• Bài giảng Kinh tế học - Chương 3: Chuẩn bị ký kết hợp đồng ngoại thương

  Bài giảng Kinh tế học - Chương 3: Chuẩn bị ký kết hợp đồng ngoại thương

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Bài giảng kinh tế học, kinh tế học, ký kết hợp đồng ngoại thương, nghiên cứu hàng hóa, tiếp cận thị trường, tỷ suất ngoại tệ xuất khẩu,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo...

   15 p apd 31/07/2018 27 0

 • Bài giảng Kinh tế học - Chương 4: Thực hiện hợp đồng ngoại thương

  Bài giảng Kinh tế học - Chương 4: Thực hiện hợp đồng ngoại thương

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Hợp đồng xuất khẩu, giấy phép xuất khẩu, mô tả hàng hoá,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   67 p apd 31/07/2018 14 0

 • Bài giảng Kinh tế học: Kinh tế học vi mô

  Bài giảng Kinh tế học: Kinh tế học vi mô

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Bài giảng kinh tế học, kinh tế học, kinh tế học vi mô, phương pháp nghiên cứu kinh tế học vi mô, nội dung nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi...

   10 p apd 31/07/2018 15 0

 • Bài giảng Kinh tế học - Chương 2: Hợp đồng mua bán quốc tế

  Bài giảng Kinh tế học - Chương 2: Hợp đồng mua bán quốc tế

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Bài giảng kinh tế học, kinh tế học, hợp đồng mua bán quốc tế, mua bán hàng hoá, luật Việt Nam, luật quốc tế,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   138 p apd 31/07/2018 17 0

 • Bài giảng Kinh tế học - Chương 1: Các phương thức giao dịch trên thị trường thế giới

  Bài giảng Kinh tế học - Chương 1: Các phương thức giao dịch trên thị trường thế giới

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Bài giảng kinh tế học, kinh tế học, phương thức giao dịch, thị trường thế giới, phương thức giao dịch trực tiếp, phân loại giao dịch,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi...

   64 p apd 31/07/2018 17 0

 • Bài giảng Kinh tế học - Chương 5: Giao dịch trong nước về hàng hóa xuất nhập khẩu

  Bài giảng Kinh tế học - Chương 5: Giao dịch trong nước về hàng hóa xuất nhập khẩu

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Bài giảng kinh tế học, kinh tế học, giao dịch trong nước, hàng hóa xuất nhập khẩu, luật việt nam, luật quốc tế,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   22 p apd 31/07/2018 25 0

 • Bài giảng Kinh tế học - Chương 6: Nhập khẩu thiết bị toàn bộ kỹ thuật

  Bài giảng Kinh tế học - Chương 6: Nhập khẩu thiết bị toàn bộ kỹ thuật

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Bài giảng kinh tế học, kinh tế học, nhập khẩu thiết bị toàn bộ kỹ thuật, luật việt nam, luật quốc tế, thiết bị toàn bộ,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung...

   35 p apd 31/07/2018 13 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - Trần Nhật Minh

  Chương 4 trình bày về "Môi trường của tổ chức". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Môi trường vĩ mô (MT tổng quát, MT chung), môi trường vi mô (MT đặc thù, MT ngành, MT cạnh tranh), môi trường nội bộ, văn hóa tổ chức,...

   46 p apd 31/07/2018 26 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 1 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng Quản trị học: Chương 1 - Trần Nhật Minh

  Quản trị là những hoạt động cần thiết được thực hiện khi con người kết hợp với nhau trong các tổ chức nhằm đạt những mục tiêu chung một cách hiệu quả nhất trong môi trường đầy biến động. Nội dung bài 1 sẽ giúp các bạn nắm được nội dung cơ bản nhất về quản trị học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p apd 31/07/2018 16 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 2 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng Quản trị học: Chương 2 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng Quản trị học: Chương 2 do Trần Nhật Minh biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm:Lịch sử phát triển quản trị học, lý thuyết Quản trị Cổ điển, lý thuyết quản trị tâm lý – xã hội (hành vi), lý thuyết quản trị tích hợp,...

   35 p apd 31/07/2018 24 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - Trần Nhật Minh

  Nội dung chương 5 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Văn hóa tổ chức", cụ thể như: Khái niệm, các loại hình, các thành phần, tạo dựng và duy trì văn hóa, thay đổi văn hóa, tác động đến chức năng quản trị,...

   19 p apd 31/07/2018 12 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 3 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng Quản trị học: Chương 3 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Cấp bậc quả trị trong tổ chức, vai trò của quản trị, kỹ năng của nhà quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p apd 31/07/2018 26 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số