• Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 1 - PGS. TS Hà Quỳnh Hoa

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 1 - PGS. TS Hà Quỳnh Hoa

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 1 Tổng quan về Kinh tế học, cung cấp cho người học những kiến thức như: Định nghĩa Kinh tế học; Mười nguyên lý Kinh tế học; Phân nhánh Kinh tế học; Phương pháp nghiên cứu của Kinh tế học; Nội dung nghiên cứu của Kinh tế học vĩ mô. Mời các bạn cùng tham khảo!

   6 p apd 20/04/2022 9 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 2 - PGS. TS Hà Quỳnh Hoa

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 2 - PGS. TS Hà Quỳnh Hoa

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 2 Đo lường sản lượng và mức giá, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tìm hiểu định nghĩa, nội dung, cách thức đo lường, tầm quan trọng và ứng dụng của từng biến số trên trong đánh giá kinh tế vĩ mô. Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p apd 20/04/2022 12 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 3 - PGS. TS Hà Quỳnh Hoa

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 3 - PGS. TS Hà Quỳnh Hoa

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 3 Sản xuất và Tăng trưởng kinh tế, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu chung về sản xuất và tăng trưởng; Nghiên cứu năng suất và các nhân tố quyết định năng suất; Xem xét vai trò của chính sách công đối với tăng trưởng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p apd 20/04/2022 12 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 4 - PGS. TS Hà Quỳnh Hoa

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 4 - PGS. TS Hà Quỳnh Hoa

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 4 Tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài chính, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu chung về hệ thống tài chính và vai trò của tiết kiệm và đầu tư. Nghiên cứu thị trường vốn và tác động của một số chính sách của chính phủ.

   9 p apd 20/04/2022 12 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 5 - PGS. TS Hà Quỳnh Hoa

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 5 - PGS. TS Hà Quỳnh Hoa

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 5 Thất nghiệp cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm và Đo lường; Phân loại theo nguyên nhân gây thất nghiệp; Tìm hiểu khái niệm thất nghiệp và các thước đo thất nghiệp/việc làm trong nền kinh tế.

   9 p apd 20/04/2022 9 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 6 - PGS. TS Hà Quỳnh Hoa

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 6 - PGS. TS Hà Quỳnh Hoa

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 6 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm, chức năng và phân loại tiền; Hệ thống tiền tệ và chức năng của NHTƯ; NHTM và quá trình tạo tiền; Chính sách tiền tệ và các công cụ kiểm soát cung tiền; Lý thuyết về sự ưa thích thanh khoản.

   11 p apd 20/04/2022 11 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 7 - PGS. TS Hà Quỳnh Hoa

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 7 - PGS. TS Hà Quỳnh Hoa

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 7 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tìm hiểu mối quan hệ giữa tiền tệ và lạm phát. Giúp sinh viên hiểu được thế nào là thuế lạm phát. Xem xét những tác hại của lạm phát trong nền kinh tế.

   6 p apd 20/04/2022 9 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 8 - PGS. TS Hà Quỳnh Hoa

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 8 - PGS. TS Hà Quỳnh Hoa

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 8 Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở, cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số khái niệm cơ bản trong nền kinh tế mở; Cán cân thanh toán; Tỷ giá hối đoái; Lý thuyết ngang bằng sức mua; Thị trường ngoại hối; Các chế độ tỷ giá hối đoái.

   8 p apd 20/04/2022 13 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 9 - PGS. TS Hà Quỳnh Hoa

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 9 - PGS. TS Hà Quỳnh Hoa

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 9 Mô hình tổng cầu và tổng cung, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu chung về những biến động kinh tế trong ngắn hạn; Mô hình Tổng cầu – Tổng cung; Hai nguyên nhân gây ra biến động kinh tế trong ngắn hạn; Vai trò và hiệu ứng của chính sách tiền tệ và tài khóa trong ngắn hạn; Quá trình tự điều...

   19 p apd 20/04/2022 12 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 10 - PGS. TS Hà Quỳnh Hoa

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 10 - PGS. TS Hà Quỳnh Hoa

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 10 cung cấp cho người học những kiến thức như: Nghiên cứu mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp thông qua đường Phillips. Nghiên cứu vai trò của lạm phát kỳ vọng và các cú sốc cung đối với sự dịch chuyển của đường Phillips. Xem xét cái giá của việc cắt giảm lạm phát.

   7 p apd 20/04/2022 5 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 11 - PGS. TS Hà Quỳnh Hoa

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 11 - PGS. TS Hà Quỳnh Hoa

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 11 cung cấp cho người học những kiến thức như: một số tranh luận chính sách kinh tế vĩ mô quan trọng trong thế giới thực; Giúp sinh viên hiểu được những điểm mạnh và yếu của mỗi đề xuất thay đổi chính sách.

   6 p apd 20/04/2022 4 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - ThS.Trần Mạnh Kiên

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - ThS.Trần Mạnh Kiên

  Môn học giới thiệu những nét tổng quát về kinh tế vĩ mô; nội dung và ý nghĩa của các biến số kinh tế vĩ mô; những khái niệm kinh tế vĩ mô cơ bản như lạm phát, thất nghiệp, tăng trưởng kinh tế và một số vấn đề khác có liên quan. Môn học cũng giới thiệu một số mô hình căn bản và các chính sách kinh tế vĩ mô như chính sách tài khóa, chính...

   209 p apd 19/03/2022 25 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số