• Bài giảng Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế - TS. Lưu Trường Văn

  Bài giảng Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế - TS. Lưu Trường Văn

  Bài giảng Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế nhằm trình bày về lựa chọn nhà thầu và hợp đồng xây dựng. Đấu thầu rộng rãi trong hoạt động xây dựng, đấu thầu hạn chế trong hoạt động xây dựng, hình thức lựa chọn nhà thầu.

   61 p apd 19/03/2022 28 0

 • Bài giảng Luật đấu thầu - ThS. Nguyễn Quang Huấn

  Bài giảng Luật đấu thầu - ThS. Nguyễn Quang Huấn

  Cùng tham khảo bài giảng "Luật đấu thầu" để nắm được các kiến thức cần thiết như định nghĩa, quan điểm chỉ đạo xây dựng luật, nội dung luật đấu thầu, đối tượng áp dụng, điều kiện tham dự đấu thầu, thông tin đấu thầu, quy định trong luật đấu thầu,..

   45 p apd 19/03/2022 64 0

 • Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị dịch vụ công: Quản lý tài sản ở đơn vị công - ThS. Trần Hải Hiệp

  Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị dịch vụ công: Quản lý tài sản ở đơn vị công - ThS. Trần Hải Hiệp

  Bài giảng "Quản lý tài chính đơn vị dịch vụ công: Quản lý tài sản ở đơn vị công" cung cấp cho người học các kiến thức: Quản lý tài sản, phân cấp quản lý tài sản, mua sắm, tranh chấp tài sản, phương thức đấu thầu mua sắm tài sản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   37 p apd 19/03/2022 25 0

 • Tập tài liệu môn Pháp luật Tài chính - TS. Nguyễn Thị Thuận

  Tập tài liệu môn Pháp luật Tài chính - TS. Nguyễn Thị Thuận

  Tài liệu gồm có những nội dung chính sau: Nhập môn Luật tài chính công - Pháp luật về ngân sách nhà nước; quy định pháp luật về ngân sách nhà nước; quy định pháp luật về các sắc thuế; nhập môn pháp luật về tài chính doanh nghiệp; nhập môn về pháp luật tài chính khu dân cư; nhập môn pháp luật về thị trường tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   53 p apd 28/02/2022 26 0

 • Bài giảng Luật tài chính công: Bài 1 - TS. Vũ Duy Nguyên

  Bài giảng Luật tài chính công: Bài 1 - TS. Vũ Duy Nguyên

  Bài giảng Luật tài chính công: Bài 1 với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được một số vấn đề cơ bản của tài chính công; tầm quan trọng của tài chính công trong nền tài chính quốc gia và cho sự phát triển kinh tế, xã hội của quốc gia. Phân tích được bản chất của pháp luật tài chính công; vai trò của pháp luật tài chính công trong hệ...

   27 p apd 28/02/2022 26 0

 • Bài giảng Luật tài chính công: Bài 2 - TS. Vũ Duy Nguyên

  Bài giảng Luật tài chính công: Bài 2 - TS. Vũ Duy Nguyên

  Bài giảng Luật tài chính công: Bài 2 Pháp luật về ngân sách nhà nước, cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số vấn đề lý luận về ngân sách nhà nước; những vấn đề chung về pháp luật ngân sách nhà nước; pháp luật về tổ chức quản lý ngân sách nhà nước; pháp luật về quản lý nhà nước đối với ngân sách nhà nước.

   27 p apd 28/02/2022 24 0

 • Bài giảng Luật tài chính công: Bài 5 - TS. Vũ Duy Nguyên

  Bài giảng Luật tài chính công: Bài 5 - TS. Vũ Duy Nguyên

  Bài giảng Luật tài chính công: Bài 5 Pháp luật về quản lý quỹ ngân sách nhà nước với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được khái niệm, đặc điểm, vai trò của quỹ ngân sách nhà nước, của quản lý quỹ ngân sách nhà nước. Phân tích được cơ sở pháp lý liên quan đến quỹ ngân sách nhà nước và quản lý quỹ ngân sách nhà nước, hệ thống...

   27 p apd 28/02/2022 22 0

 • Bài giảng Luật tài chính công: Bài 3 - TS. Vũ Duy Nguyên

  Bài giảng Luật tài chính công: Bài 3 - TS. Vũ Duy Nguyên

  Bài giảng Luật tài chính công: Bài 3 với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được định nghĩa về nguồn thu ngân sách nhà nước, nội dung, đặc điểm và phân loại các nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Trình bày được nội dung, đặc điểm cơ sở pháp lý liên quan đến các nguồn thu ngân sách nhà nước: pháp luật thuế, phí, lệ phí và các nguồn...

   36 p apd 28/02/2022 25 0

 • Bài giảng Luật tài chính công: Bài 4 - TS. Vũ Duy Nguyên

  Bài giảng Luật tài chính công: Bài 4 - TS. Vũ Duy Nguyên

  Bài giảng Luật tài chính công: Bài 4 Pháp luật về chi ngân sách nhà nước với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được định nghĩa, nội dung, đặc điểm của các nguồn chi của ngân sách nhà nước (chi ngân sách nhà nước thường xuyên và chi ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng cơ bản). Phân tích được nội dung, cơ sở pháp lý và hệ thống các...

   39 p apd 28/02/2022 28 0

 • Bài giảng Luật tài chính công: Bài 6 - TS. Vũ Duy Nguyên

  Bài giảng Luật tài chính công: Bài 6 - TS. Vũ Duy Nguyên

  Bài giảng Luật tài chính công: Bài 6 Pháp luật về kiểm tra, thanh tra, kiểm toán và xử lý vi phạm trong lĩnh vực tài chính công với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được định nghĩa, đặc điểm, nội dung và các biện pháp kiểm tra, thanh tra, kiểm toán nhằm phát hiện các sai phạm trong lĩnh vực tài chính công; các yêu cầu chủ yếu trong công tác...

   34 p apd 28/02/2022 26 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 1 - ThS. Trần Trọng Đức

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 1 - ThS. Trần Trọng Đức

  Mục đích của chương 1 là giúp người học nắm bắt được bản chất của kinh doanh quốc tế, các hình thức tham gia kinh doanh quốc tế mà các doanh nghiệp có thể lựa chọn, lý giải những động cơ thúc đẩy các doanh nghiệp vươn ra kinh doanh trên thị trường nước ngoài, phân tích vai trò của toàn cầu hóa đối với kinh doanh quốc tế.

   22 p apd 28/02/2022 21 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 2 - ThS. Trần Trọng Đức

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 2 - ThS. Trần Trọng Đức

  Mục đích của chương 2 là giúp người học hiểu biết về môi trường văn hóa, đa văn hóa, các thành tố và ảnh hưởng tới kinh doanh quốc tế; nắm vững các vấn đề về “Môi trường chính trị và luật pháp cách phân loại và các đặc thù trong kinh doanh quốc tế; hiểu và phân tích được môi trường Môi trường kinh tế của các quốc gia trên thế giới.

   35 p apd 28/02/2022 24 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số