• Ebook Tư duy triệu phú - Chương trình 90 ngày thiết lập sự thịnh vượng: Phần 1

  Ebook Tư duy triệu phú - Chương trình 90 ngày thiết lập sự thịnh vượng: Phần 1

  Phần 1 ebook có nội dung một nửa chặng đường của chương trình 90 ngày thiết lập sự thịnh vượng. Chương trình này được thiết kế để bạn cài đặt lại chính mình sẵn sàng thành công. Mỗi ngày của bạn là mỗi chủ đề khác nhau giúp bạn cập nhật bản thân đồng thời sau quá trình 90 ngày bạn sẽ tự nhận thấy bản thân đã ngấm dần thói quen,...

   60 p apd 30/11/2018 1 0

 • Ebook Tư duy triệu phú - Chương trình 90 ngày thiết lập sự thịnh vượng: Phần 2

  Ebook Tư duy triệu phú - Chương trình 90 ngày thiết lập sự thịnh vượng: Phần 2

  Tiếp nối phần 1 ebook "Tư duy triệu phú - Chương trình 90 ngày thiết lập sự thịnh vượng" phần 2 gồm 45 ngày còn lại trong chương trình 90 ngày, sau khi hoàn thành 45 ngày đầu hẳn bạn đã hình thành một vài thói quen, cách nghĩ và chắc hẳn là những thói quen giúp bạn hạnh phúc hơn, bình an và trải nghiệm đáng kể về tài chính nhờ lối tư duy triệu phú....

   49 p apd 30/11/2018 1 0

 • Ebook Phát triển bền vững chăm sóc sức khỏe ở miền núi: Phần 1

  Ebook Phát triển bền vững chăm sóc sức khỏe ở miền núi: Phần 1

  Ebook "Phát triển bền vững chăm sóc sức khỏe ở miền núi" để phát triển bền vừng thì phải có sức khỏe, nội dung nói lên mối quan hệ qua lại giữa phát triển bền vững và công tác chăm sóc sức khỏe cho toàn dần miền núi. Phần 1 ebook có kết cấu nội dung gồm 1 chương trình bày về: Đại cương về miền núi, định nghĩa phát triển bền vững ờ...

   103 p apd 30/11/2018 1 0

 • Ebook Phát triển bền vững chăm sóc sức khỏe ở miền núi: Phần 2

  Ebook Phát triển bền vững chăm sóc sức khỏe ở miền núi: Phần 2

  Tiếp nối phần 1 ebook, phần 2 có kết cấu nôi dung gồm: Phần 2 chăm sóc súc khỏe trẻ em miền núi và phần 3 kết luận. Lần lượt phần 2 trình bày về: Công tác chăm sóc sức khỏe ở miền núi, chăm sóc sức khỏe ban đầu, công tác chữa bệnh ở miền núi, tổ chức y tế miền. Mời các bạn tham khảo tiếp phần 2 ebook để nắm rõ nội dung chi tiết.

   88 p apd 30/11/2018 0 0

 • Ebook Nghệ thuật nói trước công chúng: Phần 1 - Dale Carnegie

  Ebook Nghệ thuật nói trước công chúng: Phần 1 - Dale Carnegie

  Trong cuốn sách Nghệ thuật nói trước công chúng, tác giả sẽ chỉ cho bạn các bước chi tiết để có thể tạo ra một bài thuyết trình ấn tượng, mở ra nhiều cơ hội cho bạn. Qua đó giúp bạn quy phục lòng người, chinh phục thành công. Phần 1 của cuốn sách Dale Carnegie sẽ chỉ cho bạn cách làm thế nào để phát huy tính tự chủ, lấy lại sự tự tin và...

   104 p apd 30/11/2018 1 0

 • Ebook Nghệ thuật nói trước công chúng: Phần 2 - Dale Carnegie

  Ebook Nghệ thuật nói trước công chúng: Phần 2 - Dale Carnegie

  Cuốn sách Nghệ thuật nói trước công chúng đưa ra nhiều cách có giá trị thực tiễn trong việc cảm hóa những người đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của bạn như: Bạn bè, khách hàng, đồng nghiệp và cấp trên của bạn... Những kiến thức trong cuốn sách này đã được hơn một triệu học sinh các khóa học Dale Carnegie nổi tiếng thế giới đào tạo...

   93 p apd 30/11/2018 2 0

 • Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Mở đầu - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Mở đầu - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Mở đầu cung cấp cho người học những thông tin cơ bản về môn học, mô tả vắn tắt và nội dung dự kiến môn học, phương pháp đánh giá môn học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p apd 30/11/2018 10 0

 • Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 1 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 1 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng "Quản trị dự án phần mềm - Bài 1: Phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức: Phần mềm và đặc tính phần mềm, các qui trình phát triển phần mềm, dự án phần mềm và quản trị dự án phần mềm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   22 p apd 30/11/2018 9 0

 • Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 2 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 2 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng "Quản trị dự án phần mềm - Bài 2: Dự án phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức: Thế nào là dự án CNTT, sự cần thiết phải quản trị dự án, nguyên nhân thất bại của các dự án phần mềm, phổ của quản trị dự án và nội dung quản trị dự án,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p apd 30/11/2018 9 0

 • Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 3 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 3 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng "Quản trị dự án phần mềm - Bài 3: Giai đoạn xác định" cung cấp cho người học các kiến thức: Mục đích, các loại tài liệu, đề cương dự án, hồ sơ nghiên cứu khả thi, tài liệu yêu cầu, danh sách rủi ro, kế hoạch ban đầu, đề xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p apd 30/11/2018 10 0

 • Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 4 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 4 - Đào Kiến Quốc

  Mục tiêu của bài giảng là cung cấp các kiến thức giúp người học xác định hệ thống phải làm gì, hình dung được ở một mức độ nhất định các chức năng của hệ thống sẽ được thực hiện như thế nào. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   9 p apd 30/11/2018 11 0

 • Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 5 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 5 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng "Quản trị dự án phần mềm - Bài 5: Giai đoạn thiết kế" trình bày mục tiêu của giai đoạn thiết kế, các công việc cần thực hiện, tài liệu đặc tả thiết, chấp nhận dự án, ước lượng tinh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p apd 30/11/2018 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số