• Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 9 - Lạm phát

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 9 - Lạm phát

  Nội dung chương 9 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Lạm phát", cụ thể như: Khái niệm và đo lường, các nguyên nhân gây ra lạm phát, tác động của lạm phát,..Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p apd 29/09/2018 6 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 1 - Khái quát về kinh tế học vĩ mô

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 1 - Khái quát về kinh tế học vĩ mô

  Chương 1 giúp người học hiểu về "Khái quát về kinh tế học vĩ mô". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Tổng quan về kinh tế học, kinh tế vĩ mô là gì, hệ thống kinh tế vĩ mô, mục tiêu và công cụ điều tiết trong kinh tế vĩ mô,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p apd 29/09/2018 7 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 2 - Đo lường các biến số kinh tế vĩ mô

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 2 - Đo lường các biến số kinh tế vĩ mô

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 2 Đo lường các biến số kinh tế vĩ mô cung cấp cho người học các kiến thức: Tầm quan trọng của việc đo lường các biến số, thu nhập và chi tiêu của một nền kinh tế, tổng sản phẩm trong nước, khái niệm GDP, các phương pháp tính GDP,...

   65 p apd 29/09/2018 10 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 5 - Thất nghiệp

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 5 - Thất nghiệp

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 5 "Thất nghiệp". Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Khái niệm và đo lường, thị trường lao động, phân loại thất nghiệp, tác động của thất nghiệp,...

   27 p apd 29/09/2018 4 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 3 - Tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài chính

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 3 - Tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài chính

  Nội dung chương 3 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài chính", cụ thể như: Hệ thống tài chính trong nền kinh tế thị trường, thị trường vốn vay, mô hình cung cầu trên thị trường vốn vay,...

   44 p apd 29/09/2018 6 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 4 - Tăng trưởng kinh tế

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 4 - Tăng trưởng kinh tế

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô Chương 4 giúp người học hiểu về "Tăng trưởng kinh tế". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Khái niệm và đo lường tăng trưởng kinh tế, hiệu ứng đuổi kịp, ý nghĩa của tăng trưởng kinh tế, phân biệt tăng trưởng và phát triển kinh tế, tăng trưởng kinh tế trên thế giới,...

   32 p apd 29/09/2018 6 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 6 - Tổng cầu và tổng cung

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 6 - Tổng cầu và tổng cung

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 6 "Tổng cầu và tổng cung" trình bày các nội dung sau: Thiết lập mô hình AD – AS, dùng mô hình AD – AS để nghiên cứu biến động KT trong ngắn hạn và dài hạn, tập trung quan sát 2 yếu tố: Sản lượng (Y-đo bằng GDPr) và mức giá P,...

   38 p apd 29/09/2018 5 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 10 - Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 10 - Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở

  Chương 10 giúp người học hiểu về "Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Nền kinh tế đóng và nền kinh tế mở, sơ lược về lý thuyết thương mại quốc tế, cán cân thanh toán quốc tế, tỷ giá hối đoái, phân loại tỷ giá hối đoái thực tế,....

   53 p apd 29/09/2018 6 0

 • Bài giảng Lý thuyết về chi tiêu cho tiêu dùng và đầu tư - Trương Quang Hùng

  Bài giảng Lý thuyết về chi tiêu cho tiêu dùng và đầu tư - Trương Quang Hùng

  Nội dung bài giảng trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Lý thuyết về chi tiêu cho tiêu dùng và đầu tư", cụ thể như: Giả thuyết tiêu dùng của J. M. Keynes, fisher và sự lựa chọn tiêu dùng liên thời gian, thu nhập kỳ vọng và chi tiêu tiêu dùng, lãi suất thực và chi tiêu tiêu dùng, đầu tư cố định kinh doanh

   22 p apd 29/09/2018 4 0

 • Bài giảng Mô hình IS-LM - Trương Quang Hùng

  Bài giảng Mô hình IS-LM - Trương Quang Hùng

  Bài giảng Mô hình IS-LM do Trương Quang Hùng biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Cơ cấu của mô hình IS-LM, thị trường hàng hóa và đường IS, đường tổng cầu, cân bằng thị trường tiền tệ, thị trường tiền tệ và đường LM,...

   47 p apd 29/09/2018 6 0

 • Bài giảng Lý thuyết về cầu tiền - Trương Quang Hùng

  Bài giảng Lý thuyết về cầu tiền - Trương Quang Hùng

  Bài giảng này tập trung vào 2 vấn đề chính như: Cầu tiền được quyết định như thế nào, cần tiền có ổn định theo thời gian không. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng giảng.

   15 p apd 29/09/2018 4 0

 • Bài giảng Tiền và Ngân hàng - Trương Quang Hùng

  Bài giảng Tiền và Ngân hàng - Trương Quang Hùng

  Bài giảng giúp người học hiểu về "Tiền và Ngân hàng". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: tiền là gì, chức năng của tiền, đo lường tiền, các tác nhân chính trong quá trình cung tiền, ngân hàng thương mại, bảng cân đối tài sản của ngân hàng thương mại,...

   50 p apd 29/09/2018 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số