• Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 6 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 6 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng "Quản trị dự án phần mềm - Bài 6: Giai đoạn thực hiện" cung cấp cho người học các kiến thức: Các công việc và các tài liệu trong giai đoạn thực hiện, quản lý lập trình, chuẩn bị trước khi vào lập trình, quản lý mua sắm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p apd 30/11/2018 11 0

 • Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 7 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 7 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng "Quản trị dự án phần mềm - Bài 7: Giai đoạn kiểm thử chấp nhận" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểm thử chấp nhận, vai trò của người quản lý, các công việc cần thực hiện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p apd 30/11/2018 7 0

 • Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 8 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 8 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng "Quản trị dự án phần mềm - Bài 8: Giai đoạn kiểm thử" cung cấp cho người học các kiến thức: Các công việc và các tài liệu trong giai đoạn thực hiện, quản lý lập trình, chuẩn bị trước khi vào lập trình, các công đoạn trong lập trình,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p apd 30/11/2018 7 0

 • Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 9 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 9 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng "Quản trị dự án phần mềm - Bài 9: Giai đoạn vận hành" trình bày mục tiêu vận hành phần mềm, vận hành phần mềm, bảo trì phần mềm, mở rộng phần mềm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p apd 30/11/2018 8 0

 • Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 10 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 10 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng "Quản trị dự án phần mềm - Bài 10: Ước lượng dự án" cung cấp cho người học các kiến thức: Độ đo phần mềm - LOC, FP và các độ đo dẫn xuất, ước lượng, khâu yếu nhất của quản trị dự án. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   18 p apd 30/11/2018 11 0

 • Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 11 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 11 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng "Quản trị dự án phần mềm - Bài 11: Lịch trình dự án" cung cấp cho người học các kiến thức: Các phương pháp lập kế hoạch, system plan/project plan, phương pháp luận về lập lịch trình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   29 p apd 30/11/2018 12 0

 • Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 12 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 12 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng "Quản trị dự án phần mềm - Bài 12: Quản lý rủi ro" trình bày các kiến thức: Đặc điểm của rủi ro, rủi ro trong phát triển phần mềm, ba loại rủi ro, nhận diện rủi ro, rủi ro về môi trường phát triển,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p apd 30/11/2018 4 0

 • Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 13 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 13 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng "Quản trị dự án phần mềm - Bài 13: Quản lý chất lượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Quan niệm về chất hoạt động cải thiện chất lượng phần mềm, chuẩn hóa đối với quản lý chất lượng phần mềm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p apd 30/11/2018 9 0

 • Bài giảng Kinh tế học: Chương 4 - Trương Thiên Hòa

  Bài giảng Kinh tế học: Chương 4 - Trương Thiên Hòa

  Bài giảng "Kinh tế học - Chương 4: Lý thuyết về sản xuất và chi phí sản xuất" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm, phối hợp đầu vào tối ưu, các dạng chi phí tổng, các dạng chi phí đơn vị, mức sản lượng tối ưu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p apd 30/11/2018 9 0

 • Bài giảng Kinh tế học: Chương 5 - Trương Thiên Hòa

  Bài giảng Kinh tế học: Chương 5 - Trương Thiên Hòa

  Bài giảng "Kinh tế học - Chương 5: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo và thị trường độc quyền hoàn hảo" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc điểm của thị trường, đặc điểm doanh nghiệp trong thị trường, hành vi của doanh nghiệp trong ngắn hạn, đặc điểm của thị trường, đặc điểm doanh nghiệp trong thị trường, hành vi của doanh nghiệp...

   24 p apd 30/11/2018 7 0

 • Bài giảng Kinh tế học: Chương 1 - Trương Thiên Hòa

  Bài giảng Kinh tế học: Chương 1 - Trương Thiên Hòa

  Bài giảng "Kinh tế học - Chương 1: Khái quát về kinh tế học đại cương" cung cấp cho người học các kiến thức: Lợi ích của Kinh tế học, khái niệm kinh tế học và ba câu hỏi cơ bản, đường giới hạn khả năng sản xuất vài chi phí cơ hội, phân loại kinh tế học, các mô hình kinh tế,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p apd 30/11/2018 8 0

 • Bài giảng Kinh tế học: Chương 3 - Trương Thiên Hòa

  Bài giảng Kinh tế học: Chương 3 - Trương Thiên Hòa

  Bài giảng "Kinh tế học - Chương 3: Lý thuyết về sự lựa chọn của người tiêu dùng" cung cấp cho người học các kiến thức: Hữu dụng (Lợi ích), cân bằng tiêu dùng, đường bàng quan (Đường đẳng ích), đường ngân sách, cân bằng tiêu dùng (I nhất định, TU max). Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p apd 30/11/2018 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số