• Khóa luận tốt nghiệp: BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯHỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT

  Khóa luận tốt nghiệp: BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯHỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT

  BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN -------o0o------- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: PHÁT TRIỂN CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH XANH NHẰM ĐẢM BẢO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM Giáo viên hướng dẫn : TS. Lưu Minh Đức Sinh viên thực hiện : Lê Thị Mỹ Hoa Mã sinh viên : 5083101116 Khóa :8 Ngành : Kinh Tế Phát Triển Chuyên ngành : Kế...

   78 p apd 28/10/2021 179 0

 • Khóa luận tốt nghiệp: HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂNKHOA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN-------o0o-------KHÓA

  Khóa luận tốt nghiệp: HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂNKHOA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN-------o0o-------KHÓA

  HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN -------o0o------- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG LOGISTICS TẠI VIỆT NAM Giáo viên hướng dẫn : TS. Đào Thanh Hương & TS. Phùng Thế Đông Sinh viên thực hiện : Hoàng Thu Hà Mã sinh viên : 5083101157 Khóa :8 Ngành : Kinh tế Chuyên ngành : Kế hoạch phát triển...

   82 p apd 28/10/2021 69 0

 • Khóa luận tốt nghiệp: đBỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯHỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT

  Khóa luận tốt nghiệp: đBỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯHỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT

  đBỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN -------o0o------- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NGỌC SƠN Giáo viên hướng dẫn :Ths.Nguyễn Thành Đô Sinh viên thực hiện : Hoàng Thị Thu Mã sinh viên : 5083101187 Khóa : K8 Ngành : Kinh tế Chuyên ngành :...

   91 p apd 28/10/2021 50 0

 • Khóa luận tốt nghiệp: BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯHỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT

  Khóa luận tốt nghiệp: BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯHỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT

  BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN -------o0o------- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ LOGISTICS CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TOÀN CẦU DAS VIỆT NAM THEO PHƯƠNG PHÁP AHP Đơn vị thực tập: Công ty trách nhiệm hữu hạn toàn cầu DAS Việt Nam Giáo viên hướng dẫn : Th.S Bùi Hoàng Mai Sinh viên thực hiện :...

   77 p apd 28/10/2021 44 0

 • Khóa luận tốt nghiệp: HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂNKHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN-------o0o-------KHÓA

  Khóa luận tốt nghiệp: HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂNKHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN-------o0o-------KHÓA

  HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN -------o0o------- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN AU TIME VIỆT NAM Giáo viên hướng dẫn: TS. Tô Trọng Hùng Sinh viên thực hiện: Dương Thị Thanh Hồng Mã sinh viên: 5073101159 Lớp: Kế hoạch phát triển 7B Hà Nội, năm 2021 LỜI CAM ĐOAN Em xin cam...

   77 p apd 28/10/2021 48 0

 • Khóa luận tốt nghiệp: BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯHỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT

  Khóa luận tốt nghiệp: BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯHỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT

  BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN -------o0o------- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING DỊCH VỤ NGÂN HÀNG: TRƯỜNG HỢP NGÂN HÀNG AGRIBANK CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG II Giảng viên hướng dẫn : TS. Lưu Minh Đức Sinh viên thực hiện : Đồng Thị Hà Mã sinh viên : 5083101110 Khóa :8...

   82 p apd 28/10/2021 46 0

 • Khóa luận tốt nghiệp: BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯHỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT

  Khóa luận tốt nghiệp: BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯHỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT

  BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN -------o0o------- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHÚ THỊNH Giáo viên hướng dẫn : ThS. Nguyễn Thị Bích Phương Sinh viên thực hiện : Đoàn Thị Thúy Mã sinh viên : 5083101142 Khóa :8 Ngành : Kinh tế Chuyên ngành : Kế...

   81 p apd 28/10/2021 45 0

 • Khóa luận tốt nghiệp: BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯHỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT

  Khóa luận tốt nghiệp: BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯHỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT

  BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN -------o0o------- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH NỘI THẤT HOÀNG VŨ Giáo viên hướng dẫn : Ts. Tô Trọng Hùng :Ths. Phan Lê Nga Sinh viên thực hiện : Đào Thị Dinh Mã sinh viên : 5083101153 Khóa :8 Ngành : Kinh tế phát triển...

   62 p apd 28/10/2021 42 0

 • Khóa luận tốt nghiệp: BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯHỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT

  Khóa luận tốt nghiệp: BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯHỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT

  BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN -------o0o------- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ĐÓNG GÓP VÀO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG MỸ THEO CÁCH TIẾP CẬN PHÂN TÍCH DỊCH CHUYỂN TỶ TRỌNG Giảng viên hướng dẫn : Th.S Phan Lê Nga Sinh viên thực hiện : Đào Thị Liên Mã sinh viên :...

   63 p apd 28/10/2021 41 0

 • Khóa luận tốt nghiệp: BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯHỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT

  Khóa luận tốt nghiệp: BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯHỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT

  BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN -------o0o------- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CP TẬP CLEVER GROUP GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 Giáo viên hướng dẫn : Th.S Nguyễn Thị Bích Phương Sinh viên thực hiện : Đào Thị Dung Mã sinh viên : 5083101154 Khóa :8 Ngành : Kinh tế phát triển Chuyên ngành : Kế...

   73 p apd 28/10/2021 40 0

 • Khóa luận tốt nghiệp: BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯHỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT

  Khóa luận tốt nghiệp: BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯHỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT

  BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN -------o0o------- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (2018-2020) Giáo viên hướng dẫn : Ths. Bùi Thị Hoàng Mai Sinh viên thực hiện : Đặng Thị Hồng Nhung Mã sinh viên : 5083101131 Khóa :8 Ngành : Kinh tế phát triển Chuyên ngành : Kế hoạch...

   88 p apd 28/10/2021 145 0

 • Khóa luận tốt nghiệp: BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯHỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT

  Khóa luận tốt nghiệp: BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯHỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT

  BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN -------o0o------- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: “CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC LAN TỎA SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ TẠI LÀNG NGHỀ DỊ NẬU DƯỚI GÓC ĐỘ LÍ THUYẾT HÀNH VI DỰ ĐỊNH VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ LAN TỎA CÔNG NGHỆ’’ Giáo viên hướng dẫn : TS. Đào Thanh Hương Sinh viên thực...

   71 p apd 28/10/2021 43 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số