái niệm thống kê (tt)

  Bài giảng “Quy hoạch thực nghiệm – Chương 2: Khái niệm thống kê” phần tiếp theo cung cấp cho người học các kiến thức về giá trị trung bình và biến lượng, khoảng tin cậy và mức ý nghĩa, kiểm nghiệm giả thuyết, loại bỏ dữ liệu sai. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p apd 30/09/2019 6 0

 • Bài giảng Quy hoạch thực nghiệm – Chương 3: Phân tích biến lượng

  Bài giảng Quy hoạch thực nghiệm – Chương 3: Phân tích biến lượng

  Nội dung chương 3 cung cấp cho người học các kiến thức: Mục tiêu của ANOVA, ANOVA một chiều, ANOVA hai chiều, qui hoạch hình vuông La tin, qui hoạch hình vuông La tin- Hy Lạp, qui hoạch khối La Tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

   61 p apd 30/09/2019 5 0

 • Bài giảng Quy hoạch thực nghiệm – Chương 5: Phương pháp Taguchi

  Bài giảng Quy hoạch thực nghiệm – Chương 5: Phương pháp Taguchi

  Bài giảng “Quy hoạch thực nghiệm – Chương 5: Phương pháp Taguchi” cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, các bước thực hiện, các công cụ hoạch định thí nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   33 p apd 30/09/2019 5 0

 • Bài giảng Quy hoạch thực nghiệm – Chương 4: Quy hoạch yếu tố hai mức độ

  Bài giảng Quy hoạch thực nghiệm – Chương 4: Quy hoạch yếu tố hai mức độ

  Bài giảng “Quy hoạch thực nghiệm – Chương 4: Quy hoạch yếu tố hai mức độ” cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, qui hoạch yếu tố toàn phần, qui hoạch yếu tố phần, tối ưu hóa bằng phương pháp leo dốc đứng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   41 p apd 30/09/2019 4 0

 • Bài giảng Quy hoạch thực nghiệm – Chương 6: Qui hoạch bậc hai

  Bài giảng Quy hoạch thực nghiệm – Chương 6: Qui hoạch bậc hai

  Bài giảng “Quy hoạch thực nghiệm – Chương 6: Qui hoạch bậc hai” cung cấp cho người học các kiến thức: Vùng cận cực trị, mô hình bề mặt đáp ứng, qui hoạch yếu tố 3 mức độ, qui hoạch tâm hỗn hợp (Central Composite Design), qui hoạch Box-Behnken, tối ưu hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p apd 30/09/2019 4 0

 • Bài giảng Quy hoạch thực nghiệm – Chương 7: Qui hoạch Simplex

  Bài giảng Quy hoạch thực nghiệm – Chương 7: Qui hoạch Simplex

  Bài giảng Quy hoạch thực nghiệm – Chương 7: Qui hoạch Simplex” cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, qui hoạch Simplex Lattice, qui hoạch Simplex Centroid, tối ưu hóa bằng phương pháp Sequential Simplex. Mời các bạn cùng tham khảo.

   55 p apd 30/09/2019 6 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 2 - ThS. Lê Phương Thảo Quỳnh

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 2 - ThS. Lê Phương Thảo Quỳnh

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 2 do ThS. Lê Phương Thảo Quỳnh biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm khái niệm GDP, các phương pháp tính GDP, các chỉ tiêu đo lường khác về thu nhập quốc dân,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   63 p apd 28/08/2019 14 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 3 - ThS. Lê Phương Thảo Quỳnh

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 3 - ThS. Lê Phương Thảo Quỳnh

  Chương 3 của Bài giảng Kinh tế học vĩ mô cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và đo lường tăng trưởng kinh tế, ý nghĩa của tăng trưởng kinh tế, các nhân tố quyết định tăng trưởng kinh tế trong dài hạn,...

   42 p apd 28/08/2019 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số