• Giáo trình Kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính thông dụng: Phần 1

  Giáo trình Kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính thông dụng: Phần 1

  Giáo trình trình bày khái quát về luật văn bản hành chính thông dụng, soạn thảo công văn, soạn thảo tờ trình, soạn thảo báo cáo, soạn thảo biên bản, soạn thảo thông báo. Giáo trình gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sau đây.

   27 p apd 30/09/2019 23 1

 • Giáo trình Kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính thông dụng: Phần 2

  Giáo trình Kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính thông dụng: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 giáo trình gồm nội dung từ chương 4 trở đi, trình bày các vấn đề: Soạn thảo báo cáo, soạn thảo biên bản, soạn thảo thông báo. Giáo trình dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Luật và những ai quan tâm đến vấn đề trên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

   16 p apd 30/09/2019 15 1

 • Giáo trình Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật: Phần 2

  Giáo trình Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật: Phần 2

  Phần 2 giáo trình đề cập đến các vấn đề sau: Soạn thảo văn bản áp dụng pháp luật, soạn thảo văn bản hành chính, kiểm tra, xử lý văn bản pháp luật. Giáo trình là tài liệu phục vụ bổ ích cho sinh viên khoa Luật và bạn đọc quan tâm đến chủ đề văn bản pháp luật.

   135 p apd 30/09/2019 14 2

 • Giáo trình Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật: Phần 1

  Giáo trình Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật: Phần 1

  Giáo trình Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật (Giáo trình đào tạo từ xa) phần 1 gồm 3 chương: Khái quát về xây dựng văn bản pháp luật, hình thức văn bản pháp luật, soạn thảo văn bản pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

   108 p apd 30/09/2019 11 0

 • Giáo trình Công pháp quốc tế: Phần 2

  Giáo trình Công pháp quốc tế: Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình gồm 5 chương sau: Luật biển quốc tế, luật ngoại giao và lãnh sự, giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế, các cơ quan tài phán quốc tế, trách nhiệm pháp lý quốc tế. Mời các bạn tham khảo giáo trình để lấy đầy đủ thông tin phục vụ học tập và nghiên cứu.

   61 p apd 30/09/2019 11 0

 • Giáo trình Công pháp quốc tế: Phần 1

  Giáo trình Công pháp quốc tế: Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Công pháp quốc tế" (Giáo trình đào tạo từ xa) đề cập đến 6 chương đầu: Khái niệm lịch sử phát triển và nguồn của luật quốc tế, các nguyên tắc cơ bản và chủ thể của luật quốc tế, luật điều ước quốc tế, dân cư và lãnh thổ trong luật quốc tế.

   71 p apd 30/09/2019 10 0

 • Giáo trình Quản trị dự án đầu tư - TS. Võ Ngàn Thơ

  Giáo trình Quản trị dự án đầu tư - TS. Võ Ngàn Thơ

  Hoạt động đầu tư là quá trình sử dụng các nguồn lực về tài chính, lao động, tài nguyên thiên nhiên và các tài sản vật chất khác nhằm trực tiếp hoặc gián tiếp tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng các cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế. Xuất phát từ phạm vi phát huy tác dụng của các kết quả đầu tư, có thể có những...

   185 p apd 30/09/2019 12 0

 • Giáo trình Thống kê doanh nghiệp - GS.TS Bùi Xuân Phong

  Giáo trình Thống kê doanh nghiệp - GS.TS Bùi Xuân Phong

  Cùng tham khảo Giáo trình Thống kê doanh nghiệp của GS.TS Bùi Xuân Phong có kết cấu nội dung gồm 2 phần với 11 chương đề cập đến những kiến thức thiết thực về thống kê doanh nghiệp. Phần 1: trình bày về thống kê nguyên lý; phần 2: trình bày về thống kê hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

   232 p apd 30/09/2019 7 0

 • Một số ý kiến về chất lượng báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

  Một số ý kiến về chất lượng báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

  Bài viết này tập trung tìm hiểu đánh giá chất lượng báo cáo tài chính các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay và đưa ra một số giải pháp để góp phần nâng cao chất lượng BCTC DNNVV nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng của các đối tượng khác nhau trong điều kiện nền kinh tế phát triển và hội nhập sâu rộng.

   12 p apd 30/09/2019 8 0

 • Ảnh hưởng của ước tính kế toán tài sản cố định hữu hình đến báo cáo tài chính doanh nghiệp

  Ảnh hưởng của ước tính kế toán tài sản cố định hữu hình đến báo cáo tài chính doanh nghiệp

  BCTC thể hiện thực trạng tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc ra quyết định quản lý phụ thuộc chủ yếu vào thông tin BCTC được đưa ra vào thời điểm quyết định lập BCTC.Trong khi đó, thông tin tài chính phụ thuộc nhiều vào các ước tính kế toán.TSCĐ hữu hình chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng tài sản của doanh...

   5 p apd 30/09/2019 9 0

 • Thực trạng sử dụng các công cụ phòng vệ thương mại của các doanh nghiệp Việt Nam

  Thực trạng sử dụng các công cụ phòng vệ thương mại của các doanh nghiệp Việt Nam

  Bài viết đưa ra thực trạng việc sử dụng các công cụ phòng vệ thương mại này và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các công cụ phòng vệ thương mại cho các doanh nghiệp hiện nay.

   9 p apd 30/09/2019 5 0

 • Một số yếu tố tác động tới quy mô giao dịch của trái phiếu doanh nghiệp niêm yết

  Một số yếu tố tác động tới quy mô giao dịch của trái phiếu doanh nghiệp niêm yết

  Nghiên cứu đã xây dựng mô hình kinh tế lượng về một số yếu tố tác động đến quy mô giao dịch của TPDN niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Kết quả kiểm định cho thấy tuổi của trái phiếu, biến động lợi nhuận và quy mô phát hành là những yếu tố có tác động rõ rệt tới quy mô giao dịch của TPDN niêm yết.

   10 p apd 30/09/2019 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số