Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 2 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

Bài giảng "Kinh tế vĩ mô 1 - Chương 2: Đo lường sản lượng và mức giá" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về hai biến số kinh tế vĩ mô quan trọng; tìm hiểu định nghĩa, nội dung, cách thức đo lường, tầm quan trọng và ứng dụng của từng biến số trên trong đánh giá kinh tế vĩ mô. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.