• Bài giảng Luật dân sự - Phạm Thị Kim Phượng

  Bài giảng Luật dân sự - Phạm Thị Kim Phượng

  Bài giảng Luật dân sự cung cấp cho người học các kiến thức: Những qui định chung về Luật dân sự, một số chế định cơ bản của Luật dân sự, chế định về tài sản, quyền sở hữu tài sản, chế định về thừa kế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   165 p apd 30/11/2018 23 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 5 - TS. Hoàng Văn Long

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 5 - TS. Hoàng Văn Long

  Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Tổng quan về Phân tích lợi ích chi phí, khung phân tích, phân tích lợi ích chi phí, đánh giá lợi ích cho việc ra quyết định về môi trường, ước lượng chi phí cho việc ra quyết định về môi trường.

   47 p apd 31/10/2018 30 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 2 - TS. Hoàng Văn Long

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 2 - TS. Hoàng Văn Long

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 2 trình bày về "Mối liên hệ giữa môi trường và kinh tế". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Mối liên kết giữa kinh tế và môi trường, lợi ích và chi phí, cung và cầu, hiệu quả kinh tế và thị trường, khái niệm của Kinh tế phúc lợi và môi trường, các vấn đề tài nguyên và môi trường ở Việt Nam.

   68 p apd 31/10/2018 34 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 3 - TS. Hoàng Văn Long

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 3 - TS. Hoàng Văn Long

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 3 giúp người học hiểu về "Nguyên nhân các vấn đề môi trường: mô hình hóa thất bại thị trường". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Chất lượng môi trường và sự thất bại thị trường, thất bại của thị trường, quyền tài sản, thất bại chính sách, giải pháp kiểm soát suy thoái môi trường và sự can thiệp...

   47 p apd 31/10/2018 28 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 1 - TS. Hoàng Văn Long

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 1 - TS. Hoàng Văn Long

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm liên quan đến kinh tế được sử dụng trong kinh tế môi trường, các khái niệm liên quan đến môi trường, kinh tế môi trường là gì, khái niệm Tăng trưởng và phát triển bền vững, các giải pháp đối với vấn đề môi trường là gì? Phân tích lợi ích chi phí...

   65 p apd 31/10/2018 31 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 7 - TS. Hoàng Văn Long

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 7 - TS. Hoàng Văn Long

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Giới thiệu về tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên tái tạo, Tài nguyên không tạo tạo, khai thác tài nguyên không tái sinh: Lý thuyết về sự cạn kiệt nghiên cứu tài nguyên theo nghành,...

   118 p apd 31/10/2018 30 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 4 - TS. Hoàng Văn Long

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 4 - TS. Hoàng Văn Long

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 4 do TS. Hoàng Văn Long biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Mô hình thị trường và hiệu quả Kinh tế, ô nhiễm tối ưu, tiêu chuẩn phát thải, sử dụng các tiêu chuẩn trong chính sách môi trường, chất lượng môi trường là một hàng hóa.

   108 p apd 31/10/2018 24 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 6 - TS. Hoàng Văn Long

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 6 - TS. Hoàng Văn Long

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về Định giá Tài nguyên và môi trường, các phương pháp định giá, phương pháp tổng giá trị kinh tế (TEV), phương pháp lượng giá ngẫu nhiên (CVM), hệ sinh thái và lượng giá hệ sinh thái, ví dụ về lượng giá hệ sinh thái.

   85 p apd 31/10/2018 23 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 8 - TS. Hoàng Văn Long

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 8 - TS. Hoàng Văn Long

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 8 cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ sở lý thuyết xây dựng chính sách môi trường, xây dựng và đánh giá chính sách môi trường, quản lý nhà nước về môi trường.

   80 p apd 31/10/2018 21 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 9 - TS. Hoàng Văn Long

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 9 - TS. Hoàng Văn Long

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 9 trình bày về "Thực trạng và thách thức về môi trường, kinh tế xanh, tăng trưởng xanh và biến đổi khí hậu ở việt nam". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Hiện trạng môi trường Việt Nam 2011-2015, biến đổi khí hậu, kinh tế Xanh và Tăng trưởng xanh, những thách thức bảo vệ môi trường và định hướng...

   53 p apd 31/10/2018 19 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 6 - TS. Trần Tiến Khai

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 6 - TS. Trần Tiến Khai

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, thiết kế điều tra chọn mẫu, phương pháp xác định cỡ mẫu, thu thập dữ liệu sơ cấp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   67 p apd 31/10/2018 29 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 9 - TS. Trần Tiến Khai

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 9 - TS. Trần Tiến Khai

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 9 trình bày về "Viết đề cương và báo cáo nghiên cứu khoa học". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Đề cương nghiên cứu là gì, cấu trúc và nội dung của đề cương nghiên cứu, viết và trình bày báo cáo khoa học.

   34 p apd 31/10/2018 24 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số