• Ebook Tư liệu kinh tế - xã hội 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Phần 1

  Ebook Tư liệu kinh tế - xã hội 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Phần 1

  Ebook Tư liệu kinh tế - xã hội 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Phần 1 thông tin đến các bạn một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của 63 tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương; chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của TP Hà Nội; chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Vĩnh Phúc; chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Bắc Ninh;...

   446 p apd 29/07/2020 4 0

 • Giáo trình Luật Quốc tế (Tái bản lần thứ 20 có sửa đổi): Phần 1

  Giáo trình Luật Quốc tế (Tái bản lần thứ 20 có sửa đổi): Phần 1

  Giáo trình Luật Quốc tế: Phần 1 có nội dung trình bày về khái niêm, lịch sử phát triển và nguồn của Luật Quốc tế; các nguyên tắc cơ bản của Luật Quốc tế; chủ thể Luật Quốc tế; Luật điều ước quốc tế; dân cư trong Luật Quốc tế; Luật Quốc tế về quyền con người,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   246 p apd 29/07/2020 3 0

 • Giáo trình Luật Quốc tế (Tái bản lần thứ 20 có sửa đổi): Phần 2

  Giáo trình Luật Quốc tế (Tái bản lần thứ 20 có sửa đổi): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Giáo trình Luật Quốc tế: Phần 2 có nội dung trình bày về Luật tổ chức quốc tế, Luật ngoại giao và lãnh sự, giữ gìn hòa bình và an ninh quốc tế, Luật Quốc tế về hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Luật Quốc tế nhân đạo, giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   270 p apd 29/07/2020 5 0

 • Giáo trình Luật So sánh (Tái bản lần thứ 11 có sửa đổi, bổ sung): Phần 1

  Giáo trình Luật So sánh (Tái bản lần thứ 11 có sửa đổi, bổ sung): Phần 1

  Giáo trình Luật So sánh: Phần 1 có nội dung gồm hai phần. Phần 1 trình bày những vấn đề chung về Luật So sánh. Phần 2 trình bày một số dòng họ pháp luật cơ bản trên thế giới như: dòng họ pháp luật châu Âu lục địa, dòng họ pháp luật Anh - Mỹ, dòng họ pháp luật Xã hội chủ nghĩa,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   368 p apd 29/07/2020 4 0

 • Giáo trình Luật So sánh (Tái bản lần thứ 11 có sửa đổi, bổ sung): Phần 2

  Giáo trình Luật So sánh (Tái bản lần thứ 11 có sửa đổi, bổ sung): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Luật So sánh: Phần 2 có nội dung trình bày về hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở châu Á như: các nước Đông Á, Đông Nam Á,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   188 p apd 29/07/2020 3 0

 • Giáo trình Luật Thuế Việt Nam (Tái bản lần thứ 11 có sửa đổi, bổ sung): Phần 1

  Giáo trình Luật Thuế Việt Nam (Tái bản lần thứ 11 có sửa đổi, bổ sung): Phần 1

  Giáo trình Luật Thuế Việt Nam: Phần 1 có nội dung trình bày những vấn đề cơ bản về pháp luật thuế; pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt; pháp luật thuế giá trị gia tăng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   204 p apd 29/07/2020 6 0

 • Giáo trình Luật Thuế Việt Nam (Tái bản lần thứ 11 có sửa đổi, bổ sung): Phần 2

  Giáo trình Luật Thuế Việt Nam (Tái bản lần thứ 11 có sửa đổi, bổ sung): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Luật Thuế Việt Nam: Phần 2 có nội dung trình bày về pháp luật thuế thu nhập, pháp luật thuế đối với đất đai, pháp luật về các loại thuế khác, pháp luật về xử lí vi phạm và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực thuế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   208 p apd 29/07/2020 5 0

 • Giáo trình Luật Thương mại quốc tế (Tái bản lần thứ 12 có sửa đổi): Phần 1

  Giáo trình Luật Thương mại quốc tế (Tái bản lần thứ 12 có sửa đổi): Phần 1

  Giáo trình Luật Thương mại quốc tế (Tái bản năm 2017): Phần 1 có nội dung trình bày một số vấn đề lí luận về Luật Thương mại quốc tế và Luật Thương mại quốc tế giữa các quốc gia, một số nguyên tắc cơ bản của Luật Thương mại quốc tế, các thiết chế cơ bản điều chỉnh thương mại quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   204 p apd 29/07/2020 8 0

 • Giáo trình Luật Thương mại quốc tế (Tái bản lần thứ 12 có sửa đổi): Phần 2

  Giáo trình Luật Thương mại quốc tế (Tái bản lần thứ 12 có sửa đổi): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Giáo trình Luật Thương mại quốc tế (Tái bản năm 2017): Phần 2 có nội dung trình bày về Luật Thương mại quốc tế giữa các thương nhân, hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, pháp luật về thanh toán đối với hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, pháp luật về vận tải quốc tế, pháp luật về bảo hiểm hàng hóa bằng vận tải đường...

   236 p apd 29/07/2020 5 0

 • Ebook Hướng dẫn học môn Luật Hành chính: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn học môn Luật Hành chính: Phần 1

  Hướng dẫn học môn Luật Hành chính: Phần 1 có nội dung trình bày về Luật Hành chính - Ngành Luật về quản lý nhà nước, quy phạm và quan hệ pháp luật hành chính, quản lý hành chính nhà nước và các nguyên tắc cơ bản trong quản lý hành chính nhà nước, hình thức và phương pháp quản lý hành chính nhà nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   129 p apd 29/07/2020 7 0

 • Ebook Hướng dẫn học môn Luật Hành chính: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn học môn Luật Hành chính: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, Hướng dẫn học môn Luật Hành chính: Phần 2 có nội dung trình bày về thủ tục hành chính, quyết định hành chính, địa vị pháp lý hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, địa vị pháp lý hành chính của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, quy chế pháp lý hành chính của các tổ chức xã hội,... Mời các bạn cùng tham...

   129 p apd 29/07/2020 5 0

 • Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Khái quát

  Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Khái quát

  Bài giảng "Quản lý dự án phần mềm: Khái quát" cung cấp cho người học các kiến thức: Sự hình thành dự án, các thuộc tính của dự án, tiến trình – công việc, nguồn lực, ràng buộc, các loại tiến trình dự án, các giai đoạn dự án,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p apd 29/07/2020 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số