Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 8 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

Bài giảng "Kinh tế vĩ mô 1 - Chương 8: Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm cơ bản trong nền kinh tế mở, cán cân thanh toán, tỷ giá hối đoái, lý thuyết ngang bằng sức mua, thị trường ngoại hối, các chế độ tỷ giá hối đoái. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.