Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 7 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

Bài giảng "Kinh tế vĩ mô 1 - Chương 7: Tiền tệ và lạm phát" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Tìm hiểu mối quan hệ giữa tiền tệ và lạm phát, giúp sinh viên hiểu được thế nào là thuế lạm phát, xem xét những tác hại của lạm phát trong nền kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.