• Bài tập Phân tích hoạt động kinh tế

  Bài tập Phân tích hoạt động kinh tế

  Bài tập Phân tích hoạt động kinh tế tổng hợp bài tập của 6 chương và bài tập trắc nghiệm nhằm giúp các bạn ôn tập và nắm phương pháp giải bài tập tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   27 p apd 31/07/2018 93 0

 • Bài giảng Kinh tế vi mô 1

  Bài giảng Kinh tế vi mô 1

  Sau khi học xong "Bài giảng Kinh tế vi mô 1" này người học có thể hiểu về: Khái quát về kinh tế vĩ mô, đo lường sản lượng quốc gia, tổng cung, tổng cầu và chính sách tài khóa, tiền tệ và chính sách tiền tệ,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   91 p apd 31/07/2018 25 0

 • Bài giảng Kinh tế vi mô

  Bài giảng Kinh tế vi mô

  Bài giảng Kinh tế vi mô gồm có 7 chương trình bày các nội dung sau: kinh tế vi mô và những vấn đề cơ bản của doanh nghiệp, cung cầu hàng hoá, lý thuyết người tiêu dùng, lý thuyết về doanh nghiệp, cạnh tranh và độc quyền,...Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   83 p apd 31/07/2018 26 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê

  Bài giảng Nguyên lý thống kê

  Với kết cấu nội dung gồm 7 chương, Bài giảng Nguyên lý thống kê giới thiệu đến các bạn những nội dung về: Đối tượng nghiên cứu của thống kê học, quá trình nghiên cứu thống kê, điều tra chọn mẫu, phân tổ thống kê, các mức độ của hiện tượng kinh tế- xã hội, dãy số biến động theo thời gian,...

   89 p apd 31/07/2018 22 0

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế

  Bài giảng Kinh tế quốc tế

  Bài giảng Kinh tế quốc tế cung cấp cho người học các kiến thức: những vấn đề chung về kinh tế quốc tế, thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế,...Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài giảng.

   86 p apd 31/07/2018 13 0

 • Bài giảng Phân tích hoạt động kinh tế

  Bài giảng Phân tích hoạt động kinh tế

  Bài giảng Phân tích hoạt động kinh tế có kết cấu nội dung gồm 6 chương, nội dung tài liệu gồm có: Những vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp sản xuất, phân tích tình hình sản xuất, phân tích các yếu tố của quá trình sản xuất,phân tích giá thành sản phẩm,...

   90 p apd 31/07/2018 71 0

 • Bài giảng môn Kinh tế công cộng: Chương 4 - Học viện Tài chính

  Bài giảng môn Kinh tế công cộng: Chương 4 - Học viện Tài chính

  Bài giảng "Kinh tế công cộng - Chương 4: Tổng cầu và chính sách tài khóa" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng cầu, chính sách tài khóa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   42 p apd 31/07/2018 10 0

 • Bài giảng môn Kinh tế công cộng: Chương 1 - Học viện Tài chính

  Bài giảng môn Kinh tế công cộng: Chương 1 - Học viện Tài chính

  Bài giảng "Kinh tế công cộng - Chương 1: Nhập môn kinh tế học vĩ mô" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, đặc trưng và phương pháp nghiên cứu của Kinh tế học; những vấn đề về tổ chức kinh tế; một số khái niệm và quy luật cơ bản trong kinh tế học, phân tích cung – cầu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p apd 31/07/2018 10 0

 • Bài giảng môn Kinh tế công cộng: Chương 3 - Học viện Tài chính

  Bài giảng môn Kinh tế công cộng: Chương 3 - Học viện Tài chính

  Bài giảng "Kinh tế công cộng - Chương 3: Hoạch toán tổng sản phẩm quốc dân" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng sản phẩm quốc dân và tổng sản phẩm quốc nội, các phương pháp đo lường tổng sản phẩm quốc nội, một số chỉ tiêu liên quan đến GDP, các đồng nhất thức kinh tế vĩ mô cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p apd 31/07/2018 11 0

 • Bài giảng môn Kinh tế công cộng: Chương 5 - Học viện Tài chính

  Bài giảng môn Kinh tế công cộng: Chương 5 - Học viện Tài chính

  Bài giảng "Kinh tế công cộng - Chương 5: Tiền tệ và chính sách tiền tệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Tiền tệ, thị trường tiền tệ, ngân hàng trung gian và sự tạo ra các khoản tiền gửi, ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ, mô hình IS – LM. Mời các bạn cùng tham khảo.

   41 p apd 31/07/2018 23 0

 • Bài giảng môn Kinh tế công cộng: Chương 2 - Học viện Tài chính

  Bài giảng môn Kinh tế công cộng: Chương 2 - Học viện Tài chính

  Bài giảng "Kinh tế công cộng - Chương 2: Mục tiêu và công cụ - Chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô" cung cấp cho người học các kiến thức: Mục tiêu điều tiết kinh tế vĩ mô; công cụ, chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô; một số khái niệm và mối quan hệ kinh tế vĩ mô cơ bản.

   19 p apd 31/07/2018 11 0

 • Bài giảng môn Kinh tế công cộng: Chương 6 - Học viện Tài chính

  Bài giảng môn Kinh tế công cộng: Chương 6 - Học viện Tài chính

  Bài giảng "Kinh tế công cộng - Chương 6: Tổng cung - Tổng cầu" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng cầu, tổng cung (AS), cân bằng kinh tế vĩ mô, thị trường lao động. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   45 p apd 31/07/2018 19 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số