• Hỏi đáp và hướng dẫn xây dựng nông thôn mới - Các chính sách quốc gia về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và việc làm 2012: Phần 1

  Hỏi đáp và hướng dẫn xây dựng nông thôn mới - Các chính sách quốc gia về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và việc làm 2012: Phần 1

  Phần 1 tài liệu cung cấp cho người đọc các câu hỏi về: Hướng dẫn xây dựng nông thôn mới theo mục tiêu của chính phủ, bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, kế hoạch hành động thực tiễn các tiêu chí quốc gia về nông thôn mới của các bộ ngành. Mời các bạn cùng tham khảo.

   338 p apd 30/12/2019 12 0

 • Hỏi đáp và hướng dẫn xây dựng nông thôn mới - Các chính sách quốc gia về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và việc làm 2012: Phần 2

  Hỏi đáp và hướng dẫn xây dựng nông thôn mới - Các chính sách quốc gia về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và việc làm 2012: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 tài liệu là các câu hỏi giải đáp các thắc mắc về chính tài liệu quốc gia về nông nghiệp, nông dân, nông thôn mới và việc làm 2012; hỏi đáp về chủ trương, chính tài liệu xây dựng nông thôn mới 2012. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   131 p apd 30/12/2019 13 0

 • Hỏi - Đáp về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: Phần 1

  Hỏi - Đáp về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: Phần 1

  Nội dung tài liệu Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa - Sổ tay hỏi đáp về pháp luật gồm 57 câu hỏi - đáp về các vấn đề liên quan đến chính tài liệu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Từ những câu hỏi cung cấp kiến thức đơn giản đến những câu hỏi cần sự phân tích, lý giải phức tạp hơn, đều trở thành cẩm nang cho các doanh nhân và...

   59 p apd 30/12/2019 14 0

 • Hỏi - Đáp về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: Phần 2

  Hỏi - Đáp về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: Phần 2

  Tài liệu gồm 57 câu hỏi được biên soạn đơn giản, dễ hiểu dưới dạng câu hỏi - trả lời đã bám sát, phản ánh nội dung các điều luật của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Góp phần tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao sự hiểu biết của nhân dân về pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ở nước ta hiện nay. Mời các...

   38 p apd 30/12/2019 12 0

 • Hỏi - Đáp về Luật thương mại năm 2005: Phần 1

  Hỏi - Đáp về Luật thương mại năm 2005: Phần 1

  Luật Thương mại đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 10 tháng 5 năm 1997, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 1998. Đây là văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất từ trước đến nay quy định thống nhất về hoạt động thương mại trên lãnh thổ Việt Nam. Mời các bạn cùng tìm hiểu bộ luật...

   124 p apd 30/12/2019 13 0

 • Hỏi - Đáp về Luật thương mại năm 2005: Phần 2

  Hỏi - Đáp về Luật thương mại năm 2005: Phần 2

  Luật Thương mại năm 1997 đã có những tác động tích cực đến đời sống kinh tế - xã hội của Việt Nam, từng bước đưa hoạt động thương mại vào nề nếp, khuyến khích và phát triển hoạt động thương mại hợp pháp, ngăn chặn và xử lý các hành vi bất hợp pháp gây ảnh hưởng xấu đến môi trường thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo.

   141 p apd 30/12/2019 13 0

 • Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững: Phần 1

  Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững: Phần 1

  Phần 1 của tài liệu Quản lý sự phát triển bền vững cho môi trường (In lần thứ 5) cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các khái niệm chung về phát triển bền vững, định lượng hóa sự phát triển bền vững, các nhóm mục tiêu trong phát triển bền vững, phát triển bền vững ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   186 p apd 30/12/2019 13 0

 • Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững: Phần 2

  Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững: Phần 2

  Phần 2 của tài liệu Quản lý sự phát triển bền vững cho môi trường (In lần thứ 5) cung cấp cho người đọc các kiến thức: Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững bao gồm: Những vấn đề chung về quản lý môi trường, các công cụ pháp luật trong quản lý môi trường, phân tích, đánh giá và quy hoạch môi trường,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   158 p apd 30/12/2019 15 0

 • Cơ chế giải quyết tranh chấp thay thế đối với các quan hệ thương mại ở Việt Nam: Lý luận và thực tiễn - Phần 2

  Cơ chế giải quyết tranh chấp thay thế đối với các quan hệ thương mại ở Việt Nam: Lý luận và thực tiễn - Phần 2

  Phần 2 của tài liệu Lý luận và thực tiễn về cơ chế giải quyết tranh chấp thay thế đối với các quan hệ thương mại ở Việt Nam sẽ tiếp tục trình bày về: Thực trạng và thực tiễn vận hành cơ chế giải quyết tranh chấp thay thế đối với các quan hệ thương mại ở Việt Nam, phương hướng và giải pháp tiếp tục hoàn thiện cơ chế giải quyết...

   163 p apd 30/12/2019 12 0

 • Cơ chế giải quyết tranh chấp thay thế đối với các quan hệ thương mại ở Việt Nam: Lý luận và thực tiễn - Phần 1

  Cơ chế giải quyết tranh chấp thay thế đối với các quan hệ thương mại ở Việt Nam: Lý luận và thực tiễn - Phần 1

  Tài liệu giới thiệu một số vấn đề lý luận chung về cơ chế giải quyết tranh chấp thay thế đối với các quan hệ thương mại như: khái niệm, các yếu tố tác động và quá trình xây dựng, hoàn thiện cơ chế giải quyết. Tài liệu gồm có 3 nội dung chính, phần 1 của tài liệu sẽ trình bày những vấn đề lý luận chung về cơ chế giải quyết tranh...

   96 p apd 30/12/2019 13 0

 • Hỏi đáp pháp luật về chính sách xóa đói giảm nghèo hỗ trợ việc làm: Phần 1

  Hỏi đáp pháp luật về chính sách xóa đói giảm nghèo hỗ trợ việc làm: Phần 1

  Nội dung tài liệu gồm những vấn đề phát sinh trong thực trạng xã hội về xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ việc làm ở thành thị cũng như nông thôn, thể hiện qua các câu hỏi và giải đáp trên cơ sở chính tài liệu, pháp luật của Nhà nước. tài liệu còn hệ thống hóa các văn bản, chính tài liệu của Nhà nước theo từng lĩnh vực cụ thể: Chính tài...

   420 p apd 30/12/2019 12 0

 • Hỏi đáp pháp luật về chính sách xóa đói giảm nghèo hỗ trợ việc làm: Phần 2

  Hỏi đáp pháp luật về chính sách xóa đói giảm nghèo hỗ trợ việc làm: Phần 2

  Tài liệu nêu những vấn đề phát sinh trong thực trạng xã hội về xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ việc làm ở thành thị cũng như nông thôn, thể hiện qua các câu hỏi và giải đáp trên cơ sở chính tài liệu, pháp luật của Nhà nước... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 tài liệu.

   121 p apd 30/12/2019 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số