• Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Bài giảng 3 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Bài giảng 3 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Phân tích thiết kế hệ thống - Bài giảng 3: Phân tích chức năng của hệ thống" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình phân rã chức năng, mô hình khung cảnh, phân tích trạng thái, mô hình dòng dữ liệu, một số bài tập hệ thống ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   60 p apd 31/01/2020 11 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Bài giảng 4 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Bài giảng 4 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Phân tích thiết kế hệ thống - Bài giảng 4: Thiết kế tổng thể hệ thống" cung cấp cho người học các kiến thức: Xác định mục tiêu tổng thể, các kịch bản chính, hình dung tổng quan về hệ thống, các vấn đề chính, đề xuất các giải pháp, kiểm tra thiết kế tổng thể. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p apd 31/01/2020 9 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Bài giảng 1 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Bài giảng 1 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Phân tích thiết kế hệ thống - Bài giảng 1: Đại cương về các hệ thống thông tin quản lý" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về hệ thống, hệ thống quản lý, hệ thống thông tin; vai trò, nhiệm vụ của hệ thống thông tin; các thành phần của hệ thống thông tin;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   78 p apd 31/01/2020 11 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Bài giảng 6 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Bài giảng 6 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Phân tích thiết kế hệ thống - Bài giảng 6: Thiết kế giao diện giữa người và máy" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan, thiết kế các mẫu thu thập thông tin, thiết kế các tài liệu ra, các báo cáo, các giao diện khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p apd 31/01/2020 11 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Bài giảng 5 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Bài giảng 5 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Phân tích thiết kế hệ thống - Bài giảng 5: Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình thực thể - liên kết, mô hình quan hệ, thiết kế CSDL logic, thiết kế CSDL vật lý, một số bài tập hệ thống ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   87 p apd 31/01/2020 10 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Bài giảng 2 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Bài giảng 2 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Phân tích thiết kế hệ thống - Bài giảng 2: Khảo sát hiện trạng và thiết lập dự án" cung cấp cho người học các kiến thức: Tìm hiểu và đánh giá hiện trạng, xác định phạm vi và mục tiêu của dự án, phác họa các giải pháp và cân nhắc tính khả thi, lập dự trù và kế hoạch triển khai dự án. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p apd 31/01/2020 10 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Bài giảng 7 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Bài giảng 7 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Phân tích thiết kế hệ thống - Bài giảng 7: Thiết kế chương trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Có cấu trúc hay không cấu trúc, thiết kế cấu trúc, lập lược đồ chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p apd 31/01/2020 9 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Bài giảng 8 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Bài giảng 8 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Phân tích thiết kế hệ thống - Bài giảng 8: Lập trình – chạy thử – bảo trì" cung cấp cho người học các kiến thức: Lập trình và kiểm thử đơn vị, kiểm thử hệ thống, triển khai, thành lập các tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo trì. Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p apd 31/01/2020 9 0

 • Bài giảng Tin ứng dụng trong kinh doanh: Chương 1 - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng Tin ứng dụng trong kinh doanh: Chương 1 - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng "Tin ứng dụng trong kinh doanh - Chương 1: Một số hàm thông dụng" giới thiệu khái quát về một số hàm thông dụng, hàm toán học và lượng giác; hàm logic, hàm thống kê, hàm xử lý dữ liệu chuỗi, hàm tra cứu và tìm kiếm, hàm ngày và giờ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   58 p apd 31/01/2020 12 0

 • Bài giảng Tin ứng dụng trong kinh doanh: Chương 2 - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng Tin ứng dụng trong kinh doanh: Chương 2 - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng "Tin ứng dụng trong kinh doanh - Chương 2: Cơ sở dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, sắp xếp dữ liệu, lọc dữ liệu, các hàm cơ sở dữ liệu, kiểm tra dữ liệu khi nhập. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   30 p apd 31/01/2020 11 0

 • Bài giảng Tin ứng dụng trong kinh doanh: Chương 4 - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng Tin ứng dụng trong kinh doanh: Chương 4 - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng "Tin ứng dụng trong kinh doanh - Chương 4: Tổng hợp, phân tích và thống kê số liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Chức năng sub total, chức năng consolidate, tổng hợp thống kê và phân tích số liệu với pivottable,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p apd 31/01/2020 10 0

 • Bài giảng Tin ứng dụng trong kinh doanh: Chương 3 - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng Tin ứng dụng trong kinh doanh: Chương 3 - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng "Tin ứng dụng trong kinh doanh - Chương 3: Đồ thị và in ấn" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về đồ thị, vẽ đồ thị. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành kinh tế và những ai quan tâm tham khảo dùng làm tài liệu nghiên cứu.

   33 p apd 31/01/2020 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số