• Bài giảng Kinh tế các ngành sản xuất kinh doanh - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

  Bài giảng Kinh tế các ngành sản xuất kinh doanh - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

  Nội dung chính của Bài giảng Kinh tế các ngành sản xuất kinh doanh được trình bày như sau: Những vấn đề cơ bản trong kinh tế sản xuất, phân tích sản xuất, phân tích lợi nhuận,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   107 p apd 29/09/2018 21 0

 • Đề cương bài giảng Lập và quản lý dự án - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

  Đề cương bài giảng Lập và quản lý dự án - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

  Đề cương bài giảng Lập và quản lý dự án bao gồm những nội dung sau: Tổng quan về lập dự án đầu tư, nội dung và các khía cạnh nghiên cứu khi lập dự án, phân tích tài chính dự án đầu tư, thẩm định dự án, một số vấn đề cơ bản về đấu thầu trong các dự án.

   115 p apd 29/09/2018 18 0

 • Đề cương bài giảng Kinh tế phát triển - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

  Đề cương bài giảng Kinh tế phát triển - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

  Đề cương bài giảng Kinh tế phát triển cung cấp cho sinh viên những kiến thức về chuyên ngành kinh tế phát triển là: Tổng quan về tăng trưởng và phát triển kinh tế, các mô hình tăng trưởng & chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế, phúc lợi cho con người và phát triển kinh tế.

   60 p apd 29/09/2018 14 0

 • Bài giảng Quy hoạch đô thị và khu dân cư nông thôn - Trần Trọng Tấn

  Bài giảng Quy hoạch đô thị và khu dân cư nông thôn - Trần Trọng Tấn

  Bài giảng Quy hoạch đô thị và khu dân cư nông thôn - Trần Trọng Tấn sẽ tập trung giới thiệu tới các bạn một số vấn đề cơ bản về tổng quan các vấn đề đô thị; quy hoạch đô thị; tổng quan các vấn đề khu dân cư nông thôn;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

   95 p apd 29/09/2018 3 0

 • Bài giảng Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị

  Bài giảng Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị

  Nội dung của bài giảng trình bày về khái niệm cơ bản về đô thị và quy hoạch xây dựng phát triển đô thị, đô thị hóa và quá trình phát triển đô thị, thiết kế quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng đơn vị ở.

   55 p apd 29/09/2018 7 0

 • Bài giảng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội - TS. Nguyễn Hữu Ngữ

  Bài giảng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội - TS. Nguyễn Hữu Ngữ

  Với kết cấu nội dung gồm 4 chương, bài giảng "Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội" trình bày về một số vấn đề về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội trong điều kiện hội nhập quốc tế ở Việt Nam, cơ sở lý luận quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội,... Hy vọng nội dung bài giảng phục vụ hữu ích cho các bạn.

   184 p apd 29/09/2018 5 0

 • Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 2 - GV. Phạm Thu Hằng

  Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 2 - GV. Phạm Thu Hằng

  Chương 2 - Tổng quan về tăng trưởng và phát triển kinh tế. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm chung, chỉ tiêu đánh giá tăng trưởng kinh tế, chỉ tiêu đánh giá sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chỉ tiêu đánh giá nhu cầu phúc lợi xã hội cho con người, các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế.

   32 p apd 29/09/2018 8 0

 • Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 5 - GV. Phạm Thu Hằng

  Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 5 - GV. Phạm Thu Hằng

  Chương 5 - Nguồn vốn với phát triển kinh tế. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái luận chung về vốn, vi trò của vốn với phát triển kinh tế, các yếu tố tác động đến cầu vốn đầu tư, các nguồn hình thành vốn đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   29 p apd 29/09/2018 6 0

 • Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 1 - GV. Phạm Thu Hằng

  Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 1 - GV. Phạm Thu Hằng

  Bài giảng Kinh tế phát triển - Chương 1 gồm có những nội dung chính sau: Đối tượng nghiên cứu của kinh tế phát triển, các nước LDCs và sự lựa chọn con đường phát triển, các mô hình phát triển kinh tế. Mời các bạn tham khảo.

   17 p apd 29/09/2018 5 0

 • Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 3 - GV. Phạm Thu Hằng

  Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 3 - GV. Phạm Thu Hằng

  Chương 3 - Tăng trưởng kinh tế và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm chung, cơ sở lý thuyết của chuyển dịch cơ cấu kinh tế; các mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Mô hình 2 khu vực của Authur Lewis, mô hình 2 khu vực của trường phái Tân Cổ Điển, mô hình 2 khu vực của Harry Oshima. Mời...

   33 p apd 29/09/2018 5 0

 • Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 4 - GV. Phạm Thu Hằng

  Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 4 - GV. Phạm Thu Hằng

  Chương 4 - Phát triển kinh tế với phúc lợi xã hội cho con người. Nội dung trình bày trong chương này gồm: Tăng trưởng kinh tế và mức độ đáp ứng phúc lợi cho con người trong phát triển kinh tế, phát triển con người và phát triển kinh tế, bất bình đẳng và phát triển kinh tế, nghèo khổ ở các nước đang phát triển.

   26 p apd 29/09/2018 3 0

 • Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 7 - GV. Phạm Thu Hằng

  Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 7 - GV. Phạm Thu Hằng

  Chương 7 - Ngoại thương với phát triển kinh tế. Nội dung chính trong chương 7 gồm có: Lợi thế của hoạt động ngoại thương, chiến lược xuất khẩu sản phẩm thô, chiến lược thay thế sản phẩm nhập khẩu, chiến lược hướng ngoại. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   36 p apd 29/09/2018 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số