• Hỏi - Đáp về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: Phần 1

  Hỏi - Đáp về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: Phần 1

  Thuế nhập khẩu là một loại thuế mà một quốc gia hay vùng lãnh thổ đánh vào hàng hóa có nguồn gốc từ nước ngoài trong quá trình nhập khẩu. Khi phương tiện vận tải đến cửa khẩu biên giới thì các công chức hải quan sẽ tiến hành kiểm tra hàng hóa so với khai báo trong tờ khai hải quan đồng thời tính số thuế nhập khẩu phải thu theo các công thức...

   51 p apd 30/12/2019 6 0

 • Hỏi - Đáp về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: Phần 2

  Hỏi - Đáp về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 tài liệu cung cấp cho người đọc những quy định của nhà nước về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu bao gồm: Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Nghị định số 100/2004/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế; Thông tư số 41-2004/TT-BTC hướng dẫn thi hành nghị định số 100/2004/NĐ-CP,......

   106 p apd 30/12/2019 7 0

 • Hỏi - Đáp về quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân: Phần 1

  Hỏi - Đáp về quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân: Phần 1

  Quyền con người đã được quy định cụ thể trong hàng trăm văn kiện pháp luật quốc tế và trở thành một hệ thống tiêu chuẩn pháp lý toàn cầu, được các quốc gia trong đó có Việt Nam, cam kết tôn trọng và thực hiện. Phần 1 tài liệu giới thiệu các câu hỏi về khái lược về quyền con người, luật nhân quyền quốc tế và cơ chế của Liên hợp...

   114 p apd 30/12/2019 6 0

 • Hỏi - Đáp về quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân: Phần 2

  Hỏi - Đáp về quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 tài liệu trình bày nội dung khái quát của một số quyền con người cơ bản theo pháp luật quốc tế và Việt Nam; khái quát về lịch sử, quan điểm và chính tài liệu về nhân quyền ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   139 p apd 30/12/2019 7 0

 • Hỏi - Đáp một số nội dung công tác cải cách hành chính: Phần 2

  Hỏi - Đáp một số nội dung công tác cải cách hành chính: Phần 2

  Cải cách hành chính là tiền đề để xây dựng một nền hành chính công chuyên nghiệp, hiện đại, vận hành thông suốt và hiệu quả, bảo đảm kỷ cương hành chính, hướng tới mục đích là phục vụ người dân tốt hơn và cũng là yêu cầu của một nền hành chính hiện đại. Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này qua phần 2 tài liệu.

   162 p apd 30/12/2019 7 0

 • Hỏi - Đáp một số nội dung công tác cải cách hành chính: Phần 1

  Hỏi - Đáp một số nội dung công tác cải cách hành chính: Phần 1

  Tài liệu trình bày một số nội dung cơ bản trong công tác cải cách hành chính như cải cách thể chế nền hành chính; đổi mới tổ chức bộ máy và hoàn thiện quy chế hoạt động của hệ thống hành chính; xây dựng chế độ công vụ và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ và phẩm chất đạo đức. Mời các bạn tham khảo phần 1 tài liệu.

   151 p apd 30/12/2019 5 0

 • Quyền sống và hình phạt tử hình: Phần 1

  Quyền sống và hình phạt tử hình: Phần 1

  Quyền sống là một quyền cơ bản trong chế định về quyền con người, quyền công dân được ghi nhận trong luật nhân quyền quốc tế và chính thức được ghi nhận trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này qua nội dung tài liệu được chia sẻ dưới đây.

   135 p apd 30/12/2019 6 0

 • Quyền sống và hình phạt tử hình: Phần 2

  Quyền sống và hình phạt tử hình: Phần 2

  Tài liệu giới thiệu tới bạn đọc những nội dung cơ bản về quyền sống và hình phạt tử hình từ góc độ phân tích của các nhà nghiên cứu, các nhà luật học của Việt Nam và nước ngoài trong khuôn khổ Hội thảo: Quyền sống trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam do Viện Chính tài liệu công và Pháp luật phối hợp với Trung tâm Nhân quyền Na...

   165 p apd 30/12/2019 5 0

 • Cải cách tư pháp ở Việt Nam trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền: Phần 1

  Cải cách tư pháp ở Việt Nam trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền: Phần 1

  Tài liệu Giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền và cải cách tư pháp ở Việt Nam: Phần 1 trình bày những nội dung chính sau: Những vấn đề chung về cải cách tư pháp, những vấn đề về cải cách tư pháp trong lĩnh vực tư pháp hình sự,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

   376 p apd 30/12/2019 5 0

 • Cải cách tư pháp ở Việt Nam trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền: Phần 2

  Cải cách tư pháp ở Việt Nam trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền: Phần 2

  Tài liệu Giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền và cải cách tư pháp ở Việt Nam: Phần 2 tiếp tục trình bày những vấn đề về cải cách tư pháp trong lĩnh vực tư pháp dân sự, những vấn đề về cải cách tư pháp trong lĩnh vực tố tụng kinh tế, lao động, đất đai, giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất tại tòa hành chính trong bối cảnh cải...

   152 p apd 30/12/2019 5 0

 • Giáo trình Kỹ năng công chứng: Phần 1

  Giáo trình Kỹ năng công chứng: Phần 1

  Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, giảng dạy của học viên và giảng viên, Học viện Tư pháp đã tổ chức biên soạn cuốn giáo trình "Kỹ năng công chứng" với nội dung và cơ cấu cho phù hợp với mục đích, yêu cầu đào tạo và những thay đổi của pháp luật. Phần 1 của giáo trình sẽ giới thiệu những những vấn đề cơ bản nhất về công chứng viên và...

   170 p apd 30/12/2019 7 0

 • Giáo trình Kỹ năng công chứng: Phần 2

  Giáo trình Kỹ năng công chứng: Phần 2

  Giáo trình Kỹ năng công chứng: Phần 2 tiếp tục giới thiệu một cách hệ thống các kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản của công chứng viên khi giải quyết yêu cầu công chứng kể từ khi tiếp nhận hồ sơ đến khi hoàn tất thủ tục ký công chứng và đưa vào lưu trữ, kỹ năng công chứng một số hợp đồng, giao dịch cụ, chi tiết quy trình giải quyết các loại...

   305 p apd 30/12/2019 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số