• Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 3 - ThS. Trần Trọng Đức

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 3 - ThS. Trần Trọng Đức

  Mục đích của chương 3 là giúp người học hiểu biết về động thái phát triển của các lĩnh vực thương mại, đầu tư và tài chính quốc tế. Biết cách vận dụng sự vận động của các lĩnh vực này có ảnh hưởng như thế nào đến các DN KDQT trong việc lựa chọn thị trường, chiến lược, phương thức thâm nhập và tổ chức quản trị các chức năng...

   46 p apd 28/02/2022 22 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 4 - ThS. Trần Trọng Đức

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 4 - ThS. Trần Trọng Đức

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức như: Chiến lược của doanh nghiệp kinh doanh quốc tế; Lựa chọn chiến lược kinh doanh quốc tế; Phân cấp quản lý; Cơ chế phối hợp và kiểm soát. Mời các bạn cùng tham khảo!

   37 p apd 28/02/2022 21 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 5 - ThS. Trần Trọng Đức

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 5 - ThS. Trần Trọng Đức

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 5 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các quyết định thâm nhập; Các phương thức thâm nhập; Nhân tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn phương thức thâm nhập. Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p apd 28/02/2022 17 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 6 - ThS. Trần Trọng Đức

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 6 - ThS. Trần Trọng Đức

  Mục đích của chương 6 là giúp người học biết cách thiết kế nhãn hiệu hàng hóa trong ngoại thương và thực hiện nghiệp vụ đăng ký bảo hộ bản quyền quốc tế; Nắm vững các nghiệp vụ thực hiện xúc tiến xuất nhập khẩu trong ngoại thương. vNhận diện các rủi ro xúc tiến xuất nhập khẩu và biện pháp phòng tránh rủi ro trong xúc tiến xuất nhập...

   49 p apd 28/02/2022 19 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 7 - ThS. Trần Trọng Đức

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 7 - ThS. Trần Trọng Đức

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 7 cung cấp cho người học những kiến thức như: Phương án kinh doanh trong ngoại thương; Nghiệp vụ lập phương án kinh doanh trong ngoại thương; Nghiệp vụ xét duyệt phương án kinh doanh trong ngoại thương. Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p apd 28/02/2022 20 0

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán

  Bài giảng Thị trường chứng khoán

  Bài giảng Thị trường chứng khoán cung cấp cho người học những kiến thức như: Chứng khoán và thị trường chứng khoán, các bộ phận của thị trường chứng khoán, hoạt động trên thị trường chứng khoán, phân tích và quản lý thị trường chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo!

   154 p apd 31/01/2022 56 3

 • Bài giảng Thống kê doanh nghiệp

  Bài giảng Thống kê doanh nghiệp

  Bài giảng Thống kê doanh nghiệp là môn học bắt buộc trong khung chương trình đào tạo ngành kế toán và các ngành kinh tế khác của trường Đại học Lâm nghiệp. Mục tiêu chính của môn học là trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về phương pháp thống kê trong phạm vi doanh nghiệp. Kết cấu bài giảng gồm 7 chương nhằm phục vụ công...

   121 p apd 31/01/2022 53 0

 • Bài giảng Thống kê kinh tế

  Bài giảng Thống kê kinh tế

  Môn Thống kê kinh tế là môn học trong khung chương trình đào tạo ngành kế toán và các ngành kinh tế khác của trường Đại học Lâm Nghiệp. Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về thống kê kinh tế trong nền kinh tế. Kết cấu bài giảng gồm 5 chương nhằm phục vụ công tác giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành kế toán và một số...

   177 p apd 31/01/2022 25 0

 • Bài giảng Kinh tế vi mô 1

  Bài giảng Kinh tế vi mô 1

  Nội dung của Bài giảng Kinh tế vi mô 1 cung cấp những kiến thức cơ bản nhất của kinh tế vi mô:lý thuyết cung cầu, lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng, lý thuyết sản xuất, chi phí và lợi nhuận, cấu trúc thị trường, thị trường các yếu tố sản xuất và vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường.

   202 p apd 31/01/2022 64 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng 1

  Bài giảng Kinh tế lượng 1

  Bài giảng Kinh tế lượng 1 nhằm cung cấp tài liệu học tập cho sinh viên thuộc khối ngành kinh tế của trường Đại học Lâm nghiệp. Bài giảng được kết cấu thành 5 chương để trang bị cho sinh viên thuộc khối ngành Kinh tế của trường Đại học Lâm nghiệp các kiến thức cơ bản về Kinh tế lượng, cách thức xây dựng, kiểm định và phân tích kết...

   139 p apd 31/01/2022 30 0

 • Bài giảng Pháp luật về tài nguyên và môi trường

  Bài giảng Pháp luật về tài nguyên và môi trường

  Bài giảng Pháp luật về tài nguyên và môi trường nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về pháp luật trong quản lý tài nguyên và môi trường. Bài giảng gồm 5 chương với các nội dung chính như: Những vấn đề cơ bản về tài nguyên và môi trường; Pháp luật về đánh giá môi trường; Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm, suy thoái, sự số môi trường; Pháp luật...

   178 p apd 31/01/2022 25 0

 • Bài giảng Kinh tế thương mại và dịch vụ

  Bài giảng Kinh tế thương mại và dịch vụ

  Bài giảng Kinh tế thương mại và dịch vụ cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề cơ bản về thương mại và dịch vụ, quản lý nhà nước về thương mại-dịch vụ, tổ chức kinh doanh thương mại, các loại hình dịch vụ cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo!

   195 p apd 31/01/2022 25 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số