• Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 - Sổ tay hỏi và đáp: Phần 1

  Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 - Sổ tay hỏi và đáp: Phần 1

  Ngày 20-11-2014 tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về chế độ, chính tài liệu bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện...

   64 p apd 31/01/2020 49 0

 • Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 - Sổ tay hỏi và đáp: Phần 2

  Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 - Sổ tay hỏi và đáp: Phần 2

  Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2016 và thay thế Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 sẽ hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành. tài liệu gồm 146 câu hỏi được chia thành 14 chương nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn đọc muốn tìm hiểu thông tin pháp luật về lĩnh vực này. Mời các bạn cùng tham khảo nội...

   97 p apd 31/01/2020 41 0

 • Hợp đồng lao động và các quy định pháp luật: Phần 1

  Hợp đồng lao động và các quy định pháp luật: Phần 1

  Phần 1 tài liệu Hợp đồng lao động và các quy định pháp luật trình bày nội dung bộ Luật Lao động 2012, Nghị định số 44/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về hợp đồng lao động. Mời các bạn cùng tham khảo.

   50 p apd 31/01/2020 49 0

 • Hợp đồng lao động và các quy định pháp luật: Phần 2

  Hợp đồng lao động và các quy định pháp luật: Phần 2

  Phần 2 tài liệu Hợp đồng lao động và các quy định pháp luật tiếp tục trình bày nội dung của Thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về hợp đồng lao động. Mời các bạn cùng...

   55 p apd 31/01/2020 39 0

 • Các văn bản mới nhất trong Bộ luật lao động 2013 và hướng dẫn thi hành: Phần 1

  Các văn bản mới nhất trong Bộ luật lao động 2013 và hướng dẫn thi hành: Phần 1

  Tài liệu Các văn bản mới nhất trong Bộ luật lao động 2013 và hướng dẫn thi hành: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu bộ luật lao động 2012, những quy định chung, việc làm, hợp đồng lao động, học nghề, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề, đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động...

   83 p apd 31/01/2020 68 0

 • Các văn bản mới nhất trong Bộ luật lao động 2013 và hướng dẫn thi hành: Phần 2

  Các văn bản mới nhất trong Bộ luật lao động 2013 và hướng dẫn thi hành: Phần 2

  Tài liệu Các văn bản mới nhất trong Bộ luật lao động 2013 và hướng dẫn thi hành: Phần 2 trình bày các văn bản pháp luật hướng dẫn bộ luật lao động, nghị định số 55/2013/ND-CP, nghị định số 102/2013/NĐ-CP, thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH, thi hành một số điều của bộ luật lao động về tiền lương,... Để nắm nội dung chi tiết mời các bạn cùng...

   182 p apd 31/01/2020 38 0

 • Ngành dịch vụ Việt Nam - Đánh giá cạnh tranh

  Ngành dịch vụ Việt Nam - Đánh giá cạnh tranh

  Nhằm mục đích đánh giá mức độ và môi trường cạnh tranh của các lĩnh vực dưới góc độ chính sách, pháp luật cạnh tranh của Việt Nam, Cục Quản lý Cạnh tranh xây dựng và hoàn thiện tài liệu Ngành dịch vụ Việt Nam - Đánh giá cạnh tranh dưới đây. Để tìm hiểu thêm về những tiêu chí đánh giá cho ngành dịch vụ, mời các bạn cùng tham khảo tài...

   188 p apd 31/01/2020 61 0

 • Nhật Bản - Thị trường tiềm năng cho xuất khẩu

  Nhật Bản - Thị trường tiềm năng cho xuất khẩu

  Nhằm góp phần vào việc đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, tài liệu Nhật Bản - Thị trường tiềm năng cho xuất khẩu được biên soạn và chia sẻ đến các bạn. Nội dung chủ yếu của tài liệu cung cấp thông tin cơ bản về thị trường Nhật Bản, phân tích hoạt động thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản hiện nay, thực trạng và giải...

   228 p apd 31/01/2020 43 0

 • Hội đồng hợp tác vùng vịnh - Tổng quan thị trường: Phần 1

  Hội đồng hợp tác vùng vịnh - Tổng quan thị trường: Phần 1

  Phần 1 của tài liệu Hội đồng hợp tác vùng vịnh - Tổng quan thị trường sẽ giới thiệu đến bạn một số nội dung về: Tổng quan thị trường hội đồng hợp tác vùng vịnh, hội nhập nội khối và chính sách kinh tế thương mại, các quốc gia thành viên và hoạt động kinh tế thương mại, quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam và các nước thành...

   140 p apd 31/01/2020 60 0

 • Hội đồng hợp tác vùng vịnh - Tổng quan thị trường: Phần 2

  Hội đồng hợp tác vùng vịnh - Tổng quan thị trường: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu Hội đồng hợp tác vùng vịnh - Tổng quan thị trường sẽ tiếp tục chia sẻ về các nội dung như: Cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu sang các nước thành viên hội đồng hợp tác vùng vịnh, nhu cầu nhập khẩu của thị trường GCC, một số vấn đề cần lưu ý khi giao dịch với đối tác GCC, các địa chỉ cơ quan đại...

   88 p apd 31/01/2020 79 0

 • Phát triển bền vững tài nguyên và môi trường biển, hải đảo trên đại bàn tỉnh Bình Thuận - Hệ thống các văn bản pháp luật về quản lý, bảo vệ: Phần 2

  Phát triển bền vững tài nguyên và môi trường biển, hải đảo trên đại bàn tỉnh Bình Thuận - Hệ thống các văn bản pháp luật về quản lý, bảo vệ: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Hệ thống các văn bản pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên và môi trường biển, hải đảo trên đại bàn tỉnh Bình Thuận, phần 2 giới thiệu Hệ thống các văn bản luật về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên và môi trường biển trên địa bàn tỉnh Bình Thuận....

   184 p apd 31/01/2020 71 0

 • Phát triển bền vững tài nguyên và môi trường biển, hải đảo trên đại bàn tỉnh Bình Thuận - Hệ thống các văn bản pháp luật về quản lý, bảo vệ: Phần 1

  Phát triển bền vững tài nguyên và môi trường biển, hải đảo trên đại bàn tỉnh Bình Thuận - Hệ thống các văn bản pháp luật về quản lý, bảo vệ: Phần 1

  Việc tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trong lĩnh vực biển, hải đảo giúp các nhà quản lý thuận lợi trong việc xem xét, áp dụng và thực thi các giải pháp giải quyết các vấn đề mang tính liên ngành, liên vùng, liên kết với cộng đồng các bên liên quan tạo ra các kết quả mong đợi. Phần 1 Tài liệu Hệ thống các văn bản pháp luật...

   218 p apd 31/01/2020 33 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số