• Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Quản lý phạm vi

  Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Quản lý phạm vi

  Bài giảng "Quản lý dự án phần mềm: Quản lý phạm vi" cung cấp cho người học các kiến thức: Phạm vi (scope), quản lý phạm vi, công việc định nghĩa phạm vi (yêu cầu), tiến hành cam kết, phân tích khả thi,... Mời các bạn cùng tham khảo nôi dung chi tiết.

   25 p apd 29/07/2020 5 0

 • Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Quản lý thời gian

  Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Quản lý thời gian

  Bài giảng "Quản lý dự án phần mềm: Quản lý thời gian" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa các công việc, ước tính thời gian cho công việc, sắp xếp trình tự các công việc, ước tính thời gian cho dự án,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p apd 29/07/2020 4 0

 • Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Quản lý chi phí

  Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Quản lý chi phí

  Bài giảng "Quản lý dự án phần mềm: Quản lý chi phí" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, tiến trình ước tính kinh phí, financial models, tiến trình kiễm soát kinh phí dự án,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p apd 29/07/2020 5 0

 • Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Quản lý chất lượng

  Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Quản lý chất lượng

  Bài giảng "Quản lý dự án phần mềm: Quản lý chất lượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Chất lượng phần mềm, quản lý chất lượng, hoạch định chất lượng, bảo đảm chất lượng (Q.Assurance),... Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p apd 29/07/2020 6 0

 • Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Quản lý rủi ro

  Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Quản lý rủi ro

  Bài giảng "Quản lý dự án phần mềm: Quản lý rủi ro" cung cấp cho người học các kiến thức: Tiến trình xác định rủi ro, tiến trình phân tích & đánh giá rủi ro, tiến trình giám sát & đối phó rủi ro,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p apd 29/07/2020 5 0

 • Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Quản lý nhân lực

  Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Quản lý nhân lực

  Bài giảng "Quản lý dự án phần mềm: Quản lý nhân lực" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổ chức nhân lực cho dự án, phát triễn nhân lực, các kỹ năng của Proj.Manager,...Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p apd 29/07/2020 4 0

 • Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Quản lý tổng thể

  Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Quản lý tổng thể

  Bài giảng "Quản lý dự án phần mềm: Quản lý tổng thể" cung cấp cho người học các kiến thức: Quản lý tổng thể, nguyên lý W5HH, cấu trúc tổng thể của một dự án, khởi động dự án, lập kế hoạch dự án,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   30 p apd 29/07/2020 5 0

 • Bài giảng Toán tài chính - Chương 1: Toán cho tài chính

  Bài giảng Toán tài chính - Chương 1: Toán cho tài chính

  Bài giảng "Toán tài chính - Chương 1: Toán cho tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Dãy số, chuỗi số, lãi đơn, lãi gộp, giá trị hiện tại ròng và tỷ lệ hoàn vốn nội bộ, mối liên hệ giữa lãi suất và giá của trái phiếu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   168 p apd 29/07/2020 5 0

 • Bài giảng Toán tài chính - Chương 2: Đạo hàm và ứng dụng

  Bài giảng Toán tài chính - Chương 2: Đạo hàm và ứng dụng

  Bài giảng "Toán tài chính - Chương 2: Đạo hàm và ứng dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ số góc của đường cong và đạo hàm, ứng dụng của đạo hàm, hàm cận biên, hàm bình quân, tối ưu hàm một biến, các điểm cực trị,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   95 p apd 29/07/2020 6 0

 • Bài giảng Toán tài chính - Chương 3: Hàm nhiều biến

  Bài giảng Toán tài chính - Chương 3: Hàm nhiều biến

  Bài giảng "Toán tài chính - Chương 3: Hàm nhiều biến" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm hàm hai biến, tập xác định hàm hai biến, khái niệm hàm ba biến, đồ thị hàm một biến, hàm nhiều biến trong kinh tế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   111 p apd 29/07/2020 5 0

 • Bài giảng Toán tài chính - Chương 4: Tích phân và ứng dụng

  Bài giảng Toán tài chính - Chương 4: Tích phân và ứng dụng

  Bài giảng "Toán tài chính - Chương 4: Tích phân và ứng dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa nguyên hàm, tích phân bất định, công thức nguyên hàm cơ bản, tích phân hàm mũ, phương trình vi phân,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   111 p apd 29/07/2020 4 0

 • Bài giảng Toán tài chính - Chương 5a: Đại số tuyến tính và ứng dụng

  Bài giảng Toán tài chính - Chương 5a: Đại số tuyến tính và ứng dụng

  Bài giảng "Toán tài chính - Chương 5a: Đại số tuyến tính và ứng dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Quy hoạch tuyến tính 2 biến, ma trận, giải hệ phương trình - phương pháp khử, định thức, ma trận nghịch đảo và phân tích input/output, tự tương quan và hồi qui tuyến tính đơn biến. Mời các bạn cùng tham khảo.

   106 p apd 29/07/2020 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số