• Bài giảng Tài chính công ty đa quốc gia - Chương 1

  Bài giảng Tài chính công ty đa quốc gia - Chương 1

  Bài giảng Tài chính công ty đa quốc gia: Chương 1 Những vấn đề cơ bản về tài chính công ty đa quốc gia trình bày các nội dung sau: Khái niệm và sự phát triển của công ty đa quốc gia, mục tiêu của công ty đa quốc gia, các lý thuyết về kinh doanh quốc tế,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   24 p apd 30/12/2019 9 0

 • Bài giảng Tài chính công ty đa quốc gia - Chương 2

  Bài giảng Tài chính công ty đa quốc gia - Chương 2

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Quản trị rủi ro của các MNC, quản trị phơi nhiễm giao dịch, quản trị phơi nhiễm kinh tế, quản trị phơi nhiễm chuyển đổi,...

   35 p apd 30/12/2019 10 0

 • Bài giảng Tài chính công ty đa quốc gia - Chương 3

  Bài giảng Tài chính công ty đa quốc gia - Chương 3

  Bài giảng Tài chính công ty đa quốc gia: Chương 3 Đầu tư trực tiếp nước ngoài và mua bán, sáp nhập xuyên quốc gia cung cấp cho người học các kiến thức: Các xu hướng FDI toàn cầu thời gian gần đây, động cơ thúc đẩy MNC thực hiện FDI, đầu tư mới và mua bán, sáp nhập xuyên quốc gia,...

   37 p apd 30/12/2019 6 0

 • Bài giảng Tài chính công ty đa quốc gia - Chương 4

  Bài giảng Tài chính công ty đa quốc gia - Chương 4

  Bài giảng Tài chính công ty đa quốc gia: Chương 4 được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Chi phí vốn, chi phí vốn của MNC, chi phí vốn giữa các quốc gia, vấn đề niêm yết cổ phiếu và DGTS vốn ở nước ngoài,...

   12 p apd 30/12/2019 7 0

 • Bài giảng Tài chính công ty đa quốc gia - Chương 5

  Bài giảng Tài chính công ty đa quốc gia - Chương 5

  Chương 5 trình bày về "Lập kế hoạch vốn của MNC ". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Lập kế hoạch vốn – ôn tập, mô hình giá trị hiện tại điều chỉnh - APV, lập kế hoạch vốn trên quan điểm công ty mẹ,...

   10 p apd 30/12/2019 4 0

 • Bài giảng Tài chính công ty đa quốc gia - Chương 6

  Bài giảng Tài chính công ty đa quốc gia - Chương 6

  Nội dung chương 6 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Quản trị tiền mặt trong MNC", cụ thể như: Quản trị tiền mặt quốc tế, hệ thống quản trị tiền mặt quốc tế, chuyển giá quốc tế, kỹ thuật chuyển giá quốc tế,...

   14 p apd 30/12/2019 9 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương mở đầu

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương mở đầu

  Kinh tế môi trường là một môn khoa học nghiên cứu mối quan hệ tương tác, phụ thuộc và quy định lẫn nhau giữa kinh tế và môi trường nhằm bảo đảm một sự phát triển ổn định, hiệu quả, liên tục và bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường và lấy con người làm trung tâm. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

   17 p apd 31/01/2019 72 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 1: Môi trường phát triển

  Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 1: Môi trường phát triển

  Bài giảng Kinh tế môi trường Chương 1 Môi trường phát triển do Ngô Văn Mẫn biên soạn gồm các nội dung chính như: Mối liên kết giữa môi trường và phát triển kinh tế, vai trò của hệ thống môi trường đối với con người,..

   81 p apd 31/01/2019 75 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 2: Kinh tế ô nhiễm môi trường

  Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 2: Kinh tế ô nhiễm môi trường

  Bài giảng Kinh tế môi trường Chương 2 Kinh tế ô nhiễm môi trường do Ngô Văn Mẫn biên soạn với các nội dung chính như: Mức ô nhiễm tối ưu, cơ chế thị trường và mô hình thỏa thuận mức ô nhiễm tối ưu, định lý Ronald Coase, thuế Pigou,...

   42 p apd 31/01/2019 72 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 4: Định giá môi trường

  Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 4: Định giá môi trường

  Bài giảng Kinh tế môi trường Chương 4 Định giá môi trường do Ngô Văn Mẫn biên soạn với các nội dung chính như: Định giá môi trường và phân tích kinh tế dự án, ảnh hưởng môi trường và các bước dẫn đến định giá ảnh hưởng của môi trường, tổng giá trị kinh tế của tài nguyên môi trường, các phương pháp định giá môi trường, một số vấn...

   52 p apd 31/01/2019 83 0

 • Bài giảng Luật dân sự - Phạm Thị Kim Phượng

  Bài giảng Luật dân sự - Phạm Thị Kim Phượng

  Bài giảng Luật dân sự cung cấp cho người học các kiến thức: Những qui định chung về Luật dân sự, một số chế định cơ bản của Luật dân sự, chế định về tài sản, quyền sở hữu tài sản, chế định về thừa kế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   165 p apd 30/11/2018 94 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 5 - TS. Hoàng Văn Long

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 5 - TS. Hoàng Văn Long

  Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Tổng quan về Phân tích lợi ích chi phí, khung phân tích, phân tích lợi ích chi phí, đánh giá lợi ích cho việc ra quyết định về môi trường, ước lượng chi phí cho việc ra quyết định về môi trường.

   47 p apd 31/10/2018 95 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số