• Bài giảng Quy hoạch đô thị và khu dân cư nông thôn - Trần Trọng Tấn

  Bài giảng Quy hoạch đô thị và khu dân cư nông thôn - Trần Trọng Tấn

  Bài giảng Quy hoạch đô thị và khu dân cư nông thôn - Trần Trọng Tấn sẽ tập trung giới thiệu tới các bạn một số vấn đề cơ bản về tổng quan các vấn đề đô thị; quy hoạch đô thị; tổng quan các vấn đề khu dân cư nông thôn;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

   95 p apd 29/09/2018 3 0

 • Bài giảng Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị

  Bài giảng Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị

  Nội dung của bài giảng trình bày về khái niệm cơ bản về đô thị và quy hoạch xây dựng phát triển đô thị, đô thị hóa và quá trình phát triển đô thị, thiết kế quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng đơn vị ở.

   55 p apd 29/09/2018 7 0

 • Bài giảng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội - TS. Nguyễn Hữu Ngữ

  Bài giảng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội - TS. Nguyễn Hữu Ngữ

  Với kết cấu nội dung gồm 4 chương, bài giảng "Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội" trình bày về một số vấn đề về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội trong điều kiện hội nhập quốc tế ở Việt Nam, cơ sở lý luận quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội,... Hy vọng nội dung bài giảng phục vụ hữu ích cho các bạn.

   184 p apd 29/09/2018 5 0

 • Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 2 - GV. Phạm Thu Hằng

  Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 2 - GV. Phạm Thu Hằng

  Chương 2 - Tổng quan về tăng trưởng và phát triển kinh tế. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm chung, chỉ tiêu đánh giá tăng trưởng kinh tế, chỉ tiêu đánh giá sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chỉ tiêu đánh giá nhu cầu phúc lợi xã hội cho con người, các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế.

   32 p apd 29/09/2018 8 0

 • Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 5 - GV. Phạm Thu Hằng

  Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 5 - GV. Phạm Thu Hằng

  Chương 5 - Nguồn vốn với phát triển kinh tế. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái luận chung về vốn, vi trò của vốn với phát triển kinh tế, các yếu tố tác động đến cầu vốn đầu tư, các nguồn hình thành vốn đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   29 p apd 29/09/2018 6 0

 • Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 1 - GV. Phạm Thu Hằng

  Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 1 - GV. Phạm Thu Hằng

  Bài giảng Kinh tế phát triển - Chương 1 gồm có những nội dung chính sau: Đối tượng nghiên cứu của kinh tế phát triển, các nước LDCs và sự lựa chọn con đường phát triển, các mô hình phát triển kinh tế. Mời các bạn tham khảo.

   17 p apd 29/09/2018 5 0

 • Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 3 - GV. Phạm Thu Hằng

  Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 3 - GV. Phạm Thu Hằng

  Chương 3 - Tăng trưởng kinh tế và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm chung, cơ sở lý thuyết của chuyển dịch cơ cấu kinh tế; các mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Mô hình 2 khu vực của Authur Lewis, mô hình 2 khu vực của trường phái Tân Cổ Điển, mô hình 2 khu vực của Harry Oshima. Mời...

   33 p apd 29/09/2018 5 0

 • Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 4 - GV. Phạm Thu Hằng

  Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 4 - GV. Phạm Thu Hằng

  Chương 4 - Phát triển kinh tế với phúc lợi xã hội cho con người. Nội dung trình bày trong chương này gồm: Tăng trưởng kinh tế và mức độ đáp ứng phúc lợi cho con người trong phát triển kinh tế, phát triển con người và phát triển kinh tế, bất bình đẳng và phát triển kinh tế, nghèo khổ ở các nước đang phát triển.

   26 p apd 29/09/2018 3 0

 • Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 7 - GV. Phạm Thu Hằng

  Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 7 - GV. Phạm Thu Hằng

  Chương 7 - Ngoại thương với phát triển kinh tế. Nội dung chính trong chương 7 gồm có: Lợi thế của hoạt động ngoại thương, chiến lược xuất khẩu sản phẩm thô, chiến lược thay thế sản phẩm nhập khẩu, chiến lược hướng ngoại. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   36 p apd 29/09/2018 4 0

 • Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 6 - GV. Phạm Thu Hằng

  Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 6 - GV. Phạm Thu Hằng

  Chương 6 - Nguồn lao động với phát triển kinh tế. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm: Tổng quan về nguồn lao động, vấn đề việc làm và các nhân tố ảnh hưởng, thị trường lao động. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   25 p apd 29/09/2018 7 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 8 - Tiền tệ và thị trường tiền tệ

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 8 - Tiền tệ và thị trường tiền tệ

  Mục tiêu của "Chương 8 - Tiền tệ và thị trường tiền tệ" giúp người học hiểu được tổng quan về tiền tệ, cung tiền, hiểu được các vấn đề trong thị trường tiền tệ và chính sách tiền tệ, biết phân biệt sự khác nhau giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ. Mời các bạn tham khảo.

   43 p apd 29/09/2018 2 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 7 - Tổng cầu và chính sách tài khóa

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 7 - Tổng cầu và chính sách tài khóa

  Chương 7 trình bày về "Tổng cầu và chính sách tài khóa". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Xác định các thành phần của AD, phân tích các nhân tố tác động đến các thành phần này và xây dựng mối quan hệ giữa chúng, xác định số nhân tổng cầu và các số nhân cá biệt, nguyên tắc thực hiện CSTK và tác động của CSTK đến AD, tìm hiểu mối...

   36 p apd 29/09/2018 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số