• Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 1 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 1 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

  Bài giảng "Kinh tế vĩ mô 1 - Chương 1: Tổng quan về kinh tế học" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa Kinh tế học, mười nguyên lý Kinh tế học, phân nhánh Kinh tế học, phương pháp nghiên cứu của Kinh tế học, nội dung nghiên cứu của Kinh tế học vĩ mô. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   7 p apd 22/09/2020 4 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 2 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 2 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

  Bài giảng "Kinh tế vĩ mô 1 - Chương 2: Đo lường sản lượng và mức giá" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về hai biến số kinh tế vĩ mô quan trọng; tìm hiểu định nghĩa, nội dung, cách thức đo lường, tầm quan trọng và ứng dụng của từng biến số trên trong đánh giá kinh tế vĩ mô. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p apd 22/09/2020 2 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 3 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 3 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

  Bài giảng "Kinh tế vĩ mô 1 - Chương 3: Sản xuất và tăng trưởng" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu chung về sản xuất và tăng trưởng, năng suất và các nhân tố quyết định năng suất, tăng trưởng kinh tế và chính sách công. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   6 p apd 22/09/2020 2 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 4 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 4 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

  Bài giảng "Kinh tế vĩ mô 1 - Chương 4: Tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống tài chính, tiết kiệm và đầu tư trong hệ thống tài khoản quốc gia, thị trường vốn, các chính sách của chính phủ ảnh hưởng đến thị trường vốn. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   8 p apd 22/09/2020 4 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 5 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 5 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

  Bài giảng "Kinh tế vĩ mô 1 - Chương 5: Thất nghiệp" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu khái niệm thất nghiệp và các thước đo thất nghiệp/việc làm trong nền kinh tế; nghiên cứu các nguyên nhân gây ra thất nghiệp và vai trò của các chính sách công trong việc giảm thất nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi...

   6 p apd 22/09/2020 3 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 6 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 6 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

  Bài giảng "Kinh tế vĩ mô 1 - Chương 6: Tiền tệ và chính sách tiền tệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, chức năng và phân loại tiền, hệ thống tiền tệ và chức năng của NHTƯ, NHTM và quá trình tạo tiền, chính sách tiền tệ và các công cụ kiểm soát cung tiền, lý thuyết về sự ưa thích thanh khoản. Mời các bạn cùng tham khảo để...

   9 p apd 22/09/2020 3 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 7 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 7 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

  Bài giảng "Kinh tế vĩ mô 1 - Chương 7: Tiền tệ và lạm phát" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Tìm hiểu mối quan hệ giữa tiền tệ và lạm phát, giúp sinh viên hiểu được thế nào là thuế lạm phát, xem xét những tác hại của lạm phát trong nền kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   6 p apd 22/09/2020 2 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 8 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 8 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

  Bài giảng "Kinh tế vĩ mô 1 - Chương 8: Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm cơ bản trong nền kinh tế mở, cán cân thanh toán, tỷ giá hối đoái, lý thuyết ngang bằng sức mua, thị trường ngoại hối, các chế độ tỷ giá hối đoái. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   8 p apd 22/09/2020 3 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 9 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 9 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

  Bài giảng "Kinh tế vĩ mô 1 - Chương 9: Tổng cầu và tổng cung" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu chung về những biến động kinh tế trong ngắn hạn, mô hình Tổng cầu – Tổng cung, hai nguyên nhân gây ra biến động kinh tế trong ngắn hạn, hiệu ứng của các chính sách tiền tệ và tài khóa trong ngắn hạn. Mời các bạn cùng tham khảo để...

   13 p apd 22/09/2020 3 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 10 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 10 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

  Bài giảng "Kinh tế vĩ mô 1 - Chương 10: Sự đánh đổi trong ngắn hạn giữa lạm phát và thất nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Đường Phillips và sự đánh đổi trong ngắn hạn giữa lạm phát và thất nghiệp, lạm phát kỳ vọng và sự dịch chuyển của đường Phillips, các cú sốc cung, cái giá của việc cắt giảm lạm phát. Mời các bạn cùng...

   6 p apd 22/09/2020 3 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 11 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 11 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

  Bài giảng "Kinh tế vĩ mô 1 - Chương 11: Một số tranh luận về chính sách kinh tế vĩ mô" đã cung cấp cho người học một số tranh luận chính sách kinh tế vĩ mô quan trọng trong thế giới thực; giúp sinh viên hiểu được những điểm mạnh và yếu của mỗi đề xuất thay đổi chính sách. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   6 p apd 22/09/2020 3 0

 • Ebook Thuyết trình chuyên nghiệp trong kinh doanh: Phần 1

  Ebook Thuyết trình chuyên nghiệp trong kinh doanh: Phần 1

  Sách sẽ hướng dẫn các bạn từ mô tả bảng thông báo đến phân tích sau cuộc thuyết trình một cách hiệu quả, hấp dẫn, Thuyết trình theo nhóm, cho đồng nghiệp, thông tin và thuyết phục những kỹ thuật thích hợp được ứng dụng cho các công tác này và nhiều cuộc thuyết trình khác, Tất cả những cách tưởng tượng, đổi mới và sáng tạo trong sách...

   95 p apd 31/08/2020 30 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số