• Ebook Quan trường hiện hình ký (Tập 1): Phần 2

  Ebook Quan trường hiện hình ký (Tập 1): Phần 2

  Quan trường hiện hình ký thuật lại chuyện cũ về việc lấy lòng, ràng buộc, lừa dối, xấu xa, đề nén nhau, lại gồm cả việc sỹ nhân nóng ruột làm quan cho tới chuyện kín trong phòng the của quan lại. Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giới thiệu nội dung từ hồi 11 đến hồi 22. Mời các bạn tham khảo.

   236 p apd 31/05/2018 6 0

 • Ebook Quan trường hiện hình ký (Tập 2): Phần 2

  Ebook Quan trường hiện hình ký (Tập 2): Phần 2

  Quan trường hiện hình ký lấy việc phê phán sự đen tối trong quan trường cuối đời Thanh làm chủ đề, miêu tả việc tham ô những nhiễu, không quan tâm tới nổi cục khổ của dân chúng, độc đoán chuyên quyền, đè nén dân chủ. Mời các bạn tham khảo từ hồi 32 tới hồi 42 qua phần 2 cuốn sách.

   236 p apd 31/05/2018 6 0

 • Ebook Những ngày thứ ba với thầy Morrie: Phần 1

  Ebook Những ngày thứ ba với thầy Morrie: Phần 1

  Phần 1 ebook, câu chuyện bắt đầu từ "Khoá học cuối đời của vị giáo sư già của tôi diễn ra mỗi tuần một buổi tại nhà ông bên cạnh cửa sổ phòng đọc sách, nơi ông có thể nhìn ngắm một cây dâm-bụt, rụng lá đỏ hồng..." Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   38 p apd 31/05/2018 7 0

 • Ebook Những ngày thứ ba với thầy Morrie: Phần 2

  Ebook Những ngày thứ ba với thầy Morrie: Phần 2

  Phần 2 ebook, câu chuyện bắt đầu từ "Chương trình truyền hình "Nightline" làm một chương tiếp theo về thày Morrie, một phần vì chương trình đầu tiên rất ăn khách..." Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   62 p apd 31/05/2018 4 0

 • Ebook Từ giữa trưa đến buổi hoàng hôn: Phần 1

  Ebook Từ giữa trưa đến buổi hoàng hôn: Phần 1

  Phần 1 ebook gồm các nội dung: Hoàng hôn của đời người, khảo sát những mô hình phổ quát, những khủng hoảng tuổi trưởng thành hay các thời kỳ chuyển tiếp, những nhiệm vụ phát triển tuổi trung niên,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   98 p apd 31/05/2018 8 0

 • Ebook Từ giữa trưa đến buổi hoàng hôn: Phần 2

  Ebook Từ giữa trưa đến buổi hoàng hôn: Phần 2

  Phần 2 ebook gồm các nội dung: Tìm hiểu về sự tức giận, sự phát triển và hợp nhất giới tính, tuổi mãn kinh và khi bắt đầu suy yếu, tiến đến linh đạo tuổi trung niên,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   158 p apd 31/05/2018 7 0

 • Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 1 - Chế Ngọc Hà

  Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 1 - Chế Ngọc Hà

  Bài giảng "Thống kê trong kinh doanh và kinh tế - Chương 1: Khái niệm tổng quát" cung cấp cho người học các kiến thức: Thống kê là gì, một số khái niệm thường dùng, các loại thang đo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p apd 31/05/2018 7 0

 • Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 2 - Chế Ngọc Hà (tt)

  Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 2 - Chế Ngọc Hà (tt)

  Bài giảng "Thống kê trong kinh doanh và kinh tế - Chương 2: Thu thập và trình bày dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tổ thống kê, trình bày dữ liệu bằng bảng, trình bày bằng đồ thị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   23 p apd 31/05/2018 8 0

 • Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 3 - Chế Ngọc Hà

  Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 3 - Chế Ngọc Hà

  Bài giảng "Thống kê trong kinh doanh và kinh tế - Chương 3: Tóm tắt dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Số đo độ tập trung, số đo độ phân tán. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   19 p apd 31/05/2018 9 0

 • Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 2 - Chế Ngọc Hà

  Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 2 - Chế Ngọc Hà

  Bài giảng "Thống kê trong kinh doanh và kinh tế - Chương 2: Thu thập và trình bày dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu các loại dữ liệu, một số phương pháp thu thập dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p apd 31/05/2018 6 0

 • Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Mở đầu - Chế Ngọc Hà

  Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Mở đầu - Chế Ngọc Hà

  Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Mở đầu giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   6 p apd 31/05/2018 7 0

 • Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 3 - Chế Ngọc Hà (tt)

  Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 3 - Chế Ngọc Hà (tt)

  Bài giảng "Thống kê trong kinh doanh và kinh tế - Chương 3: Ước lượng tham số" trình bày các nội dung: Khái niệm, ước lượng trung bình, ước lượng tỷ lệ, ước lượng phương sai, cỡ mẫu trong ước lượng, ước lượng hai trung bình, ước lượng hai tỷ lệ.

   17 p apd 31/05/2018 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số